Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Money S3-nastavení a export z Domsys

V tomto návodu Vás provedeme nastavením Domsysu pro export dat do účetního programu a zároveň Vás provedeme importem dat do účetního programu.

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy , transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je program eviduje (doklady = Přijaté či Vydané faktury, transakce z bank a pokladen = Banka a Pokladna, předpisy = Interní doklady).  

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

V Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu. Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána a souhlasit s účetním programem. Při importování souborů do účetnictví účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.  

Data lze exportovat z modulu Nemovitost pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci - určeno pro neplátce DPH.

Předkontace jsou potřebné k použití na těchto místech:  

Účetnictví->Nastavení

Nastavení->Účty->Upravit účet/Nový účet

Nemovitost->Složky předpisu->Upravit složku předpisu/Nová složka předpisu

Přímo v Domsysu jsou zároveň doplněny vysvětlující nápovědy každé záložky pomocí F1, kde se dozvíte podrobnosti k jednotlivým kolonkám.  

.

Postup nastavení je vysvětlen v následujících krocích:                  

1. VÝBĚR ÚČETNICTVÍ V DOMSYSU

V modulu SPRÁVCE vyberte nemovitost (záložka Nemovitost) -> zvolte Upravit. V záložce Účetnictví (1) vyberte Druh účetnictví (2), který chcete použít, v našem případě Money S3->Uložit

2. PŘÍPRAVA PŘEDKONTACÍ V MONEY S3

Číselník předkontací používaný ve zvoleném subjektu je třeba založit. Pro rychlejší založení doporučujeme použít Export dat z Money S3.

V Money S3 zvolíte Účetnictví->Předkontace (1).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (2). To provedete kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví a vyberete sloupce k zobrazení včetně nastavení pořadí.

3. EXPORT PŘEDKONTACÍ Z MONEY S3

Klikněte pravým tlačítkem v tabulce Předkontací a vyberte Export do Excelu.

4. IMPORT PŘEDKONTACÍ DO DOMSYS

modul NEMOVITOST

Ve spravované nemovitosti zvolte Účetnictví ->Předkontace. Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace nebo vyberte Import předkontací - ze souboru, abyste mohli naimportovat dříve exportované předkontace z Money S3. Kliknutím na oblast "Soubor nepřiložen" vyberte soubor s předkontacemi, pravděpodobně pojmenovaný jako "Seznam předkontací.xls", pokud jste jej nepojmenovali při exportu jinak. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit.

Důležité je mít stejnou zkratku předkontace v účetnictví i v Domsys, protože tím se určuje zaúčtování MD/D po importu do účetnictví.

(Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!)

 

5. NASTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ A POKLADEN

(pro export transakcí evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna do účetního programu)

V modulu Nemovitost zvolte Nastavení (1) -> Účty (2) -> nad vybraným účtem dáte přes pravé tlačítko myši Upravit a v otevřené úpravě účtu dáte Money S3 (3). Zde je potřeba doplnit Výchozí předkontace a Nastavení účtu v Money S3. Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (4) vybrat ze seznamu předkontací. (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)                                                                                                                                                                                                        

Nastavení -> Účty

 • Příjem  konto (úhrada od vlastníka): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které znamenají příjem na konto vlastníka (např. platbu předpisu). Např. BP001 (úhrada předpisu 221/311)
 • Výdaj  konto (úhrada vlastníkovi): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které jsou výdajem z vlastníkova konta  např. vrácení přeplatku. Např. BV022 (311/221)
 • Příjem  ostatní: Nastane-li příjem na účet, který není typu Konto, bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu (zaúčtování 221/395). Je-li přijatá platba přiřazena do konkrétní složky předpisu, je možné potřebnou předkontaci pro zaúčtování úhrady nastavit v úpravě složky předpisu (v Nemovitost-Složky předpisu). *
 • Výdaj  ostatní: Nastane-li výdaj z účtu, který není typu Konto, bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu (zaúčtování 395/221). Je-li vydaná platba přiřazena do konkrétní složky předpisu, je možné potřebnou předkontaci pro zaúčtování úhrady nastavit v úpravě složky předpisu (v Nemovitost-Složky předpisu). *
 • Číselná řada  příjem: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány příchozí transakce na daném účtu.
 • Číselná řada  výdaj: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány odchozí transakce na daném účtu.
 • Zkratka účtu: účetní program má účty v agendě označeny např. zkratkou. Zde uveďte označení účtu, který pro zvolený účet používáte v účetním programu.

*poznámka: Přesnou předkontaci úhrady přiřazené do složky předpisu lze určit přímo v příjmových či výdajových transakcích v bance nebo pokladně evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna.

 

6. NASTAVENÍ DOKLADŮ

V modulu Nemovitost zvolte Účetnictví (1) -> Nastavení (2) - > Upravit (3). V otevřeném Nastavení nemovitosti vyplňte požadované údaje (4). Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (5) vybrat ze seznamu předkontací. Tyto předkontace je důležité vyplnit pro vznik hlavičky dokladu po importu.

Do "Hradit na" vyplňte zkratku účtu či pokladny, na tento údaj není vázán žádný úkon v Domsysu ani v Money S3, ale je jen potřeba pro bezroblémový export do evidence faktur v Money S3. Takto upravené nastavení uložíme (6). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Účetnictví -> Nastavení

 • Faktury přijaté - předkontace: Tato předkontace bude použita na všechny faktury přijaté jakožto předkontace obecná celé faktury. Jednotlivé položky však dostanou svou samostatnou předkontaci znastavení Složek. Např. FP001
 • Faktury vydané - předkontace: Toto u většiny SVJ nenastane, protože SVJ nevydává faktury, ale jinak funguje stejně jako u faktur přijatých, jen se použije jako předkontace celého vydaného dokladu (předkontace patří pro faktury vytvářené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy). Například FV001.
 • Faktury přijaté - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FPrr).
 • Faktury vydané - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FVrr).
 • Faktura přijatá  Hradit z: Aby účetní program mohl zaevidovat fakturu, musí vědět, z jakého účtu bude hrazena. Zadejte zkratku účtu vedeného v příslušné agendě v účetním programu. Např.: BAN
 • Faktura vydaná  Hradit na: Obdobně jako u bodu 5. ,ale pro vydané faktury.

Vyúčtování  nedoplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) vnásledujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován

Vyúčtování  přeplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) vnásledujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován

*poznámka: přesnou předkontaci lze k přijatému či vydanému dokladu určit přímo v dokladech pořizovaných ve Finance->Doklady

 

7. NASTAVENÍ SLOŽEK PŘEDPISU A EVIDENČNÍCH SLOŽEK

modul NEMOVITOST

co jsou SLOŽKY PŘEDPISU - slouží k předepisování pravidelných plateb vlastníků a evidování nákladů

co jsou EVIDENČNÍ SLOŽKY - slouží k evidenci např. tzv. peněz na cestě

K čemu je toto nastavení?

Na složkách nastavte předkontace, kterými má být zaúčtována částka vložená z evidovaných dokladů ve Finance->Doklady (většinou náklady z přijatých dokladů či výnosy z vydaných dokladů), úhrady na pokladnách či účtech přiřazené přímo do složky a pravidelné předpisy vlastníkům/nájemcům na konkrétní složku (jen u složek předpisu). Předkontace budou automaticky přiřazeny k exportovaným datům v souboru určenému pro import do účetního programu. Nemusíte tedy během běžné práce v Domsysu myslet na určení předkontace potřebné pro účetnictví.

Zde nastavíte pro každou složku výchozí předkontace pro Doklady a Předpisy. Zvolte Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

TIP: Máte-li v jiné nemovitosti složku, z které chcete zkopírovat nastavení předkontací do právě nastavované složky, použijte tlačítko Předvyplnit předkontace.

 

Po otevření složky předpisu zvolte Money S3 (1) a vyplňte předkontace - pro vyplnění můžete použít nabídku předkontací (2) nebo předkontace předvyplnit z jiné již nastavené nemovitosti (3). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Každá složka může mít pro jednu kolonku vyplněnu jednu předkontaci.

Nemovitost->Složky předpisu

Předkontace pro faktury vydané

(pro faktury vystavené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy)

 • Příjem aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).
 • Příjem časové rozlišení minulý rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).
 • Příjem časové rozlišení následující rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).
Předkontace pro faktury přijaté
 • Výdaj aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtován např. náklad v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je z roku 2022 a náklad patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 315/321).
 • Výdaj časové rozlišení (minulý rok): vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 389/321 dohadné položky).
 • Výdaj časové rozlišení (následující rok): vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/381 náklady příštích období).
Předkontace pro transakce

Těmito předkontacemi se zaúčtují příjmové a výdajové platby přiřazené rovnou do složky (evidované ve Finance-Banka či Finance-Pokladna). Například přímé zaúčtování bankovních poplatků, úroků atd.. Pokud zde předkontace nebude nastavena, zaúčtuje se platba předkontací, která je nastavena na účtu v kolonkách Příjem-ostatní/Výdej-ostatní (najdete v úpravě účtu v Nastavení-Účty).

Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do složky předpisu (např. jedinými příjmy do složky jsou připsané bankovní úroky na účet = předkontace představující zaúčtování 221/644).

Banka-cíl Složka-výdaj / Pokladna-cíl Složka-výdaj: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do složky předpisu (např. jedinými výdaji do složky jsou hrazené mzdy = předkontace představující zaúčtování 221/331).

Předkontace pro předpisy
 • Předpis  příjem (kladné položky): Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.
 • Předpis  výdaj (záporné položky): Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-).. Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

INFO: Nechcete ze složky předpisu nic do účetnictví přenášet? Použijte k tomu nastavení na záložce Rozšířené, kde je Exportovat do účetnictví Ano/Ne.

8. STAŽENÍ SUBORU PRO IMPORT DO MONEY S3

Zvolte Účetnictví (1) -> Export (2) -> Export do XML (3). Ve vytvořeném Nastavení exportu nastavíme datum od do a dáte Exportovat (4) a v následujícím okně dáte Stáhnout (5).

9. VLOŽENÍ SOUBORU XML DO MONEY S3

V Money zvolíme místo (faktury, banka, pokladna), do kterého chceme importovat data a zvolíme XML přenosy -> Import z XML (1) a doplníme Průvodce výměnou dat XML, kde zvolíme Výběr nastavení (vybereme druh dokladů) (2) -> Další -> zaškrtneme Dávkové zpracování (3) -> vybereme Vstupní soubor (4) -> Dokončit. Akce je úspěšně dokončena v případě, že jsou do Money nahrány řádky s doklady.

Před zavřením průvodce doporučujeme zkontrolovat správnost importovaných záznamů. Money zobrazí informace k importovaným záznamům i s případnými chybami - pozornost věnujte hlavně červeně označeným, které nebudou ani uloženy.

TIP: pro kontrolu dat v účetnictví s Domsysem využijte naše doporučené sestavy, které jsou uvedeny v manuálu Uzávěrka roku


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)