Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Export dat do Money S3

V tomto návodu Vás provedeme nastavením Domsysu pro export dat do účetního programu a zároveň Vás provedeme importem dat do účetního programu.

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy , transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je program eviduje (doklady = Přijaté či Vydané faktury, transakce z bank a pokladen = Banka a Pokladna, předpisy = Interní doklady).  

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

V Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu. Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána. Při importování souborů do účetnictví účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.  

Data lze exportovat z modulu Nemovitost pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci - určeno pro neplátce DPH.

Předkontace jsou potřebné k použití na těchto místech:  

Účetnictví->Nastavení

Nastavení->Účty->Upravit účet/Nový účet

Nemovitost->Složky předpisu->Upravit složku předpisu/Nová složka předpisu

 Přímo v Domsysu jsou zároveň doplněny vysvětlující nápovědy každé záložky pomocí F1, kde se dozvíte podrobnosti k jednotlivým kolonkám.  

Postup nastavení je vysvětlen v následujících krocích.                     

1. Výběr účetnictví v Domsysu

V modulu SPRÁVCE->Vyberte nemovitost-> zvolte Upravit. V záložce Účetnictví (1) vyberte Druh účetnictví (2), který chcete použít, v našem případě Money S3->Uložit

2. Příprava předkontací v Money S3

Číselník předkontací používaný ve zvoleném subjektu je třeba založit. Pro rychlejší založení doporučujeme použít Export dat z Money S3.

V Money S3 zvolíte Účetnictví->Předkontace (1).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (2). To provedete kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví a vyberete sloupce k zobrazení včetně nastavení pořadí.

3. Export předkontací z Money S3

Klikněte pravým tlačítkem v tabulce Předkontací a vyberte Export do Excelu.

Modul NEMOVITOST

4. Import předkontací do Domsys

Ve spravované nemovitosti zvolte Účetnictví (1) ->Předkotance(2) ->Import předkontací (3). Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace, nebo vyberte Import předkontací, abyste mohli naimportovat dříve exportované předkontace z Money S3 (3). Kliknutím na oblast zvýrazněnou v bodě (4) vyberte soubor s předkontacemi, pravděpodobně pojmenovaný jako "Seznam předkontací.xls", pokud jste jej nepojmenovali při exportu jinak. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit (5).

Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!

 

5. Nastavení bankovních účtů a pokladen

(pro export transakcí evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna do účetního programu)

Zvolte Nastavení (1) -> Účty (2) -> nad vybraným účtem dáte přes pravé tlačítko myši Upravit a v otevřené úpravě účtu dáte Money S3 (3). Zde je potřeba doplnit Výchozí předkontace a Nastavení účtu v Money S3. Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (4) vybrat ze seznamu předkontací. (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)                                                                                                                                                                                                        

Nastavení -> Účty

 1. Příjem  konto (úhrada předpisu): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které znamenají platbu předpisu vlastníka. Např. BP001 (úhrada předpisu)
 2. Výdaj  konto (přeplatek): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které jsou výdajem zvlastníkova konta  např. vrácení přeplatku. Např. BV022
 3. Příjem  ostatní: Nastane-li příjem na účet, který není typu Konto (tedy bez bližšího určení důvodu), bude tato transakce označena touto předkontací, vyjadřující neznámou platbu. *
 4. Výdaj  ostatní: Nastane-li výdaj zúčtu, který není typu Konto, je tedy opět neznámý, bude tato transakce označena touto předkontací, vyjadřující neznámou platbu. *
 5. Číselná řada  příjem: Do jaké číselné řady budou vúčetním programu importovány příchozí transakce na daném účtu.
 6. Číselná řada  výdaj: Do jaké číselné řady budou vúčetním programu importovány odchozí transakce na daném účtu.
 7. Zkratka účtu: účetní program má účty vagendě označeny např. zkratkou. Zde uveďte označení účtu, který pro zvolený účet používáte vúčetním programu.

*poznámka: přesnou předkontaci lze k příjmu či výdaji určit přímo v příjmových či výdajových transakcích pořizovaných ve Finance->Banka/Pokladna

 

6. Nastavení dokladů

Zvolte Účetnictví (1) -> Nastavení (2) - > Upravit (3). V otevřeném Nastavení nemovitosti vyplňte požadované údaje (4). Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (5) vybrat ze seznamu předkontací. Tyto předkontace je důležité vyplnit pro vznik hlavičky dokladu po importu.

Do "Hradit na" vyplňte zkratku účtu či pokladny, na tento údaj není vázán žádný úkon v Domsysu ani v Money S3, ale je jen potřeba pro bezroblémový export do evidence faktur v Money S3. Takto upravené nastavení uložíme (6). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Účetnictví -> Nastavení

 1. Faktury přijaté - předkontace: Tato předkontace bude použita na všechny faktury přijaté jakožto předkontace obecná celé faktury. Jednotlivé položky však dostanou svou samostatnou předkontaci znastavení Složek. Např. FP001
 2. Faktury vydané - předkontace: Toto u většiny SVJ nenastane, protože SVJ nevydává faktury, ale jinak funguje stejně jako u faktur přijatých, jen se použije jako předkontace celého vydaného dokladu (předkontace patří pro faktury vytvářené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy). Například FV001.
 3. Faktury přijaté - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FPrr).
 4. Faktury vydané - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FVrr).
 5. Faktura přijatá  Hradit z: Aby účetní program mohl zaevidovat fakturu, musí vědět, z jakého účtu bude hrazena. Zadejte zkratku účtu vedeného v příslušné agendě v účetním programu. Např.: BAN
 6. Faktura vydaná  Hradit na: Obdobně jako u bodu 5. ,ale pro vydané faktury.

Vyúčtování  nedoplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) vnásledujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován

Vyúčtování  přeplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) vnásledujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován

*poznámka: přesnou předkontaci lze k přijatému či vydanému dokladu určit přímo v dokladech pořizovaných ve Finance->Doklady

 

7. Nastavení složky předpisů

K čemu je toto nastavení?

Na složkách předpisu nastavte předkontace, kterými má být zaúčtován výdej (náklad) či příjem z evidovaných dokladů ve Finance->Doklady) a kterými mají být zaúčtovány vytvořené předpisy na konkrétní složku pro nájemce/vlastníka. Předkontace budou automaticky přiřazeny k exportovaným datům v souboru určenému pro import do účetního programu. Nemusíte tedy během běžné práce v Domsysu myslet na určení předkontace potřebné pro účetnictví.

Zde nastavíte pro každou složku výchozí předkontace pro Doklady a Předpisy. Zvolte Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

TIP: Máte-li v jiné nemovitosti složku, z které chcete zkopírovat nastavení předkontací do právě nastavované složky, použijte tlačítko Předvyplnit předkontace.

 

Po otevření složky předpisu zvolte Money S3 (1) a vyplňte předkontace - pro vyplnění můžete použít nabídku předkontací (2) nebo předkontace předvyplnit z jiné již nastavené nemovitosti (3). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Nemovitost->Složky předpisu

Předkontace pro faktury vydané:

 1. Příjem aktuální rok: Předkontace, která bude použita pro případný příjem, který poníží náklady v dané složce. To zn. vystavíte fakturu vydanou.
 2. Příjem časové rozlišení minulý/následující: Předkontace, která bude použita v případě, že daná částka z faktury vydané bude zahrnuta do minulého či následujícího období (např. 311/388, 311/384).

Předkontace pro faktury přijaté:

 1. Výdaj aktuální rok: Předkontace, která bude použita pro náklady, které do dané složky vložíte z přijatých dokladů.
 2. Výdaj časové rozlišení Předkontace, která bude použita v případě, že náklad bude zahrnut do minulého či následujícího období (např. kontace 389/321 či 381/321)

Předkontace pro předpisy:

 1. Předpis  příjem (kladné položky): Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.
 2. Předpis  výdaj (záporné položky): Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-).. Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Vystavujete-li předpis jako fakturu, nastavte předkontace také pro Předpis jako faktura.

 

8. Stažení souboru xml pro export do Money S3

Zvolte Účetnictví (1) -> Export (2) -> Export do XML (3). Ve vytvořeném Nastavení exportu nastavíme datum od do a dáte Exportovat (4) a v následujícím okně dáte Stáhnout (5).

9. Natažení souboru xml do Money S3

V Money zvolíme místo (faktury, banka, pokladna), do kterého chceme importovat data a zvolíme XML přenosy -> Import z XML (1) a doplníme Průvodce výměnou dat XML, kde zvolíme Výběr nastavení (vybereme druh dokladů) (2) -> Další -> zaškrtneme Dávkové zpracování (3) -> vybereme Vstupní soubor (4) -> Dokončit. Akce je úspěšně dokončena v případě, že jsou do Money nahrány řádky s doklady.

Před zavřením průvodce doporučujeme zkontrolovat správnost importovaných záznamů. Money zobrazí informace k importovaným záznamům i s případnými chybami - pozornost věnujte hlavně červeně označeným, které nebudou ani uloženy.

TIP: pro kontrolu dat v účetnictví s Domsysem využijte naše doporučené sestavy, které jsou uvedeny v manuálu Uzávěrka roku


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)