Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

TISKOVÉ SESTAVY pro kontrolu účetnictví s Domsys

 • PŘEHLED PŘEDPISŮ  za rok dle jednotlivých složek

(modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Roční přehled složek a úhrad)

Možno dle jednotlivých vlastníků/nájemců (dle jednotlivých měsíců), s úhradami nebo bez úhrad. Na první stránce je vždy přehled složek v celkových částkách za celý dům.

 • PŘEHLED PŘEDEPSANÝCH SLOŽEK dle vlastníků/nájemců za vybrané období

(modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Úhrn předpisů za období)

 • PŘEHLED PŘEDPISŮ A ÚHRAD dle jednotlivých vlastníků/nájemců s úhradami a stavem konta

(modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemníci-Vlastníci/Nájemníci-Výstupy-Přehled předpisů a úhrad)

Zde jsou uvedeny ke každému vlastníkovi/nájemci jednotlivé výše měsíčních předpisů včetně uvedeného dluhu na předpisu. Zároveň je u každého vlastníka/nájemníka informace o stavu konta. Po vytvoření vyúčtování je v tomto přehledu uvedena dlužná částka před vyúčtováním a po vyúčtování.

 • SALDO POHLEDÁVEK za vlastníky/nájemce

(modul Správce-Reporting-Ekonomická správa-Saldo ke dni po vlastnících/nájemnících)

Přehled neuhrazených předpisů, přehled stavů kont a celkové pohledávky za vlastníky/nájemce. Saldo je vždy k datu a jsou zde uvedené pohledávky za vlastníky/nájemce, které jsou skutečně dlužné. Sestavu je možné vytvořit s daty před vytvořením vyúčtování i po vytvoření vyúčtování, kdy jsou vyúčtováním uhrazeny zahrnované předpisy.

 • PŘEHLED NÁKLADŮ dle jednotlivých složek předpisů

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Výstupy-Náklady dle složek)

Zde jsou uvedeny veškeré náklady, které byly do složek přiřazeny z dokladů či transakcí účtů.

 • CELKOVÝ SOUČET NÁKLADŮ dle složek

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Součty nákladů)

Přes tuto funkci Součky nákladů či klávesu F7 jsou součty nákladů ve složkách předpisu i evidenčních složkách.

 • DOKLADY

(modul Nemovitost-Finance-Doklady)

Pomocí ikony diskety vytvoříte seznam evidovaných dokladů.

 • STAVY ÚČTŮ A POKLADEN

(modul Nemovitost-Finance- Banka/Pokladna-Další-Stavy účtů)

Pomocí nabídky Stavy účtů či tlačítka F7 zobrazíte zůstatky bankovních účtů/pokladen. Vždy je uveden stav k poslední evidované transakci. Pokud je potřeba znát stav ke konkrétnímu dni, pak je třeba řádek s požadovaným datem nejdříve označit (kliknout myší) a dát F7.

 • STAV FONDU ke dni

(modul Nemovitost- Nemovitost-Přehled-Výstupy-Stav fondu)

Sestava Stav fondu lze vytvořit k jakémukoliv požadovanému měsíci v rámci daného hospodářského roku s možností výpisu položek, které byly do fondu zahrnuty.

 • PLATBY NEZAHRNUTÉ DO VYÚČTOVÁNÍ

modul Správce-Reporting-Finance-výstup Transakce-účetní odchylky úhrad předpisů

Ve výše uvedeném výstupu se zobrazí platby z aktuálního roku, které nebyly zahrnuty do vyúčtování aktuálního roku, protože např. byly přiřazeny k předchozím či následujícím rokům.

 • SEZNAM VYÚČTOVÁNÍ na jednotlivé vlastníky/nájemce

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-pomocí ikony diskety)

 • TISK VYÚČTOVÁNÍ

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Výstupy-Vyúčtování)

V seznamu vyúčtování označte vlastníky/nájemce, kterým chcete vytvořit vyúčtování v PDF (v nastavení výstupu je možnost určit, zda vyúčtování bude později z PDF tištěno oboustranně).

 • CELKOVÉ NÁKLADY A ÚHRADY vstupující do vyúčtování

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Další-Souhrn vyúčtování)

Pomocí nabídky Souhrn vyúčtování či klávesy F7 získáte celkové částky nákladů za jednotlivé složky vstupující do vyúčtování a to včetně úhrad a výsledku vyúčtování celkem za celou nemovitost.

 

 • PŘEHLED NÁKLADŮ, PŘEDPISŮ A ÚHRAD dle složek v jedné přehledné tabulce

(modul Správce-Reporting-Vlastník/Nájemce- Vyúčtování-Přehled po složkách nemovitosti)

TIP jak zkontrolovat výsledek vyúčtování

Chcete-li zkontrolovat, že vyúčtování vytvořené v Domsys souhlasí s údaji evidovanými v účetnictví, pak použijte z účetnictví tyto údaje:

Vyúčtování oproti předepsaným částkám

U tohoto vyúčtování porovnáte náklady, které vstupují do vyúčtování s předpisy (např. účty 315, kde náklady evidujete oproti účtům 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky)

Vyúčtování oproti uhrazeným částkám

U tohoto vyúčtování je třeba myslet na to, že vytvořením vyúčtování jsou automaticky dlužné předpisy na složky zahrnuté do vyúčtování uhrazeny. Je tedy při kontrole porovnat náklady, které vstupují do vyúčtování s předepsanými částkami na složky vstupující do vyúčtování a ještě k tomu porovnat dluh na pohledávkách (např. účty 315, kde náklady evidujete oproti účtům 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky a 311, kde je dluh z neuhrazených předpisů).

Do vyúčtování oproti uhrazeným částkám jsou zahrnuty všechny platby napárované na předpisy vyúčtovávaného roku, tedy i platby přes roky. Ke kontrole takovýchto plateb můžete využít sestavu v modul Správce-Reporting-Finance-výstup Transakce-účetní odchylky úhrad předpisů.

Výše uvedenými způsoby pak můžete v účetnictví účty proti sobě proúčtovat a vzniklý výsledek rovnající se vyúčtování dát na samostatný účet (pohledávka či závazek).

SESTAVA K DPH

V modulu Správce->Reporting naleznete sestavu Přehled DPH z přepisů a úhrad v sekci Finance. V této sestavě lze mimo jiné určit, který měsíc předpisů vás zajímá a za jaké složky a který měsíc úhrad s přesností na složky.

Můžete tedy zjistit přehledně dle základů a sazeb DPH kolik například bylo za požadovaný měsíc předepsáno na složkách typu nájem a kolik v požadovaný měsíc bylo uhrazeno na složkách typu záloha.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)