Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením první nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Časté dotazy (FAQ)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - automatický import přes API (KB,FIO)

Import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - automatický import přes API (KB,FIO)

Aktualizováno 2 months ago od Vaňková

Domsys podporuje chytré ukládání bankovních výpisů či historie transakcí s autodetekcí formátu.

Pro vybrané banky je možné nastavit automatické stahování přes API bez nutnosti ručního stahování souboru z internetového bankovnictví.

V úpravě účtu také nastavíte dle potřeby periodu stahování transakcí, zda mají být automaticky zpracovány (transakce uloženy do záložky Banka), od kdy se mají transakce stahovat a kdo má být o tom upozorněn.

Jak nastavit automatické stahování?

1. Vytvoření bankovního API

V modulu Správce-Správce-Bankovní API

Pomocí Nové API propojení založíte bankovní API, kterému zvolíte název a jeho typ zvolením banky.

Výběrem typu se zobrazí informace, co je potřeba dále k připojení. Pro banku Fio vyplníte token získaný v internetovém bankovnictví, pro Komerční banku Vás Domsys navede k propojení s požadovaným přihlášením (jeden přístup do bankovnictví=jedno API propojení).

Po uložení propojení použijte v případě Komerční banky tlačítko Připojit.

Po kliknutí na Připojit se zobrazí potvrzení k přihlášení do internetového bankovnictví, do kterého se po té přihlásíte a vyberete účty, s kterými v rámci propojení pracovat.

Po úspěšném dokončení se vrátíte do aplikace Domsys, kde se u připojení zobrazí jeho platnost.

2. Propojení účtů

Komerční banka

Rychlé automatické propojení účtů

Kliknutím označte požadované propojení a zvolte Další-Automaticky přiřadit k účtům.

Použijte Spustit přiřazení k účtům - Domsys otestuje účty a zjistí, ke kterým má přístup a nastaví propojení.

Ruční propojení konkrétního účtu

V modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty vybraný účet upravte a na záložce Bankovní API vyberte Vámi požadované a aktivujte propojení tlačítkem Aktivovat.

FIO banka

V modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty vybraný účet upravte a na záložce Bankovní API vyberte Vámi požadované a aktivujte tlačítkem Aktivovat.

Výpisy v PDF

Propojení účtů výše uvedenými způsoby se zobrazí také jako informace u účtů a zároveň je u takovýchto účtů možné stahovat výpisy v PDF.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)