Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Aktualizováno 3 weeks ago od Vaňková

Evidenční list je pro vlastníka/nájemce podkladem k úhradě předpisů plateb, naleznete jej konkrétně v Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Výstupy->Evidenční list. Evidenční list shrnuje informace o vlastníkovi/nájemci, zobrazí nastavení jeho plateb a informace o jednotce či jednotkách, ve kterých je platným vlastníkem/nájemcem.

Podívejte se na článek o vlastnících/nájemcích: Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list můžete vygenerovat za vybrané či všechny vlastníky/nájemce do jednoho PDF.

Je-li známo nastavení složek, z kterých budou vlastníkovi/nájemci vytvářeny předpisy, lze evidenční list vytvořit i bez existence předpisů. Existuje-li pro požadovaný měsíc již předpis, budou v evidenčním listu uvedeny údaje z předpisu, tedy ne z nastavení.

Na záložce Obecné určete, pro který měsíc má být evidenční list vytvořen a co má být součástí evidenčního listu:

Změnový list - je tabulka s porovnáním vybraného měsíce s měsícem předchozím

Způsob rozúčtování - u položek předpisů budou uvedeny způsoby rozúčtování nákladů v ročním vyúčtování

Platební kalendář - obsahuje přehled plánovaných plateb předpisů na zvolené měsíce. Pro každou sadu předpisu je vytvořen samostatný kalendář.

Zobrazit nulové složky - volbou NE nebudou v evidenčním listu uvedeny složky předpisu, pro které je vypočítána částka 0Kč.

Více jednotek

ukázka pro volbu Detailně - pro každou jednotku je na samostatných listech uveden podrobný rozpis složek předpisu a další údaje, které se mají na ev.listu ukazovat (osoby, měřidla atd. pro každou jednotku). U vlastníků/nájemců, kteří mají přiřazeno více jednotek je součástí evidenčního listu součtový list.

ukázka pro volbu Souhrnně - pro každou jednotku je uveden seznam složek předpisů bez rozúčtování nákladů a to na jednom listu. V souhrnném evidenčním listu není uveden počet osob ani další údaje o jednotkách.

Má-li vlastník/nájemce přiřazenu pouze jednu jednotku a zvolíte Souhrnně, je výchoze pro tohoto vlastníka vytvořen detailní evidenční list. Má-li být i tomuto vlastníkovi vytvořen evidenční list souhrnně, určete to v nastavení nemovitosti (Nastavení - Nemovitost - záložka Obecné)

záložka Zpráva - součástí evidenčního listu může být Váš text jako informativní zpráva, která bude umístěna na konci ev.listu

V Nastavení - Nemovitost můžete přednastavit, které údaje mají být na evidenčním listu uvedeny

Kalendář v evidenčním listu tisknout jako - kalendářem se myslí přehled plateb pro zvolené měsíce v nastavení výstupu ev.listu. Tento přehled je volitelnou součástí evidenčního listu a pro běžnou sadu je výchoze nazván Evidenční list. Zde můžete jeho název změnit na Platební kalendář, Splátkový kalendář.

Vytváříte předpisy také v sadách předpisu? Kalendáře pro jednotlivé sady mohou mít svůj název - název je výchoze stejný jako pro běžnou sadu. Má-li být jiný, vyberte jej pro každou sadu v Nastavení - Sady předpisu.

Kalendář: Var.symbol=Ev. číslo dokladu - pokud potřebujete v kalendáři mít uvedeno, že variabilní symbol je zároveň evidenční číslo daňového dokladu, pak zde zvolte Ano.

Souhrnný list také pro jednu jednotku - zvolíte-li při tvorbě evidenčního listu, že má být pro vlastníka/nájemce vytvořen souhrnný evidenční list, pak pokud zde u "Souhrnný list také pro jednu jednotku" zvolíte ANO, bude souhrnný list vytvořen i vlastníkovi/nájemci, který má pouze jednu jednotku (na souhrnném listu budou jen informace o složkách předpisu bez dalších informací o rozúčtování, osobách, měřidlech atd.). Tímto nastavením při vytvoření detailního evidenčního listu bude jeho součástí součtový list i u vlastníka/nájemce s jednou jednotkou.

Co má být na detailním evidenčním listu zobrazeno? - to určíte dalšími tlačítky (volba Zobrazit měřidla, počet osob, veličiny, vybavení a plochy)

Je třeba na evidenčním listu pro nájemce uvést také majitele nemovitosti? Stačí majitele k nemovitosti zaevidovat a to v úpravě nemovitosti v modulu Správce, na záložce Kontakty-Majitel Investic. Je-li nemovitost přiřazena k zákazníkovi, pak je předvybrán zákazník jako majitel nemovitosti.

ODESLÁNÍ EV.LISTŮ VLASTNÍKŮM/NÁJEMCŮM

Výstup evidenčního listu lze poslat konkrétnímu vlastníkovi/nájemci pomocí nabídky e-mail či poštou při použití chytré zprávy.

Hromadně lze evidenční list poslat více vlastníkům/nájemcům najednou z nabídky Komunikace.

Chcete se dozvědět více o zasílání dokumentů? Podívejte se na článek Zasílání dokumentů a zpráv .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)