Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Počáteční stavy

Aktualizováno 4 months ago od Vaňková

Začínáte s Domsys a potřebujete zaevidovat počáteční stavy dluhů vlastníků/nájemců, účtů, kaucí atd?

Dluhy vlastníků/nájemců

Chcete-li zaznamenat, že vlastník/nájemce dluží částku, kterou jste evidovali v předchozím programu (excelu či jiným způsobem) a ne v Domsys, je třeba ji vlastníkovi/nájemci předepsat. Pro předepsání vytvořte v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu složku, která bude pro tento účel sloužit a ve Finance-Předpisy předpisy vytvořte ručně pomocí Nový předpis plateb.

Postup naleznete v tomto článku: Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Stavy účtů a pokladen

Aby jste si mohli v Domsys jednoduše zkontrolovat stav zůstatků na účtech a pokladnách, je třeba také zaevidovat jejich počáteční stav. Účty/pokladny a jejich stavy evidujete v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty.

Podívejte se na článek: ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

Dlouhodobá záloha (fond)

Pro práci s dlouhodobou zálohou (evidování nákladů, předpis příspěvků vlastníkům) je třeba v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu založit složku předpisu, která bude typu Fond. Ve složce předpisu naleznete kolonku Počáteční stav, do které vyplníte potřebnou částku.

Více o dlouhodobé záloze (fondu) naleznete v tomto článku: Dlouhodobá záloha (fond)

Kauce

Máte vybrané kauce, které nájemci zaplatili ještě před tím, než jste začali používat Domsys? Zaevidujte si je.

1. způsob: v úpravě nájemce (modul Nemovitost-Nájemci) naleznete záložku Podmínky, kde můžete vybranou kauci zaevidovat (slouží jako informativní údaj, který neeviduje podrobnosti o způsobu vzniku stavu kauce)

2. způsob: na kauci vytvořte předpis, který uhradíte interním účtem (interní účet založíte v modul Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty a slouží k zaevidování plateb, které neproběhly přes účet ani pokladnu v době, kdy používáte Domsys, ale potřebujte předpisy uhradit). Tímto způsobem, který používá předpisy, můžete zaevidovat veškeré pohyby, které tvoří zůstatek kauce.

Návod jak zaevidujete najdete v článku: Kauce

Anuita

Potřebujete-li zaevidovat k jednotce počáteční stav nesplacené anuity, vytvořte složku předpisu v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu, která bude typu Anuita. Po té můžete po rozkliknutí konkrétní jednotky na záložce Složky předpisu doplnit počáteční stav - v Akce-Individuální nast. složky pro jednotku částku doplníte na záložce Anuita.

Tento článek vás s evidováním anuit seznámí blíže: Anuita


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)