Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Veličiny

Veličinou se rozumí cokoli, co lze spočítat či vyjádřit číslem. Důvodem, proč evidovat veličinu je například nutnost evidovat množství něčeho, co chcete použít k rozúčtování a není to nic, co systém eviduje v rámci základní evidence.

Touto veličinou jsou obvykle

  • počet vstupů do komína
  • počet garážových stání
  • směrné číslo studená voda/TUV

Modul NEMOVITOST-> Nemovitosti->Veličiny

Nová veličina

Název – vyplňte název veličiny, bude se zobrazovat na evidenčním listu, případně jako způsob rozúčtování

Způsob zadání – zde vyplňte, jakým způsobem bude zadáno množství. Varianty jsou dvě. Může se jednat o zadání množství na jednotku/vlastníka (nájemníka) nebo o zadání množství na osobu. Zadání množství na jednotku/vlastníka je například počet vstupů do komína, počet garážových stání. Množství na osobu je právě směrné číslo studená voda/TUV, protože zadaná hodnota se bude pro účely rozúčtování násobit počtem osob.

Zadání hodnot pro evidované veličiny můžete buď pro jednotku – tedy jedná se například o počet vstupů do komína. Je tu předpoklad, že se množství nemění, když se vymění vlastník. V případě, že množství veličiny je závislé na konkrétním vlastníkovi/nájemníkovi, zadejte množství právě u vlastníka/nájemníka.

Zadání veličin

Pro jednotku: Nemovitost->Jednotky->Otevřít jednotku->Záložka Veličiny->Upravit.

Pro vlastníka: Vlastníci->Vlastníci->Otevřít Vlastníka->Záložka Veličiny->Upravit.

To, co zadáte do položky Popis, bude zobrazeno na Evidenčním listě. Mohou to být například čísla parkovacích stání.

Návod krok za krokem - Používání veličin (parkovací místa, vstupy do komína, směrná čísla apod.)

V tomto návodu vás seznámíme s možností evidovat v subjektu libovolnou Veličinu. Veličinu si pojmenujete a poté zadáte množství k jednotce (je-li množství spojeno s jednotkou a je platné pro všechny její vlastníky/nájemce) nebo k vlastníkovi/nájemci (je-li množství spojeno s vlastníkem/nájemcem). Je to jednoduché. Zadejte množství a o zbytek se postará Domsys.

Vytvoření nové veličiny

V menu Nemovitost (1) -> Veličiny (2)  kliknete na Nová veličina (3). Vyplníme její název (4) a vyberem způsob zadání (5). Zadání je buď konečné množství - například počet garážových stání. Další varianta je zadat množství na osobu - to je určeno např. pro rozúčtování spotřeby vody dle směrných čísel, kdy veličinou se myslí směrné číslo dle vyhlášky (při použití takového veličiny pro rozúčtování nákladů bude automaticky směrné číslo násobeno uživatelů evidovaných u nájemce/vlastníka). Uložíme tlačítkem Uložit (6).

Množství na jednotku

Množství veličiny, tedy v tomto případě počet Garážových stání je pevně spojeno s jednotkou a každý další vlastník bude mít k dispozici ten stejný počet garážových stání. Proto zadáme množství k jednotce. Nemovitost->Jednotky (1) -> Otevřít vybranou jednotku poklepáním nebo zvolte otevřít (2).

Po otevření karty jednotky zvolíme záložku Veličiny (1) a na zvolené veličině klikneme pravým tlačítkem (nebo na tlačítku Akce) a zvolíme Upravit (2). Výchozí množství na jednotku je 0.

V otevřeném okně zadejte množství (3) a případně popis (4) - například označení garážových stání, tento údaje bude obsažen na evidenčním listě.

Dokončíme tlačítkem Uložit (5).

Množství veličiny na vlastníka/nájemce

Může se hodit nastavit množství veličiny přímo k vlastníkovi. To využijeme tehdy, je-li množství závislé na konkrétním vlastníkovi. Pokud je zadáno množství k jednotce a zároveň k vlastníkovi, je použito množství nastavené přímo k vlastníkovi, protože je konkrétnější.

Nastavení veličiny u vlastníka provedete v Vlastníci/Nájemci (1) -> Vlastníci/Nájemci (2) -> Otevřete vlastníka poklepáním, vyberte záložku Veličiny (3) a zobrazí se hodnota, která je platná pro jednotku. Chcete-li tuto hodnotu změnit pro konkrétního vlastníka. Klikněte pravým tlačítkem (nebo na tlačítku Akce) a zvolte Upravit (4). Nastavíte hodnotu pro vlastníka, která bude použita(5) pro výpočty.

Výpočet platby na předpis dle množství veličiny

Mějme složku Údržba garážových stání, která bude rozúčtována dle počtu Garážových stání a zálohy budou taktéž vypočítány dle počtu Garážových stání.

Zadáme novou složku předpisu v menu Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Nová složka. Vyplníme název a především nastavíme výpočet platby dle Veličina: Garážová stání (3). Dále zadáme částku na jedno Garážové stání, v tomto případě 100Kč (4).

Dále nastavíme způsob rozúčtování (5).

Rozúčtování složky předpisu dle veličiny

V záložce Rozúčtování vybereme Metodu rozúčtování (1)  Veličina: Garážová stání. Tím zajistíme, že ve vyúčtování budou skutečné náklady rozúčtovány dle počtu garážových stání. Dokončíme tlačítkem Uložit (2).

Přiřazení složky předpisu jednotkám

Vytvořený předpis můžeme bez obav přiřadit všem jednotkám, protože ti vlastníci, kteří nemají žádná garážová stání mají vyplněnu 0 a tedy nebudou za Garážová stání nic platit. Tuto nulu budou mít zobrazenu ve vyúčtování i v evidenčním listě. Přiřazení provedeme tlačítkem Přiřadit jednotky (1).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)