Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením první nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Časté dotazy (FAQ)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - automatický import přes API (KB,FIO)

Import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Složka předpisu

Složka předpisu je základním stavebním kamenem předpisu plateb. Složkou předpisu se rozumí jednotlivé položky, z kterých se bude skládat předpis plateb.

Pomocí složky předpisu evidujete v jaké výši byla předepsána vlastníkům/nájemcům, jaké úhrady od vlastníků/nájemců byly na ni připsány a jaké náklady byly do složky pořízeny pro potřeby ročního vyúčtování (náklady pořizujete v modulu Nemovitost či CRM->Finance, přiřazené náklady do složek najdete v modulu Nemovitost->Finance-Náklady složek).

Vytvoření složky předpisu

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Složky předpisu, tlačítko Nová složka

Název – například Studená voda, Vytápění, Ohřev TUV, Správcovský poplatek, Studená voda pro TUV

Typ složky – složka může mít pro účely vyúčtování několik typů:

 • záloha (rozúčtování skut.nákladů) – ve vyúčtování budou rozúčtovány náklady a dle zaplacených záloh vznikne pro danou složku doplatek či nedoplatek. Typické použití pro většinu složek v SVJ.
 • fond (vyúčtování předpisů) – fond je složkou, která se nevyúčtovává oproti skutečným nákladům. Navíc můžete zadat Počáteční stav, aby bylo možné zobrazovat aktuální účetní stav Fondu. Nezaplacené předpisy s fondem vstupují do vyúčtování a jsou zahrnuty ve výsledku vyúčtování. U takovéto složky je k dispozici také aktuální zůstatek. Přehled zůstatků včetně položek, které jej tvoří naleznete v modulu Nemovitost->Nemovitost->Přehled->Výstupy->Stav fondu
 • nájem (vyúčtování předpisů) – tato složka není zahrnuta do výsledku vyúčtování (neuhrazené předpisy na nájmu jsou ve vyúčtování uvedeny odděleně a to jako Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním)
 • anuita (vyúčtování předpisů ) - tato složka není zahrnuta do výsledku vyúčtování (neuhrazené předpisy na anuitu jsou ve vyúčtování uvedeny odděleně a to jako Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním). Počáteční stav anuity lze zadat k jednotce takto - Nemovitost->Jednotky->pravé tlačítko myši Otevřít->záložka Složky předpisu->u složky vyjadřující anuitu Akce->Individuální nast. složky pro Jednotku->záložka Anuita – počáteční stav doplníme jako mínusovou částku.
 • Přehled zůstatku anuity: Nemovitost->Jednotky->Výstupy->Přehled zůstatků anuity
 • kauce (vyúčtování předpisů) - tato složka není zahrnuta do výsledku vyúčtování
 • příslušenství (vyúčtování předpisů) – tento typ složky je určen pro úroky a poplatky z prodlení. Tato složka není zahrnuta do výsledku vyúčtování (neuhrazené předpisy jsou ve vyúčtování uvedeny odděleně a to jako Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním)
 • jiná (vyúčtování předpisů) – typické použití je pro nedoplatek z vyúčtování v předchozím roce, kdy jste jej spočítali v jiném software než v Domsys. Například složka Nedoplatek z vyúčtování RRRR (kde rok je rok, kdy jste ještě nepoužívali Domsys).

Typy složek předpisů mají již systémem nastaveno, zda se mají zahrnout do výsledku vyúčtování (do nedoplatku/přeplatku z vyúčtování). Toto nastavení si však uživatel může přenastavit pomocí Vyúčtovat Ano/Ne.

Kód SIPO – používáte-li SIPO účet (Nastavení->Účty), můžete zadat kód poplatku SIPO. Zadání provedete na záložce Rozšířené.

Platnost – složka může zaniknout či může být platná např. od poloviny roku. K tomu použijete nastavení Platnosti. Standardně není třeba platnost vyplňovat. Vyplňujete ve chvíli, kdy složka v průběhu zanikne nebo naopak vznikne nová.

Sada předpisů – pakliže používáte sady předpisů (Nastavení->Sady předpisů), můžete zvolit do které sady má být složka vkládána. Toto nastavení provedete na záložce Rozšířené

Výchozí výše platby do předpisu

Pro správné nastavení je třeba si uvědomit, že složka pracuje s

 • způsob, jak vznikne požadavek na měsíční platbu
 • způsob, jak budou náklady rozúčtovány (u složek typu záloha)

Toto jsou dvě rozdílné věci, které nelze slučovat. Záloha může býti počítána například na podlahovou plochu a rozúčtování bude dle Měřící soustavy.

Výpočet dle – vyberte metodu, která bude použita pro výpočet zálohy, platné pro celou nemovitost obecně, nebude-li u jednotky či vlastníka individuálně změněna (příklad: měsíční záloha na úklid bude počítána jako částka 15Kč za m2 podlahové plochy - každému vlastníkovi/nájemci tak bude měsíční předpis pro složku vypočítán dle velikosti podlahové plochy jednotky, ke které je přiřazen).

Pokud nelze nastavit zálohy obecně pro celou nemovitost a je potřeba každé jednotce či vlastníkovi nastavit zálohy individuálně, pak je potřeba nastavit výpočet dle “nepočítat automaticky“.

Částka – částka je zadávána do časové osy , díky které můžete částku v případě potřeby měnit v čase. Částka se vynásobí dle nastaveného „Výpočet dle“. Tedy zadáváte například výši zálohy na studenou vodu pro jednu osobu. Systém automaticky vypočítá zálohy dle počtu osob u vlastníka.

(Pokud je subjekt plátce DPH, pak je třeba nastavit chování složky vůči dani z přidané hodnoty na záložce DPH )

Více parametrů:

Perioda – zpravidla není potřeba měnit. Případně zvolte požadovanou periodu a měsíce, v kterých má být předpis vytvořen

Minimální platba – například u složky Studená voda je možné zadat minimální výši zálohy 100Kč v případě, že jsou v domě vlastníci, kterým by vyšla nulová záloha na vodu (např. mají nahlášeno 0 osob).

Na záložce DPH, v případě, že je subjekt plátce, nastavíme pro vytváření předpisů Režim DPH, Sazbu DPH a Členění DPH pro předpis (do členění DPH vyplníme takový typ členění DPH, který je používaný v účetním softwaru – toto bude použito v exportech do účetnictví).

Pro složku typu Záloha nezapomeňte zadat způsob Rozúčtování

Systém zadání hlídá a bez tohoto nedovolí složku uložit. Přejděme tedy na záložku Rozúčtování.

Podíl - V tabulce nastavte, jaká část skutečných nákladů bude rozúčtována jakým způsobem. Vždy musí být součet podílů 100%.

Metoda rozúčtování – Jakým způsobem bude část nákladů rozúčtována.

Příklad č.1: Studená voda

100%     Měřící soustava: Studená voda

Příklad č.2: Vytápění

40%       Započitatelná podlahová plocha

60%       Měřící soustava: Kalorimetry

Příklad č.3: Správcovský poplatek

100%     na jednotku (rovný díl)

Rozložení nákladů v roce – toto nastavení ovlivňuje velmi detailně způsob, jakým budou náklady rozúčtovány. Bez hlubších znalostí a speciálních požadavků nemáte potřebu zadávat cokoli jiného než „standardní“.

Sledovat odchylku nákladů – toto nastavení nastavte na Ano, chcete-li při vyúčtování kontrolovat, zda průměrné náklady na m2 nepřekračují náklad na m2 v jednotkách o + zadané procento. Proč se to počítá a co to znamená - viz vyhláška pro rozúčtování nákladů na teplo (či její novely a náhrady) a viz. vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (či její novely a náhrady).

Dojde-li například po shromáždění či instalaci měřidel ke změně způsobu rozúčtování složky, je třeba si uvědomit, že tím vzniká složka nová. Máte-li například Vytápění rozúčtováno podle podlahové plochy a v průběhu roku nainstalujete měřiče tepla, je třeba původní složku Vytápění platností ukončit ke dni. A od následujícího dne vytvořit složku např. Vytápění s měřiči, která bude rozúčtována měřiči. Z toho automaticky plyne, že správce musí určit, kolik nákladů bude rozúčtováno v původní složce a kolik nákladů bude rozúčtováno v nové složce.
TIP: Na konci článku naleznete manuál krok za krokem pro nastavení DPH na složce předpisu.

Přiřazení jednotek ke složce

Po uložení Složky je třeba zvolit, které jednotky mají danou složku platit, a tedy kterým bude také vyúčtována. Tímto přiřazením zajistíte, že jakýkoliv vlastník/nájemce přiřazený k jednotce bude mít u sebe automaticky zaevidováno co má platit a v jaké výši, protože se vše převezme z nastavení složky.

Klikněte na Složce Pravým tlačítkem a zvolte Přiřadit jednotky, jednotky v tabulce označte potřebné jednotky (Ctrl + označení nebo pomocí Označit vše vyberte všechny) a tlačítkem Uložit dokončete nastavení.

Složku nemusí hradit všechny jednotky. Výtah nemusí hradit ti, co jsou v přízemí, společná elektřina pro dva vchody může být jako dvě samostatné složky a každou z nich hradí odpovídající část jednotek apod.

Obdobně můžete použít Odřadit jednotky (v nabídce pravého tlačítka myši na vybrané složce předpisu)To použijte v případě, že jste omylem jednotky přiřadili a nikdy to tak nebylo.

Ukončení platnosti jednotek slouží k tomu, když se v průběhu správy stane, že například v přízemí všichni výtah platili, ale od 1.7. ho již platit nebudou. Vybraným jednotkám v přízemí tedy časově ukončíte přiřazení složky k 30.6. Neprovedete odřazení jednotek, jelikož byste jim tímto složku zrušili i z vyúčtování !

Priorita úhrad složek 

Nemovitost->Složky předpisu->tlačítko Další->Priorita úhrad složek

Aplikace Domsys přesně eviduje, které složky byly v rámci předpisu hrazeny. Proto je vhodné určit si prioritu úhrad složek. Aplikace poté bude přiřazenou platbu hradit k jednotlivým složkám v pořadí, které jste nastavili. V principu jde o to, pokud přijde platby v menší výši, než je předpis, kde se bude tvořit dluh. Bude se tvořit v těch složkách, které jsou na konci.

Pořadí nastavíte přetažením myší.

Přehled nastavení složek na jednotlivé vlastníky/nájemce

Nemovitost->Složky předpisu->otevření složky->Souhrnný přehled

Toto je přehled jednotek s vlastníky ve zvoleném měsíci a nastavením částek, které vstupují do výpočtu předpisu. Na tomto místě přes nabídku Akce můžete upravovat výši předpisu a to buď pro jednotku (nastavuje se v případě, kdy částka má být stejná i v případě změny vlastníka/nájemce) nebo pro vlastníka/nájemce (toto nastavení platí pouze pro konkrétního aktuálního vlastníka/nájemce).

Další možností individuálního nastavení složky předpisu je:

pro jednotku – Nemovitost->Jednotky->Otevření jednotky->Složky předpisu->na zvolené složkce Akce->Individuální nast. složky pro jednotku

pro vlastníka/nájemníka – Vlastníci/Nájemníci->Vlastníci/Nájemníci->Otevření osoby->Finance->Složky předpisu->na zvolené složkce Akce->Individuální nast. složky pro vlastníka

V aplikaci Domsys má předpisy přidělené k úhradě vlastník/nájemce(v nájemním domě). Předpisy tvoříme také automaticky dle globálního nastavení složek či zadaných individualit u jednotek či u vlastníka.

Při zadávání individuálního nastavení platby za složku si dobře rozmyslete, zda individuální nastavení souvisí s jednotkou (její polohou a vlastnostmi) a je tedy individualita platná pro všechny budoucí vlastníky, nebo zda se jedná o individualitu spojenou s vlastníkem (například výše zálohy na vodu). Takovou individualitu zadejte k vlastníkovi, protože nový vlastník dostane automaticky vytvořený předpis dle obecných pravidel (tedy z provedeného nastavení složky v Nemovitost->Složky předpisu).

Tento přístup minimalizuje chyby v předpisech, protože při zadávání nového vlastníka nemusíte řešit, zda má nějaké slevy, zda platí výtah atd. Po zadání nového vlastníka je tedy aplikace schopna automaticky vypočítat předpis.

(tip: přehled nastavení složek pro jednotlivé vlastníky/nájemníky naleznete v Nemovitost->Složky předpisu-> vybranou složku předpisu rozklikněte a na druhé záložce Souhrnný přehled – na tomto místě lze oba způsoby individuálního nastavení výpočtu složky měnit pomocí Akce)

Individuální nastavení složky pro jednotku

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Jednotky->Otevřít Detail->Složky předpisu

Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast. Složky pro jednotku.

Záložka Předpis

U jednotky lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

 • Nenastaveno - zůstává částka nastavená ve složce předpisu
 • Konečná částka – toto nastavení znamená, že je potřeba v nastavení vlastníka jednotky se musí do individuálního nastavení složky zadat do časové osy konečná částka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná (částka neovlivněná nastavením složky se nastaví Modul NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci ->Otevřít Detail->Složky předpisu)

V záložce Vyúčtování můžete ovlivnit rozúčtování formou zvýhodnění (slevy).

Individuální nastavení složky pro vlastníka/nájemce

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci ->Otevřít Detail->Složky předpisu

Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast. Složky pro vlastníka.

Záložka Předpis

Perioda – lze nastavit periodu výpočtu předpisu přímo pro daného vlastníka/nájemníka, která je jiná než nastavená jako výchozí z nastavení nemovitosti. Perioda určuje měsíc, ve kterém bude předpis vytvořen (vždy je to první měsíc periody), z tohoto měsíce bude také vycházet částka předpisu, to znamená, že je potřeba nastavit Konečné částky a v časové ose upravit hodnoty v měsících tak, aby odpovídali generování předpisů (např. při použití periody čtvrtletní se vytvoří předpis na 1Q = předpis bude vytvořen v lednu a bude vycházet z částky uvedené v lednu, kde bude uvedená částka celkem za leden až březen).

Individuální nastavení částky  -

 • Nenastaveno - zůstává částka nastavená výchoze ve složce předpisu
 • Částka za MJ - zadá se do časové osy částka/MJ, kterou bude přepočítána složka předpisu pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
 • Konečná částka - zadá se do časové osy konečná částka pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

V záložce Vyúčtování můžete ovlivnit rozúčtování formou zvýhodnění (slevy).

Příklad č. 1: Platba za výtah je pro celý dům 10Kč/m2 podlahové plochy. Jednotky v přízemí mají dle domluvy slevu 50%. Naším úkolem je tedy ponížit zálohy na polovinu a také zajistit, že do vyúčtování jim bude počítána sleva 50%. Jelikož se jedná o specifickou vlastnost jednotky díky její poloze, zadáme individuální natavení pro jednotku. V záložce Předpis nastavíme Nenastaveno a zadáme do časové osy částku 5Kč. Tím jsme 10Kč/m2 upravili pro danou jednotku na 5Kč/m2. V záložce Vyúčtování části zadáme zvýhodnění 50%, které bude uplatněno ve vyúčtování. Zda % zvýhodnění ovlivní pouze konečné vyúčtování nebo také způsob výpočtu částky předpisu složky, to určíte volbou Aplikovat zvýhodnění na předpisy.

Příklad č. 2: Historicky mají vlastníci různě vysoké zálohy na studenou vodu, které nelze obecně popsat např. sazbou na jednu osobu. Jelikož se jedná o individuální cenu týkající se konkrétního vlastníka, zadáme Individuální nastavení složky pro vlastníka. V záložce Předpis vybereme Konečná částka (protože potřebujeme zadat výslednou částku) a zadáme do časové osy částku např. 241Kč.

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

Kontrola výpočtu předpisů plateb

Po zadání všech složek a individuálních nastavení je vhodné provést kontrolu, zda bude aplikace počítat předpisy tak, jak zamýšlíte.

Kontrolu provedete snadno pro vlastníka/nájemce v Modulu NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci

Na vybraném vlastníkovi stiskněte pravé tlačítko a vyberte Přehled výpočtu předpisů nebo pomocí tlačítka v detailu vlastníka/nájemce.

Zobrazí se tabulka, která zobrazuje částky, které aplikace dopočítala dle vašeho zadání. Kliknutím na částku se zobrazí její rozpad na jednotlivé složky.

Vytvoření předpisů plateb

Modul NEMOVITOST->Finance->Předpisy

Předpis plateb je základním požadavkem na úhradu od vlastníka. K tomuto předpisu jsou dále párovány přijaté platby. Z nezaplacených předpisů vycházejí dlužníci apod.

Předpisy můžete tvořit několika způsoby

 • Generovat předpisy plateb – předpisy plateb budou vytvořeny automaticky dle nastavení složek  vlastníků, jednotek. Toto je základní a nejčastější způsob tvorby předpisů.
 • Nový předpis plateb – předpis vytváříte zcela ručně, neprobíhají žádné výpočty. Vytvoříte předpis (nový bude na 0Kč), do kterého vložíte požadované složky s požadovanou výší platby. Tento způsob slouží pro velmi specifické použití, kdy je zbytečné či komplikované použít generování. Povětšinou nepoužíváte.
 • Kopírovat předpisy – toto nastavení se hodí ve chvíli, kdy chcete předpisy vytvořit přesně jako v jiném měsíci a z nějakého důvodu se nehodí způsob Generování předpisů plateb.
Podívejte se také na článek Předpisy plateb .

Generovat předpisy plateb

Nejpoužívanější způsob tvorby předpisů.

Vyberte měsíc, v kterém chcete předpisy generovat. Systém sám zkontroluje, zda již předpisy v daném měsíci existují a dá na výběr, zda chcete chybějící vytvořit a zda chcete existující aktualizovat. Při aktualizaci si můžete vybrat zda chcete aktualizovat jen ty, které ještě nebyly uhrazeny, nebo zda chcete aktualizovat i ty, které již mají připárovanou platbu.

TIP:  Aplikace Domsys umí přegenerovat předpisy i v případě, že mají připárovanou platbu. Je-li původní výše předpisu 5000Kč a je plně uhrazen 5000Kč, mohou nastat tři situace. Aktualizací bude výsledný předpis stejný, bude tedy uhrazen také 5000Kč. Bude-li výsledný předpis po přegenerování menší, bude uhrazen do výše nového předpisu (např.  4500Kč) a zbylých 500Kč zůstane na kontě jako přeplatek. Bude-li nový předpis na vyšší částku (např. 5500Kč), bude tento předpis uhrazen jen do původní výše 5000Kč (i v případě, že by na kontě byly prostředky). Uhrazení zbývajících 500Kč zajistí správce dle okolností.

Upozornění: Předpis vzniká dle nastavení platných v daný okamžik. Změníte-li jakkoli nastavení, předpis zůstává nezměněn do chvíle, než jej přegenerujete. Nemění se vám sám za vašimi zády.

Generováním lze vytvořit či aktualizovat předpisy pro všechny vlastníky/nájemce nebo jen pro vybrané. Požadované nastavení vybíráte v kolonce Vlastníci/Nájemci.

Hromadné generování předpisů

Předpisy lze generovat hromadně pro více nemovitostí jedním kliknutím. Hromadně lze generovat předpisy pro nemovitosti správce Modul Správce->Správce->Další->Hromadné generování předpisů nebo pro nemovitosti vybraného zákazníka Modul CRM->CRM->Nemovitost->Další->Hromadné generování předpisů.

Generovat lze pro všechny nemovitosti nebo jen vybrané, kdy nejdříve označíme nemovitosti (pomocí Ctrl).

Sloučení/nahrazení složky v předpisech
modul Nemovitost->Složky předpisu->Další->Sloučení/nahrazení složky v předpisech

Máte-li již vytvořené předpisy plateb a potřebujete zpětně předepsanou složku včetně přiřazených úhrad sloučit s jinou, můžete použít funkci Sloučení/nahrazení složky v předpisech.

!! Tuto funkci používejte s maximální opatrností. Provedené úpravy jsou nevratné!! Touto funkcí provedete úpravy pouze v existujících předpisech.
příklad: Po celý rok předepisujete složku Pojištění, ale na konci roku se dozvíte, že z nějakého důvodu tato složka neměla být předepisována, ale o předepisovanou částku měl být navýšen předpis na složku Fond oprav. Použitím výše uvedené funkce složka Pojištění z předpisů zanikne a částka předepsaná i zaplacená bude vložena do složky Fond oprav.

Nastavení složky předpisu s DPH

1. Nastavení plátce DPH na nemovitosti

Pro práci s DPH je třeba nejdříve nemovitost nastavit jako plátce DPH - toto nastavení provedete v modulu Správce->Správce->Nemovitost->v úpravě konkrétní nemovitosti na záložce obecné určete, že je plátcem DPH. Má-li být s DPH počítáno v nemovitostech, které jsou přiřazeny zákazníkovi, provedete toto nastavení pouze v úpravě zákazníka (modul Správce-> Správce->Zákazníci). 

2. Nastavení DPH u složky předpisu

Při založení nové složky předpisu (modul Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu->tlačítko Nová složka) či v úpravě složky (tlačítko Upravit) je potřeba nastavit záložku DPH. Zde nastavíte jakým způsobem má být DPH počítáno v předpisech. Částky zadané do nastavení složky předpisu se uvádí vždy bez DPH.

Vyberte Režim DPH (1):

Není předmětem - v předpisu nebude DPH počítáno.

Dle protistrany - v předpisu bude DPH počítáno dle nastavení nájemce/vlastníka, na kterém je potřeba nastavit Uplatnit DPH Ano/Ne a to v sazbě, kterou zde nastavíte (2)

Vždy použít - v předpisu bude DPH počítáno vždy v sazbě, kterou zde nastavíte (2)

3. Nastavení DPH u vlastníka/nájemce

modul Nemovitost->Nájemci/Vlastníci->Nájemci/Vlastníci

Při založení nového nájemce/vlastníka (tlačítko Nový nájemce/Nový vlastník) či v úpravě nájemce/vlastníka (tlačítko Upravit), je potřeba nastavit vztah k dph na kolonce Uplatnit DPH. V případě, že složka předpisu bude počítat DPH dle protistrany (nastavení složky viz. bod 2), bude se výpočet řídit tímto nastavením u vlastníka/nájemce.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)