Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Aktualizováno 8 months ago od Vaňková

V modulu Nemovitost/CRM ve Finance - Banka - Příkazy k úhradě naleznete vytvořené příkazy. Je-li příkaz ve stavu Připraveno, můžete jej odeslat do banky přes API. Zaslaný příkaz se automaticky neprovede, bude ho nezbytné autorizovat v rámci nástrojů banky (internetové bankovnictví, mobilní aplikace).

Jak se vytváří příkazy k úhradě popisuje článek: Účty - příkazy k úhradě

Co je bankovní API a k čemu slouží je popsáno zde: Co je bankovní API

Pro které banky můžete použít API pro odeslání příkazu se dozvíte zde: Porovnání bankovních API

Každé bankovní API má svá specifika pro zprovoznění odeslání, která níže popisujeme:

FIO
 1. Aktivace: Bankovní API probíhá pomocí tokenu. Aby bylo možné příkazy zasílat, token musí mít nastaveno odpovídající oprávnění již při jeho vytvoření (zvolíte Sledovat účet a zadávat platební příkazy a inkasa), které umožňuje vkládat příkazy k úhradě. Máte-li token s úrovní oprávnění pouze pro čtení, odeslání příkazu k úhradě banka neprovede.
 2. Autorizace: Po úspěšném odeslání do banky lze dávku autorizovat ve Fio mobilní aplikaci či v internetovém bankovnictví.
 3. Zpráva o importu: V okně s výsledkem odeslání je uživatel informován o případné chybě.

Komerční banka - MojeBanka Business
 1. Aktivace: Bankovní API napojené od 1.1.2022. Máte-li bankovní API napojené z dřívější doby, je nezbytné vytvořit nové napojení a účtům změnit původní bankovní API na nové. Prodloužení bankovních API vytvořených v roce 2021 není možné.
 2. Autorizace: Po úspěšném odeslání příkazu k úhradě bude možné dávku autorizovat pouze v MojeBanka Business (modré bankovnictví).
 3. Zpráva o importu: V okně s výsledkem odeslání je uživatel informován o případné chybě.

ČSOB CEB
 1. Aktivace: Nastavené Bankovní API s certifikátem pro účty, pro které umožňuje odesílání a stahování dat.
 2. Autorizace: Po úspěšném odeslání naleznete v ČSOB CEB v části Čekárna, kde příkaz autorizujete.
 3. Zpráva o importu: ČSOB zpracuje dávku po jejím odeslání. Nenaleznete-li odpovídající záznamy v čekárně, je nutné ověřit protokol o importu. Tyto protokoly naleznete v Domsys v Nastavení-Účty, kde u účtu ČSOB kliknete na tlačítko Log. Nabídnou se vám odpovídající soubory obsahující informace o průběhu importu ve formátu XML. V protokolu naleznete informace o důvodu odmítnutí dávky.
Česká spořitelna
 1. Aktivace: Nastavené Bankovní API obsahuje oprávnění pro vložení příkazu k úhradě.
 2. Autorizace: Česká spořitelna v současné době nikde v internetovém/mobilním bankovnictví nezobrazuje připravenou dávku způsobem, jako ostatní banky. Autorizace musí proběhnout ihned po odeslání - Domsys nabídne odkaz k autorizaci. Nebude-li dávka autorizována odkazem (platnost odkazu 5 minut), bude nezbytné provést nové odeslání do banky. Máte-li schéma autorizace nastaveno s potřebou připodepsání, bude dávka po autorizaci první osobě zobrazena v George, kde se odpovídající osoby připodepíší.
 3. Zpráva o importu: V okně s výsledkem odeslání je uživatel informován o případné chybě.
Raiffeisen Bank
 1. Aktivace: Nastavené Bankovní API pomocí certifikátu, který má oprávnění Hromadné platby.
 2. Autorizace: V internetovém bankovnictví naleznete dávku připravenou v sekci Hromadné platby - Přehled hromadných plateb, kde odpovídající osoby provedou autorizaci.
 3. Zpráva o importu: V okně s výsledkem odeslání je uživatel informován o případné chybě.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)