Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Kauce

Kauce lze evidovat ve zjednodušené evidenci nájemců v podmínkách jednotlivého nájemce.

Kauce lze však evidovat přehledněji a tím i podrobněji a to jak pro nájemce ve zjednodušené i komplexní evidenci - takováto evidence probíhá pomocí předpisů.

Níže uvedený návod Vás provede právě evidencí pohybů kauce pomocí předpisů.

1. VYTVOŘENÍ SLOŽKY PŘEDISU NA KAUCI

Modul Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu-Nová složka

Na veškeré finanční pohyby na kauci musí být nejprve vytvořené předpisy plateb a to buď kladné (příjem na kauci) či záporné (výdej z kauce).

 1. 1. Na výši kauce je třeba vytvořit samostatný předpis. Před jeho vytvořením založte v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů->Nová sada předpisů sadu předpisů např. Kauce, která umožní vytvářet předpisy na kauci do měsíců, kde jsou již běžné předpisy a zároveň budou předpisy viditelně odlišeny od běžných (pravidelně se opakujících se) předpisů.

Chcete se dozvědět o sadách více informací? Podívejte se na článek Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

 1. 2. Pro vytváření předpisu je potřeba založit složku předpisu v Nemovitost->Složky předpisů, která bude typ složky "kauce (vyúčtování předpisů)" (3).

Pro zjednodušenou evidenci nájemních smluv dejte výchozí výši plateb do předpisu "nepočítat automaticky", protože předpis budete vytvářet ručně (viz. následující krok Předpis nároku na kauci)

Pro komplexní evidenci nájemních smluv vyberte výchozí výši plateb do předpisu "nájemní smlouva", protože ke složce předpisu přiřadíte jednotky a nájemcům zaevidujete požadovanou výši kauce v nájemní smlouvě. Domsys automaticky vytvoří samostatný předpis na kauci v prvním měsíci platnosti smlouvy.

2. PŘÍJEM KAUCE
 1. Předpis nároku na kauci

Modul Nemovitost-Finance-Předpisy

Pro příjem kauce je potřeba ke konkrétnímu nájemci vytvořit předpis plateb.

Předpis vytvoříte v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy, kde použijete "Nový předpis plateb" (viz. uvedený obrázek), kde je třeba určit měsíc a sadu předpisů, do které se má předpis vytvořit, jméno nájemníka/vlastníka a do jaké složky předpisu a v jaké výši.

Používáte-li komplexní evidenci nájemních smluv a evidujete-li kauci na nájemní smlouvě, bude předpis nároku na kauci automaticky vytvořen při generování předpisů a to do prvního měsíce platnosti smlouvy.
 1. Úhrada kauce
 • 1.možnost: Úhrada kauce bankou či pokladnou
  Modul Nemovitost-Finance-Banka/Pokladna-Nový příjem

Tento způsob úhrady je stejný jako úhrada jakéhokoliv jiného předpisu plateb, kdy ve vytvořené transakci Nový příjem vyberete nájemce a k přijaté částce přiřadíte požadované předpisy na kauci.

 • 2. možnost: Úhrada kauce pomocí vyúčtování

Možností úhrady je také započítat dlužnou částku na kauci do ročního vyúčtování.

Protože toto řešení je nestandardní (kauce je systémově nastavena jako nevyúčtovatelná), je potřeba nejprve ve složce předpisu nastavit, že Vyúčtovat Ano (3) (nastavení provedete v Modul Nemovitost->Nemovitost ->Složky předpisu ->na vybrané složce předpisu Upravit).

Toto nastavení bude pro všechny nájemce, kteří mají u vytvořených předpisů na kauci evidovánu nějakou částku k úhradě.

Po vytvoření vyúčtování bude dlužná částka na kauci započítána do výsledku vyúčtování.

NÁKLAD/ŠKODA HRAZENÁ Z KAUCE

Chcete-li například škodu způsobenou nájemcem uhradit z vybrané kauce, pak toto v Domsys provedete pomocí 3 kroků:

 • Vytvoření předpisu na výši škody
 • Vytvoření záporného předpisu na ponížení kauce ve výši škody
 • Úhrada výše vytvořených předpisů pomocí konta
 1. Předpis na požadovanou částku nákladu/škody

Pokud je požadována po nájemci úhrada například škody způsobené nájemníkem (dále náklady), které nejsou zahrnuté v platbách běžných předpisů, je potřeba vytvořit předpis plateb (Finance->Předpisy)

Předpis je možné vytvořit:

1. úpravou stávajícího běžného předpisu a to jeho otevřením a přidáním složky předpisu

2. vytvořením Nového předpisu plateb (viz. uvedený obrázek), kde je třeba určit měsíc a sadu předpisů, do které se má vytvořit, jméno nájemníka/vlastníka a do jaké složky předpisu a v jaké výši.

 1. Předpis na ponížení kauce

Pro výdej z kauce je potřeba ke konkrétnímu nájemci vytvořit mínusový předpis plateb na částku ve výši předpisu na náklady.

Předpis je možné vytvořit:

1. úpravou stávajícího běžného předpisu a to jeho otevřením a přidáním složky předpisu

2. vytvořením Nového předpisu plateb (viz. uvedený obrázek), kde je třeba určit měsíc a sadu předpisů, do které se má vytvořit, jméno nájemníka/vlastníka a do jaké složky předpisu a v jaké výši.

 1. Úhrada vytvořených předpisů přes interní účet

Předpis na ponížení kauce a na částku nákladu/škody lze uhradit transakcemi pomocí interního účtu, kde ve Finance-Interní vytvoříte výdaj, kterým uhradíte předpis na kauci a příjem, kterým uhradíte předpis na náklady - když transakcím zadáte i vysvětlující popis, pak úhrada interními transakcemi je přehlednější.

PŘEHLED POHYBŮ NA KAUCI

Přehled veškerých pohybů na kauci včetně zůstatku naleznete v Modulu Nemovitost->Nájemníci/Vlastníci->detail konkrétního nájemníka/vlastníka (2xkliknout na řádek)->záložka Finance->Kauce

VRÁCENÍ ZŮSTATKU NA KAUCE

Pro vrácení zůstatku kauce je třeba vytvořit záporný předpis platby, který bude uhrazen běžným způsobem přes transakce banky či pokladny.

 1. Předpis platby kauce
 1. Úhrada předpisu transakcí z banky či pokladny

PŘEHLED ZŮSTATKŮ VŠECH KAUCÍ

modul NEMOVITOST->Nemovitost->Výstupy


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)