Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Aktualizováno od Vaňková

Zjistíte-li, že náklady uvedené v ročním vyúčtování potřebujete opravit, pak správným postupem je smazat všechna vytvořená roční vyúčtování a to ve Správa-Vyúčtování-pomocí tlačítka Smazat roční vyúčtování, upravit potřebná zaevidovaná data (např. počet osob, odečty, výši evidovaných nákladů, plateb atd.) a znovu roční vyúčtování vytvořit ve Správa-Vyúčtování pomocí Nové roční vyúčtování. Výše uvedené je správným postupem, protože změna v jednom vyúčtování má zákonitě vliv na ostatní vyúčtování (rozdíl musí být mezi někoho rozúčtován).

Chcete-li obejít výše uvedený správný postup, pak lze pro konkrétní vybrané vyúčtování vytvořit Opravná verze vyúčtování pro tisk.

Upozorňujeme však, že oprava vyúčtování tímto způsobem není validním a 100% správným způsobem opravy vyúčtování.

Pro konečné vyúčtování nelze tuto funkci použít chcete-li vyúčtování opravit, rozklikněte jej a částky upravte.

Pro roční vyúčtování, která jsou předepsaná nelze tuto funkci použít → chcete-li opravnou verzi vytvořit, zajistěte nejdříve, aby vyúčtování nebylo předepsáno.

Jak opravnou verzi vyúčtování pro tisk vytvořit?

Klikněte na konkrétní vyúčtování a zvolte Další-Opravná verze vyúčtování pro tisk (naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši). Zobrazí se údaje, které můžete u každé složky předpisu upravit: Prům.množství jedn./nem., částka nákladu na konkrétního nájemce/vlastníka a zokrouhlení celého vyúčtování. U každého údaje je zobrazena původní hodnota vyúčtování. Částka v šedém políčku je automaticky doplněna po uložení opravné verze.

Po takovéto opravě je k dispozici ve Výstupy-Vyúčtování výstup vyúčtování obsahující už opravená data.

Nový výsledek vyúčtování Domsys použije při generování předpisů na roční vyúčtování.

Chcete opravy ve vyúčtování zrušit? Zvolte znovu Opravná verze vyúčtování pro tisk a hodnoty přepište na původní, které jsou uvedeny pod jednotlivými políčky.

Co s rozdílem nákladů, které vznikly takovouto opravou konkrétního vyúčtování?
Zvažte co s ním a v případě, že chcete jej rozúčtovat v rámci následujícího roku, máte možnost např. pomocí interního účtu či dokladu rozdíl vložit do požadované složky předpisu v následujícím hospodářském roce. Příklad postupu níže:

V modulu Nemovitost-Finance-Interní či Doklady vytvoříte interní transakce či interní doklady, kterými zaznamenáte vzniklý rozdíl do následujícího roku k rozúčtování.

V našem příkladu jsme paní Petrákové ve vyúčtování roku 2023 snížili náklad na složku "Komíny údržba" o 1000Kč.

V roce 2024 jsme vytvořili interní výdej, kterým navyšujeme náklady v roce 2024.

Toto můžete řešit také interním dokladem ve Finance-Doklady, kde v dokladu složku pro vyúčtovaný rok ponižujete a navyšujete náklady v požadovaném roce.

CHCETE, ABY V ROCE, V KTERÉM JE OPRAVOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ, SE EVIDOVANÉ NÁKLADY ROVNALY NÁKLADŮM, KTERÉ JSOU VE VYÚČTOVÁNÍ ?

Tím, že uděláte opravnou verzi vyúčtování opravíte vyúčtovávané náklady pouze ve vyúčtování. Použijete-li souhrnnou tabulku Souhrn vyúčtování v nabídce Další, zobrazí se celkové hodnoty nákladů, které jsou ve vyúčtování. Tato souhrnná hodnota však nebude souhlasit s náklady evidovanými na složkách ve Finance-Náklady složek. Chcete-li mít v evidenci lepší pořádek, máte možnost náklady ve složkách upravit tak, aby odpovídaly nákladům ve vyúčtování. Níže je popsaný postup:

  1. Vyúčtovaný rok odemkněte funkcí "Odemknutí vyúčtovaného období (jen pro experty)". Tato funkce nesmaže roční vyúčtování, ale umožní zaznamenat v roce úpravy.

Funkci naleznete v modulu Správce-Správce-Nemovitosti, kde vybranou nemovitost rozkliknete a v nabídce Další funkci vyberete.

  1. V modulu Nemovitost-Finance-Interní či Doklady vytvoříte interní transakce či interní doklady, kterými zaznamenáte změnu nákladů tak, aby náklady roku upravovaného souhlasilo s náklady zahrnutými ve vyúčtování a zároveň byly zaevidovány do následujícího roku k rozúčtování.

V našem příkladu jsme paní Petrákové ve vyúčtování roku 2023 snížili náklad na složku "Komíny údržba" o 1000Kč.

V roce 2024 jsme vytvořili interní příjem, kterým ponižujeme náklady roku 2023 a interní výdej, kterým navyšujeme náklady v roce 2024.

Toto můžete řešit také interním dokladem ve Finance-Doklady, kde v dokladu složku pro vyúčtovaný rok ponižujete a navyšujete náklady v požadovaném roce.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)