Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Strážce spotřeby

Strážce spotřeby slouží ke kontrole spotřeby oproti předepsaných zálohám. Využijete například při správě nájemních domů, kdy potřebujete mít přehled o spotřebách jednotlivých nájemců a oproti tomu porovnání s předepsanými zálohami.

Nastavení strážce

Nastavení provedete v modulu Nemovitost->Měřidla->Měřící soustava, kde v konkrétní měřící soustavě jej nastavíte na záložce Strážce spotřeby.

Na této záložce proveďte nastavení Strážce. Samotné vyhodnocení spotřeb naleznete v nabídce Správce->Strážce spotřeby.

Chcete-li využít této funkce, zadejte Ano.

Cena/MJ - zadejte částku za mj a strážce vyčíslí evidovanou spotřebu.

Složka předpisů záloh - vyberte složku předpisu, kterou strážce použije pro porovnání spotřeby s předepsanými zálohami.

Použít zálohy ve výši - určete v jaké výši mají být předepsané zálohy porovnány.
Máte-li například jednu složku předpisu, pomocí které vytváříte předpisy v částce, která však zahrnuje více služeb (například je jednou částkou placena záloha na vodné, energii a úklid), pak určete procentem výši podílu, kterou zde chcete použít.

Hranice pro upozornění - V případě, že spotřeba je vyšší než předepsané zálohy, Strážce spotřeby Vás na to upozorní. Zadáte-li zde hodnotu, bude vyhodnocení rozdílu o tuto výši upraveno a upozorní vás až při překročení této hranice.

Přehled

V modulu Nemovitost->Správa->Strážce spotřeby naleznete za každou měřící soustavu, která využívá Strážce spotřeby, seznam vlastníků/nájemců s jejich celkovými spotřebami a porovnáním vůči předepsaným zálohám za zvolený hospodářský rok. Hodnota z porovnání, která je uvedena ve sloupci Stav, bere v úvahu nastavenou hranici pro upozornění, která je uvedena v měřící soustavě.

Barevné rozlišení umožní rychlou orientaci ve výsledcích porovnání.
Modrá - spotřeba je do výše předepsaných záloh
Oranžová - spotřeba překročila výši předepsaných záloh, ale je do nastavené hranice pro upozornění
Červená - spotřeba překročila nastavenou hranici pro upozornění

Rozkliknutím požadovaného řádku jsou k dispozici grafy s vývojem spotřeby během zvoleného hospodářského roku. Spotřeby vychází z evidovaných odečtů. V případě chybějícího odečtu je použit pro výpočet spotřeby průměr vycházející z evidovaných odečtů.

záložka Obecné - vývoj spotřeby konkrétní měřící soustavy

záložka Měřidla - vývoj spotřeb jednotlivých měřidel, která patří pod danou měřící soustavu


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)