Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Aktualizováno od Vaňková

TISKOVÉ SESTAVY pro kontrolu účetnictví s Domsys:

Co je předepsáno (Předpisy / Předpisy jako faktury)
 • PŘEHLED PŘEDPISŮ  za rok dle jednotlivých složek

(modul Správce-Reporting-sekce Předpisy-výstup Předpisy po složkách)

V nastavení výstupu vyberte požadovanou nemovitost, období předpisů, nastavte seskupení po Složka předpisu a nastavte v Uvažovat vyúčtování NE (tím se zobrazí předpisy tak jak existovaly před vytvořením vyúčtování v Domsys).

 • PŘEHLEDY PŘEDPISŮ PODROBNĚ po vlastnících/nájemcích

modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Roční přehled složek a úhrad

Možno dle jednotlivých vlastníků/nájemců (dle jednotlivých měsíců), s úhradami nebo bez úhrad. Na první stránce je vždy přehled složek v celkových částkách za celý dům.

modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Úhrn předpisů za období

modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemníci-Vlastníci/Nájemníci-Výstupy-Přehled předpisů a úhrad

Zde jsou uvedeny ke každému vlastníkovi/nájemci jednotlivé výše měsíčních předpisů včetně uvedeného dluhu na předpisu. Zároveň je u každého vlastníka/nájemníka informace o stavu konta. Po vytvoření vyúčtování je v tomto přehledu uvedena dlužná částka před vyúčtováním a po vyúčtování.

Stav pohledávek (z toho co je předepsáno)
 • SALDO POHLEDÁVEK za vlastníky/nájemci

(modul Správce-Reporting-Vlastník/Nájemce-Saldo ke dni po vlastnících/nájemnících)

Přehled neuhrazených předpisů, přehled stavů kont a celkové pohledávky za vlastníky/nájemce. Saldo je vždy k datu a jsou zde uvedené pohledávky za vlastníky/nájemce, které jsou skutečně dlužné. Sestavu je možné vytvořit s daty před vytvořením vyúčtování i po vytvoření vyúčtování, kdy jsou vyúčtováním uhrazeny zahrnované předpisy.

Stav pohledávek a závazků (z vystavených dokladů)
 • INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ/POHLEDÁVEK (z pohledu dokladů) - saldo ke dni
  (modul Správce-Reporting-Finance-Inventarizace pohledávek-dokladů/Inventarizace závazků-dokladů)
Evidované náklady
 • PŘEHLED NÁKLADŮ dle jednotlivých složek předpisů

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Výstupy-Náklady dle složek)

Zde jsou uvedeny veškeré náklady, které byly do složek přiřazeny z dokladů či transakcí účtů.

 • CELKOVÝ SOUČET NÁKLADŮ dle složek

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Součty nákladů)

Přes tuto funkci Součky nákladů či klávesu F7 jsou součty nákladů ve složkách předpisu i evidenčních složkách.

Přehled evidovaných dokladů
 • DOKLADY

(modul Nemovitost-Finance-Doklady)

Pomocí ikony diskety vytvoříte seznam evidovaných dokladů.

Zůstatek účtů a pokladen
 • STAVY ÚČTŮ A POKLADEN

(modul Nemovitost-Finance- Banka/Pokladna-Další-Stavy účtů)

Pomocí nabídky Stavy účtů či tlačítka F7 zobrazíte zůstatky bankovních účtů/pokladen. Vždy je uveden stav k poslední evidované transakci. Pokud je potřeba znát stav ke konkrétnímu dni, pak je třeba řádek s požadovaným datem nejdříve označit (kliknout myší) a dát F7.

Stav fondu
 • STAV FONDU ke dni

(modul Nemovitost- Nemovitost-Přehled-Výstupy-Stav fondu)

Sestava Stav fondu lze vytvořit k jakémukoliv požadovanému měsíci v rámci daného hospodářského roku s možností výpisu položek, které byly do fondu zahrnuty.

SESTAVA K DPH

V modulu Správce->Reporting naleznete sestavu Přehled DPH z přepisů a úhrad v sekci Finance. V této sestavě lze mimo jiné určit, který měsíc předpisů vás zajímá a za jaké složky a který měsíc úhrad s přesností na složky.

Můžete tedy zjistit přehledně dle základů a sazeb DPH kolik například bylo za požadovaný měsíc předepsáno na složkách typu nájem a kolik v požadovaný měsíc bylo uhrazeno na složkách typu záloha.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)