Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

Další možností je import faktur z Pohody do Domsysu. Tuto možnost popisuje následující návod krok za krokem.

IMPORT faktur přijatých/vydaných z účetního programu STORMWARE Pohoda

  1. Výběr faktur v účetním programu Pohoda

V účetním programu Pohoda označte a vyfiltrujte faktury, které chcete importovat do Domsys. Pomocí nabídky pravého tlačítka Export do XML faktury exportujte. (2)

Budete-li doklady importovat do modulu CRM a chcete, aby doklady byly přiřazeny ke konkrétním nemovitostem, pak je potřeba, aby exportované doklady obsahovaly středisko a to proto, aby bylo možné určit k jaké nemovitosti doklad náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. (1)

  1. Export faktur

Vyberte složku, do které má být export uložen a zadejte název souboru.

Vyberte Typ exportu - Standardní export XML POHODA.

V tabulce s výsledkem zpracování je uvedena informace o počtu exportovaných záznamů. Export dokončíte pomocí Dokončit.

  1. Nastavení středisek v Domsys

Importujete-li doklady do modulu CRM, lze nastavit střediska k nemovitostem a to proto, aby bylo možné automaticky určit k jaké nemovitosti položky dokladu náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. Do DOMSYS zaevidujte ke každé nemovitosti středisko, které je používáno v Pohodě.

Střediska zadáte v modulu Nemovitost ->Jednotky-> Uspořádání -> na jedné ze staveb použijte v nabídce pravého tlačítka myši Upravit a doplňte středisko.

  1. Nastavení složek pro uložení položek

Chcete-li, aby položky importovaného dokladu byly po importu vloženy do konkrétních složek, je třeba provést nastavení složky. Ve složce předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu (či Evidenční složky) doplňte jednu z kolonek určených pro import - "zkratka předkontace pro import dokladů s položkami" (doplňte zkratku předkontace, kterou používáte pro zaúčtování nákladů, které mají být v Domsysu evidované v požadované složce) nebo "činnost+zakázka pro import dokladů s položkami" (doplňte činnost, zakázku či kombinaci použité činnosti a zakázky při účtování).

Nebude-li toto nastavené, faktury budou do Domsys naimportované se základními údaji z hlavičky dokladu a budou označeny šedou barvou jako Ke zpracování. V Domsys bude potřeba po importu doklady ručně zpracovat=přiřadit do složek.

Používáte-li u nemovitostí přiřazených pod CRM nastavení složek pomocí účtovacích vzorů, je zkratka předkontace převzata z účtovacího vzoru. V jednotlivých nemovitostech můžete zkratku v jednotlivých složkách přenastavit. V článku Export do STORMWARE Pohoda naleznete návod k nastavení účtovacího vzoru.

  1. Import dokladů do Domsys

Soubor s exportovanými fakturami z Pohody naimportujte do Domsys.

Import provedete v modulu Nemovitost či v modulu CRM -> Finance -> Doklady -> Další -> Import ze STORMWARE POHODA (1).

V případě, že nebude moci Domsys uložit položky kvůli některé neshodě dle výše uvedených pravidel (identifikace nemovitosti dle střediska, identifikace složky dle zkratky předkontace), bude v dokladu uložena jen hlavička dokladu (popis, data, dodavatel, VS, částka) a doklad bude označen šedě jako nezpracovaný. Při importu je kontrolována také duplicita čísel dokladu, která způsobí nemožnost naimportovat takové doklady.

O výše uvedených dokladech, u kterých nastane problém s importem, bude uživatel informován formou e-mailu.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)