Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Import ze STORMWARE Pohoda

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Další možností je import faktur z Pohody do Domsysu. Tuto možnost popisuje následující návod krok za krokem.

IMPORT faktur přijatých/vydaných z účetního programu STORMWARE Pohoda


Výběr faktur v účetním programu Pohoda

V účetním programu Pohoda označte a vyfiltrujte faktury, které chcete importovat do Domsys. Pomocí nabídky pravého tlačítka Export do XML faktury exportujte. (2)

Budete-li doklady importovat do modulu CRM a chcete, aby doklady byly přiřazeny ke konkrétním nemovitostem, pak je potřeba, aby exportované doklady obsahovaly středisko a to proto, aby bylo možné určit k jaké nemovitosti doklad náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. (1)

Export faktur

Vyberte složku, do které má být export uložen a zadejte název souboru.

Vyberte Typ exportu - Standardní export XML POHODA.

V tabulce s výsledkem zpracování je uvedena informace o počtu exportovaných záznamů. Export dokončíte pomocí Dokončit.

Nastavení středisek v Domsys

Importujete-li doklady do modulu CRM, lze nastavit střediska k nemovitostem a to proto, aby bylo možné automaticky určit k jaké nemovitosti položky dokladu náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. Do DOMSYS zaevidujte ke každé nemovitosti středisko, které je používáno v Pohodě.

Střediska zadáte v modulu Nemovitost ->Jednotky-> Uspořádání -> na jedné ze staveb použijte v nabídce pravého tlačítka myši Upravit a doplňte středisko.

Nastavení složek pro uložení položek

Chcete-li, aby položky importovaného dokladu byly po importu vloženy do konkrétních složek, je třeba provést nastavení složky. Ve složce předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu (či Evidenční složky) doplňte jednu z kolonek určených pro import - "zkratka předkontace pro import dokladů s položkami" (doplňte zkratku předkontace, kterou používáte pro zaúčtování nákladů, které mají být v Domsysu evidované v požadované složce) nebo "činnost+zakázka pro import dokladů s položkami" (doplňte činnost, zakázku či kombinaci použité činnosti a zakázky při účtování).

Nebude-li toto nastavené, faktury budou do Domsys naimportované se základními údaji z hlavičky dokladu a budou označeny šedou barvou jako Ke zpracování. V Domsys bude potřeba po importu doklady ručně zpracovat=přiřadit do složek.

Používáte-li u nemovitostí přiřazených pod CRM nastavení složek pomocí účtovacích vzorů, je zkratka předkontace převzata z účtovacího vzoru. V jednotlivých nemovitostech můžete zkratku v jednotlivých složkách přenastavit. V článku Export do STORMWARE Pohoda naleznete návod k nastavení účtovacího vzoru.

Import dokladů do Domsys

Soubor s exportovanými fakturami z Pohody naimportujte do Domsys.

Import provedete v modulu Nemovitost či v modulu CRM -> Finance -> Doklady -> Další -> Import ze STORMWARE POHODA (1).

V případě, že nebude moci Domsys uložit položky kvůli některé neshodě dle výše uvedených pravidel (identifikace nemovitosti dle střediska, identifikace složky dle zkratky předkontace), bude v dokladu uložena jen hlavička dokladu (popis, data, dodavatel, VS, částka) a doklad bude označen šedě jako nezpracovaný. Při importu je kontrolována také duplicita čísel dokladu, která způsobí nemožnost naimportovat takové doklady.

O výše uvedených dokladech, u kterých nastane problém s importem, bude uživatel informován formou e-mailu.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)