Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Úvod do exportu do účetnictví

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Aktualizováno 7 months ago od Vaňková

Další možností je import faktur z Pohody do Domsysu. Tuto možnost popisuje následující návod krok za krokem.

IMPORT faktur přijatých/vydaných z účetního programu STORMWARE Pohoda

  1. Výběr faktur v účetním programu Pohoda

V účetním programu Pohoda označte a vyfiltrujte faktury, které chcete importovat do Domsys. Pomocí nabídky pravého tlačítka Export do XML faktury exportujte. (2)

Budete-li doklady importovat do modulu CRM a chcete, aby doklady byly přiřazeny ke konkrétním nemovitostem, pak je potřeba, aby exportované doklady obsahovaly středisko a to proto, aby bylo možné určit k jaké nemovitosti doklad náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. (1)

  1. Export faktur

Vyberte složku, do které má být export uložen a zadejte název souboru.

Vyberte Typ exportu - Standardní export XML POHODA.

V tabulce s výsledkem zpracování je uvedena informace o počtu exportovaných záznamů. Export dokončíte pomocí Dokončit.

  1. Nastavení středisek v Domsys

Importujete-li doklady do modulu CRM, lze nastavit střediska k nemovitostem a to proto, aby bylo možné automaticky určit k jaké nemovitosti položky dokladu náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. Do DOMSYS zaevidujte ke každé nemovitosti středisko, které je používáno v Pohodě.

Střediska zadáte v modulu Nemovitost ->Jednotky-> Uspořádání -> na jedné ze staveb použijte v nabídce pravého tlačítka myši Upravit a doplňte středisko.

  1. Nastavení složek pro uložení položek

Chcete-li, aby položky importovaného dokladu byly po importu vloženy do konkrétních složek, je třeba provést nastavení složky. Ve složce předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu (či Evidenční složky) doplňte jednu z kolonek určených pro import - "zkratka předkontace pro import dokladů s položkami" (doplňte zkratku předkontace, kterou používáte pro zaúčtování nákladů, které mají být v Domsysu evidované v požadované složce) nebo "činnost+zakázka pro import dokladů s položkami" (doplňte činnost, zakázku či kombinaci použité činnosti a zakázky při účtování).

Nebude-li toto nastavené, faktury budou do Domsys naimportované se základními údaji z hlavičky dokladu a budou označeny šedou barvou jako Ke zpracování. V Domsys bude potřeba po importu doklady ručně zpracovat=přiřadit do složek.

Používáte-li u nemovitostí přiřazených pod CRM nastavení složek pomocí účtovacích vzorů, je zkratka předkontace převzata z účtovacího vzoru. V jednotlivých nemovitostech můžete zkratku v jednotlivých složkách přenastavit. V článku Export do STORMWARE Pohoda naleznete návod k nastavení účtovacího vzoru.

  1. Import dokladů do Domsys

Soubor s exportovanými fakturami z Pohody naimportujte do Domsys.

Import provedete v modulu Nemovitost či v modulu CRM -> Finance -> Doklady -> Další -> Import ze STORMWARE POHODA (1).

V případě, že nebude moci Domsys uložit položky kvůli některé neshodě dle výše uvedených pravidel (identifikace nemovitosti dle střediska, identifikace složky dle zkratky předkontace), bude v dokladu uložena jen hlavička dokladu (popis, data, dodavatel, VS, částka) a doklad bude označen šedě jako nezpracovaný. Při importu je kontrolována také duplicita čísel dokladu, která způsobí nemožnost naimportovat takové doklady.

O výše uvedených dokladech, u kterých nastane problém s importem, bude uživatel informován formou e-mailu.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)