Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Porovnání exportů/importů do/z účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Předkontace

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Nejčastější omyly

Aktualizováno 2 weeks ago od Vaňková

Zde najdete nejčastější omyly, kterých se dopouští uživatel, když začíná s aplikací.

  • číslování složek předpisu

Dle názvu se uživatel orientuje. Složka předpisu má svůj název, který se zobrazuje ve výstupech dostupných v aplikaci. V každém výstupu jsou složky předpisu řazeny automaticky systémem a pokaždé je řazení odlišné podle charakteru výstupu, proto není vhodné před název složky předpisu zadat pořadové číslo = nedocílíte tím řazení dle sebe.

  • předpisy do budoucna

Plno uživatelů si chce ušetřit práci a vygeneruje předpisy na budoucí měsíce. Bohužel si tím zkomplikuje práce v okamžik, kdy se vlastník/nájemce odstěhuje z jednotky, protože musí všechny nadbytečné předpisy ručně smazat = musí myslet na to, že je má vytvořené. Vytvoření předpisů na budoucí měsíce není ani nutné pro vytvoření evidenčního listu, protože při nevytvořeném předpisu je evidenční list vypočítán dle nastavení složek předpisu.

  • číslování předpisů v SVJ

Vytváření předpisů v číselné řadě (v aplikace je to nazýváno "předpis jako faktura") se používá v případě nemovitosti formy "pronájem", kde potřebujete např. pro nájemce, kteří jsou právnickou osobou předpis vytisknout jako daňový doklad či zálohovou fakturu. V SVJ číslování předpisů nedává smysl a zbytečně si zkomplikujete případný import do účetního programu.

  • měřidla

Měřidlem není jakákoliv služba, ale je to skutečné měřidlo nainstalované v nějakém prostoru, kdy :

- měřidla měřící spotřebu v prostorách, které mohou být obsazeny vlastníkem (v SVJ) či nájemcem, tedy měří spotřebu někoho konkrétního, se nazývají měřidla poměrová

- měřidla měřící spotřebu ve společných částech domu či měřidla na patě domu sloužící k odečítání dodavatelem se nazývají měřidla fakturační

  • nulová spotřeba pronajímatele za volné/nepronajaté období

Mylné je se domnívat, že nezadáním odečtu pro pronajímatele za nepronajaté období se automaticky bude do vyúčtování počítat nula. Aby ve vyúčtování byla spotřeba pro volné/nepronajaté období nula, je potřeba zadat průběžný odečet a to se stejnou hodnotou jako předchozí (spotřeba do vyúčtování se automaticky vypočítá jako rozdíl odečtu s předchozím odečtem).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)