Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Výstup pro daňovou evidenci

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

Domsys umožňuje z evidovaných údajů vytvořit výstup jako podklad pro daňovou evidenci aniž by bylo potřeba účetního programu.

Pomocí tohoto podkladu lze jednoduše vytvořit podklad s rozdělením příjmů a výdajů na položky ovlivňující či neovlivňující základ daně a položky osobní spotřeby - aby bylo možné toto rozdělení ve výstupu vidět, je třeba provést nastavení dle níže uvedeného postupu.

.

Postup nastavení je vysvětlen v následujících krocích.

1. Výběr účetnictví v Domsysu

V modulu SPRÁVCE->vyberte záložku Nemovitosti či Zákazníci a zvolte na vybrané nemovitosti či zákazníkovi Upravit. V záložce Účetnictví vyberte Druh účetnictví, který chcete použít, v našem případě Domsys pro DE.

2. Příprava předkontací pro rozlišení daňového režimu

Chcete-li evidovat na položkách jejich vztah k dani z příjmu - tedy režim, je třeba vytvořit tzv. předkontace.

Předkontaci vytvoříte v modulu Nemovitost či Zákazník v nabídce Účetnictví->záložka Předkontace, pomocí Nová předkontace.

Nepotřebujete-li nijak složitou evidenci nákladů, můžete vytvořit samostatné předkontace jen pro rozlišení režimu.

Příklad vytvoření předkontace:

3. Nastavení složek předpisu

Evidovaným složkám předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu nastavte daňový režim a to pomocí předkontace.

Složku upravte a na záložce Domsys pro DE určete předkontaci, která bude přidělena předepisovaným položkám a předkontaci, která bude přidělena uhrazeným nákladům, kterou jsou evidovány na konkrétní složce (klikněte na ikonku u kolonky a vyberte předkontaci).

Předkontace pro nastavení daňového režimu lze nastavit také na evidenčních složkách v modulu Nemovitost->Nemovitost->Evidenční složky (Nevíte k čemu slouží evidenční složky? Podívejte se na článek Evidence ostatních nákladů ).

Pro nastavení daňového režimu v případě úhrady přeplatku či nedoplatku z vyúčtování a pro nastavení v případě úhrady zůstávající na kontě nájemce nastavte předkontace v Účetnictví-Nastavení.

Předkontace můžete použít také pro různé označování složek, podle něhož můžete ve výstupu reportingu složky filtrovat (například více složek může mít předkontaci "K vyúčtování" a ve výstupu zjistíte celkové náklady za všechny složky, které jsou takto nastavené).

4. Evidence

Takto nastavené předkontace jsou automaticky evidovány u předpisů a nákladů, které do složek vkládáte.

Náklady do složek vkládáte pomocí dokladů ve Finance->Doklady a pomocí transakcí na účtech ve Finance->Banka/Pokladna/Interní. U takto evidovaných dokladů lze výchozí předkontaci změnit na konkrétně požadovanou. Stačí u položky kliknout na Předkontace: výchozí .

5. Podklad pro daňovou evidenci

V modulu Správce->Reporting->Finance je výstup Podklad pro daňovou evidenci, kde jsou uvedeny všechny transakce za požadované období s předkontacemi a daňovým režimem.

Takto vytvořený výstup "Podklad pro daňovou evidenci" je podkladem pro další zpracování dle vašich potřeb a to pomocí nástrojů Excel.

Tento výstup je možné vytvořit i bez nastavení pro daňovou evidenci (Domsys pro DE).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)