Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Zasílání SMS

Přímo z aplikace posílejte SMS jednotlivě i hromadně. 

K aktivaci této funkce je potřeba do nastavení správce (modul Správce->Nastavení) zadat přístupové údaje k API, které získáte vytvořením účtu ke službě GoSMS.cz - informace k nastavení jsou součástí tohoto článku.

Odeslání SMS

Tato funkce Vám umožní jednoduše zasílat zprávy formou SMS.


Zasílanou zprávu můžete vložit pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony.

Příjemce vybíráte jako vlastníky/nájemce a osoby/subjekty evidované v adresáři - jejich kontakty se převezmou z adresáře a z jejich nastavení. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři, který je v modulu Správce. Začněte vypisovat jméno či název a aplikace napoví evidované kontakty.

Posílání SMS z:
modul Nemovitost / TZB - v aktuálně vybrané nemovitosti můžete do příjemce zadat jméno vlastníka/nájemce či osob z vybrané nemovitosti. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

Chcete-li zaslat SMS hromadně skupinám vlastníků/nájemců, použijte ve spravované nemovitosti nabídku Komunikace->Nová zpráva->Nová SMS, kde můžete zadat název skupiny (lze vytořit v Nemovitost->Uspořádní), štítku (chcete-li zaslat např. zprávu všem vlastníkům/nájemcům, zadejte do příjemce Celá nemovitost).

modul Správce / Helpdesk - v aktuálně vybraném správci můžete do příjemce zadat jména vlastníků/nájemců a osob evidovaných ve spravovaných nemovitostech. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

modul CRM v aktuálně vybraném zákazníkovi můžete do příjemce zadat jména vlastníků/nájemců a osob evidovaných v nemovitostech přiřazených vybranému zákazníkovi. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

Hromadné odeslání SMS

Příjemce vybíráte jako vlastníky/nájemce - jejich kontakty se převezmou z adresáře a z jejich nastavení.
Můžete zde zadat např. číslo jednotky, jméno vlastníka či nájemce, název skupiny (lze vytořit v Nemovitost->Jednotky->Uspořádní), štítku. Chcete-li zaslat zprávu všem vlastníkům/nájemcům, zadejte Celá nemovitost.

V Seznamu příjemců jsou příjemci a jejich kontakty jsou automaticky vypsáni dle nastavení v adresáři a v návaznosti na zadaný údaj v Příjemci.

Zasílanou zprávu můžete vložit pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nastavení GoSMS 

Tento návod vás provede nastavením GoSMS pro posílání sms z aplikace Domsys.

1. Registrace na GoSMS.cz

Pro posílání sms z aplikace je potřeba provést registraci na http://www.gosms.cz/ . Registraci provedete po kliknutí na "Vstup do samoobsluhy".

Po úspěšné registraci zvolte Používám API.

2. Nastavení GoSMS.cz

V nabídce API zvolte nabídku API, kde naleznete údaje, které je třeba vložit do nastavení GoSMS.cz v aplikaci Domsys:

sekce Přístupové údaje k API - Klient ID a Klient Secret

sekce Dostupné kanály a jejich ID - hodnota ze sloupce ID

Výše uvedené údaje vyplňte v modulu Správce->Nastavení->Obecné->GoSMS.cz

3. Nastavení doručenek

Aby bylo možné v aplikaci Domsys evidovat aktuální stav doručení SMS, je potřeba k účtu na GoSMS.cz nastavit Webhook.

Po přihlášení do samoobsluhy použijte nabídku API a zvolte Webhooky (1), po kliknutí na Vytvořit webhook (2) vyplňte tuto URL adresu (3) určenou pro doručenky:

URL adresa webhooku: https://api.domsys.eu/webhook/delivered


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)