Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Zasílání SMS

Přímo z aplikace posílejte SMS jednotlivě i hromadně. 

K aktivaci této funkce je potřeba do nastavení správce (modul Správce->Nastavení) zadat přístupové údaje k API, které získáte vytvořením účtu ke službě GoSMS.cz - informace k nastavení jsou součástí tohoto článku.

Odeslání SMS

Tato funkce Vám umožní jednoduše zasílat zprávy formou SMS.


Zasílanou zprávu můžete vložit pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony.

Příjemce vybíráte jako vlastníky/nájemce a osoby/subjekty evidované v adresáři - jejich kontakty se převezmou z adresáře a z jejich nastavení. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři, který je v modulu Správce. Začněte vypisovat jméno či název a aplikace napoví evidované kontakty.

Posílání SMS z:

modul Nemovitost / TZB - v aktuálně vybrané nemovitosti můžete do příjemce zadat jméno vlastníka/nájemce či osob z vybrané nemovitosti. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

Chcete-li zaslat SMS hromadně skupinám vlastníků/nájemců, použijte ve spravované nemovitosti nabídku Komunikace->Nová zpráva->Nová SMS, kde můžete zadat název skupiny (lze vytořit v Nemovitost->Uspořádní), štítku (chcete-li zaslat např. zprávu všem vlastníkům/nájemcům, zadejte do příjemce Celá nemovitost).

modul Správce / Helpdesk - v aktuálně vybraném správci můžete do příjemce zadat jména vlastníků/nájemců a osob evidovaných ve spravovaných nemovitostech. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

modul CRM v aktuálně vybraném zákazníkovi můžete do příjemce zadat jména vlastníků/nájemců a osob evidovaných v nemovitostech přiřazených vybranému zákazníkovi. Příjemcem může být také subjekt či osoba evidovaná v adresáři v modulu Správce.

Hromadné odeslání SMS

Příjemce vybíráte jako vlastníky/nájemce - jejich kontakty se převezmou z adresáře a z jejich nastavení.

Můžete zde zadat např. číslo jednotky, jméno vlastníka či nájemce, název skupiny (lze vytořit v Nemovitost->Jednotky->Uspořádní), štítku. Chcete-li zaslat zprávu všem vlastníkům/nájemcům, zadejte Celá nemovitost.

V Seznamu příjemců jsou příjemci a jejich kontakty jsou automaticky vypsáni dle nastavení v adresáři a v návaznosti na zadaný údaj v Příjemci.

Zasílanou zprávu můžete vložit pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nastavení GoSMS 

Tento návod vás provede nastavením GoSMS pro posílání sms z aplikace Domsys.

1. Registrace na GoSMS.cz

Pro posílání sms z aplikace je potřeba provést registraci na http://www.gosms.cz/ . Registraci provedete po kliknutí na "Vstup do samoobsluhy".

Po úspěšné registraci zvolte Používám API.

2. Nastavení GoSMS.cz

V nabídce API zvolte nabídku API, kde naleznete údaje, které je třeba vložit do nastavení GoSMS.cz v aplikaci Domsys:

sekce Přístupové údaje k API - Klient ID a Klient Secret

sekce Dostupné kanály a jejich ID - hodnota ze sloupce ID

Výše uvedené údaje vyplňte v modulu Správce->Nastavení->Obecné->GoSMS.cz

3. Nastavení doručenek

Aby bylo možné v aplikaci Domsys evidovat aktuální stav doručení SMS, je potřeba k účtu na GoSMS.cz nastavit Webhook.

Po přihlášení do samoobsluhy použijte nabídku API a zvolte Webhooky (1), po kliknutí na Vytvořit webhook (2) vyplňte tuto URL adresu (3) určenou pro doručenky:

URL adresa webhooku: https://api.domsys.eu/webhook/delivered


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)