Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Nájemní smlouvy

Nájemní smlouvy lze v aplikaci Domsys evidovat dvěma způsoby (režimy). Níže jsou oba vysvětleny. Záleží pouze na uživateli, který si zvolí.

Aplikace Domsys umožňuje evidenci Profilů = vytvoření uživatelsky definovatelných polí. Potřebujete-li ke smlouvám evidovat více údajů, než Domsys nabízí, vytvořte si vlastní pole, do kterých údaje vyplníte.Tvorbou profilů a jejich vyplněním Vás provede článek Profily (uživatelsky definovatelná pole).
Na končící nájemní smlouvy můžete být upozorňováni. U každé smlouvy/nájemce (dle zvoleného režimu nájemních smluv) máte možnost nastavit jak dopředu o konci chcete vědět.
Podívejte se jak upozornění nastavit: Upozornění na konec nájemních smluv

Domsysem doporučovaný - režim ZJEDNODUŠENÝ (tedy standartní evidence)

modul NEMOVITOST->Nájemci->Nájemci

V tomto režimu lze velmi jednoduše změnit částky do předpisu, když dojde ke změně na nájemní smlouvě.

Pomocí tohoto režimu můžete evidovat základní informace ze smlouvy přímo u nájemce. Tyto informace zadáte při vytváření nového nájemce (pomocí Nový nájemce) nebo při jeho úpravě (pomocí Upravit) a to na záložce Podmínky.

Na blížící se konec platnosti takto evidované nájemní smlouvy může být uživatel Domsysu upozorňován předem dle zadaného počtu dnů pro upozornění.

PŘEDPISY PLATEB

Údaje pro předpisy plateb je možné nastavit jednoduše pomocí nastavení složky předpisu pro celý dům

či individuálně pro jednotku či vlastníka, kdy nastavení částek provádíte pomocí časových os (podívejte se na naše video Individuální nastavení složek, které je součástí článku Předpisy plateb ).

režim KOMPLEXNÍ

modul NEMOVITOST->Nájemci->Nájemní smlouvy

V komplexním režimu na nájemní smlouvě není možné evidovat historii vývoje částek do předpisu, tu je potřeba evidovat vždy pomocí nové nájemní smlouvy.
Může existovat více smluv pro nájemce, které budou platné pro stejné období (tzv. souběh smluv)-částky do předpisu budou z platných smluv sčítány.
Pro souběh smluv je nutné, aby byly všechny smlouvy ve stejné periodě (měsíční, čtvrtletní atd.) a měly stejný typ DPH (bez DPH/s DPH).

Pomocí tohoto režimu lze ke každému evidovanému nájemci evidovat neomezený počet nájemních smluv, na kterých je možné zadat podrobné informace ze smlouvy. Pomocí takovýchto nájemních smluv je možné evidovat také částky do předpisů (je možno zadat výši nájemného, výši služeb, výši požadované kauce) - změna částky do předpisu, kterou má nájemce platit, se eviduje novou nájemní smlouvou.

Evidence smluv komplexním režimem je třeba zapnout v modulu SPRÁVCE->Nemovitosti->v úpravě nebo při založení nové nemovitosti na záložce Rozšířené.

Smlouvu vytvoříte v Nájemci->Nájemní smlouvy (1)->pomocí Nová smlouva (2). Změna výše částky, kterou má nájemce platit, se eviduje novou nájemní smlouvou.

Pro možnost zadání nájemní smlouvy je třeba mít založeného nájemce, ke kterému bude přiřazena jednotka (v modulu NEMOVITOST->Nájemci->Nájemci naleznete seznam  nájemců, kde můžete nájemce nejen založit, ale také evidovat platnosti jemu přiřazených jednotek).

Vytvoření nové nájemní smlouvy

Pro vytvoření nové smlouvy použijte Nová smlouva. Nejprve určete nájemce, pro kterého je smlouva vytvářena.

V záložce OBECNÉ evidujeme tyto informace:

Stav smlouvy - stav smlouvy je pouze informativního charakteru a není s ním v žádném výpočtu počítáno (povinný údaj).

Číslo smlouvy - číslem se rozumí vlastní označení smluv (povinný údaj).

Perioda předpisů - nastavujete-li na nájemní smlouvě také částky, které mají vstupovat do předpisu plateb, vyberte zde periodu=určete jak často mají být do předpisu počítány.

Upozornit na konec smlouvy - na blížící se konec platnosti takto evidované nájemní smlouvy může být uživatel Domsysu upozorňován a to dle zadaného počtu dnů pro upozornění.

Záložka PLATNOST - vyberte druh platnosti (1) a doplňte data ze smlouvy (2).

Zde evidujete (opisujete) údaje ze smlouvy. 

Druh platnosti - doba určitá:

Doba trvání (2) - na výběr je Konečné datum, kdy konečným datem se rozumí přesný datum ukončení nebo Počet měsíců, kdy se rozumí výběr počtu měsíců (3), kdy aplikace sama dopočítá datum trvání (doplní Smlouva do a Platná do)

Automatické prodloužení (4) - Ano - pak doplňte Prodloužení o = doba, po kterou bude smlouva prodloužena, pokud nebude dána výpověď smlouvy do určených měsíců před ukončením smlouvy - tyto měsíce se zapíšou do kolonky Měsíc před koncem. V případě určení Ne - pak smlouva nebude prodlužována. (Tyto údaje zde pouze evidujete, aplikace s nimi nijak nepracuje)

Druh platnostidoba neurčitá: určí se datum platnosti smlouvy a smlouva nemá pevně stanovené datum ukončení.

Smlouva od - datum od kdy je smlouva považována za platnou.

Smlouva do - datum do kdy je smlouva sepsána.

Platná do - datum do kdy je smlouva považována za platnou (tedy i do kdy byla případně prodloužena).

Záložka UKONČENÍ

Informace zde evidované jsou pouze informativního charakteru.

Záložka JEDNOTKY

Jednotky přiřadíme ke smlouvě pomocí + v modrém poli (1). Aplikace nabízí pouze jednotky, v kterých je nájemník evidován.

Jednotky lze také odřadit a to pomocí ikonky Akce->odřadit jednotku (2).

Záložky Nájemné, Služby, Kauce

Na těchto záložkách lze nastavit výše do předpisu. Pro takovéto nastavení je třeba složkám předpisu nastavit, že mají být hodnoty do předpisu přebírány z nájemní smlouvy.

Níže v článku naleznete sekci PŘEDPIS PLATEB, kde je způsob nastavení vysvětlen.

Záložka SLEVY Z NÁJMU

Zde můžete evidovat časově omezené slevy vyjádřené procentem či pevnou částkou (zda je částka s DPH či bez DPH se řídí nastavením na smlouvě - záložka Obecné).Nelze evidovat slevy se shodným obdobím v rámci platnosti. Slevy se uplatní na každou složku na smlouvě zvlášť a platí pro celou periodu vytváření předpisů (perioda je nastavena pro celou smlouvu a to na záložce Obecné).

Slevy přidáváte pomocí ikony +.

Příklad: mají-li být vytvořeny předpisy čtvrtletně a sleva je pouze na období jednoho měsíce, pak se z vytvořeného předpisu na každou složku odečte jen výše slevy, která se vypočítá v poměrové výši dle platnosti slevy s přesností na dny.

Dále je možno určit:

- minimální předpis po slevě (tato částka má přednost před částkou po slevách, pokud bude nižší než zde uvedená)

- opakovat ročně (opakovat ročně se bude pouze taková sleva, která má platnost od-do ve stejném roce a místo roku bude uvažován rok z vytvářeného předpisu.)

- ve výpovědní době (má být sleva počítána i ve výpovědní době?)

Je třeba určit, ke kterým jednotkám se sleva vztahuje. Platnost slevy určíte u každé vypsané jednotky pomocí přepínače Ano/Ne.

Záložka INDEXACE A ÚROKY

Zde lze zaevidovat údaje potřebné k indexaci a výpočtu úroků a poplatků z prodlení.

Tato evidence neovlivňuje výpočet předpisů.

TIP: Chcete z takto zaevidované smlouvy tvořit smlouvu k podpisu? Můžete si ji vytvořit pomocí vlastní šablony. Více informací naleznete v článku: Tvorba dokumentů z vlastních šablon .

PŘEDPISY PLATEB

Komplexní evidencí nájemních smluv máte možnost zadat do smlouvy finanční údaje, které budou použity do tvorby předpisů plateb (viz. níže). Na nájemní smlouvě nelze evidovat změny částek do předpisu - pro tento účel je potřeba nájemci zaevidovat novou smlouvu.

Výpočet složky předpisu z údajů evidovaných v nájemní smlouvě

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Složky předpisu

Aby bylo možné do předpisu určovat výši nájmu a služeb z nájemní smlouvy, musí být vytvořeny složky předpisu v Modulu NEMOVITOST->Nemovitost->Složky předpisu, kdy tyto složky budou mít nastaveno Výpočet dle -> Získat z: Nájemní smlouva (1). Takto vytvořené složky předpisu musí být také přiřazeny k daným jednotkám, kterých se nájemní smlouvy týkají.

Vyplnění údajů do smlouvy pro účel výpočtu předpisu

modul Nemovitost->Nájemci->Nájemní smlouvy

Následně je možné, po nastavení složek předpisu, stanovit výši nájmu v Nájemních smlouvách - v záložce Nájem (1). V této záložce budou zobrazeny všechny složky předpisu, které jsou nastaveny jako Typ složky - nájem (vyúčtování předpisů).

Výpočet nájemného je možný zadání sazby/m2 či jednotku (1) nebo zadáním konečné částky (2).

Stejným způsobem nastavíte údaje do záložky Služby (zobrazí se složky předpisu, které nejsou typem Nájem či Kauce), Kauce (zobrazí se složky předpisu, které jsou typ Kauce.

Kauce - požadavek na platbu kauce se zahrne do předpisu, který je vytvořen za první měsíc platnosti smlouvy. Kaucím se věnuje samostatný článek Kauce.

Pro zaznamenání změny výše částek v čase, je třeba vytvořit novou smlouvu (pro identifikaci můžete do čísla smlouvy zadat číslo původní smlouvy + označení "dodatek"), která bude mít platnost odpovídající změně a do této smlouvy zadáte rozdíl, o který se mění výše plateb na jednotlivých složkách. Domsys při generování předpisů plateb sčítá evidované smlouvy, které jsou platné pro generované období předpisu a do předpisu vypočítá konečnou částku s ohledem na platnosti smluv.
TIP: Jak do předpisu nastavit částku po indexaci? Chcete-li, aby do předpisu byl počítán nájem již po indexaci, je třeba na záložce Nájemné doplnit přepočítanou částku do kolonky "Aktuální (po indexaci) od počátek". Tato částka bude započítána okamžitě do všech počítaných předpisů (nově generovaných, případně přegenerovaných předpisů). Je tedy potřeba částku zapsat až po té, co jsou vytvořeny všechny předpisy s částkou před změnou!! 

Pro nastavení částek pro předpis lze také kombinovat výše uvedené způsoby - tedy nastavení na složkách předpisu (viz. nastavení u zjednodušeného způsobu) s nastavením na nájemní smlouvě (viz. nastavení u komplexní evidence).

ROZVRH NÁJEMCŮ

modul NEMOVITOST->Přehledy->Výstupy->Rozvrh nájemců

Rozvrh nájemců obsahuje detailní přehled dle nájemců a smluv včetně očekávaného nájmu za nepronajaté prostory. Údaje o nájemní smlouvě a výnosech z ní plynoucích (1) jsou uvedeny jen u nájemníků, kteří mají v Domsysu evidovanou platnou smlouvu. Výstup zobrazuje údaje vždy ke dni vytvoření rozvrhu. Pro získání co nejvíce informací o nájemcích je třeba rozvrh nájemců exportovat do excelu.

Očekávaný roční nájem (2) - v Domsysu lze v nastavení nemovitosti (modul Nemovitost->Nastavení->Nemovitost->Předpokládané výnosy) zadat pro každý typ jednotky předpokládanou výši měsíčního nájmu (3). Pomocí tohoto údaje bude u jednotek, které nejsou navázány na nájemní smlouvu, vypočítaný očekávaný roční nájem - toto slouží pro informaci o výši ušlého nájmu z "nepronajaté jednotky".


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)