Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Aktualizováno od Vaňková

Před samotným procesem výpočtu vyúčtování doporučujeme zkontrolovat správnost nastavení a zadání údajů v dané nemovitosti.

  1. Podíly na společných částech domu
  • Toto doporučujeme zkontrolovat v případě, že nemovitost je forma Vlastnictví/Družstvo

Nemovitost->Jednotky

U nemovitostí, které mají formu Vlastnictví či Družstvo - zkontrolujeme, zda součet podílů odpovídá jmenovateli. V případě, že podíly neodpovídají, je toto vyznačeno nad seznamem jednotek.

  1. Odečty měřidel
  • Toto zkontrolujte v případě, že některou ze složek rozúčtováváte dle měřící soustavy

Nemovitost->Měřidla

Jednoduchým způsobem je třeba zkontrolovat, zda jsou zadané ke všem měřidlům odečty k poslednímu dni roku (k 31.12.)

Vytváříte vyúčtování pro všechny nájemce či všechny vlastníky, kteří byli platní v konkrétním hospodářském roce? Zkontrolujte si, zda máte pro všechny konce platností zadané odečty - použijte pro kontrolu reporting v modulu Správce-Reporting-Kontroly, kde je výstup Stěhování-kontrola odečtů.

Fakturovaná spotřeba

Aby bylo možné na vyúčtování uvést celkovou spotřebu fakturovanou dodavatelem služeb, je potřeba spotřebu uvést při pořizování přijatých dokladů a to v Finance->Doklady (2) v daném dokladu doplníte údaj do Spotřeba (3).

Takto zadané spotřeby slouží také k výpočtům povinných údajů uváděných ve vyúčtování na základě vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

  1. Způsob rozúčtování nákladů

Nemovitost->Složky předpisu, kde ve sloupci Metoda rozúčtování naleznete nastavené metody.

(pro kontrolu lze také použít výstup do XLS, který naleznete v Nemovitost->Složky předpisu nad složkami předpisu v ikoně "disketa")

Metodu rozúčtování nákladů pro složky předpisu typu "záloha (rozúčtování skut.nákladů)" způsob rozúčtování nastavíte v úpravě složky předpisu na záložce Rozúčtování.

Podíl - V tabulce nastavte, jaká část skutečných nákladů bude rozúčtována jakým způsobem. Vždy musí být součet podílů 100%.

Metoda rozúčtování – Jakým způsobem bude část nákladů rozúčtována (více metod pro jednu složku vytvoříte kliknutím na +).

Příklad č.1: Studená voda

100%     Měřící soustava: Studená voda

Příklad č.2: Vytápění

40%       Započitatelná podlahová plocha

60%       Měřící soustava: Kalorimetry

Příklad č.3: Správcovský poplatek

100%     na jednotku (rovný díl)

Rozložení nákladů v roce – toto nastavení je pro nemovitosti formy Pronájem a ovlivňuje velmi detailně způsob, jakým budou náklady rozúčtovány. Bez hlubších znalostí a speciálních požadavků nemáte potřebu zadávat cokoli jiného než „standardní“.

Sledovat odchylku nákladů – nastavení je určeno pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. Toto nastavení nastavte na Ano, chcete-li při vyúčtování kontrolovat, zda průměrné náklady na m2 nepřekračují náklad na m2 v jednotkách o + zadané procento. Proč se to počítá a co to znamená - viz. vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (či její novely a náhrady).

  1. Kontrola počtu přiřazených jednotek ke složkám předpisu

Vizuální kontrolou přiřazených jednotek k jednotlivých složkám předpisu lze zjistit, zda nebylo pozapomenuto na některou jednotku v přiřazování složek předpisu. V případě složek předpisu typu "záloha (vyúčtuje se)" není potřeba mít vygenerované předpisy plateb, protože vyúčtování je počítáno jako porovnání skutečných nákladů oproti zaplaceným částkám. To znamená, že pokud při této kontrole přiřadíte zapomenutou jednotku ke složce předpisu z důvodu potřeby rozúčtování nákladů také této jednotce, není potřeba zpětně měnit předpisy.

Které jednotky jsou ke složce přiřazeny si zobrazíte po rozkliknutí složky předpisu na záložce Jednotky.

  1. Kontrola počtu osob (uživatelů) do služeb

Rozúčtováváte složku předpisu dle počtu osob? Doporučujeme zkontrolovat počty evidovaných uživatelů pomocí výstupu Roční přehled počtu uživatelů, který najdete ve Vlastníci/Nájemci.

  1. Kontrola plateb

Finance->Banka (Pokladna)

V transakcích banky a pokladny je třeba zkontrolovat, zda položky uložené s příznakem "Neuvedeno" a "Bez vlivu" jsou správně uložené a opravdu nemají být určeny jako jiný cíl (konto, složka, úhrada dokladu). Kontrolu provedete rychlým filtrem pomocí štíku "Cíl pohybu".

  1. Kontrola dokladů

Finance->Doklady

V dokladech je třeba zkontrolovat, zda některý z dokladů není "Ke zpracování" a popřípadě určit jak má být doklad zpracován (úpravou dokladu náklad přiřadíte ke složce) . Kontrolu provedete rychlým filtrem pomocí štíku "Stav".

  1. Náklady

Finance->Náklady složek

Náklady přiřazené do jednotlivých složek lze také zkontrolovat v tiskovém výstupu.

PŘEHLED DODÁVEK CELÉ NEMOVITOSTI

Chcete-li, aby součástí vyúčtování byl přehled dodávek celé nemovitosti s celkovou spotřebou fakturovanou dodavatelem služeb, je potřeba spotřebu uvést při pořizování přijatých dokladů. Ve Finance->Doklady v daném dokladu doplníte údaj do Spotřeba.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)