Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Vario-export z Domsys

Aktualizováno od Vaňková

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí kterého můžete doklady, předpisy, transakce na pokladně a bance exportovat. Po exportu jsou data automaticky importována do knih účetního programu.

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

Princip je jednoduchý - v Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu.

Důležité upozornění:
Pro import exportovaných dat do účetnictví je nezbytné mít zřízen převodový můstek Vario SOAP dat od firmy Trigis.
Domsys je kompatibilní s verzí můstu 0.0.6.249 z 11/2023 (není kompatibilní s verzí 0.0.6.228 z 03/2021).
VÝBĚR ÚČETNICTVÍ V DOMSYSU

Pro nastavení účetnictví je třeba nejdříve jít do modulu Správce-Správce-Nemovitosti, kde konkrétní nemovitost dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolit účetnictví Vario.

Pokud používáte modul CRM, pak je třeba jít do modulu Správce-Správce-Zákazníci, kde konkrétního zákazníka dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolíte účetnictví Vario.

VYTVOŘENÍ PŘEDKONTACÍ

Účtování je hlavně pomocí předkontací.

Je-li účetní agendou samostatná nemovitost, pak v modulu Nemovitost-Účetnictví-Předkontace vytvořte předkontace, které budou obsahovat MD/D.

Je-li účetní agendou zákazník, pak v modulu CRM-Účetnictví-Předkontace vytvořte předkontace a účtovací vzory (více o účtovacích vzorech zde: Nastavení účtovacích vzorů (CRM) )

Tyto předkontace budou použity dle níže uvedeného. Předkontace představuje zaúčtování jednotlivých účetních případů (např.: náklady z přijaté faktury 518/321, předpis plateb 311/324, transakce na účtu 311/221atd.)-tedy je to zaúčtování všech případů, které v rámci Domsys je potřeba zaúčtovat.

Doplňuje-li Vario po importu některou ze stran automaticky, pak konkrétní stranu (MD či D) nevyplňujte.

Předkontace může existovat pro lichý a sudý rok, kdy konkrétní zaúčtování Domsys sám použije dle roku, v kterém doklad vznikl.

Předkontace v níže uvedených nastaveních vybíráte kliknutím na tuto ikonu:

DOKLADY

Doklady (faktury přijaté a faktury vydané) jsou do Varia importovány do modulu Přijaté doklady a Vydané doklady. Po importu se naplní seznam faktur včetně položek a jejich zaúčtování.

Doklady je třeba číslovat v číselné řadě přímo v Domsys – po importu do Varia budou doklady očíslované stejně

Číselnou řadu založíte v Domsys v Nastavení - Číselné řady. Na číselné řadě lze nastavit konto úhrady dokladu (k čemu se používá najdete v sekci úhrad dokladů). Máte-li toto konto úhrady vyplněné, pak se údaj zde uvedený použije i pro zaúčtování dokladu na stranu Dal v případě dokladu přijatého nebo MD v případě dokladu vydaného vystaveného ve Finance-Doklady (např. předkontaci pro účtování dokladu dle návodu máte nastavenu MD 501/ Dal 321 - v případě, že doklad číslujete v číselné řadě, která má nastavené konto úhrady 379, pak se doklad zaúčtuje MD 501/ Dal 379).

V Nastavení – Nemovitost – Doklady lze nastavit v jaké výchozí řadě mají být doklady v Domsys číslovány

Nastavení pro údaje do hlavičky dokladu

Provedete v Účetnictví – Nastavení, kde vyberete výchozí předkontace pro faktury přijaté, faktury vydané, kterými se zaúčtuje faktura, která není přiřazena žádné složce předpisu. (doklady evidované ve Finance-Doklady) a pro faktury vydané zde nastavíte účet, na který má být hrazeno.

např. předkontace pro faktury přijaté se zaúčtováním 500/321, předkontace pro faktury vydané se zaúčtováním 311/602

Nastavení účtování položek dokladů

Je v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu, kde v úpravě složky na záložce Vario doplňte předkontace:

Příjem aktuální rok – předkontace (MD/D) pro účtování položky faktury vydané (např. 311/600) a zároveň pro zaúčtování časového rozlišení (např.311/388) - určeno pro doklady evidované v rámci Domsys ve Finance-Doklady

Výdej aktuální rok – předkontace (MD/D) pro účtování faktury přijaté (např.315/321) a zároveň pro zaúčtování časového rozlišení (např. 389/321)

URČENÍ PŘEDKONTACE PRO ZAÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ PŘIJATÝCH A VYDANÝCH (evidovaných ve Finance-Doklady)

V pořizování dokladů v Domsys jsou částky přiřazovány do složek. Co složka v dokladu, to bude položka dokladu v účetnictví. Zaúčtování položek bude dle nastavené předkontace na složce - toto zaúčtování je výchozí. Chcete-li konkrétní položku zaúčtovat mimořádně jinak, pak kliknutím na "výchozí" vyberte požadovanou předkontaci.

PŘEDPISY

Předpisy jsou do Varia importovány jako interní doklad a to vždy jeden pro jeden měsíc, v kterém jsou položky obsahující veškeré podrobnosti z předpisů (co řádek, to předepsaná složka a jednotka s vlastníkem/nájemcem). Druhou možností je co interní doklad to vždy jeden pro jeden měsíc, v kterém jsou položky obsahující celkové předepsané částky po složkách předpisu – toto je možné z naší strany dodělat.

Nastavení účtování předpisů je v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu, kde v úpravě složky na záložce Vario se doplní předkontace:

Předpis–kladné/záporné položky – předkontace (MD/D) pro účtování předpisu konkrétní složky (např. 324/311)

Zaúčtování položky s výsledkem ročního vyúčtování (nedoplatek/přeplatek) se nastaví v modulu Nemovitost- Účetnictví-Nastavení:

Vyúčtování–nedoplatek/přeplatek – zde uvedená předkontace (MD/D) bude použita pro předpis na výsledek vyúčtování. Platí pro vyúčtování vytvářené v Domsys. (např. 311/378020, kdy 378020 je účet s výsledkem vyúčtování 2020 a touto předkontací jej přeúčtovávám na 311)

TRANSAKCE (PLATBY)

V úpravě účtu v Nastavení-Účty na záložce Ostatní lze určit, zda účet má být exportován do účetnictví.

Pohyby na účtech jsou do Varia importovány do modulu Banka a do knihy bankovního účtu, kdy je importováno jako jeden doklad s položkami.

Pohyby na pokladnách jsou importovány do modulu Pokladna a knihy Pokladna a vytvoří se jednotlivé pokladní doklady.

Pohyby na interních účtech jsou importovány jako interní doklady.

Nastavení účtování transakcí je v modulu Nemovitost-Nastavení-Účty, kde v úpravě účtu na záložce Vario se doplní:

Konto – účet, který bude v  dokladu doplňován do kolonky Konto ve Variu (např. účet 211,221,395)

Zkratka účtu – doplňte název knihy pro konkrétní bankovní účet či pokladnu přesně tak jak je evidovaný ve Variu

Prefix čísla dokladu – vyplníte v případě, že evidujete v jedné nemovitosti více bankovních účtů. Prefix rozliší po importu do Varia čísla dokladů pro jednotlivé účty. Na účtech musí být nastaveny rozdílné prefixy (údaj můžete vyplnit libovolný – např. ve Variu máte pro účet nastavený prefix v číselné řadě "BV"yyyy, pak do Domsys můžete zadat např. pro účet v ČSOB prefix BVcsob a pro účet v KB prefix BVkb).

Pro účtování níže uvedených případů je třeba nastavit:

  1. Nastavení pro transakce s cílem Konto (úhrady od vlastníků)

Nastavení-Účty - v úpravě účtu na záložce Vario vyplnit:

Příjem/Výdej konto – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady s cílem Konto (např. 311/221, 221/311)

  1. Nastavení pro transakce s cílem Složky předpisu

Nastavení-Účty - v úpravě účtu na záložce Vario vyplnit:

Konto - určuje účetní účet pro nastavovaný bankovní účet či pokladnu (např. 221, 211)

Nemovitost-Složky předpisu-v úpravě složky předpisu na záložce Vario vyplnit:

Konto úhrady - určuje protistranu účtu. Ze zde vybrané předkontace se použije MD či DAL dle toho, zda se jedná o příjem či výdej (např. 315/315 nebo např. 549/549)

INFO: Předkontace lze také přímo vybírat v konkrétní transakci u vybrané složky (toto má přednost před výše uvedeným).

Přesnou předkontaci úhrady přiřazené do složky předpisu lze určit přímo v příjmových či výdajových transakcích v bance nebo pokladně evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna nebo hromadně ve Finance-Náklady složek nebo hromadně ve Finance-Náklady složek.
  1. Nastavení pro transakce s cílem Doklad (úhrada faktury přijaté)

Toto nastavení je pro případ, kdy ve Variu se nebudou prouhrazovat naimportované doklady a kontrola neuhrazených dokladů (účtu 321) bude probíhat pomocí výstupu Saldo ke dni, který je k dispozici v Domsys.

Nastavení-Účty - v úpravě účtu na záložce Vario vyplnit:

Konto - určuje účetní účet pro nastavovaný bankovní účet či pokladnu (např. 221, 211)

Nastavení-Číselné řady – v úpravě číselné řady na záložce Vario vyplnit:

Konto úhrady dokladu - určuje účetní účet pro nastavovanou číselnou řadu. Např. číselná řada použitá pro dodavatelské faktury bude mít zde uvedeno 321, číselná řada použitá pro evidenci interní dokladů na výplatu mzdy bude mít zde uvedeno 331. Protistranou zaúčtování bude použito konto z nastavení účtu (např. 221).

Je třeba, aby číselné řady v evidovaných dokladech byly používány správně dle obsahu dokladu, aby byl použit správný protiúčet k účtu 221 v zaúčtování transakce.

  1. Nastavení pro transakce s cílem Neuvedeno, Bez vlivu

Pro zaúčtování takovýchto transakcí doporučujeme vytvořit evidenční složku, do které budete vkládat takovéto transakce. Účtování bude probíhat stejně jako transakce na složku. V případě, že na složce není účtování zadáno, pak se použije předkontace z Nastavení – Účty, kde je na záložce Vario uvedena předkontace Příjem/Výdej ostatní (např. 395/221 či 221/395 a to aby účetní např. věděla, že transakce zaúčtované na 395 má v účetnictví přeúčtovat)

INFO: Transakce pokladnou lze číslovat číselnou řadou (vytvoříte v Nastavení - Číselné řady a v Nastavení – Účty – v úpravě pokladny vyberte požadovanou řadu).

INTERNÍ DOKLADY S DOHADNÝMI POLOŽKAMI

Výsledkem importu interního dokladu do Varia bude interní doklad, který bude obsahovat zaúčtované řádky, kde bude použit zúčtovací účet 395.

Příklad řešeného zaúčtování:

Náklad (například na vodné) ve výši 1000Kč se zaúčtováním 315.100/395

Náklad (například teplo) ve výši 2000Kč se zaúčtováním 315.200/395

Dohadná položka ve výši 3000Kč se zaúčtováním 395/389

Interní doklad vznikne v Domsys ve Finance-Doklady v číselné řadě k tomu určené, kde náklady se vloží do složky předpisu a dohadná položka do předem vytvořené evidenční složky.

  1. Nastavení číselné řady

Pro export takovýchto dokladů je potřeba nejdříve v Nastavení-Číselné řady vytvořit číselnou řadu, kterou pro dohadné položky budete používat.

Číselné řadě nastavte Účetní význam, kde vyberte Interní doklad zaúčtovací, tím začne Domsys informovat při vytváření interních dokladů, že nejsou v celkové výši 0Kč.

Na záložce Vario doplňte Konto spojovacího účtu (jen pro export interních dokladů) = účet zúčtovací (bude použit pro dovytvoření předkontace buď na stranu MD či D).

  1. Položky dokladu

Pro zaúčtování se použijí účty z předkontací nastavené na složkách předpisu a evidenčních složkách a to v kolonce Výdaj aktuální rok nebo předkontace vyplněné ručně přímo na položce dokladu.

Pro zaúčtování položky s kladnou částkou se převezme z předkontace na složce účet z MD a na Dal se automaticky doplní účet z číselné řady.

V našem příkladě máme na složce předpisu nastavenu předkontaci pro výdej aktuální rok 315/321, pro zaúčtování položky s částkou 1000Kč převezme účet z MD 315 a na Dal se doplní účet z konta na číselné řadě 395.

Pro zaúčtování položky se zápornou částkou se převezme z předkontace na složce účet z MD, který bude pro zaúčtování použit jako Dal a na MD se automaticky doplní účet z číselné řady. Při exportu do Varia bude záporná částka změněna na kladnou, aby zaúčtování bylo správně.

V našem příkladu máme na evidenční složce nastavenu předkontaci pro výdej aktuální rok 389/321, pro zaúčtování položky s částkou 3000Kč převezme účet z MD 389, který použije na Dal a na MD se doplní účet z konta na číselné řadě 395 = výsledné zaúčtování 395/389.

EXPORT DO VARIA

Pro export je potřeba nastavit ID agendy, pod kterým je agenda evidována v účetním programu Vario (ve Variu najdete v Nástroje-Možnosti-Firmy-sloupec Data). Pomocí ID budou importy vloženy do správné agendy v účetním programu. ID nastavíte v Účetnictví-Nastavení.

Přijaté doklady se do Varia výchoze importují do knihy Přijaté faktury a dobropisy. Pokud potřebujete importovat do jinak nazvané knihy, vložte název z Varia do kolonky Kniha – Přijaté doklady.

V Účetnictví->Export použijte tlačítko Export. Před exportováním máte možnost vybrat období a Entity, které mají být exportovány (lze exportovat i více entit najednou).

U těchto agend vybíráte záznamy dle data vystavení: Přijaté faktury (Doklady-přijaté), Vydané faktury (Doklady - vydané), Banka, Pokladna

Datum od do u agendy Interní doklady (Předpisy) vybíráte jako období (měsíce), pro které jsou předpisy vytvořeny.  Stejné pravidlo platí pro předpisy vystavené jako faktura, kdy tyto doklady exportujete v rámci Vydaných faktur. Pokud je u předpisu ručně přepsán datum vystavení, má přednost ve výběru.

Po kliknutí na Exportovat jsou automaticky položky importovány do Varia a zároveň je vygenerován soubor, který obsahuje informace o případných chybách importu.

Aby bylo možné provést export výše uvedeným způsobem, je potřeba zprovoznění můstku jak na straně Varia, tak na straně Domsys.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)