Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - automatický import z ČSOB

Aktualizováno od Vaňková

Co vše umí bankovní API této banky je popsáno zde: Porovnání bankovních API

ČSOB CEB Business Connector - automatické stahování do Domsys

Domsys poskytuje rozhraní pro stahování souborů s výpisy XML ČBA a PDF obdobně, jako je umí stahovat ČSOB Business Connector. Pro aktivaci tohoto stahování je zapotřebí provést několik úkonů, které patří do běžných operací aplikace ČSOB Business Connector či nastavení účtu ČSOB. Jeden certifikát umožní přístup k více účtům/kontraktům. Měl by vám tak stačit jediný certifikát pro Domsys.

Napojení funguje pouze pro účty ČSOB CEB, nikoli pro osobní účty.

1. Certifikát pro přístup - provedete na straně ČSOB
 1. Pokud se potřebujete naučit pracovat s Business Connectorem, použijte manuál od ČSOB. Data Evolution s.r.o. nemůže poskytovat podporu pro aplikace třetích stran. V případě nejasností se tak obraťte na provozovatele ČSOB Business Connectoru. Certifikát ČSOB je pravděpodobně možné vytvořit také v internetovém bankovnictví.
  Manuál pro Business Connector naleznete zde.
 2. Zřídit samostatný certifikát pro Domsys (v Business Connector), aby stažení souboru neovlivnilo stažení souboru také v Business Connector (pokud použijete certifikát, který používáte, může být výpis stažen pouze jednou a to buď v Business Connector nebo do Domsys - rozhoduje, kdo je první ve stažení)
 3. Připojit certifikát k CEB kontraktům (v internetovém bankovnictví, sekce Business Connector)
 4. Vytvořený certifikát si uložit do systémového úložiště certifikátů na počítači, kde jste jej vytvořili. Tento certifikát je potřeba vyexportovat včetně privátního klíče.
  - Pomocí Start->Spustit spusťte aplikaci: certmgr.msc (případně certlm.msc, není-li v předchozím možnost potřebného exportu), případně vyhledejte aplikaci Správa certifikátů uživatelů/Správa certifikátů počítačů
  - V levém sloupci vyberte Osobní->Certifikáty
  - Vyhledejte odpovídající certifikát. Sériové číslo zobrazené v internetovém bankovnictví naleznete při poklepání na certifikát na záložce Podrobnosti.
  - certifikát vyexportujte včetně Privátního klíče (pravé tlačítko na certifikátu -> Všechny úkoly -> Exportovat)
  - V okně kliknete na Další -> Ano, exportovat privátní klíč -> Formát Personal Information Exchange (PFX) (tato možnost se vám nenabídne, pokud jste v předchozím kroku nevybrali Ano, exportovat privání klíč).
  - Po nastavení okna dle screenshotu pokračujete tlačítkem Další.
  - V další kroku vyberte Heslo (pro exportování je nutné heslo vyplnit). Heslo si zapamatujte pro následující import certifikátu do Domsys.
  - Nakonec zvolíte umístění a název souboru, kam se soubor PFX vyexportuje.

2. Založení Bankovní API v Domsys
 1. Modul SPRÁVCE -> Bankovní API -> Nové API propojení
 2. Zadejte název spojení.
 3. Zvolte typ účtu ČSOB a přiložte soubor PFX obsahující certifikát včetně privátního klíče. Tento soubor jste získali v předchozím kroku exportem z úložiště certifikátů počítače, na kterém byl certifikát vytvořen.
 4. Vyplňte heslo k certifikátu. Jedná se o heslo, které bude použito jednorázově pro import. Toto heslo jste zadali při exportu z úložiště certifikátů.
 5. Bude-li vložen správně vyexportovaný PFX soubor a zadané správné heslo, dojde k uložení bankovního API.

3. Připojení bankovního API k účtu
 1. V Modul NEMOVITOST->Nastavení->Účty nebo Modul CRM->Nastavení->Účty zadejte či upravte bankovní účet ČSOB (kód banky 0300).
 2. V Úpravě/Založení účtu po vyplnění záložky Obecné přepněte na záložku Bankovní API. Nabídnou se bankovní API pro ČSOB.
 3. K účtu je nezbytné zadat číslo CEB kontraktu (číslo, naleznete například v záhlaví internetového bankovnictví jako id: _________ ). Po zadání aktivujete připojení tlačítkem Aktivovat.

Určete v jaké periodě se mají výpisy stahovat (např. nastavíte-li od 1.4., pak budou staženy transakce provedené od 1.4.).

U ČSOB Domsys stahuje soubory, které ČSOB vytváří. Aby měl Domsys co stahovat, je nezbytné zajistit pravidelné vytváření souborů. Nastavíte v rámci internetového bankovnictví ČSOB.
 1. Přihlaste se do internetového bankovnictví a v menu zvolte Účty - Výpisy a avíza - Nastavení (Nastavení výpisů a avíz)
 2. Nastavte pravidelnou tvorbu Výpisů PDF (např. měsíčně). Domsys bude oficiální PDF výpisy stahovat a ukládat do Aktovky k danému účtu.
 3. Datové výpisy nastavte tak, aby se ve zvolené periodě generoval XML ČBA, čeština. Jiné datové výpisy Domsys stahovat nebude, i kdyby byly generovány.
 4. Avíza Domsys nezpracovává, není potřeba pro Domsys nastavovat.
 5. ČSOB neumožňuje automatizovaně stáhnout výpisy, které nejsou vygenerované a zpřístupněné. Výpisy se začnou generovat až po správném nastavení Business Connectoru.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)