Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - automatický import z ČSOB

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

ČSOB Business Connector - automatické stahování do Domsys

Domsys poskytuje rozhraní pro stahování souborů s výpisy XML ČBA a PDF obdobně, jako je umí stahovat ČSOB Business Connector. Pro aktivaci tohoto stahování je zapotřebí provést několik úkonů, které patří do běžných operací aplikace ČSOB Business Connector či nastavení účtu ČSOB. Jeden certifikát umožní přístup k více účtům/kontraktům. Měl by vám tak stačit jediný certifikát pro Domsys.

1. Certifikát pro přístup - provedete na straně ČSOB
 1. Pokud se potřebujete naučit pracovat s Business Connectorem, použijte manuál od ČSOB. Data Evolution s.r.o. nemůže poskytovat podporu pro aplikace třetích stran. V případě nejasností se tak obraťte na provozovatele ČSOB Business Connectoru. Certifikát ČSOB je pravděpodobně možné vytvořit také v internetovém bankovnictví.
  Manuál pro Business Connector naleznete zde.
 2. Zřídit samostatný certifikát pro Domsys (v Business Connector), aby stažení souboru neovlivnilo stažení souboru také v Business Connector (pokud použijete certifikát, který používáte, může být výpis stažen pouze jednou a to buď v Business Connector nebo do Domsys - rozhoduje, kdo je první ve stažení)
 3. Připojit certifikát k CEB kontraktům (v internetovém bankovnictví, sekce Business Connector)
 4. Vytvořený certifikát si uložit do systémového úložiště certifikátů na počítači, kde jste jej vytvořili. Tento certifikát je potřeba vyexportovat včetně privátního klíče.
  - Pomocí Start->Spustit spusťte aplikaci: certmgr.msc, případně vyhledejte aplikaci Správa certifikátů uživatelů
  - V levém sloupci vyberte Osobní->Certifikáty
  - Vyhledejte odpovídající certifikát. Sériové číslo zobrazené v internetovém bankovnictví naleznete při poklepání na certifikát na záložce Podrobnosti.
  - certifikát vyexportujte včetně Privátního klíče (pravé tlačítko na certifikátu -> Všechny úkoly -> Exportovat)
  - V okně kliknete na Další -> Ano, exportovat privátní klíč -> Formát Personal Information Exchange (PFX) (tato možnost se vám nenabídne, pokud jste v předchozím kroku nevybrali Ano, exportovat privání klíč).
  - Po nastavení okna dle screenshotu pokračujete tlačítkem Další.
  - V další kroku vyberte Heslo (pro exportování je nutné heslo vyplnit). Heslo si zapamatujte pro následující import certifikátu do Domsys.
  - Nakonec zvolíte umístění a název souboru, kam se soubor PFX vyexportuje.

Založení Bankovní API v Domsys
 1. Modul SPRÁVCE -> Bankovní API -> Nové API propojení
 2. Zadejte název spojení.
 3. Zvolte typ účtu ČSOB a přiložte soubor PFX obsahující certifikát včetně privátního klíče. Tento soubor jste získali v předchozím kroku exportem z úložiště certifikátů počítače, na kterém byl certifikát vytvořen.
 4. Vyplňte heslo k certifikátu. Jedná se o heslo, které bude použito jednorázově pro import. Toto heslo jste zadali při exportu z úložiště certifikátů.
 5. Bude-li vložen správně vyexportovaný PFX soubor a zadané správné heslo, dojde k uložení bankovního API.

Připojení bankovního API k účtu
 1. V Modul NEMOVITOST->Nastavení->Účty nebo Modul CRM->Nastavení->Účty zadejte či upravte bankovní účet ČSOB (kód banky 0300).
 2. V Úpravě/Založení účtu po vyplnění záložky Obecné přepněte na záložku Bankovní API. Nabídnou se bankovní API pro ČSOB.
 3. K účtu je nezbytné zadat číslo CEB kontraktu (číslo, naleznete například v záhlaví internetového bankovnictví jako id: _________ ). Po zadání aktivujete připojení tlačítkem Aktivovat.

U ČSOB Domsys stahuje soubory, které ČSOB vytváří. Aby měl Domsys co stahovat, je nezbytné zajistit pravidelné vytváření souborů. Nastavíte v rámci internetového bankovnictví ČSOB.
 1. Přihlaste se do internetového bankovnictví a v menu zvolte Nastavení (Nastavení výpisů a avíz)
 2. Nastavte pravidelnou tvorbu Výpisů PDF (např. měsíčně). Domsys bude oficiální PDF výpisy stahovat a ukládat do Aktovky k danému účtu.
 3. Datové výpisy nastavte tak, aby se ve zvolené periodě generoval XML ČBA, čeština. Jiné datové výpisy Domsys stahovat nebude, i kdyby byly generovány.
 4. Avíza Domsys nezpracovává, není potřeba pro Domsys nastavovat.
 5. ČSOB neumožňuje automatizovaně stáhnout výpisy, které nejsou vygenerované a zpřístupněné. Výpisy se začnou generovat až po správném nastavení Business Connectoru.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)