Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Připomínání termínů činností, revizí

Aktualizováno 5 months ago od Vaňková

Každý řešitel po přihlášení do Domsys má k dispozici kalendář, v kterém nalezne záložku Činnosti s přehledem všech činností, které má aktuálně řešit.

Činnosti se také sami připomínají. Připomínání činností probíhá více způsoby:
1. připomenutí v kalendáři uživatele v Domsysu
2. připomenutí na e-mail uživatele (řešitele)
3. propojení kalendáře Domsys s jinými aplikacemi (např. kalendáři Outlook, Google atd.)
4. níže naleznete také možnost automatického vytváření tiketů na expiraci činnosti
PŘIPOMENUTÍ V KALENDÁŘI DOMSYS

Termíny vypršení jsou připomínány předem podle nastavení v činnosti a zároveň je připomínání automaticky zobrazováno v kalendáři řešitele, který je nastaven v činnosti (viz. kapitola 1.3).

Připomínání se automaticky posouvá podle zadaného data posledního provedení činnosti v modulu TZB->Činnosti->pr.tlačítko Upravit (např. na činnosti je nastavena perioda roční, připomenutí předem 30 dnů, poslední provedení je 31.12.2015 - v kalendáři se činnost připomene 1.12.2015)

V den připomenutí se objeví na kalendáři číselná informace o počtu připomínaných termínů (1).

Po kliknutí na kalendář je připomenutí vypsáno v seznamu úkolů (2), kde lze řádek označit jako dokončený úkol (3) a zároveň se informace objeví v kalendáři (4).

Chcete vědět více o kalendáři uživatele? Podívejte se na článek Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

PŘIPOMENUTÍ NA E-MAIL UŽIVATELE

E-mail s přehledem termínů činností obdrží uživatel, který je u činnosti nastaven jako řešitel. Pro zaslání se použije e-mail, který daný uživatel používá k přihlášení do aplikace.

Uživatel má možnost ve svém nastavení (1) určit zasílání e-mailu a četnosti s přehledem naplánovaných úkolů včetně popisu. Přehled bude k e-mailu přiložen jako příloha a zároveň bude zobrazen jako obsah e-mailu. Četnost připomínání lze kombinovat (např. může přijít e-mail na začátku měsíce s termíny na celý měsíc a zároveň každé pondělí s termíny na aktuální týden).

PROPOJENÍ KALENDÁŘE S JINÝMI APLIKACEMI (KALENDÁŘI)
-INTEGRACE KALENDÁŘE POMOCÍ ICS

Možné propojení s Gmail, Zimbra, Outlook.

Po otevření kalendáře Domsys toto nastavíte na záložce Externí kalendář:

Zveřejnit ICS soubor - zvolte Ano 

Odkaz k ICS -  zobrazený odkaz zkopírujte do Vaší kalendářové aplikace.

VYTVOŘENÍ TIKETU NA PŘIPOMENUTÍ ČINNOSTI

Chce-li mít správce přehled o všech připomínaných činnostech na jednom místě a zároveň sledovat jejich řešení může využít vytváření tiketů na připomenutí činností.

Vytvořené tikety budou k dispozici v modulu HELPDESK. I takto vytvářené tikety budou řešiteli zodpovědnému za vyřešení připomenuty a naplánovány do kalendáře.

V modulu Správce je pro tento účel potřeba udělat nastavení.
  1. Vytvořte frontu, do které budou tikety vytvářeny (modul Správce->Nastavení->Tikety). Fronty slouží ke seskupení tiketů dle vašich potřeb.

  1. V Nastavení->Obecné upravte způsob expirace na záložce Upozornění.

Na činnost je tímto nastavením vytvořen tiket v modulu HELPDESK. Zpracováním tiketu lze uložit datum posledního provedení přímo k činnosti.

Chcete vědět více o modulu HELPDESK a samotných tiketech? Podívejte se na tento článek: Požadavky s vytvářením tiketů


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)