Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Číselné řady

Vkládané transakce a doklady a vytvářené předpisy je možné očíslovat dle vlastního nastavení.

V tomto článku se dozvíte jak číselné řady vytvořit, jak nastavit výchozí číselné řady pro jednotlivé typy záznamů a jak očíslovat záznamy, které již máte uloženy z doby, kdy se nečíslovaly.

Vytvoření číselných řad (číselníku)

V modulu NEMOVITOST/CRM->Nastaveni->Číselné řady. Zadejte novou řadu prostřednictvím tlačítka Nová řada (3).

Vyplňte název řady - např. Banka - příjem pro příchozí platby na bankovním účtu

Prefix je začátkem výsledného čísla dokladu. Zde doporučujeme využít  zástupný symbol [ROK2] (klikněte na něj a zkopírujte do prefixu), který bude dle hospodářského roku automaticky nahrazen dvojčíslím či čtyřčíslím daného roku.

Do kolonky Počet míst zadejte počet cifer pořadového čísla.

Ve zobrazeném příkladu tedy výsledný doklad bude mít první číslo dokladu: BP1500001, což máte zobrazeno v pravém horním rohu okna (4).

Vyberte Použití - např. zda je číselná řada určena pro transakce, doklady či předpisy, které tak bude možné použít jako fakturu(5).

Výsledný seznam číselných řad může vypadat například tak jako na druhém obrázku. Číselné řady si můžete vytvořit zcela libovolně, i několik.

  1. ČÍSELNÉ ŘADY PRO TRANSAKCE (PLATBY) A DOKLADY

Nastavení pro automatické číslování transakcí

Modul NEMOVITOST/CRM->Nastavení->Účty->Upravit účet

V úpravě vybraného účtu na záložce Ostatní vyberte konkrétní číselnou řadu pro příjem a výdej. Vybraná číselná řada bude použita jako výchozí pro daný účet. Jedna číselná řada může být použita u více účtů (např. můžete takto nastavit společnou číselnou řadu pro všechny bankovní transakce).

V konkrétních transakcích evidovaných ve Finance-Banka/Pokladna/Interní je možné číselnou řadu změnit také ručně.

Nastavení pro automatické číslování dokladů

Výchozí nastavení číselných řad pro doklady přijaté/vydané/interní v nemovitosti nastavíte v modulu NEMOVITOST->Nastavení->Nemovitost-Doklady.

Výchozí nastavení číselných řad pro doklady přijaté/vydané v CRM nastavíte v modulu CRM->Nastavení->Zákazník->Doklady.

Hromadné přečíslování transakcí (např. byly zadány bez číselné řady)

V Nastavení-Účty použijte u zvoleného účtu Akce-Hromadné přečíslování záznamů. Pro hromadné přečíslování záznamů je důležité nastavit výchozí číselnou řadu k účtu, protože transakce budou očíslovány právě tou uloženou výchozí číselnou řadou. Okno k přečíslování může tedy vypadat například jako na druhém obrázku.

Vyberte si prostřednictvím Ano/Ne, zda chcete přečíslovat příjmy a výdaje.

Kliknutím na uložit dojde k nevratnému přečíslování záznamů, proto buďte obezřetní, co způsobíte. Tato funkce slouží k prvotnímu očíslování dokladů z doby, kdy jste číslování neměli nastaveno.

Hromadné přečíslování dokladů

Máte-li pořízené doklady a chcete je hromadně očíslovat, použijte Nástroj Hromadné přečíslování dokladů v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost (4). Nabídnutá číselná řada se nastaví v záložce Doklady (5).

Výběr číselné řady při zakládání/úpravě transakce či dokladu

Při zadávání nového příjmu/výdaje máte k dispozici výběrové pole Čís. řada, která má předvyplněnu výchozí číselnou řadu pro zvolený účet. Číselnou řadu můžete individuálně změnit. Číselné řady v transakcích a dokladech jsou k dispozici i v případě, kdy nejsou nastaveny výchozí číselné řady.

V dokladech je možné dokladu určit konkrétní číslo (např. v případě, že některý očíslovaný doklad smažete a vzniklé volné číslo potřebujete nahradit).

  1. ČÍSELNÉ ŘADY PRO PŘEDPISY (PŘEDPIS JAKO FAKTURA)

Nastavení číselných řad pro předpisy má význam pouze pro případ, že máte zájem vytvářet předpisy, na které budete vytvářet výstup pro předpis jako fakturu a které se budou následně exportovat do účetnictví jako faktury vydané (volitelně zálohové faktury).

Že mají být předpisy číslovány je třeba nastavit na nájemci. Tedy modul Nemovitost->Nájemci->Nájemci->na vybraném nájemci zvolte Upravit.

Nastavení proveďte na záložce Předpis jako faktura.

Předpis jako faktura vydaná - vyberte číselnou řadu, v které mají být předpisy nájemce číslované

Nastavení číselné řady - pro všechny vytvořené předpisy nájemci je výchoze nastavena číselná řada určená v kolonce Předpis jako faktura vydaná. Chcete-li toto změnit na jednotlivých sadách, učiňte výběrem (výchozí ze sady předpisu-bude použita číselná řada z nastavení sady předpisu nebo zvolte konkrétní číselnou řadu).

Potřebujete nastavit výchozí číselnou řadu na sadě? Učiňte tak v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů, kde na vybrané sadě použijte Akce-Upravit.

K čemu je číselná řada na sadě dobrá? Můžete vytvářet např. běžný předpis pro složky nájem a druhý předpis, který bude pro složky záloh či kauce.

Více informací o předpisu jako faktuře naleznete v tomto článku: Předpis jako faktura vydaná

Exportujete předpisy do účetnictví a chcete, aby předpisy vytvořené v sadě pro zálohy byly importovány do zálohových faktur? Podívejte se na článek Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce , který Vás navedena potřebné nastavení. Import předpisů jako faktur je umožněn jen u vybraných podporovaných účetních programů!!


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)