Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Číselné řady

Vkládané transakce, doklady a vytvářené předpisy je možné očíslovat dle vlastního nastavení.

V tomto článku se dozvíte jak číselné řady vytvořit, jak nastavit výchozí číselné řady pro jednotlivé typy záznamů, jak očíslovat záznamy, které již máte uloženy z doby, kdy se nečíslovaly a jakým způsobem změnit očíslování v již očíslovaném dokladu.

Začněte nejdříve vytvořením vámi používaných číselných řad.

VYTVOŘENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD (ČÍSELNÍKŮ)

V modulu NEMOVITOST/CRM->Nastaveni->Číselné řady. Zadejte novou řadu prostřednictvím tlačítka Nová řada (3).

Vyplňte název řady - např. Banka - příjem pro příchozí platby na bankovním účtu

Prefix je začátkem výsledného čísla dokladu. Zde doporučujeme využít  zástupný symbol [ROK2] (klikněte na něj a zkopírujte do prefixu), který bude dle hospodářského roku automaticky nahrazen dvojčíslím či čtyřčíslím daného roku.

Do kolonky Počet míst zadejte počet cifer pořadového čísla.

Ve zobrazeném příkladu tedy výsledný doklad bude mít první číslo dokladu: BP1500001, což máte zobrazeno v pravém horním rohu okna (4).

Vyberte Použití - např. zda je číselná řada určena pro transakce, doklady či předpisy, které tak bude možné použít jako fakturu(5).

Výsledný seznam číselných řad může vypadat například tak jako na druhém obrázku. Číselné řady si můžete vytvořit zcela libovolně, i několik.

ČÍSELNÉ ŘADY PRO TRANSAKCE (PLATBA) A DOKLADY

Nastavení pro automatické číslování transakcí

Modul NEMOVITOST/CRM->Nastavení->Účty->Upravit účet

V úpravě vybraného účtu na záložce Ostatní vyberte konkrétní číselnou řadu pro příjem a výdej. Vybraná číselná řada bude použita jako výchozí pro daný účet. Jedna číselná řada může být použita u více účtů (např. můžete takto nastavit společnou číselnou řadu pro všechny bankovní transakce).

V konkrétních transakcích evidovaných ve Finance-Banka/Pokladna/Interní je možné číselnou řadu změnit také ručně.

Nastavení pro automatické číslování dokladů

Výchozí nastavení číselných řad pro doklady přijaté/vydané/interní v nemovitosti nastavíte v modulu NEMOVITOST->Nastavení->Nemovitost-Doklady.

Výchozí nastavení číselných řad pro doklady přijaté/vydané v CRM nastavíte v modulu CRM->Nastavení->Zákazník->Doklady.

Hromadné přečíslování všech transakcí (např. byly zadány bez číselné řady)

V Nastavení-Účty použijte u zvoleného účtu Akce-Hromadné přečíslování záznamů. Pro hromadné přečíslování záznamů je důležité nastavit výchozí číselnou řadu k účtu, protože transakce budou očíslovány právě tou uloženou výchozí číselnou řadou. Okno k přečíslování může tedy vypadat například jako na druhém obrázku.

Vyberte si prostřednictvím Ano/Ne, zda chcete přečíslovat příjmy a výdaje.

Kliknutím na uložit dojde k nevratnému přečíslování záznamů, proto buďte obezřetní, co způsobíte. Tato funkce slouží k prvotnímu očíslování dokladů z doby, kdy jste číslování neměli nastaveno.

Hromadné přečíslování všech dokladů

Máte-li pořízené doklady a chcete je hromadně očíslovat, použijte Nástroj Hromadné přečíslování dokladů v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost (4). Nabídnutá číselná řada se nastaví v záložce Doklady (5).

Výběr číselné řady při zakládání/úpravě transakce či dokladu

Při zadávání nového příjmu/výdaje máte k dispozici výběrové pole Čís. řada, která má předvyplněnu výchozí číselnou řadu pro zvolený účet. Číselnou řadu můžete individuálně změnit. Číselné řady v transakcích a dokladech jsou k dispozici i v případě, kdy nejsou nastaveny výchozí číselné řady.

Použití volného čísla, které vzniklo smazáním dokladu

V dokladech je možné dokladu určit konkrétní číslo (např. v případě, že některý očíslovaný doklad smažete a vzniklé volné číslo potřebujete nahradit).

Změna očíslování vybraných dokladů

Je-li potřeba změnit očíslování více evidovaných dokladů, můžete toto provést hromadně. Nejdříve označte doklady, u kterých chcete provést změnu (pomocí klávesy Ctrl a označením vybraných dokladů myší), po té v nabídce pravého tlačítka myši zvolte Změna číselné řady a vyberte jednu z možností.

ČÍSELNÉ ŘADY PRO PŘEDPISY (PŘEDPIS JAKO FAKTURA)

Nastavení číselných řad pro předpisy má význam pouze pro případ, že máte zájem vytvářet předpisy, na které budete vytvářet výstup pro předpis jako fakturu a které se budou následně exportovat do účetnictví jako faktury vydané (volitelně zálohové faktury).

Že mají být předpisy číslovány je třeba nastavit na nájemci. Tedy modul Nemovitost->Nájemci->Nájemci->na vybraném nájemci zvolte Upravit.

Nastavení proveďte na záložce Předpis jako faktura.

Předpis jako faktura vydaná - vyberte číselnou řadu, v které mají být předpisy nájemce číslované

Nastavení číselné řady - pro všechny vytvořené předpisy nájemci je výchoze nastavena číselná řada určená v kolonce Předpis jako faktura vydaná. Chcete-li toto změnit na jednotlivých sadách, učiňte výběrem (výchozí ze sady předpisu-bude použita číselná řada z nastavení sady předpisu nebo zvolte konkrétní číselnou řadu).

Potřebujete nastavit výchozí číselnou řadu na sadě? Učiňte tak v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů, kde na vybrané sadě použijte Akce-Upravit.

K čemu je číselná řada na sadě dobrá? Můžete vytvářet např. běžný předpis pro složky nájem a druhý předpis, který bude pro složky záloh či kauce.

Více informací o předpisu jako faktuře naleznete v tomto článku: Předpis jako faktura vydaná

Exportujete předpisy do účetnictví a chcete, aby předpisy vytvořené v sadě pro zálohy byly importovány do zálohových faktur? Podívejte se na článek Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce , který Vás navedena potřebné nastavení. Import předpisů jako faktur je umožněn jen u vybraných podporovaných účetních programů!!


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)