Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Aktualizováno od Vaňková

V aplikaci Domsys má předpisy přidělené k úhradě vlastník(v SVJ)/nájemce(v nájemním domě). Předpisy tvoříme automaticky dle globálního nastavení složek či zadaných individualit u jednotek či u vlastníka.

Nastavení částky složky předpisu je možné provést také pro konkrétní jednotku (nastavuje se v případě, kdy částka má být stejná i v případě změny vlastníka/nájemce) nebo pro vlastníka/nájemce (toto nastavení platí pouze pro konkrétního aktuálního vlastníka/nájemce). Domsys toto nazývá individuální nastavení, kdy také mimo částky lze individuálně nastavit periodu či slevu na vyúčtovávaných nákladech. Než toto začnete nastavovat, tak si dobře určete zda jednotce či vlastníkovi/nájemci.

Tento přístup minimalizuje chyby v předpisech, protože při zadávání nového vlastníka nemusíte řešit, zda má nějaké slevy, zda platí výtah atd. Po zadání nového vlastníka je tedy aplikace schopna automaticky vypočítat předpis.

Individuální nastavení složky pro jednotku

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Jednotky->Otevřít Detail->Složky předpisu

Po otevření jednotky zvolíme složku, u které chceme provést nastavení. Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast.složky pro jednotku.

Individuální nastavení pro jednotku je možné také nastavit od konkrétního vlastníka/nájemce - viz. níže v popisu individuálního nastavení pro vlastníka/nájemce.

záložka Předpis

U jednotky lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

  • Nenastaveno - zůstává částka nastavená ve složce předpisu
  • Částka za MJ - v případě, že složka je počítána jako částka krát např. osoba, m2, pak zde zadáváte částku, kterou bude nově násobeno. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
  • Konečná částka – toto nastavení znamená, že zadáte do časové osy konečnou částku. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

záložka Vyúčtování

Zde můžete ovlivnit rozúčtování nákladů formou zvýhodnění (slevy).

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

Individuální nastavení konečné částky lze provést i pro více jednotek najednou. Označte požadované jednotky myší a v nabídce Další či v pravém tlačítku myši zvolte Individuální nast.složky pro jednotku, kde vyberete požadovanou složku. Kliknutím na Konečná částka nastavíte potřebnou konečnou částku do předpisu a měsíc, od kterého má být platná.

Individuální nastavení složky pro vlastníka(v SVJ)/nájemce

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci ->Otevřít Detail->Složky předpisu

Po otevření jednotky zvolíme složku, u které chceme provést nastavení. Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast.složky pro vlastníka/nájemce.

Zde máte také možnost nastavit i individuální částku pro jednotku.

záložka Předpis

Perioda – lze nastavit periodu výpočtu předpisu přímo pro daného vlastníka/nájemníka, která je jiná než nastavená jako výchozí z nastavení nemovitosti. Perioda určuje měsíc, ve kterém bude předpis vytvořen (vždy je to první měsíc periody), z tohoto měsíce bude také vycházet částka předpisu, to znamená, že je potřeba nastavit Konečné částky a v časové ose upravit hodnoty v měsících tak, aby odpovídali generování předpisů (např. při použití periody čtvrtletní se vytvoří předpis na 1Q = předpis bude vytvořen v lednu a bude vycházet z částky uvedené v lednu, kde bude uvedená částka celkem za leden až březen).

Individuálně pro vlastníka-lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

  • Nenastaveno - zůstává částka nastavená výchoze ve složce předpisu
  • Částka za MJ - v případě, že složka je počítána jako částka krát např. osoba, m2, pak zde zadáváte částku, kterou bude nově násobeno. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
  • Konečná částka - zadá se do časové osy konečná částka pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

záložka Vyúčtování

Zde můžete ovlivnit rozúčtování formou zvýhodnění (slevy).

Příklad č. 1: Platba za výtah je pro celý dům 10Kč/m2 podlahové plochy. Jednotky v přízemí mají dle domluvy slevu 50%. Naším úkolem je tedy ponížit zálohy na polovinu a také zajistit, že do vyúčtování jim bude počítána sleva 50%. Jelikož se jedná o specifickou vlastnost jednotky díky její poloze, zadáme individuální natavení pro jednotku. V záložce Předpis nastavíme Nenastaveno a zadáme do časové osy částku 5Kč. Tím jsme 10Kč/m2 upravili pro danou jednotku na 5Kč/m2. V záložce Vyúčtování části zadáme zvýhodnění 50%, které bude uplatněno ve vyúčtování. Zda % zvýhodnění ovlivní pouze konečné vyúčtování nebo také způsob výpočtu částky předpisu složky, to určíte volbou Aplikovat zvýhodnění na předpisy.

Příklad č. 2: Historicky mají vlastníci různě vysoké zálohy na studenou vodu, které nelze obecně popsat např. sazbou na jednu osobu. Jelikož se jedná o individuální cenu týkající se konkrétního vlastníka, zadáme Individuální nastavení složky pro vlastníka. V záložce Předpis vybereme Konečná částka (protože potřebujeme zadat výslednou částku) a zadáme do časové osy částku např. 241Kč.

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

-

Kontrola výpočtu předpisů plateb

Po zadání všech složek a individuálních nastavení je vhodné provést kontrolu, zda bude aplikace počítat předpisy tak, jak zamýšlíte.

Kontrolu provedete snadno pro vlastníka/nájemce v Modulu NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci

Na vybraném vlastníkovi stiskněte pravé tlačítko a vyberte Přehled výpočtu předpisů nebo pomocí tlačítka v detailu vlastníka/nájemce.

Zobrazí se tabulka, která zobrazuje částky, které aplikace dopočítala dle vašeho zadání. Kliknutím na částku se zobrazí její rozpad na jednotlivé složky.

Přehled nastavení složek na jednotlivé vlastníky/nájemce

Nemovitost->Složky předpisu->otevření složky->Souhrnný přehled

Toto je přehled jednotek s vlastníky ve zvoleném měsíci a nastavením částek, které vstupují do výpočtu předpisu. Na tomto místě přes nabídku Akce můžete upravovat výši předpisu a to buď pro jednotku (nastavuje se v případě, kdy částka má být stejná i v případě změny vlastníka/nájemce) nebo pro vlastníka/nájemce (toto nastavení platí pouze pro konkrétního aktuálního vlastníka/nájemce).

Zrušení individuálního nastavení

Pro konkrétní jednotky

modul Nemovitost-Jednotky

Vyberte označením myší jednotky, u kterých chcete individuální nastavení částky do předpisu změnit a zvolte v nabídce Další či v pravém tlačítku myši Individuální nast.složky pro jednotku.

Vyberte složku, pro kterou chcete nastavení změnit a dejte Pokračovat.

Klikněte na Nenastaveno a uložte. Takto bude zrušena individuálně nastavená částka do předpisu.

Pro konkrétního vlastníka/nájemce

modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemci

Zvoleného vlastníka/nájemce otevřete (tlačítko otevřít nebo 2x klikněte na řádek) a zvolte Jeho finance-Složky předpisu.

Na vybrané složce předpisu dejte Akce-Individuální nast.složky pro vlastníka/nájemce a klikněte na Nenastaveno. Po té uložte. Tím bude zrušeno individuální nastavení částky do předpisu.

Všem přiřazeným jednotkám či vlastníkům/nájemcům

modul Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu

Vyberte požadovanou složku, u které chcete zrušit individuální nastavení částek do předpisu (lze vybrat více složek najednou označením myší) a v nabídce Další zvolte Zrušit individuální nastavení u jednotek či Zrušit individuální nastavení u vlastníků/nájemců.

Dokončíte kliknutím na Zrušit individuální nastavení.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)