Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

Co je nerozúčtovatelný zbytek?

Nerozúčtovatelný zbytek je vlastně zaokrouhlení, které matematicky vznikne při rozúčtování nákladů konkrétní složky předpisu mezi vlastníky/nájemce.

Příklad: Náklad 22 Kč rozdělte 7 vlastníkům stejným dílem.

22 : 7 = 3,14285714.......

Výsledkem je nekonečná řada desetinných čísel, což znamená, že při zaokrouhlení na dvě desetinná míst vznikne hodnota 3,14 Kč.

Vynásobíme-li zpětně zaokrouhlenou hodnotu 3,14 Kč počtem 7, získáme celkem 21,98 Kč.

Z toho vyplývá, že vznikl nerozúčtovatelný zbytek ve výši 0,02 Kč (zaokrouhlení).

S nerozúčtovatelným zbytkem se Domsys umí vypořádat dvěma způsoby:

  1. STANDARDNÍ: Výchoze Domsys tento zbytek připočte k nákladu na dané složce připadajícího na nějakého vlastníka/nájemce (= nebude to 7 stejných dílů, ale 6 bude mít 3,14 Kč a jeden 3,16 Kč).

Toto výchozí nastavení je volba "Standardní (zahrnout do vyúčtování)"

  1. UPRAVIT NÁKLAD SLOŽKY: V nastavení vyúčtování můžete zvolit, že tento zbytek se nikomu nepřipočte k nákladu, ale převede se do vámi zvolené složky. V opačném případě by totiž bylo rozúčtováno 21,98 Kč, ale náklady jsou 22,00 Kč a částky by se nerovnaly. Zvolíte-li tento způsob vypořádání zbytku, vzniknou automaticky při uložení vyúčtování transakce na interním účtu, kterými se převede požadovaná částka z rozúčtovávané složky do složky, kterou jste v nastavení vyúčtování zvolili (smazáním vyúčtování tyto transakce automaticky budou také smazány).

Toto nastavení je volba "Upravit náklad složky (interní transakce)", kde vyberte interní účet a složku, pro automatické vypořádání zbytku.

Zvolíte-li toto nastavení vypořádání pomocí interní transakce, pak transakce na nerozúčtovatelný zbytek budou zobrazeny také ve Finance-Náklady složek (včetně výstupu nákladů).

Obecné vlastnosti při použití této metody vypořádání (upravit náklad složky):

1. Ve vyúčtování zůstane příjemci vyúčtování informace o celkovém nákladu na nemovitost ve výši 22,00 Kč, příjemce vyúčtování tak uvidí náklad složky před provedením vyúčtování. Změna nákladu pomocí interní transakce o nerozúžovatelný zbytek na 21,98 Kč proběhne až po vyúčtování, aby náklady a rozúčtovaná částka seděla stále na haléř přesně.

2. Každý příjemce vyúčtování uvidí v tomto případě 3,14 Kč jako jeho náklad, náklad bude zcela totožný se všemi ostatními vyúčtováními, protože 0,02 Kč nebyly k nikomu připočteny tak jako ve standardním režimu.

3. Nerozúčtovatelný zbytek 0,02 Kč bude převeden interní transakcí z nákladu složky do vámi vybrané složky předpisu typu fond/jiná či do evidenční složky a tím upraven zůstatek náklady složek.

4. Výstup náklady složek je specificky upraven u složek předpisu, u kterých k tomuto nerozúčtovatelnému zbytku došlo - viz obrázek výše. Uživatel je informován o Účetním zůstatku po vyúčtování a také o celkové částce, která do vyúčtování vstupuje.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)