Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Aktualizováno 1 week ago od Michal Vrábel

Pro import jednotek z katastru i pro porovnání oproti katastru

Aplikace Domsys ČÚZK je dostupná pouze pro Google Chrome. Jiné prohlížeče nejsou podporovány.

Jistě Vám neuniklo, že katastr nemovitostí omezil přístup do katastru. Běžné prohlížení je možné pouze s přihlášením pomocí Dálkového přístupu či eIdentity. Vzhledem k těmto změnám Domsys již nebude získávat data z katastru tak, jak tomu bylo doposud. Abyste mohli i nadále zakládat do Domsys Vámi spravované nemovitosti importem či porovnávat před shromážděním aktuální vlastníky oproti stavu na katastru, připravili jsme rozšíření do Chrome, které toto umožní.

Pomocí rozšíření stáhnete soubor s daty o vlastnících na svém počítači a poté tento soubor použijete v Domsys.

1. Instalace rozšíření pro Google Chrome

  1. Stáhněte doplněk v Obchod Chrome. Pro stažení klikněte zde: Stáhnout/nainstalovat Domsys ČUZK

  1. Přidejte si jej jako ikonu do prohlížeče ikonou puzzle
  1. Není-li rozšíření Domsys ČUZK aktivní, aktivujte ho.

.

2. Aktivace rozšíření (rozšíření je určeno pouze pro zákazníky Domsys)

  1. Klikněte na ikonu rozšíření a přejděte na stránky Nahlížení do katastru nemovitostí kliknutím na uvedený odkaz https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  1. V jiném okně se přihlaste do Domsys a v menu "tři tečky" zvolte Nastavení účtu-Zabezpečení. Naleznete zde kód pro aktivaci Domsys ČÚZK.
  1. Aktivační kód zkopírujte a zadejte do otevřeného rozšíření a aktivujte. Aktivace bude zapamatována, nejdéle však na 30 dnů.

Kód pro aktivaci je platný pouze na aktuální kalendářní rok. Další rok vznikne jiný - nový kód k aktivaci Domsys ČÚZK.

.

3. Přihlášení přes eIdentita

  1. Máte-li rozšíření Domsys ČÚZK aktivované pomocí kódu, vyhledejte na stránce katastru konkrétní stavbu.
  2. Zobrazí se modré okno s informací, abyste se na katastru přihlásili (pokud jste tak ještě neudělali). Přihlášení je přes eIdentitu (co je eIdentita se dozvíte na eIdentita.cz ).

Po přihlášení ke katastru se informace v "Domsys okně" na katastru změní a zpřístupní se tlačítko "Uložit".

.

4. Stažení dat o jednotkách

  1. Máte-li doplněk aktivovaný a jste na katastru přihlášeni, můžete stáhnout soubor s daty o jednotkách (ve formátu JSON)

Soubor je pojmenovaný po vyhledané stavbě

  1. Takto získaný soubor poté použijte v aplikaci www.domsys.eu

.

IMPORT JEDNOTEK

Importem souboru budou vytvořeny jednotky a k jednotkám vytvořeni jejich vlastníci, které po importu naleznete v nabídce Vlastníci. Každý vlastník bude složen z odpovědných osob tak jak jsou evidováni v katastru nemovitostí. Import provedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Jednotky

Pro maximálně efektivní import jednotek z katastru je potřeba zadat způsob, jakým z podílu na společných částech domu získáme podlahovou plochu. Vedle Výpočet podlahové plochy zobrazujeme podíl první jednotky. Je-li podíl 8735, je nanejvýš pravděpodobné, že podlahová plocha je Podíl/100, tedy 87,35m2. Tuto možnost Podíl/100 vybereme ve výběru Výpočet podlahové plochy. Je-li vztah mezi podílem a podlahovou plochou jiný než je zde možné vybrat, pak ponecháte volbu Neznámý a podlahové plochy bude třeba ručně dopsat např. dle prohlášení vlastníka.

V Osoby(uživatelé) máte možnost určit, zda osoby vlastníků mají být zároveň zaznamenány jako konkrétní uživatelé jednotek. Neznáte-li jména všech uživatelů, pak zde nastavte "bez uživatelů" po importu lze každému vlastníkovi doplnit počet uživatelů číslem bez nutnosti evidence konkrétních jmen.

Dále zvolte způsob, jak automaticky vytvořit variabilní symboly pro jednotlivé vlastníky. Máte k dispozici různé kombinace údajů: číslo popisné (ČP), číslo jednotky (ČJ) a pořadové číslo (PČ). Pořadové číslo se automaticky navyšuje, nový vlastník stejné jednotky bude mít na konci např. 02, pokud je druhý v pořadí. Tím je automaticky zajištěna jedinečnost variabilních symbolů a tedy spolehlivá evidence plateb. Zarovnání ČJ na 3 místa znamená, že jednotka číslo 1 bude ve variabilním symbolu uvedena jako 001.

Po nastavení výše uvedeného spustíme import kliknutím na Spustit import. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí okno s informací o průběhu importu.

Zvolili jste špatný způsob výpočtu podlahové plochy a máte již jednotky uloženy? Jednoduše opravíte v nabídce Další-Přepočet podlahové plochy z podílu.

POROVNÁNÍ VLASTNÍKŮ OPROTI KATASTRU

Importem souboru se zobrazí tabulka s porovnáním údajů evidovaných v Domsys s údaji na katastru nemovitostí. Funkci naleznete v modulu Nemovitost-Přehled.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)