Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Aktualizováno od Michal Vrábel

Pro import jednotek z katastru i pro porovnání oproti katastru

Aplikace Domsys ČÚZK je dostupná pouze pro Google Chrome. Jiné prohlížeče nejsou podporovány.

Jistě Vám neuniklo, že katastr nemovitostí omezil přístup do katastru. Běžné prohlížení je možné pouze s přihlášením pomocí IDENTITY OBČANA (nikoli Dálkovým přístupem). Vzhledem k těmto změnám Domsys již nebude získávat data z katastru tak, jak tomu bylo doposud. Abyste mohli i nadále zakládat do Domsys Vámi spravované nemovitosti importem či porovnávat před shromážděním aktuální vlastníky oproti stavu na katastru, připravili jsme rozšíření do Chrome, které toto umožní.

Pomocí rozšíření stáhnete soubor s daty o vlastnících na svém počítači a poté tento soubor použijete v Domsys.

Import je možný pro:

- stavbu se samostatně zapsanými jednotkami

Import není možný pro:

- pozemky

- rozestavěné stavby

- bytová družstva, která nemají zapsané samostatné jednotky

1. krok: INSTALACE ROZŠÍŘENÍ PRO GOOGLE CHROME

1) Stáhněte doplněk v Obchod Chrome. Pro stažení klikněte zde: Stáhnout/nainstalovat Domsys ČUZK

2) Přidejte si jej jako ikonu do prohlížeče ikonou puzzle

3) Není-li rozšíření Domsys ČUZK aktivní, aktivujte ho.

2. krok: AKTIVACE ROZŠÍŘENÍ (rozšíření je určeno pouze pro zákazníky Domsys)

1) Klikněte na ikonu rozšíření a přejděte na stránky Nahlížení do katastru nemovitostí kliknutím na uvedený odkaz https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
2) V jiném okně prohlížeče se přihlaste do Domsys a v menu "tři tečky" zvolte Nastavení účtu-Zabezpečení. Naleznete zde kód pro aktivaci Domsys ČÚZK.

3) Aktivační kód zkopírujte, přejděte na záložku prohlížeče s nahlížením do katastru nemovitostí, klikněte na rozšíření, vložte aktivační kód a klikněte na Aktivovat. Aktivace bude zapamatována, nejdéle však na 30 dnů, po té klikněte znovu na Aktivovat.
Kód pro aktivaci je platný pouze na aktuální kalendářní rok. Další rok vznikne jiný - nový kód k aktivaci Domsys ČÚZK, kterým je potřeba rozšíření znovu aktivovat.

3. krok: PŘIHLÁŠENÍ PŘES eIdentita

Máte-li rozšíření Domsys ČÚZK aktivované pomocí kódu, přejděte na stránky katastru nemovitostí, kde se přihlaste pomocí IDENTITY OBČANA (nikoli Dálkový přístup).

4. krok: STAŽENÍ DAT O JEDNOTKÁCH

Máte-li doplněk aktivovaný a jste na katastru přihlášeni, můžete vyhledat stavbu se samostatně zapsanými jednotkami a po té stáhnout soubor s daty o jednotkách (ve formátu JSON)-kliknutím na Uložit.

Stažený soubor je pojmenovaný po vyhledané stavbě.

Takto získaný soubor poté použijte v aplikaci www.domsys.eu k importu.

5. IMPORT JEDNOTEK

Importem souboru budou vytvořeny jednotky a k jednotkám vytvořeni jejich vlastníci, které po importu naleznete v nabídce Vlastníci. Každý vlastník bude složen z odpovědných osob tak jak jsou evidováni v katastru nemovitostí. Import provedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Jednotky

Pro vytvoření jednotek určete:

Výpočet podlahové plochy - Pro maximálně efektivní import jednotek z katastru je potřeba zadat způsob, jakým z podílu na společných částech domu získáme podlahovou plochu. Vedle Výpočet podlahové plochy zobrazujeme podíl první jednotky. Je-li podíl 8735, je nanejvýš pravděpodobné, že podlahová plocha je Podíl/100, tedy 87,35m2. Tuto možnost Podíl/100 vybereme ve výběru Výpočet podlahové plochy. Je-li vztah mezi podílem a podlahovou plochou jiný než je zde možné vybrat, pak ponecháte volbu Neznámý a podlahové plochy bude třeba ručně dopsat např. dle prohlášení vlastníka.

Osoby (uživatelé) - máte možnost určit, zda osoby vlastníků mají být zároveň zaznamenány jako konkrétní uživatelé jednotek. Neznáte-li jména všech uživatelů, pak zde nastavte "bez uživatelů" po importu lze každému vlastníkovi doplnit počet uživatelů číslem bez nutnosti evidence konkrétních jmen.

Způsob tvorby var.symbolu vlastníků -máte k dispozici různé kombinace údajů: číslo popisné (ČP), číslo jednotky (ČJ) a pořadové číslo (PČ). Pořadové číslo se automaticky navyšuje, nový vlastník stejné jednotky bude mít na konci např. 02, pokud je druhý v pořadí. Tím je automaticky zajištěna jedinečnost variabilních symbolů a tedy spolehlivá evidence plateb. Zarovnání ČJ na 3 místa znamená, že jednotka číslo 1 bude ve variabilním symbolu uvedena jako 001.

Po nastavení výše uvedeného spustíme import kliknutím na Spustit import. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí okno s informací o průběhu importu.

Zvolili jste špatný způsob výpočtu podlahové plochy a máte již jednotky uloženy? Jednoduše opravíte v nabídce Další-Přepočet podlahové plochy z podílu.

POROVNÁNÍ VLASTNÍKŮ OPROTI KATASTRU

Importem souboru se zobrazí tabulka s porovnáním údajů evidovaných v Domsys s údaji na katastru nemovitostí. Funkci naleznete v modulu Nemovitost-Přehled.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)