Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Aktualizováno od Vaňková

Co je předkontace?

Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace.

Předkontace jsou důležité pro nastavení, které určí jak budou záznamy exportované z Domsys zaúčtovány po importu do účetního programu. Pro účetní programy používající seznam předkontací je důležité mít stejnou zkratku předkontace v účetnictví i v Domsys, protože tím se určuje zaúčtování MD/D po importu do účetnictví.

Než začnete nastavovat předkontace na složkách, musíme je v Domsys evidovat.
1. Ověřte, že máte vybraný účetní program, do kterého chcete importovat (v modulu Správce-Správce-Nemovitosti, vyberete účetní program v úpravě nemovitosti na záložce Účetnictví, chcete-li nastavení pro účetnictví použít v zákazníkovi (modulu CRM), pak v modulu Správce-Správce-Zákazníci vyberte účetní program v úpravě zákazníka na záložce Účetnictví).
2. Předkontace evidujeme v Účetnictví-Předkontace. Mohou vzniknout ručně pomocí Nová předkontace nebo importem z účetních programů používáte-li Money S3 nebo Pohoda (importem zaručíte shodu zkratky předkontace).
Jak importovat z programů naleznete zde:
Money S3-import předkontací do Domsys
STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

Předkontace nastavujete v:
1. Je-li nemovitost samostatnou účetní agendou, pak v modulu Nemovitost-Evidenční složky (úprava konkrétní složky)
2. Používáte-li modul CRM, pak nastavení sjednocujete účtovacími vzory - viz. článek Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

V Centru podpory naleznete pro podporované účetní programy podrobné návody.

Evidenční složky slouží nejčastěji k evidenci například:

  • zaplacených záloh dodavatelů, které jsou ve vyúčtovávací faktuře odečítány
  • k převodům peněz z účtu na účet, z účtu na pokladnu atd. (tzv. peníze na cestě)
  • příjem z nájmu nebytového prostoru v SVJ a až na shromáždění bude rozhodnuto, zda bude příjem vyplacen vlastníkům či jako mimořádný příjmem do "fondu oprav".

Výše uvedené příklady použití budou použity jako příklad k nastavení předkontací.

Co jednotlivé kolonky znamenají?

Předkontace vybíráte kliknutím na ikonku u kolonky.

Sekce Příjem a Výdej jsou určeny pro zaúčtování dokladů evidovaných ve Finance-Doklady.

Sekce Banka/Pokladna je určeny pro zaúčtování plateb vložených přímo do složek.

Příklad nastavení předkontací pro ZÁLOHY ZAPLACENÉ DODAVATELŮM
  1. Předkontace pro odchozí platbu zálohy z účtu.

Do kolonky Banka-cíl Složka-výdaj vybereme předkontaci představující zaúčtování pro platbu z banky (např. 314/221)

  1. Předkontace pro odečtenou zálohu v přijatém dokladu.

V Domsys bude např. existovat doklad s těmito řádky: náklad 10 000Kč do složky předpisu vodné a druhým řádkem odečtené zaplacené zálohy ve výši 8000Kč do evidenční složky pro zaplacené zálohy.

Pro zaúčtování odečtené zálohy vybereme do kolonky Výdaj předkontaci představující zúčtování zálohy na faktuře přijaté (např. 314/321). Zpravidla bude u složky pro zálohy dodavatelům předkontace stejná pro všechny zobrazené kolonky výdej (většinou není potřeba zálohy časově rozlišovat z účetního pohledu).

Příklad nastavení předkontací pro PENÍZE NA CESTĚ

Pro tento účel je potřeba nastavit předkontace pro příjmy a výdaje na bance/pokladně.

Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do evidenční složky (v našem příkladu 221,211/261).

Banka-cíl Složka-výdaj / Pokladna-cíl Složka-výdaj - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný výdaj vložený do evidenční složky (v našem příkladu 261/221,211).

Příklad příjem z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR v SVJ
  1. Vystavujete fakturu na výši pronájmu ve Finance-Doklady? Pak v evidenční složce vyplňte kolonky pro Příjem.

Příjem aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).

Příjem časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).

Příjem časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).

  1. Evidujete příjem za pronájem jen jako příchozí platbu na účtu či pokladně a evidujete ji přímo do evidenční složky? Pak vyplňte kolonky Banka/Pokladna příjem.

Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do evidenční složky (v našem příkladu 221,211/640).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)