Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

LEASE - Evidence majitelů investic

Aktualizováno 5 months ago od Vaňková

Spravujete konkrétnímu majiteli jeho pronajímané jednotky (např.byty), za dané období mu potřebujete vytvořit vyúčtování např. porovnáním úhrad od nájemců s evidovanými náklady a zároveň rádi uvidíte jeho nemovitosti a jednotky z jiného pohledu než je tomu v modulu Nemovitost? Toto řeší nadstavba aplikace Domsys, která se jmenuje Domsys LEASE.

Máte-li o tuto nadstavbu Domsys LEASE zájem, kontaktujte zákaznickou podporu na podpora@domsys.cz.

Vytvoření majitele investic

Majitele vytvoříte v modulu Správce-Adresář-Majitelé investic pomocí tlačítka Nový majitel investice.

Přiřazení majitele

Takto zaevidovaného majitele můžete přiřadit jako majitele:

Celé nemovitosti v modulu Správce-Správce-Nemovitosti

Vybranou nemovitost upravte a na záložce Kontakty vyberte majitele investice.

Je-li nemovitost přiřazena zákazníkovi (CRM) a zákazník je zároveň majitelem přiřazených nemovitostí, pak v úpravě nemovitosti vyberte --výchozí z CRM zákazníka--, protože majitele určíte konkrétnímu zákazníkovi.

Zákazníkovi majitele nastavíte v modulu Správce-Správce-Zákazníci

Vybraného zákazníka upravte a na záložce Kontakty vyberte majitele investice.

Konkrétní jedné jednotce v modulu Nemovitost-Nemovitost-Jednotky

Zvolenou jednotku upravte a na záložce ostatní vyberte majitele investice.

Informaci, že zvolená nemovitost, zákazník či jednotka patří pod majitele zjistíte u ikonky srdce:

Přehledy za majitele

V modulu Správce-Adresář-Majitelé investic jsou k dispozici přehledy za jejich jednotky. Zvoleného majitele otevřete použitím tlačítka Otevřít či 2xklikněte myší a zobrazí se záložky s informacemi.

Vyúčtování majitele investic

Majiteli lze vytvořit vyúčtování (např. porovnání uhrazených nájmů s náklady), pro které použijete Vámi nadefinované sestavy obsahující potřebné sloupce s daty.

Jak sestavu vytvoříte? Podívejte se na tento článek: LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

V Domsys můžete také evidovat platby, které majitel hradí do společenství vlastníků. Jak je zaevidovat se dozvíte v tomto článku: LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)