Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Předpisy plateb

Vytvoření předpisů plateb

Modul NEMOVITOST->Finance->Předpisy

Předpis plateb je základním požadavkem na úhradu od vlastníka/nájemce. K tomuto předpisu jsou dále párovány přijaté platby. Z nezaplacených předpisů vycházejí dlužníci apod.

Předpis plateb je tvořen jednotlivými složkami předpisů. Před vytvářením předpisů je třeba složky předpisu vytvořit a nastavit. O složkách předpisu si přečtěte více v článku Složka předpisu-vytvoření a nastavení .

Předpisy můžete tvořit několika způsoby

 • Generovat předpisy plateb – předpisy plateb budou vytvořeny automaticky dle nastavení složek  vlastníků, jednotek. Toto je základní a nejčastější způsob tvorby předpisů.
 • Nový předpis plateb – předpis vytváříte zcela ručně, neprobíhají žádné výpočty. Vytvoříte předpis (nový bude na 0Kč), do kterého vložíte požadované složky s požadovanou výší platby. Tento způsob slouží pro velmi specifické použití, kdy je zbytečné či komplikované použít generování. Určením počtu měsíců Domsys automaticky vytvoří určený počet následujících předpisů. Povětšinou nepoužíváte.
 • Kopírovat předpisy – toto nastavení se hodí ve chvíli, kdy chcete předpisy vytvořit přesně jako v jiném měsíci a z nějakého důvodu se nehodí způsob Generování předpisů plateb. Použitím Otevřít jsou u všech položek předpisu ikony, které označují vytvoření kopírováním.

Generovat předpisy plateb

Generování je nejpoužívanější způsob tvorby předpisů.

Vyberte měsíc (či více předpisů), v kterém chcete předpisy generovat (automaticky se nabízí nový, aktuální měsíc). Můžete upřesnit, pro které vlastníky/nájemce mají být předpisy generovány, případně zúžit výběr jen na ty, kteří platí předpisy požadovaným typem účtu. Systém sám zkontroluje, zda již předpisy v daném měsíci existují a dá na výběr, zda chcete chybějící vytvořit a zda chcete existující aktualizovat. Při aktualizaci si můžete vybrat zda chcete aktualizovat jen ty, které ještě nebyly uhrazeny, nebo zda chcete aktualizovat i ty, které již mají připárovanou platbu - toto nastavíte ve spodní tabulce pro každou sadu samostatně. Pokud již existující předpis jste ručně upravovali, můžete nastavit, zda se má aktualizací předpisů změnit i ručně upravované položky předpisu.

TIP:  Aplikace Domsys umí přegenerovat předpisy i v případě, že mají připárovanou platbu. Je-li původní výše předpisu 5000Kč a je plně uhrazen 5000Kč, mohou nastat tři situace. Aktualizací bude výsledný předpis stejný, bude tedy uhrazen také 5000Kč. Bude-li výsledný předpis po přegenerování menší, bude uhrazen do výše nového předpisu (např.  4500Kč) a zbylých 500Kč zůstane na kontě jako přeplatek. Bude-li nový předpis na vyšší částku (např. 5500Kč), bude tento předpis uhrazen jen do původní výše 5000Kč (i v případě, že by na kontě byly prostředky). Uhrazení zbývajících 500Kč zajistí správce dle okolností.

Upozornění: Předpis vzniká dle nastavení platných v daný okamžik. Změníte-li jakkoli nastavení, předpis zůstává nezměněn do chvíle, než jej přegenerujete. Nemění se vám sám za vašimi zády.

V nastavení nemovitosti lze upřesnit parametry pro generování předpisů jako jsou např.:

- zaokrouhlení

- předpisy pro první a poslední necelou periodu

- zahrnutí nulových řádků

Zaokrouhlení po řádcích do 2019 -  zaokrouhlí se jednotlivé řádky předpisu. Vhodné pro neplátce DPH. U plátců zaokrouhlení bude přičteno k částce DPH zaokrouhlovaného řádku.

Zaokrouhlení po řádcích (od 2019) - zaokrouhlí se jednotlivé řádky. U plátců ze zaokrouhlení bude vypočteno DPH a základ a přičteno k předepsaným částkám na řádku

Zaokrouhlení celého předpisu (od 2019) - zaokrouhlen bude celý předpis a vytvořen samostatný řádek s částkou zaokrouhlení. U plátců na zaokrouhlení bude vytvořen samostatný řádek s příp. vypočteným základem a DPH. Sazba DPH se řídí nejvyšší předepsanou částkou.

Automatické generování předpisů

Nastavením automatického generování za Vás Domsys vytvoří předpisy automaticky. Automatické generování probíhá v ranních hodinách 1. den v měsíci. Má svůj význam především ve chvíli, kdy provádíte denní import transakcí z banky.

Generování pro každého platného vlastníka/nájemce proběhne pro jeden měsíc následující po měsíci s předpisy. Generování proběhne maximálně pro následující kalendářní měsíc. Příklad: Generování dne 1.2. vygeneruje nanejvýš březnový předpis.

Automatické generování nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-Předpisy

Hromadné generování předpisů

Předpisy lze generovat hromadně pro více nemovitostí jedním kliknutím. Hromadně lze generovat předpisy pro nemovitosti správce Modul Správce->Správce->Další->Hromadné generování předpisů nebo pro nemovitosti vybraného zákazníka Modul CRM->CRM->Nemovitost->Další->Hromadné generování předpisů.

Generovat lze pro všechny nemovitosti nebo jen vybrané, kdy nejdříve označíme nemovitosti (pomocí Ctrl).

Splatnost předpisu

Splatnost předpisu nastavíte pro konkrétní nemovitost v Nastavení->záložka Nemovitost->Předpisy. Takto nastavená splatnost platí pro všechny nově vytvářené předpisy v konkrétní nemovitosti. Na tomto místě můžete změnit i další nastavení související s předpisy.

Chcete-li konkrétnímu vlastníkovi/nájemci nastavit splatnost jinou, pak v nabídce Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci použijte na požadovaném vlastníkovi/nájemci tlačítko Upravit a splatnost nastavte na záložce Ostatní.

Úpravy předpisů

Přegenerování předpisu

Použijete-li Generovat předpis plateb, zvolíte požadovaný měsíc a zvolíte co se má stát s již existujícími předpisy vybraných vlastníků/nájemců - Aktualizovat, pak Domsys předpisy přepočítá dle aktuálního nastavení složek předpisů u vlastníků/nájemců. Lze také určit, zda se mají změnit ručně upravené řádky v existujících předpisech.

Přegenerování předpisu můžete udělat jen u vybraného předpisu a to pomocí pravého tlačítka myši nebo po rozkliknutí předpisu v nabídce Další.

Ruční úprava řádků předpisu

Potřebujete-li ručně v konkrétním předpisu plateb upravit výši částek jednotlivých předepsaných složek předpisu či upravit seznam předepsaných složek předpisu, použijte Otevřít (naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši). Vybraný řádek předpisu upravíte pomocí nabídky Akce. Je-li údaj takto upraven, je označen ikonou znázorňující úpravu.Upozornění: takovéto ruční úpravy nezůstanou zachovány při pozdějším přegenerování předpisů plateb, protože generování předpisů použije pro výpočet předpisu výhradně jen nastavení složek předpisu.

Změna údajů o předpisu

Pomocí tlačítka Upravit (také v nabídce pravého tlačítka myši) je možné provést k vybranému předpisu či hromadně pro více předpisů tyto změny:

 • změna splatnosti předpisu
 • zařazení do jiné sady předpisů
 • určení, že předpis nemá být zahrnut do výpočtu příslušenství (úroků a poplatků z prodlení)
 • určení, předpis nemá být zahrnut do upomínek - po uložení je předpis označen informativní ikonou
 • evidence řízení, do kterých je předpis zahrnut (exekuce, žaloba, soudní řízení atd.) - po uložení je předpis označen informativní ikonou

Změna periody předpisu - Každý předpis (ať ručně vytvořený nebo vygenerovaný) se skládá z požadovaných složek předpisu. Každá složka předpisu může mít výchoze nastavenu svou periodu=období (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, jednorázově), zároveň lze každému vlastníkovi/nájemci nastavit jeho vlastní periodu složek pro vystavování předpisů - s tímto nastavením Domsys automaticky počítá. Chcete-li však na již vytvořených předpisech periodu změnit a to:1. lze změnit období pro konkrétní předepsanou složku v předpisu - po otevření předpisu (Finance-Předpisy, na vybraném předpisu použijte Otevřít)2. lze změnit období celého předpisu - v úpravě předpisu (Finance-Předpisy, na vybraných předpisech použijte Upravit)

Změna měsíce předpisu - pro výjimečné případy lze na vybraném předpisu změnit měsíc, pro který je určen. Tuto změnu provedete pomocí nabídky Další či pravého tlačítka myši.

Předpis jako faktura Je třeba předpisy číslovat v číselné řadě, aby bylo možné vytvořit výstup faktura? Přečtěte si článek Předpis jako faktura vydaná .Hromadné rozesílání předpisů/předpisů jako faktura - chcete nájemcům odeslat výstup předpisy hromadně? Přečtěte si článek Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur .

Filtrování, vyhledávání a výstupy

Předpisy lze filtrovat pomocí šedých filtrů, dle vlastníka/nájemce nebo vyhledávat v poli Vyhledat.

Použijete-li nabídku Další nebo klávesu F7, je k dispozici přehled celkových měsíčních předpisů za nemovitost, který lze exportovat do PDF či XLS pomocí ikony diskety.

V nabídce Výstupy naleznete výstupy související s předpisy.

Nastavení složky předpisů pro konkrétního vlastníka/nájemce

V aplikaci Domsys má předpisy přidělené k úhradě vlastník/nájemce (v nájemním domě). Předpisy tvoříme automaticky dle globálního nastavení složek, zadaných individualit u jednotek či u vlastníka.

Při zadávání individuálního nastavení platby za složku si dobře rozmyslete, zda individuální nastavení souvisí s jednotkou (její polohou a vlastnostmi) a je tedy individualita platná pro všechny budoucí vlastníky, nebo zda se jedná o individualitu spojenou s vlastníkem (například výše zálohy na vodu). Takovou individualitu zadejte k vlastníkovi, protože nový vlastník dostane automaticky vytvořený předpis dle obecných pravidel (tedy z provedeného nastavení složky v Nemovitost->Složky předpisu).

Tento přístup minimalizuje chyby v předpisech, protože při zadávání nového vlastníka nemusíte řešit, zda má nějaké slevy, zda platí výtah atd. Po zadání nového vlastníka je tedy aplikace schopna automaticky vypočítat předpis.

(tip: přehled nastavení složek pro jednotlivé vlastníky/nájemníky naleznete v Nemovitost->Složky předpisu-> vybranou složku předpisu rozklikněte a na druhé záložce Souhrnný přehled – na tomto místě lze oba způsoby individuálního nastavení výpočtu složky měnit pomocí Akce)

Individuální nastavení složky pro jednotku

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Jednotky->Otevřít Detail->Složky předpisu - dále kliknutím na Akce (nebo pravým tlačítkem) vyberete Individuální nastavení složky pro jednotku. (volbu individuálního nastavení pro jednotku naleznete také u konkrétního vlastníka/nájemce (viz. níže v Individuální nastavení složky pro vlastníka/nájemce)

U jednotky lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

 • Nenastaveno - zůstává částka nastavená ve složce předpisu
 • Konečná částka – toto nastavení znamená, že je potřeba do individuálního nastavení složky zadat do časové osy konečná částka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná. Před takto nastavenou částkou má přednost jen individuální nastavení pro konkrétního vlastníka/nájemce jednotky (pro vlastníka/nájemce nastavení provedete v nabídce Vlastníci/Nájemci a po otevření vybraného, nastavíte částku pro konkrétní složku předpisu)

Hromadně můžete na vybraných jednotkách nastavit, zda částka předpisu bude převzata z výchozího nastavení pro nemovitost nebo budou částky nastaveny individuálně pro jednotky. Například si můžete vyfiltrovat jednotky v prvním patře. Tyto jednotky označíte CTRL+A a dáte pravé tlačítko myši, kde vyberete Individuální nastavení složky pro jednotku, zvolíte potřebnou složku a určíte nastavení částky.

Individuální nastavení složky pro vlastníka/nájemce

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci ->Otevřít Detail->Složky předpisu - dále kliknutím na Akce (nebo pravým tlačítkem) vyberete Individuální nastavení složky pro vlastníka.

Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast. Složky pro vlastníka. Zde zadáte částku do časové osy, která Vám umožní měnit nastavení částek v průběhu roku.

Záložka Předpis

Perioda

Lze nastavit periodu výpočtu předpisu přímo pro daného vlastníka/nájemníka, která je jiná než nastavená jako výchozí z nastavení nemovitosti. Perioda určuje měsíc, ve kterém bude předpis vytvořen (vždy je to první měsíc periody), z tohoto měsíce bude také vycházet částka předpisu, to znamená, že je potřeba nastavit Konečné částky a v časové ose upravit hodnoty v měsících tak, aby odpovídali generování předpisů (např. při použití periody čtvrtletní se vytvoří předpis na 1Q = předpis bude vytvořen v lednu a bude vycházet z částky uvedené v lednu, kde bude uvedená částka celkem za leden až březen). 

Zvolte tedy periodu a vyberte měsíce, ve kterých budou předpisy vytvořeny.  

Takto je potřeba upravit všechny složky předpisu, které mají mít stejnou periodu.

Perioda u nájemníka lze nastavit pouze pro složky předpisů, které nejsou nastaveny Vypočítat dle-Získat z nájemní smlouvy

Individuální nastavení částky 

 • Nenastaveno - zůstává částka nastavená ve složce předpisu
 • Částka za MJ - zadá se do časové osy částka/MJ, kterou bude přepočítána složka předpisu pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
 • Konečná částka - zadá se do časové osy konečná částka pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

V záložce Vyúčtování můžete ovlivnit rozúčtování formou zvýhodnění (slevy).

Příklad č. 1: Platba za výtah je pro celý dům 10Kč/m2 podlahové plochy. Jednotky v přízemí mají dle domluvy slevu 50%. Naším úkolem je tedy ponížit zálohy na polovinu a také zajistit, že do vyúčtování jim bude počítána sleva 50%. Jelikož se jedná o specifickou vlastnost jednotky díky její poloze, zadáme individuální natavení pro jednotku. V záložce Předpis nastavíme Nenastaveno a zadáme do časové osy částku 5Kč. Tím jsme 10Kč/m2 upravili pro danou jednotku na 5Kč/m2. V záložce Vyúčtování části zadáme zvýhodnění 50%, které bude uplatněno ve vyúčtování. Zda % zvýhodnění ovlivní pouze konečné vyúčtování nebo také způsob výpočtu částky předpisu složky, to určíte volbou Aplikovat zvýhodnění na předpisy.

Příklad č. 2: Historicky mají vlastníci různě vysoké zálohy na studenou vodu, které nelze obecně popsat např. sazbou na jednu osobu. Jelikož se jedná o individuální cenu týkající se konkrétního vlastníka, zadáme Individuální nastavení složky pro vlastníka. V záložce Předpis vybereme Konečná částka (protože potřebujeme zadat výslednou částku) a zadáme do časové osy částku např. 241Kč.

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

Kontrola výpočtů předpisů plateb

Po zadání všech složek a individuálních nastavení je vhodné provést kontrolu, zda bude aplikace počítat předpisy tak, jak zamýšlíte.

Kontrolu provedete snadno pro vlastníka tak, že otevřeteModul NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci

Na vybraném vlastníkovi stiskněte pravé tlačítko a vyberte Přehled výpočtu předpisů (tento přehled je také k dispozici po rozkliknutí vlastníka/nájemce).

Zobrazí se tabulka, která zobrazuje částky, které aplikace dopočítala dle vašeho zadání. Kliknutím na částku se zobrazí její rozpad na jednotlivé složky.

Předpis s DPH (nastavení)

Tento manuál Vás provede nastavením pro vytvoření předpisů s DPH. Nastavení lze provést pro jednotlivé nemovitosti nebo pro konkrétního zákazníka, kterému jsou nemovitosti přiřazeny. Přiřazené nemovitosti zákazníkovi jsou automaticky plátci či neplátci DPH dle nastavení zákazníka.

Více informací o evidenci DPH naleznete v článku Evidence s DPH

1. Nastavení nemovitosti

modul Správce->Správce->Nemovitosti

Při založení nové nemovitosti (tlačítko Nová stavba/Nový pozemek) či v úpravě nemovitosti (tlačítko Upravit) je potřeba nastavit nemovitost jako Plátce DPH.

2. Nastavení zákazníka

modul Správce->Správce->Zákazníci

K čemu zákazník slouží? V článku Správa domu jednoho majitele naleznete potřebné informace. 

Při založení novéno zákazníka (tlačítko Nový zákazník) či v úpravě zákazníka (tlačítko Upravit) je potřeba nastavit zákazníka jako Plátce DPH.

Přiřazené nemovitosti zákazníkovi jsou automaticky plátci či neplátci DPH dle nastavení zákazníka.

Nastavení složky předpisu

modul Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu

Při založení nové složky předpisu (tlačítko Nová složka) či v úpravě složky (tlačítko Upravit) je potřeba nastavit záložku DPH. Zde nastavíte jakým způsobem má být DPH počítáno v předpisech. Částky zadané do nastavení složky předpisu se uvádí vždy bez DPH.

Vyberte Režim DPH (1):

Není předmětem - v předpisu nebude DPH počítáno.

Dle protistrany - v předpisu bude DPH počítáno dle nastavení nájemce/vlastníka, na kterém je potřeba nastavit Uplatnit DPH Ano/Ne.

Vždy použít - v předpisu bude DPH počítáno vždy.

Pokud použijete Dle protistrany či Vždy použít, je nutno určit sazbu DPH (2).

Nastavení nájemce/vlastníka

modul Nemovitost->Nájemci/Vlastníci->Nájemci/Vlastníci

Při založení nového nájemce/vlastníka (tlačítko Nový nájemce/Nový vlastník) či v úpravě nájemce/vlastníka (tlačítko Upravit), je potřeba nastavit vztah k dph na kolonce Uplatnit DPH


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)