Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Aktualizováno 5 months ago od Vaňková

Evidenční list je pro vlastníka/nájemce podkladem k úhradě předpisů plateb, naleznete jej konkrétně v Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Výstupy->Evidenční list. Evidenční list shrnuje informace o vlastníkovi/nájemci, zobrazí nastavení jeho plateb a informace o jednotce či jednotkách, ve kterých je platným vlastníkem/nájemcem.

Podívejte se na článek o vlastnících/nájemcích: Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list můžete vygenerovat za vybrané či všechny vlastníky/nájemce do jednoho PDF.

JAKÉ ČÁSTKY SE ZOBRAZÍ?

Je-li známo nastavení složek, z kterých budou vlastníkovi/nájemci vytvářeny předpisy, lze evidenční list vytvořit i bez existence předpisů. Existuje-li pro požadovaný měsíc již předpis, budou v evidenčním listu uvedeny údaje z předpisu, tedy ne z nastavení.

Tedy:

1. neexistuje pro zvolený měsíc předpis = vypočítají se do evidenčního listu částky dle nastavení složek předpisu. Je-li částka počítána sazbou z nastavení složek, zobrazí se tato informace také (zobrazení sazeb můžete ovlivnit v Nastavení-Nemovitost-Obecné)

2. existuje vygenerovaný předpis = zobrazí se částka, která je předepsána. Vznikl-li předpis složek generováním, pak se zobrazí i informace o nastavení výpočtu (sazba)(zobrazení sazeb můžete ovlivnit v Nastavení-Nemovitost-Obecné).

EVIDENČNÍ LIST / ZMĚNOVÝ LIST / KALENDÁŘ
Záložka Obecné

Určete jaké dokumenty mají být součástí výstupu (Evidenční list, Změnový list či Kalendář s platbami) a nastavte je. Jednotlivé části výstupu můžete rychle zapnout/vypnout, kliknete-li na názvu záložky pravým tlačítkem myši.

Evidenční list

pro evidenční list lze nastavit:

Období - zvolte měsíc, pro který má být evidenční list platný

Způsob rozúčtování - u položek předpisů budou uvedeny způsoby rozúčtování nákladů v ročním vyúčtování

Zobrazit nulové složky - volbou NE nebudou v evidenčním listu uvedeny složky předpisu, pro které je vypočítána částka 0Kč.

Více jednotek

ukázka pro volbu Detailně - pro každou jednotku je na samostatných listech uveden podrobný rozpis složek předpisu a další údaje, které se mají na ev.listu ukazovat (osoby, měřidla atd. pro každou jednotku). U vlastníků/nájemců, kteří mají přiřazeno více jednotek je součástí evidenčního listu součtový list.

ukázka pro volbu Souhrnně - pro každou jednotku je uveden seznam složek předpisů bez rozúčtování nákladů a to na jednom listu. V souhrnném evidenčním listu není uveden počet osob ani další údaje o jednotkách.

Má-li vlastník/nájemce přiřazenu pouze jednu jednotku a zvolíte Souhrnně, je výchoze pro tohoto vlastníka vytvořen detailní evidenční list. Má-li být i tomuto vlastníkovi vytvořen evidenční list souhrnně, určete to v nastavení nemovitosti (Nastavení - Nemovitost - záložka Obecné)

Změnový list

Je tabulka s porovnáním vybraného měsíce s měsícem předchozím

Kalendář

Obsahuje přehled plánovaných plateb předpisů na zvolené měsíce. Pro každou sadu předpisu je vytvořen samostatný kalendář.

Zvolte období, na které má být kalendář vytvořen a sady, které mají být zahrnuty.

Pro běžnou sadu je kalendář výchoze nazván Evidenční list. V nastavení nemovitosti lze název změnit na Platební kalendář, Splátkový kalendář (modul Nemovitost-Nastavení-Nemovitost).

Pro ostatní sady názvy kalendářů určíte v úpravě sady předpisu (modul Nemovitost-Nastavení-Sady předpisu).

Záložka Zpráva

Součástí evidenčního listu může být Váš text jako informativní zpráva, která bude umístěna na konci ev.listu.

.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ EVIDENČNÍHO LISTU

V Nastavení - Nemovitost můžete přednastavit, které údaje mají být na evidenčním listu uvedeny

Kalendář v evidenčním listu tisknout jako - kalendářem se myslí přehled plateb pro zvolené měsíce v nastavení výstupu ev.listu. Tento přehled je volitelnou součástí evidenčního listu a pro běžnou sadu je výchoze nazván Evidenční list. Zde můžete jeho název změnit na Platební kalendář, Splátkový kalendář.

Vytváříte předpisy také v sadách předpisu? Kalendáře pro jednotlivé sady mohou mít svůj název - název je výchoze stejný jako pro běžnou sadu. Má-li být jiný, vyberte jej pro každou sadu v Nastavení - Sady předpisu.

Kalendář: Var.symbol=Ev. číslo dokladu - pokud potřebujete v kalendáři mít uvedeno, že variabilní symbol je zároveň evidenční číslo daňového dokladu, pak zde zvolte Ano.

Souhrnný list také pro jednu jednotku - zvolíte-li při tvorbě evidenčního listu, že má být pro vlastníka/nájemce vytvořen souhrnný evidenční list, pak pokud zde u "Souhrnný list také pro jednu jednotku" zvolíte ANO, bude souhrnný list vytvořen i vlastníkovi/nájemci, který má pouze jednu jednotku (na souhrnném listu budou jen informace o složkách předpisu bez dalších informací o rozúčtování, osobách, měřidlech atd.). Tímto nastavením při vytvoření detailního evidenčního listu bude jeho součástí součtový list i u vlastníka/nájemce s jednou jednotkou.

Co má být na detailním evidenčním listu zobrazeno? - to určíte dalšími tlačítky (volba Zobrazit měřidla, počet osob, veličiny, vybavení a plochy)

Je třeba na evidenčním listu pro nájemce uvést také majitele nemovitosti? Stačí majitele k nemovitosti zaevidovat a to v úpravě nemovitosti v modulu Správce-Adresář-Majitel Investic. Je-li nemovitost přiřazena k zákazníkovi, pak je předvybrán zákazník jako majitel nemovitosti.

.

ODESLÁNÍ EV. LISTŮ VLASTNÍKŮM/NÁJEMCŮM

Výstup evidenčního listu lze poslat konkrétnímu vlastníkovi/nájemci pomocí nabídky e-mail či poštou při použití chytré zprávy.

Hromadně lze evidenční list poslat více vlastníkům/nájemcům najednou z nabídky Komunikace.

Chcete se dozvědět více o zasílání dokumentů? Podívejte se na článek Zasílání dokumentů a zpráv .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)