Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Spravujete pronajímané jednotky, které se nachází v SVJ a potřebujete zaevidovat náklady, které je uvedeno ve vyúčtování od SVJ?
Postup najdete zde: Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Evidence faktur (dokladů)

Modul NEMOVITOST->Finance->Doklady

Domsys umožňuje pohodlnou evidenci všech dokladů (faktur). U takto evidovaných dokladů budete mít také jednoduše přehled i o jejich úhradách.

Doklady pořídíte pomocí Nový přijatý doklad / Nový vydaný doklad / Nový interní doklad.

Interní doklad je možné použít v případě, kdy je potřeba zaevidovat skutečný náklad, na který je vystaven doklad jiný než faktura a je zároveň třeba evidovat jeho úhradu - například mzdy vyplácené na základě smluv či zálohy, které jsou placeny dodavatelům na základě splátkového kalendáře či zálohového listu.

Každý evidovaný doklad můžete měnit na jiný typ a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši - Změna typu.

Začněte kliknutím na Nový doklad

Typ dokladu – Přijatý, Vydaný, Interní

Název – popis dokladu

Datum vystavení – zadejte datum, kdy byla faktura vystavena

Datum splatnosti – zadejte datum splatnosti

Dodavatel – vyberte dodavatele z adresáře tak, že začnete psát jeho jméno, našeptávač nabídne možné dodavatele. Nemáte-li dodavatele v adresáři, kliknutím na ikonu panáčka můžete Přidat dodavatele.

Variabilní symbol – zadejte variabilní symbol faktury

Částka – celková částka faktury

V pravé části ihned zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Vyberte složku – klikněte na rozbalovací seznam a vyberte složku, do které bude celá částka faktury, či její část vložena. Částka faktury může být rozdělena do více složek a to jak do složek předpisu (ovlivňujících vlastníky/nájemce), tak do evidenčních složek (sloužících pouze jako evidence ostatních nákladů neovlivňujících vlastníky/nájemce). Chcete vědět více o složkách? Podívejte se na tento článek: Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Výběrem složky se zobrazí blok, který umožňuje zadat tyto detaily:

Cíl – Výchozí=náklad patří všem jednotkám, které jsou přiřazeny ke složce předpisu. Potřebujete mimořádně určit náklad pro konkrétního vlastníka/nájemce, vyberte jej na tomto místě (netýká se nákladů od externího rozúčtovatele, o tom více zde: Přehled externích rozúčtovatelů )

V případě, že náklad nenáleží všem jednotkám přiřazeným ke složce, lze zde vybrat jednotky, které se budou na nákladu podílet.

Spotřeba – jedná-li se například o vyúčtování spotřeby studené vody, zadejte odpovídající spotřebu, která vyjadřuje množství vody dodané v rámci daného dokladu. Součet všech spotřeb zadané ke složce bude zobrazen ve výstupu Vyúčtování pro vlastníky, aby měli přehled, kolik média bylo dodáno na patě.

Rok – vyberte hospodářský rok, do jehož vyúčtování chcete částku vložit.

Období – obdobím říkáte do jakého období v rámci roku náklad patří. Výchozí období je celý kalendářní rok. (Jiné období než kalendářní rok lze zadat v případě správy nemovitosti typu "pronájem" a to po nastavení rozložení nákladů v roce pro rozúčtování na složce předpisu, které by bylo jiné než "standardní". !Pak by to ale znamenalo, že zadáte-li například interval jednoho měsíce, daná částka bude ve vyúčtování rozúčtována pouze těm, kdo vlastnil jednotky během vybraného období! - zvažte tedy, zda je nutné náklad přiřadit jinému období než celému roku)

Popis – rozdělujete-li částku na několik částí, doporučujeme vložit popis, který bude ve výpisech nadřazen obecnému Názvu dokladu.

Upozornění: Doklad není možné uložit, není-li 100% částky rozděleno do složek. Nevyberete-li ani jednu složku, bude doklad veden jako „Ke zpracování“.

Potřebujete evidovat doklady včetně evidence DPH? Určete v úpravě nemovitosti či zákazníka, že je plátce DPH.

Evidence nákladů bez faktur

Evidovat můžete i náklady, ke kterým není faktura:

Zálohový doklad či splátkový kalendář na zálohy od dodavatele

- tyto náklady lze evidovat dvěma způsoby, které popisuje článek Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Úhrada na bankovním účtu či pokladně

- evidujete na účtu platbu, která není úhradou konkrétního dokladu ani úhradou od vlastníka/nájemce a potřebujete platbu vložit přímo do nákladů, pak při zpracování platby zvolíte cíl Složka a vyberete složku (či více složek), do kterých takovýto náklad zaevidujete. Takovouto úhradou může být například bankovní poplatek, připsaný úrok, vyplacená odměna/mzda. Zpracování plateb je popsáno zde: ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd. .

Chcete mít pod kontrolou, že jste vše zaplatili, ale nemáte fakturu/doklad (např. odměny/mzdy, pojištění na základně pojistné smlouvy atd.)? Pak můžete takovýto náklad zaevidovat jako doklad ve Finance->Doklady, kdy použijete např. Nový interní doklad. Na tento doklad po té máte možnost párovat úhrady ve Finance->Banka/Pokladna/Interní a tím mít pod kontrolou, že je vše zaplaceno jak má být.

Kontrola zadaných nákladů do složek

Modul NEMOVITOST->Finance->Náklady složek

V sestavě Náklady složek naleznete všechny vstupy do jednotlivých složek ať již formou přímou z transakce (cíl Složka) nebo z Dokladů.

Je dobré si uvědomit, že zadaný náklad formou Dokladu (faktury) vstupuje do vyúčtování bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl ve skutečnosti uhrazen.

Přehled nákladů a obecně pohybů v jednotlivých složkách získáte také formou PDF výstupu kliknutím na Výstupy->Náklady dle složek.

Chcete-li během roku zkontrolovat výši evidovaných nákladů k jednotlivým složkám, můžete použít tlačítko Součty pohybů (případně klávesu F7).

Zaevidovali jste náklad do špatné složky? Můžete to opravit - jak na to najdete zde: Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)