Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Výplata přeplatků z vyúčtování

Aktualizováno od Vaňková

NA JAKÉ ČÍSLO ÚČTU BUDOU PŘEPLATKY VRÁCENY?

Pro vrácení přeplatku je potřeba evidovat účet, na který má být přeplatek vrácen. Číslo účtu pro vrácení přeplatku nastavíte osobě vlastníka/nájemce ve Vlastníci/Nájemci-Adresář, kde u konkrétní osoby kliknete na tlačítko Nastavit účet, kde vypíšete konkrétní účet nebo vyberete z účtů, z kterých vlastník/nájemce platí (účty jsou automaticky nabízeny pokud platby evidujete importem).

Má vlastník/nájemce více odpovědných osob? Pak v úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní vyberte osobu, které má být přeplatek vrácen.

ÚHRADA PŘEPLATKŮ PŘÍKAZEM Z ÚČTU

Platební příkaz je možné vytvořit ve formátu pro internetové bankovnictví nebo pro tisk. Zde naleznete možné postupy pro vytvoření příkazu k úhradě:

PŘÍMÉ VYTVOŘENÍ SOUBORU ABO NA VŠECHNY PŘEPLATKY

V modulu Nemovitost->Správa->Vyúčtování v nabídce Další či v nabídce pravého tlačítka myši zvolte Přeplatky do ABO(*.kpc). Stažený soubor vložíte do internetového bankovnictví.

Exportovány budou všechny přeplatky z vyúčtování. Má-li vlastník/nájemce více jednotek, bude exportováno dle výsledku celého vlastníka/nájemce (sečíst všechny jeho výsledky vs. sečíst zvlášť přeplatky a nedoplatky). Potřebujete-li exportovat přeplatky do několika dávek, použijte funkci Přeplatky do příkazu k úhradě.

Před exportem souboru určíte účet, z kterého má být placeno, datum provedení = datum splatnosti příkazu. Ve spodní části se objeví informace o počtu transakcí a celkové sumě, které budou uloženy do souboru a zároveň je zde informace o záznamech, které není možné vyexportovat. Soubor vytvoříte pomocí Export.

Takto vyexportovaný soubor vložte do internetového bankovnictví.

VŠECHNY PŘEPLATKY DO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ

V modulu Nemovitost->Správa->Vyúčtování v nabídce Další či v nabídce pravého tlačítka myši zvolte Přeplatky do příkazu k úhradě. Vytvoří se editovatelný příkaz, který stažením do ABO vložíte do internetového bankovnictví nebo odešlete z Domsys přes API.

Průvodcem "Přeplatky do příkazu k úhradě" automaticky vytvoříte odpovídající množství příkazů k úhradě na přeplatky z vyúčtování, které po té odešlete přes internetové bankovnictví (příkaz lze vytisknout jako hromadný příkaz). Takto vytvořený příkaz můžete přes odesláním upravovat. Má-li vlastník/nájemce více jednotek, bude výše přeplatku ovlivněna nastavením ovlivňující výsledek na Souhrnném listu.

V průvodci naleznete informaci kolik přeplatků bude do příkazu vloženo, kolik jich již v příkazu existuje a kolik jich je vyřazeno z důvodu chybějícího účtu. Po najetí na barevné texty se zobrazí bližší informace.

Kolonky k vyplnění:

Výběr účtu - zvolte bankovní účet, z kterého budou přeplatky uhrazeny

Datum spl. - zadejte datum splatnosti příkazu k úhradě

Maximální částka příkazu - zadejte maximální částku, v které je možné ve vámi zvolené bance vytvořit jeden příkaz k úhradě

Maximální počet položek příkazu - zadejte maximální počet položek, který může obsahovat příkaz k úhradě ve vámi zvolené bance

Dle uvedené maximální částky a počtu položek budou automaticky vytvořeny odpovídající příkazy.

Uložením se vytvoří příkaz či příkazy k úhradě, které naleznete v aktuálním hospodářském roce ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě (například vyúčtování je za rok 2022, příkaz tvoříte v roce 2023).

Například máte-li nastaveno toto:

Vytvoří se tyto příkazy, které obsahují položky odpovídající přeplatkům:

Potřebujete vytvořený příkaz upravit? Změňte nejdříve stav příkazu přes pravé tlačítko myši na Rozpracováno, po té je možné po rozkliknutí příkazu jednotlivé řádky upravovat/smazat.
Takto vytvořené příkazy stáhnete do ABO (nebo CSV pro UniCredit Bank) přes nabídku Výstupy nebo pravého tlačítka myši.
Příkazy lze také rovnou odeslat přes API - najdete v nabídce Další či v pravém tlačítku myši.

Více o platebních příkazech naleznete v tomto článku: Účty - příkazy k úhradě
VYTVOŘENÍ PŘÍKAZU K ÚHRADĚ NA PŘEDPISY VYÚČTOVÁNÍ

Přeplatky lze přidat do příkazu k úhradě. Vytvoříte příkaz, který stažením do ABO vložíte do internetového bankovnictví nebo odešlete z Domsys přes API. 

Pro tento způsob je potřeba mít vytvořené předpisy na výsledek vyúčtování v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy. Dále je třeba mít vytvořený příkaz k úhradě, do kterého chcete předpisy s přeplatky vložit. Příkaz k úhradě vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Nový příkaz.

Dále v nabídce Finance->Předpisy označte požadované předpisy k úhradě a pomocí nabídky pravého tlačítka myši "Do příkazu k úhradě" vložte do vybraného příkazu.

Vytvořený příkaz naleznete ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě. Do takto vytvořeného příkazu můžete přidávat další položky. Příkaz lze stáhnout pro tisk nebo z něj vytvořit výstup pro vložení do internetového bankovnictví (v nabídce Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Výstupy či nabídka pravého tlačítka myši).

Více o platebních příkazech a jejich odeslání do banky naleznete v tomto článku: Účty - příkazy k úhradě

ZÁPOČET PŘEPLATKU

Předpis na přeplatek z vyúčtování můžete použít na úhradu jiného dlužného předpisu. Zde jsou možnosti:

  1. Úhrada přeplatku a dlužných předpisů přes interní účet

Jedna z možností je uhradit přeplatek a oproti tomu dlužný předpis pomocí interního účtu.

  1. Zápočet včetně jeho výstupu

Další možností je vytvořit v Domsys zápočet, do kterého přeplatek zahrnete. Takto vzniklý zápočet lze vytisknout a po odsouhlasení automaticky zaúčtovat.

Postup výše uvedených možností zápočtu naleznete v článku: Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)