Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Veličiny

Veličinou se rozumí cokoli, co lze spočítat či vyjádřit číslem. Většinou je to počet, který pevně patří ke konkrétní jednotce.

Důvodem, proč evidovat veličinu je například nutnost evidovat množství něčeho, co chcete použít k rozúčtování a není to nic, co systém eviduje v rámci základní evidence.

Touto veličinou jsou obvykle

  • počet vstupů do komína
  • počet garážových stání
  • směrné číslo studená voda/TUV

Návod krok za krokem - Používání veličin (parkovací místa, vstupy do komína, směrná čísla apod.)

V tomto návodu vás seznámíme s možností evidovat v subjektu libovolnou Veličinu. Veličinu si pojmenujete a poté zadáte množství k jednotce (je-li množství spojeno s jednotkou a je platné pro všechny její vlastníky/nájemce) nebo k vlastníkovi/nájemci (je-li množství spojeno s vlastníkem/nájemcem). Je to jednoduché. Zadejte množství a o zbytek se postará Domsys.

1. VYTVOŘTE VELIČINU

V menu Nemovitost (1) -> Veličiny (2)  kliknete na Nová veličina (3). Vyplníme její název (4) a vyberem způsob zadání (5).

Název – vyplňte název veličiny, bude se zobrazovat na evidenčním listu, případně jako způsob rozúčtování

Způsob zadání:

Množství na jednotku - zvolíte pokud chcete evidovat počet například garážových stání, vstupů do komínů atd.. Je tu předpoklad, že se množství nemění, když se vymění vlastník. V případě, že množství veličiny je závislé na konkrétním vlastníkovi/nájemníkovi, je možné zadat množství právě u vlastníka/nájemníka.

Množství na osobu - to je určeno např. pro rozúčtování spotřeby vody dle směrných čísel, kdy veličinou se myslí směrné číslo dle vyhlášky (při použití takového veličiny pro rozúčtování nákladů bude automaticky směrné číslo násobeno uživatelů evidovaných u nájemce/vlastníka).

Uložíme tlačítkem Uložit (6).

2. ZAEVIDUJTE MNOŽSTVÍ

Množství na jednotku

Množství veličiny, tedy v tomto případě počet Garážových stání je pevně spojeno s jednotkou a každý další vlastník bude mít k dispozici ten stejný počet garážových stání. Proto zadáme množství k jednotce. Nemovitost->Jednotky (1) -> Otevřít vybranou jednotku poklepáním nebo zvolte otevřít (2).

Po otevření karty jednotky zvolíme záložku Veličiny (1) a na zvolené veličině klikneme pravým tlačítkem (nebo na tlačítku Akce) a zvolíme Upravit (2). Výchozí množství na jednotku je 0.

V otevřeném okně zadejte množství (3) a případně popis (4) - například označení garážových stání, tento údaje bude obsažen na evidenčním listě.

Dokončíme tlačítkem Uložit (5).

Množství veličiny na vlastníka/nájemce

Může se hodit nastavit množství veličiny přímo k vlastníkovi. To využijeme tehdy, je-li množství závislé na konkrétním vlastníkovi. Pokud je zadáno množství k jednotce a zároveň k vlastníkovi, je použito množství nastavené přímo k vlastníkovi, protože je konkrétnější.

Nastavení veličiny u vlastníka provedete v Vlastníci/Nájemci (1) -> Vlastníci/Nájemci (2) -> Otevřete vlastníka poklepáním, vyberte záložku Veličiny (3) a zobrazí se hodnota, která je platná pro jednotku. Chcete-li tuto hodnotu změnit pro konkrétního vlastníka. Klikněte pravým tlačítkem (nebo na tlačítku Akce) a zvolte Upravit (4). Nastavíte hodnotu pro vlastníka, která bude použita(5) pro výpočty.

NASTAVTE VÝPOČET PLATBY DO PŘEDPISU, POKUD MÁ BÝT POČÍTÁN MNOŽSTVÍM VELIČINY

Mějme složku Údržba garážových stání, která bude rozúčtována dle počtu Garážových stání a zálohy budou taktéž vypočítány dle počtu Garážových stání.

Zadáme novou složku předpisu v menu Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Nová složka. Vyplníme název a především nastavíme výpočet platby dle Veličina: Garážová stání (3). Dále zadáme částku na jedno Garážové stání, v tomto případě 100Kč (4).

Dále nastavíme způsob rozúčtování (5).

NASTAVTE ROZÚČTOVÁNÍ SLOŽKY, POKUD MÁ BÝT ROZÚČTOVÁNO VELIČINOU

V záložce Rozúčtování vybereme Metodu rozúčtování (1)  Veličina: Garážová stání. Tím zajistíme, že ve vyúčtování budou skutečné náklady rozúčtovány dle počtu garážových stání. Dokončíme tlačítkem Uložit (2).

KE SLOŽKÁM PŘEDPISU PŘIŘAĎTE JEDNOTKY, KTERÉ SE MAJÍ NA SLOŽCE PODÍLET

Vytvořený předpis můžeme bez obav přiřadit všem jednotkám, protože ti vlastníci, kteří nemají žádná garážová stání mají vyplněnu 0 a tedy nebudou za Garážová stání nic platit. Tuto nulu budou mít zobrazenu ve vyúčtování i v evidenčním listě. Přiřazení provedeme tlačítkem Přiřadit jednotky (1).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)