Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

Aktualizováno od Vaňková

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí kterého můžete data stáhnout do souboru xml a soubor naimportovat do účetního programu.

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

Princip je jednoduchý - v Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu. Ty po té po importu do účetního programu budou použity pro zaúčtování.

Důležité upozornění:
Pro import exportovaných dat do účetnictví je nezbytné mít převodový můstek dat od firmy PREMIER system, a.s..

Pro jaké doklady je tento návod?
1. Přijaté a vydané doklady, které jsou evidovány ve Finance-Doklady
2. Předpisy jako faktury

Data lze exportovat z modulu Nemovitost (data za konkrétní nemovitost) či CRM (data za celého zákazníka, tedy i za všechny nemovitosti přiřazené zákazníkovi). Exporty jsou podporovány i s DPH.
VÝBĚR ÚČETNICTVÍ V DOMSYSU

Pro nastavení účetnictví je třeba nejdříve jít do modulu Správce-Správce-Nemovitosti, kde konkrétní nemovitost dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolit účetnictví PREMIER XML.

Pokud používáte modul CRM, pak je třeba jít do modulu Správce-Správce-Zákazníci, kde konkrétního zákazníka dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolíte účetnictví PREMIER XML.

PŘÍPRAVA PŘEDKONTACÍ

Účtování je pomocí předkontací. V modulu Nemovitost či CRM-Účetnictví-Předkontace vytvořte předkontace, které budou obsahovat MD/D. Tyto předkontace budou použity dle níže uvedeného. Konkrétní MD/D v předkontaci představují zaúčtování jednotlivých účetních případů.

Kód – vaše označení předkontace, kterým se budete v Domsys orientovat

Popis – váš popis, kterým říkáte k čemu je předkontace určena

Na záložce Účty předkontace vyplňte konkrétní MD/D, kterým bude po importu do účetního programu položka zaúčtována.

Jaký účet bude po importu dán do hlavičky dokladu? Není-li v Premieru nastavena asociace Dal/MD, pak při importu je do hlavičky použit účet z předkontace první položky vzniklého dokladu (Dal pro doklady přijaté, MD pro doklady vydané). Je-li v Premieru nastavena u dokladové řady asociace Dal/MD, pak import bude ignorovat pro účely hlavičky účet Dal či MD v předkontaci.

Na níže uvedených místech vybíráte předkontace kliknutím na tuto ikonu :

Co je do účetního programu importováno jako doklad:

- předpisy číslované v číselné řadě (předpis jako faktura evidované ve Finance-Předpisy), jak v Domsys vytvořit "předpis jako faktura vydaná: Předpis jako faktura vydaná
- doklady vydané a přijaté (evidované ve Finance-Doklady)
NASTAVENÍ SLOŽEK PŘEDPISU A EVIDENČNÍCH SLOŽEK

co jsou SLOŽKY PŘEDPISU - slouží k předepisování pravidelných plateb vlastníků(v SVJ)/nájemců(při pronájmu) a evidování nákladů, které jsou s vlastníky/nájemci spojeny

co jsou EVIDENČNÍ SLOŽKY - slouží k evidenci nákladů, které jsou například přímé náklady pronajímatele v případě spravování nemovitosti formy pronájem. U SVJ může být využita např. na tzv. peníze na cestě.

CRM - máte nemovitosti sloučeny pod zákazníka v modulu CRM? Můžete použít nastavení účtování pomocí účtovacích vzorů, které sjednotí účtování. V modulu CRM vytvoříte účtovací vzory, které po té použijete v nastavení složek předpisu v jednotlivých nemovitostech.

Níže je postup:
- nastavení složek pro nemovitost, která je i účetní agendou (např. SVJ)
- nastavení složek v případě modulu CRM (zákazníka)

Nastavení účtování položek dokladů pro modul Nemovitost (SVJ a nemovitosti, které jsou i účetní agendou)

Účtování jednotlivých položek dokladů evidovaných ve Finance-Doklady

V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu upravte složku na záložce Premier a doplňte předkontace:

Předkontace pro faktury vydané (ne pro předpisy)

Příjem aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).

Příjem časové rozlišení minulý rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).

Příjem časové rozlišení následující rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).

Předkontace pro faktury přijaté

Výdaj aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtován např. náklad v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je z roku 2022 a náklad patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 315/321).

Výdaj časové rozlišení minulý rok:  vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 389/321 dohadné položky).

Výdaj časové rozlišení následující rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/381 náklady příštích období).

V pořizovaných vydaných a přijatých dokladech můžete k položkám vybrat jinou předkontaci než nastavenou výchozí na složce předpisu (doklady pořizujete v modulu Nemovitost/CRM-Finance-Doklady). Změnu předkontace z výchozí na konkrétní zadáte v úpravě dokladu na položce.

Účtování jednotlivých položek dokladů “předpis jako faktura“ (předpisy v číselné řadě)

V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu upravte složku na záložce Premier a doplňte předkontace:

Předpis jako faktura – kladné/záporné položky – vyberte předkontaci, která určuje zaúčtování (MD/D) pro účtování předpisu konkrétní složky (např. 311/324). Většinou předkontace pro záporné položky budou stejné jako pro kladné položky (záporná položka = předepsána částka s mínusovým znaménkem).

Nastavení účtování položek dokladů pro modul CRM (jednotlivé zákazníky)

Princip: u zákazníka vytvoříte účtovací vzory dle charakteru služeb, nájmů atd., které po té použijete v nastavení jednotlivých složek v nemovitostech. Účtovací vzor slučuje nastavení DPH pro předpisy, účtování pro předpis složky, položek z faktur, které byly na složku přiřazeny. Když časem bude potřeba změnit některé ze zaúčtování, uděláte změnu jen v účtovacím vzoru a promítne se všude, kde je vzor použit.

Vytvoříte například účtovací vzor, který bude řešit Vodné (účtování pro doklady na předpisy i položky z dokladů).

  1. Nastavení účtovacího vzoru

V modulu CRM-CRM-Účtovací vzory vytvořte Nový vzor nebo stávající upravte.

Název – vaše označení vzoru, kterým se budete v Domsys orientovat

Na záložce PREMIER XML vyberte předkontace k zaúčtování položek dokladů (evidovaných ve Finance-Doklady) a položek dokladů na předpisy (evidované předpisy ve Finance-Předpisy, které jsou číslované v číselné řadě)

VÝZNAM KOLONEK JE POPSÁN VÝŠE V SEKCI: Nastavení účtování položek dokladů pro modul Nemovitost (SVJ a nemovitosti, které jsou i účetní agendou)
  1. Nastavení složek předpisu

V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu upravte složku a na záložce rozšířené vyberte již vytvořený účtovací vzor (tím se převezme nastavení DPH pro předpisy a zúčtování):

Po uložení nastavené zaúčtování ověříte po rozkliknutí složky předpisu. Po kliknutí na název předkontace se zobrazí aktuální nastavení zaúčtování.

URČENÍ PŘEDKONTACE PRO ZAÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ PŘIJATÝCH A VYDANÝCH (evidovaných ve Finance-Doklady)

V pořizování dokladů v Domsys jsou částky přiřazovány do složek. Co složka v dokladu, to bude položka dokladu v účetnictví. Zaúčtování položek bude dle nastavené předkontace na složce - toto zaúčtování je výchozí.

Předkontaci dokladu přiřazeného do složky předpisu lze změnit z "výchozí" na konkrétní požadovanou a to v úpravě dokladu Finance->Doklady nebo hromadně ve Finance-Náklady složek.

NASTAVENÍ DOKLADOVÉ ŘADY

Dokladovou řadu pro doklady vyplňte v modulu Nemovitost či CRM-Účetnictví-Nastavení-Číselné řady pro každou číselnou řadu samostatně.

EXPORT DOKLADŮ DO ÚČETNICTVÍ

V Účetnictví-Export klikněte na Export do XML u řádku Přijaté faktury (Doklady – přijaté) / Vydané faktury (Doklady – vydané). Stažený soubor naimportujte do účetnictví.

U těchto agend vybíráte záznamy dle data vystavení: Přijaté faktury (Doklady-přijaté), Vydané faktury (Doklady - vydané), Banka, Pokladna

Pro předpisy vystavené jako faktura, kdy tyto doklady exportujete v rámci Vydaných faktur vybíráte datum od do jako období (měsíce), pro které jsou předpisy vytvořeny. Pokud je u předpisu ručně přepsán datum vystavení, má přednost ve výběru.

V importovaných dokladech bude importován údaj ZAKÁZKA = název nemovitosti (název nemovitosti musí souhlasit s názvem zakázky v účetním programu), STŘEDISKO = pokud je středisko vyplněné v modulu Nemovitost-Jednotky-Uspořádání (název střediska musí souhlasit s názvem střediska v účetním programu).

Pro import souboru použijte v účetním programu PREMIER záložku Start-Správce-Komunikace s externími systémy


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)