Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - příkazy k úhradě

Aktualizováno od Vaňková

Modul NEMOVITOST/CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě 

Příkazy lze v Domsysu vytvářet třemi způsoby:

  • rychlé vytvoření elektronicky čitelného souboru pro vložení do banky
  • vytvoření hromadného příkazu

- ruční vložením řádků

- vložení konkrétních dokladů či předpisů

RYCHLÉ VYTVOŘENÍ HROMADNÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍKAZU PŘÍMO NA VYBRANÉ DOKLADY ČI PŘEPLATKY Z VYÚČTOVÁNÍ

Ve Finance->Doklady či Správa->Vyúčtování naleznete v nabídce pravého tlačítka myši možnost Výstup do ABO (*kpc), díky které vytvoříte elektronický příkaz pouze na vybrané řádky.  Vytvořený příkaz vložíte do vašeho internetového bankovnictví. 

Takto vytvořený příkaz nelze v Domsys dále upravovat .

ÚHRADA DOKLADU NAČTENÍM QR KÓDU DO MOBILNÍ APLIKACE

Konkrétní doklad můžete uhradit pomocí mobilní aplikace, do které načtete QR kód, který naleznete po rozkliknutí dokladu. Skrytím QR platby si můžete doklad označit jako zadaný k úhradě.

VYTVOŘENÍ HROMADNÉHO PŘÍKAZU

Ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě můžete evidovat a vytvářet příkazy k úhradě. Do příkazu lze zadávat položky ručně nebo přímo určením konkrétního předpisu či dokladu určeného k zaplacení. Příkazy lze filtrovat dle účtu, z kterého má být placeno. U příkazu je evidován název, celková hodnota v Kč, datum splatnosti příkazu a stav jeho zpracování.

Na příkazu k úhradě lze měnit stav rozpracování a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši. 

Nové příkazy vytvoříte pomocí Nový příkaz v modulu Nemovitost-Finance (či modulu CRM-Finance), kde vyplníte:

Název - může být například jako číselné pořadí příkazu nebo slovní název

Účet - vyberte účet, z kterého má být placeno

Datum spl. - zadejte datum splatnosti příkazu

(položky označené hvězdičkou jsou povinné)

HROMADNÝ PŘÍKAZ - RUČNÍ VLOŽENÍ ŘÁDKŮ

Položky příkazu ručně vložíte po otevření příkazu (pomocí tlačítka Otevřít nebo poklikáním na vybraný příkaz).

Jednotlivé řádky příkazu přidáváte pomocí tlačítka +. Potřebné údaje doplňujete ručně.

Název - zadejte položce název (např. slovní identifikaci platby)

Další údaje vyplňte pro správné zpracování příkazu ve vaší bance.

HROMADNÝ PŘÍKAZ - VLOŽENÍ KONKRÉTNÍCH DOKLADŮ ČI PŘEDPISŮ

Chcete-li vložit řádek pro vyplacení konkrétního předpisu či dokladu, nepřidávejte tyto řádky ručně, ale využijte funkce 'Do příkazu k úhradě', která se zobrazí po stisku pravého tlačítka na vybraném záznamu - Dokladu či Předpisu. Takto je možné řádky přidat hromadně za více záznamů. Tuto funkci naleznete v modulu Nemovitost-> Finance-> Předpisy či Doklady, v modulu CRM Nemovitost->Doklady.

Označené záznamy můžete vkládat do již existujícího rozpracovaného příkazu a to výběrem příkazu na záložce Existující. V modulu Nemovitost se zde nabízí rozpracované příkazy založené v modulu Nemovitost-Finance-Banka (pokud příkaz založíte v modulu CRM-Finance-Banka, pak je zde najdete také). V modulu CRM se zobrazí rozpracované příkazy založené v modulu CRM-Finance-Banka.

Nechcete-li využít existující příkaz, ale vytvořit nový, použijte k tomu záložku Nový.

U existujících příkazů je k dispozici název příkazu, datum jeho splatnosti, číslo účtu, z kterého má být placeno, aktuální celková výše k úhradě. Tlačítko Vložit - obsahuje informaci o počtu řádků a celkové hodnotě přidávaných záznamů. Použitím tohoto tlačítka přidáte požadované záznamy do vybraného příkazu.

Do příkazu nebudou vloženy řádky, které již příkaz obsahuje a řádky, které povahou neznamenají platbu z účtu (nejsou záporným předpisem či dlužnou částkou z dokladů).

Jednotlivé záznamy takto zahrnuté do příkazu k úhradě jsou označeny specifickou ikonou.


Příkazy jsou k dispozici pro další editaci a zpracování ve Finance->Banka->Příkazy k úhradě

V příkazech lze po otevření upravovat jednotlivé vložené řádky a přidávat další.

Pomocí nabídky pravého tlačítka lze pro označené příkazy měnit stav rozpracování (příkaz je stále v přípravě=rozpracován, do příkazu se již nic vkládat nebude=připraven a příkaz je vložen do banky či odeslán odpovědným osobám=vyřízen).

KOPÍROVÁNÍ PŘÍKAZŮ K ÚHRADĚ

Vytvořené příkazy ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě je možné kopírovat. Tuto možnost naleznete v pravém tlačítku myši nebo v nabídce Další.

Co bude zkopírováno?

- ručně vložené řádky

- řádky, kdy pro stejný variabilní symbol a stejného dodavatele existuje evidován následujícíc doklad ve Finance-Doklad. Ke kopii nedojde pokud je následující doklad již vložen do některého z platebních příkazů, má schovaný QR kód nebo na něj je evidována nějaká platba

ODESLÁNÍ A VÝSTUP PŘÍKAZU

V nabídce Výstupy (naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši na konkrétním příkazu)je možné příkaz stáhnout pro případné

1. vytištění pro banku

2. stáhnout do elektronicky čitelného formátu - takto máte připravený soubor, který lze vložit do internetového bankovnictví

TIP pro Komerční banku: soubor z Domsys stáhněte ve formátu ABO (*.kpc) a v internetovém bankovnictví před vložením souboru nejdříve vyberte formát souboru pro odeslání = Kompatibilní média a po té vložte soubor.

Používáte-li napojení přes API, můžete příkaz, který je ve stavu Připraveno, odeslat do banky přímo z Domsys. V článku Porovnání bankovních API ověříte, pro které banky je možné tuto funkci použít.

Informování o příkazu k úhradě

O vytvořeném hromadném příkazu můžete informovat zástupce nemovitosti (např. informovat o tom, že je příkaz připraven v internetovém bankovnictví k autorizaci, informovat o připraveném příkazu, který nalezne uživatel v příloze informace a má jej vložit do banky atd.). Text informace si můžete naformulovat pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony (na tomto místě existuje již systémová šablona, kterou můžete použít).

Nastavení koho informovat

Informován může být zástupce nemovitosti. V modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci zvoleného zástupce upravte a na záložce Rozšířené zvolte text, který má být v informaci odeslán (text vybíráte z Vámi vytvořených textových šablon v modulu Správce) a přílohy obsahující příkaz (výstup PDF, abo pro vložení do int.bankovnictví).

Odeslání informování

Ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě na zvoleném příkazu použijte pravé tlačítko myši nebo nabídku Další a klikněte na Informovat o příkazu k úhradě. Zobrazí se seznam osob, které budou informováni a určíte, zda se má automaticky příkaz označit stavem Vyřízeno.

Informace je odeslána na maily osob, které jsou pro takovéto zprávy nastaveny.

U příkazu, ke kterému bylo zasláno informování je zobrazena ikona, která toto označuje a po rozkliknutí příkazu k úhradě je zobrazeno komu bylo odesláno i s možností stažení odeslané přílohy.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)