Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - příkazy k úhradě

Aktualizováno 2 months ago od Vaňková

Modul NEMOVITOST/CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě 

Příkazy lze v Domsysu vytvářet třemi způsoby:

  • rychlé vytvoření elektronicky čitelného souboru pro vložení do banky
  • vytvoření hromadného příkazu

- ruční vložením řádků

- vložení konkrétních dokladů či předpisů

RYCHLÉ VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO PŘÍKAZU PŘÍMO NA VYBRANÉ DOKLADY ČI PŘEPLATKY Z VYÚČTOVÁNÍ

Ve Finance->Doklady či Správa->Vyúčtování naleznete v nabídce pravého tlačítka myši možnost Výstup do ABO (*kpc), díky které vytvoříte elektronický příkaz pouze na vybrané řádky.  Vytvořený příkaz vložíte do vašeho internetového bankovnictví. 

Takto vytvořený příkaz nelze v Domsys dále upravovat .

VYTVOŘENÍ HROMADNÉHO PŘÍKAZU

Ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě můžete evidovat a vytvářet příkazy k úhradě. Do příkazu lze zadávat položky ručně nebo přímo určením konkrétního předpisu či dokladu určeného k zaplacení. Příkazy lze filtrovat dle účtu, z kterého má být placeno. U příkazu je evidován název, celková hodnota v Kč, datum splatnosti příkazu a stav jeho zpracování.

Na příkazu k úhradě lze měnit stav rozpracování a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši. 

Nové příkazy vytvoříte pomocí Nový příkaz v modulu Nemovitost-Finance (či modulu CRM-Finance), kde vyplníte:

Název - může být například jako číselné pořadí příkazu nebo slovní název

Účet - vyberte účet, z kterého má být placeno

Datum spl. - zadejte datum splatnosti příkazu

(položky označené hvězdičkou jsou povinné)

HROMADNÝ PŘÍKAZ - RUČNÍ VLOŽENÍ ŘÁDKŮ

Položky příkazu ručně vložíte po otevření příkazu (pomocí tlačítka Otevřít nebo poklikáním na vybraný příkaz).

Jednotlivé řádky příkazu přidáváte pomocí tlačítka +. Potřebné údaje doplňujete ručně.

Název - zadejte položce název (např. slovní identifikaci platby)

Další údaje vyplňte pro správné zpracování příkazu ve vaší bance.

HROMADNÝ PŘÍKAZ - VLOŽENÍ KONKRÉTNÍCH DOKLADŮ ČI PŘEDPISŮ

Chcete-li vložit řádek pro vyplacení konkrétního předpisu či dokladu, nepřidávejte tyto řádky ručně, ale využijte funkce 'Do příkazu k úhradě', která se zobrazí po stisku pravého tlačítka na vybraném záznamu - Dokladu či Předpisu. Takto je možné řádky přidat hromadně za více záznamů. Tuto funkci naleznete v modulu Nemovitost-> Finance-> Předpisy či Doklady, v modulu CRM Nemovitost->Doklady.

Označené záznamy můžete vkládat do již existujícího rozpracovaného příkazu a to výběrem příkazu na záložce Existující. V modulu Nemovitost se zde nabízí rozpracované příkazy založené v modulu Nemovitost-Finance-Banka (pokud příkaz založíte v modulu CRM-Finance-Banka, pak je zde najdete také). V modulu CRM se zobrazí rozpracované příkazy založené v modulu CRM-Finance-Banka.

Nechcete-li využít existující příkaz, ale vytvořit nový, použijte k tomu záložku Nový.

U existujících příkazů je k dispozici název příkazu, datum jeho splatnosti, číslo účtu, z kterého má být placeno, aktuální celková výše k úhradě. Tlačítko Vložit - obsahuje informaci o počtu řádků a celkové hodnotě přidávaných záznamů. Použitím tohoto tlačítka přidáte požadované záznamy do vybraného příkazu.

Do příkazu nebudou vloženy řádky, které již příkaz obsahuje a řádky, které povahou neznamenají platbu z účtu (nejsou záporným předpisem či dlužnou částkou z dokladů).

Jednotlivé záznamy takto zahrnuté do příkazu k úhradě jsou označeny specifickou ikonou.


Příkazy jsou k dispozici pro další editaci a zpracování ve Finance->Banka->Příkazy k úhradě

V příkazech lze po otevření upravovat jednotlivé vložené řádky a přidávat další.

Pomocí nabídky pravého tlačítka lze pro označené příkazy měnit stav rozpracování (příkaz je stále v přípravě=rozpracován, do příkazu se již nic vkládat nebude=připraven a příkaz je vložen do banky či odeslán odpovědným osobám=vyřízen).

ODESLÁNÍ A VÝSTUP PŘÍKAZU

V nabídce Výstupy je možné příkaz stáhnout pro případné vytištění pro banku nebo stáhnout do elektronicky čitelného formátu pro vložení do internetového bankovnictví (tyto výstupy naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši).

Používáte-li napojení přes API, můžete příkaz, který je ve stavu Připraveno, odeslat do banky přímo z Domsys. V článku Porovnání bankovních API ověříte, pro které banky je možné tuto funkci použít.

Informování o příkazu k úhradě

O vytvořeném hromadném příkazu můžete informovat zástupce nemovitosti (např. informovat o tom, že je příkaz připraven v internetovém bankovnictví k autorizaci, informovat o připraveném příkazu, který nalezne uživatel v příloze informace a má jej vložit do banky atd.). Text informace si můžete naformulovat pomocí šablon, které vytvoříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony (na tomto místě existuje již systémová šablona, kterou můžete použít).

Nastavení koho informovat

Informován může být zástupce nemovitosti. V modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci zvoleného zástupce upravte a na záložce Rozšířené zvolte text, který má být v informaci odeslán (text vybíráte z Vámi vytvořených textových šablon v modulu Správce) a přílohy obsahující příkaz (výstup PDF, abo pro vložení do int.bankovnictví).

Odeslání informování

Ve Finance-Banka-Příkazy k úhradě na zvoleném příkazu použijte pravé tlačítko myši nebo nabídku Další a klikněte na Informovat o příkazu k úhradě. Zobrazí se seznam osob, které budou informováni a určíte, zda se má automaticky příkaz označit stavem Vyřízeno.

Informace je odeslána na maily osob, které jsou pro takovéto zprávy nastaveny.

U příkazu, ke kterému bylo zasláno informování je zobrazena ikona, která toto označuje a po rozkliknutí příkazu k úhradě je zobrazeno komu bylo odesláno i s možností stažení odeslané přílohy.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)