Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - příkazy k úhradě

Aktualizováno 3 months ago od Vaňková

Modul NEMOVITOST/CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě 

Příkazy lze v Domsysu vytvářet třemi způsoby:

- ruční vytvoření příkazu

- vložení dokladů či předpisů do příkazu

- přímé vytvoření elektronicky čitelného souboru pro vložení do banky

Vytvoření příkazu ručním vložením řádků

Zde můžete evidovat a vytvářet příkazy k úhradě. Do příkazu lze zadávat položky ručně nebo přímo určením konkrétního předpisu či dokladu určeného k zaplacení. Příkazy lze filtrovat dle účtu, z kterého má být placeno. U příkazu je evidován název, celková hodnota v Kč, datum splatnosti příkazu a stav jeho zpracování.

Na příkazu k úhradě lze měnit stav rozpracování a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši. 

Nové příkazy vytvoříte pomocí Nový příkaz v modulu Nemovitost-Finance (či modulu CRM-Finance)

Nový příkaz

Název - může být například jako číselné pořadí příkazu nebo slovní název.

Účet - vyberte účet, z kterého má být placeno.

Datum spl. - zadejte datum splatnosti příkazu.

Položky příkazu ručně vložíte po otevření příkazu (pomocí tlačítka Otevřít nebo poklikáním na vybraný příkaz).

Jednotlivé řádky příkazu přidáváte pomocí tlačítka +. Potřebné údaje doplňujete ručně.

Název - zadejte položce název (např. slovní identifikaci platby)

Další údaje vyplňte pro správné zpracování příkazu ve vaší bance.

Tisk a výstup do ABO pro vložení do internetového bankovnictví

Příkaz k úhradě lze prohlédnout či uložit pro tisk pomocí nabídky Výstupy->Hromadný příkaz k úhradě.

Pořízené příkazy k úhradě lze jednoduše exportovat do formátu pro internetové bankovnictví a to pomocí Výstup->Výstup do ABO (*.KPC).

Vložení konkrétních dokladů/předpisů do příkazu k úhradě

Chcete-li vložit řádek pro vyplacení konkrétního předpisu či dokladu, nepřidávejte tyto řádky ručně, ale využijte funkce 'Do příkazu k úhradě', která se zobrazí po stisku pravého tlačítka na vybraném záznamu - Dokladu či Předpisu. Takto je možné řádky přidat hromadně za více záznamů. Tuto funkci naleznete v modulu Nemovitost-> Finance-> Předpisy či Doklady, v modulu CRM Nemovitost->Doklady.

Označené záznamy můžete vkládat do již existujícího rozpracovaného příkazu a to výběrem příkazu na záložce Existující. V modulu Nemovitost se zde nabízí rozpracované příkazy založené v modulu Nemovitost-Finance-Banka (pokud příkaz založíte v modulu CRM-Finance-Banka, pak je zde najdete také). V modulu CRM se zobrazí rozpracované příkazy založené v modulu CRM-Finance-Banka.

U jednotlivých příkazů je k dispozici název příkazu, datum jeho splatnosti, číslo účtu, z kterého má být placeno, aktuální celková výše k úhradě.

Tlačítko Vložit - obsahuje informaci o počtu řádků a celkové hodnotě přidávaných záznamů. Použitím tohoto tlačítka přidáte požadované záznamy do vybraného příkazu.


Na označené záznamy lze vytvořit zcela nový příkaz a to použitím záložky Nový, do kterého budou požadované záznamy vloženy.

Název - zadejte název příkazu (slovní označení nebo např. jen číselné označení)

Účet - vyberte účet, z kterého má být placeno

Datum spl. - datum splatnosti příkazu

Do příkazu nebudou vloženy řádky, které již příkaz obsahuje a řádky, které povahou neznamenají platbu z účtu (nejsou záporným předpisem či dlužnou částkou z dokladů).

Jednotlivé záznamy takto zahrnuté do příkazu k úhradě jsou označeny specifickou ikonou.


Příkazy jsou k dispozici pro další editaci a zpracování v modulu Nemovitost->Finance->Banka->Příkazy k úhradě
(Příkazy založené v modulu CRM najdete k editaci a zpracování v modulu CRM-Finance-Banka-Příkazy k úhradě)

V příkazech lze po otevření upravovat jednotlivé vložené řádky a přidávat další.

Pomocí nabídky pravého tlačítka lze pro označené příkazy měnit stav rozpracování.

V nabídce Výstupy je možné příkaz stáhnout pro případné vytištění pro banku nebo stáhnout do elektronicky čitelného formátu pro vložení do internetového bankovnictví (tyto výstupy naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši).

Možnost vytvoření elektronického příkazu přímo na vybrané doklady či přeplatky z vyúčtování

Ve Finance->Doklady či Správa->Vyúčtování naleznete v nabídce pravého tlačítka myši možnost Výstup do ABO (*kpc), díky které vytvoříte elektronický příkaz pouze na vybrané řádky.  Vytvořený příkaz vložíte do vašeho internetového bankovnictví. 

Takto vytvořený příkaz nelze v Domsys dále upravovat .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)