Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Chytrá zpráva

Aktualizováno 11 months ago od Vaňková

Zasílejte e-maily, dopisy jednoduše a rychle.

Chytrá zpráva umožňuje odeslat vlastníkům/nájemcům zprávy i s dynamickou přílohou (automaticky vytvářený evidenční list, změnový list, oznámení o výnosech, detailní přehled předpisů a úhrad) a to i hromadně. Chytrou zprávu využijete v modulu Nemovitost a to v Komunikaci či při zaslání jakéhokoliv výstupu v nemovitosti.

Odesíláte-li pomocí chytré zprávy, vybíráte příjemce jako vlastníky/nájemce a tak každý příjemce obdrží pouze své přílohy a v příjemcích neuvidí ostatní.

Chcete se seznámit se zasíláním dokumentů a zpráv a hromadnou komunikací? Podívejte se na tento článek: Zasílání dokumentů a zpráv

Potřebujete z Domsysu zaslat vlastníkovi/nájemci dokument z nabízených výstupů a zároveň přiložit např. evidenční list? Pak právě k tomuto účelu použijte CHYTROU ZPRÁVU.

Chytrá zpráva Vám umožní zaslat mailem či poštou kombinaci výstupu s dynamickou přílohou právě pro konkrétní vybrané vlastníky/nájemce. Příjemce lze vkládat napsáním - čísla jednotky, jména vlastníka, skupiny jednotek, napsáním Celá nemovitost (vloží se vlastníci /nájemci zvoleného roku).

Jako přílohu můžete vložit vlastní soubor, uložený dokument kdekoliv v nemovitosti, ale také automaticky vytvořený Evidenční list, Vyúčtování, Změnový list, Detailní přehled předpisů a plateb, Oznámení o výnosech či Vyúčtování fondu na vlastníky.

Postup je jednoduchý:

 1. Vyberte požadovaný výstup nebo použijte nabídku Komunikace.
 2. Určete způsob zaslání
 3. Přepněte Základní zprávu na Chytrou zprávu. Použijete-li základní zprávu, můžete do Komu vypsat příjemce jako konkrétní mailové adresy. K základní zprávě nelze připojit dynamické přílohy a po odeslání příjemce v přijaté zprávě vidí také ostatní příjemce.
 4. V kolonce Od vyberte e-mail, který chcete použít pro odeslání. Chcete-li e-mail zaslat pod jinou identitou, vyberte ji pomocí šipky. 
  Poznámka: Nastavení ostatních identit provede zcela vpravo v rohu nahoře přes ikonu "tří teček".
 5. Vyberte adresáta v Komu. V chytré zprávě vybíráte adresáty jako vlastníky/nájemce/družstevníky - jejich kontakty se převezmou z adresáře a z jejich nastavení. 
  Můžete zde zadat např. číslo jednotky, jméno vlastníka/nájemce/družstevníka, název skupiny jednotek (lze vytvořit v Nemovitost->Uspořádní). Chcete-li zaslat např. evidenční listy všem vlastníkům, zadejte Celá nemovitost.
  V základní zprávě vypisujete konkrétní e-mailové adresy (na konkrétní e-maily můžete odeslat i výstupy z ostatních modulů).
  Seznam příjemců - příjemci a jejich kontakty jsou automaticky vypsáni dle nastavení v adresáři a v návaznosti na zadaný údaj v Komu.
 6. Potřebujete-li, vyplňte adresáty do Skryté kopie (pro e-mail) zde můžete adresáty zadat pomocí jmen vlastníků/nájemců nebo přímo napsáním e-mailové adresy.
 7. Zasíláte-li výstup z Domys, je již ke zprávě přiložen. Použitím šipky u Přiložit přílohu vyberte přílohu, která bude v chytré zprávě hromadně všem příjemcům odeslána. Každý příjemce obdrží přílohu, která náleží přímo jemu.
  Hromadně lze všem příjemcům zaslat také soubor, který přiložíte z disku či z aktovky Domsys.
 8. Do zprávy napište průvodní text. Text zprávy můžete také vložit pomocí výběrového okna Vyberte šablonu, kde můžete využít systémové šablony nebo klientské=své vytvořené.
  Šablony lze vytvářen v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony.
  Pro lepší orientaci v odeslaných zprávách si můžete zprávy označit v kolonce Vlastní označení. Odesíláte-li Chytrou zprávu, můžete vybrat jednoho či více adresátů "Na vědomí", kteří obdrží jednu zprávu včetně příloh (kromě dynamických, které jsou vytvářeny konkrétním adresátům). Uživatel, který obdrží zprávu "Na vědomí", bude mít uvedeno kolika adresátům bylo odesláno a textově také jaké dynamické přílohy byly vloženy.
 9. Pro odeslání použijte Pokračovat. Na zobrazené stránce máte možnost upřesnit komu má být zpráva zaslána pomocí Ano/Ne.
 10. Zprávu odešlete:
  Odeslat Po dokončení/odeslání zpráv Domsys čeká 10 minut, než budou zprávy skutečně odeslány. Pokud se spletete, můžete je během 10 minut smazat, aniž by byly odeslány, v menu Komunikace->Odeslaná pošta. 
  Odeslat bez čekání - zpráva bude okamžitě odeslána
  Odeslat testovací - na váš mail přijdou maily tak jak by přišly příjemcům

Kde najdete odeslané zprávy?

Modul Nemovitost->Komunikace->Odeslaná pošta (zde naleznete přehled všech odeslaných zpráv v rámci nemovitosti)

Modul Správce -> Komunikace (zde naleznete všechny odeslané zprávy zaslané vámi jako správcem)

Více o zasílání dokumentů a odeslané poště naleznete v článku Zasílání dokumentů


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)