Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Roční vyúčtování

Vyúčtování je porovnání výše nákladů na služby se zaplacenými či předepsanými zálohami (dle zvoleného nastavení). V rámci vyúčtování proběhne automaticky rozúčtování nákladů na vlastníky/nájemce dle stanovených parametrů.

Modul NEMOVITOST->Správa->Vyúčtování (Vyúčtování pracuje s částkami k úhradě. U plátců DPH nevytváří rozúčtování DPH)

Vyúčtování je v naší aplikaci už jen třešničkou na dortu. Máte-li vše zaevidováno, stačí dát pokyn ke spočítání.

Proč je v Domsys vyúčtování jednoduché?

V průběhu roku v Domsys evidujete náklady, které rovnou rozdělujete do potřebných složek předpisu. Protože na složkách předpisu jste již při založení nebo její úpravě nastavili pravidlo rozúčtování nákladu, není tedy pro Domsys problém náklad rozúčtovat. Je však potřeba, aby nastaveným pravidlům odpovídalo nastavení parametrů pro jednotky, vlastníky/nájemce.

Před samotným procesem výpočtu vyúčtování tedy doporučujeme zkontrolovat správnost nastavení a zadání údajů v dané nemovitosti.

DOPORUČENÉ KONTROLY

 1. Podíly na společných částech domu
 • Toto zkontrolujte v případě, že nemovitost je forma Vlastnictví

Nemovitost->Jednotky

U nemovitostí, které mají formu - Vlastnictví či Družstvo - zkontrolujeme, zda součet podílů odpovídá jmenovateli. V případě, že podíly neodpovídají, je tato chyba vyznačena nad seznamem jednotek.

 1. Odečty měřidel
 • Toto zkontrolujte v případě, že některou ze složek rozúčtováváte dle měřící soustavy

Nemovitost->Měřidla

Jednoduchým způsobem je třeba zkontrolovat, zda jsou zadané ke všem měřidlům odečty k poslednímu dni roku (k 31.12.)

Fakturovaná spotřeba

Aby bylo možné na vyúčtování uvést celkovou spotřebu fakturovanou dodavatelem služeb, je potřeba spotřebu uvést při pořizování přijatých dokladů a to v Finance->Doklady (2) v daném dokladu doplníte údaj do Spotřeba (3).

Takto zadané spotřeby slouží také k výpočtům povinných údajů uváděných ve vyúčtování na základě vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

 1. Způsob rozúčtování nákladů

Nemovitost->Složky předpisu, kde ve sloupci Metoda rozúčtování naleznete nastavené metody.

(pro kontrolu lze také použít výstup do XLS, který naleznete v Nemovitost->Složky předpisu nad složkami předpisu v ikoně "disketa")

Metodu rozúčtování nákladů pro složky předpisu typu "záloha (rozúčtování skut.nákladů)" způsob rozúčtování nastavíte v úpravě složky předpisu na záložce Rozúčtování.

 1. Kontrola počtu přiřazených jednotek ke složkám předpisu

Vizuální kontrolou přiřazených jednotek k jednotlivých složkám předpisu lze zjistit, zda nebylo pozapomenuto na některou jednotku v přiřazování složek předpisu. V případě složek předpisu typu "záloha (vyúčtuje se)" není potřeba mít vygenerované předpisy plateb, protože vyúčtování je počítáno jako porovnání skutečných nákladů oproti zaplaceným částkám. To znamená, že pokud při této kontrole přiřadíte zapomenutou jednotku ke složce předpisu z důvodu potřeby rozúčtování nákladů také této jednotce, není potřeba zpětně měnit předpisy.

 1. Kontrola plateb

Finance->Banka (Pokladna)

V transakcích banky a pokladny je třeba zkontrolovat, zda položky uložené s příznakem "Neuvedeno" a "Bez vlivu" jsou správně uložené a opravdu nemají být určeny jako jiný cíl (konto, složka, úhrada dokladu). Kontrolu provedete rychlým filtrem pomocí štíku "Cíl pohybu".

 1. Kontrola dokladů

Finance->Doklady

V dokladech je třeba zkontrolovat, zda některý z dokladů není "Ke zpracování" a popřípadě určit jak má být doklad zpracován (úpravou dokladu náklad přiřadíte ke složce) . Kontrolu provedete rychlým filtrem pomocí štíku "Stav".

 1. Náklady

Finance->Náklady složek

Náklady přiřazené do jednotlivých složek lze také zkontrolovat v tiskovém výstupu.

PŘEHLED DODÁVEK CELÉ NEMOVITOSTI

Chcete-li, aby součástí vyúčtování byl přehled dodávek celé nemovitosti s celkovou spotřebou fakturovanou dodavatelem služeb, je potřeba spotřebu uvést při pořizování přijatých dokladů. Ve Finance->Doklady v daném dokladu doplníte údaj do Spotřeba.

VYTVOŘENÍ  VYÚČTOVÁNÍ

Správa->Vyúčtování->Nové roční vyúčtování

Vyúčtování vytvoříte ve čtyřech jednoduchých krocích.

 1. NASTAVENÍ

V prvním kroku nastavte parametry:

 • Výchozí nastavení pro nemovitost je k dispozici v modrém pruhu. Toto nastavení můžete upravit pomocí tlačítka Změnit (1)

Jaké nastavení má vliv na vytvoření vyúčtování:

Sada předpisu pro vyúčtování - zde je přednastavena sada pro předpis, který bude automaticky vytvořen na výsledky vyúčtování (přeplatky, nedoplatky). Pomocí takto nastavené sady bude předpis na výsledek vyúčtování figurovat jako zcela samostatný předpis a tedy i příchozí platba může být přesně přiřazena jako úhrada nedoplatku či přeplatku vyúčtování. Sady lze vytvářet v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů. Spravujete-li více nemovitostí máte možnost v modulu Správce->Nastavení->Výchozí hodnoty nastavit sadu pro předpis na výsledky vyúčtování a to hromadně pro všechny Vámi spravované nemovitosti.Zahrnout neuhrazené vyúčtování do dalšího vyúčtování - zvolíte-li Ano, zahrnou se neuhrazené předpisy na vyúčtování do dalšího vyúčtování.

Výstup vyúčtování - volba "Zkrácený" dává smysl prakticky jen pro nájemní bydlení, kdy neprobíhá vyúčtování za celý dům, ale pouze za některé jednotky. V takovém případě není relevantní zobrazovat na vyúčtování náklady za celou nemovitost, neboť je jako takové neevidujete. Evidujete pouze pohyby v rámci několika spravovaných/pronajímaných jednotek.

Zaokrouhlení výsledku vyúčtování - vyberte způsob zaokrouhlení celkového výsledku vyúčtování

Zahrnout neuhrazené vyúčtování do dalšího vyúčtování - volbou ano bude ve vyúčtování zobrazen řádek s výsledkem vyúčtování předchozího roku s uvedením uhrazené částky za vyúčtování. Nedoplatek vyúčtování předchozího roku bude započítán do výsledku vyúčtování aktuálního roku.

Vyúčtovat oproti - uvedeno, zda mají být náklady ve vyúčtování vyúčtované oproti uhrazeným částkám od vlastníků/nájemců nebo oproti předepsaným částkám vlastníkům/nájemcům.

Vyúčtovat po - po jednotkách (vyúčtování bude vytvořeno vlastníkovi/nájemníkovi platnému ke konci zúčtovacího období), po vlastnících/nájemcích (vyúčtování bude vytvořeno všem, kteří byly během vyúčtovávaného roku vlastníky či nájemníky). V případě, že vyúčtováváte po jednotkách a i přesto je třeba vytvořit vyúčtování pro konkrétního ukončeného vlastníka/nájemníka, je nutné před vytvářením vyúčtování nastavit v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemníci->Vlastníci/Nájemníci->Upravit vybraného Vlastníka/Nájemníka->záložka Ostatní a zde nastavit Samostatné vyúčtování Ano/Ne.

Vyrovnat nechráněnou výši konta - má-li vlastník/nájemce zůstatek na kontu ke konci vyúčtovávaného hospodářského roku, je možné tento zůstatek ponížený o chráněnou výši konta zahrnout do vyúčtování. Příklad: Vlastník XYZ má během roku 9563Kč přeplatek na kontě. V Úpravě vlastníka jste nastavili 5000Kč jako chráněnou výši konta. Vyberte-li Ano, vyrovnat nechráněnou výši konta, bude 4563Kč zahrnuto do vyúčtování (= vráceno) a 5000Kč stále zůstane jako přeplatek na kontě vlastníka.

Kontrolovat, zda jsou všechny transakce zpracované - volbou ano bude při výpočtu zároveň zkontrolováno, že neexistuje transakce, která je nezpracovaná (v cíli: Neuvedeno). V případě, že takováto transakce existuje, v průběhu vyúčtování se zobrazí chyba s informací.

Proúčtovat zaokrouhlení - při výpočtu jednotlivých vyúčtování vzniká hodnota zaokrouhlení (Domsys zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Toto zaokrouhlení je možné v rámci ekonomiky domu zahrnout automaticky pomocí interní transakce do některé ze složek (např. ve společenství vlastníků do dlouhodobé zálohy). Chcete-li zaokrouhlení takto zpracovat, určete účet, kterým bude toto provedeno, složku, do které bude zaokrouhlení vloženo a k jakému dni má být zaokrouhlení proúčtováno.

 • Nastavení pro konkrétní hospodářský rok (2)

Měsíc předpisu pro výsledek vyúčtování - zvolte měsíc, do kterého bude vložen požadavek na úhradu výsledku vyúčtování a to formou vytvořeného předpisu. Domsys vytvoří automaticky předpis na výsledek vyúčtování a to v okamžiku, kdy budete generovat předpisy pro zvolený měsíc.

Splatnost nedoplatku, Splatnost přeplatku - vyúčtování, která skončí nedoplatkem či přeplatkem budou mít toto datum evidované pro výpis dlužných částek. Toto datum má přednost před datem splatnosti předpisu, v kterém je požadavek uveden.

Po nastavení dáte "další" (3).

 1. ZPRÁVA

Na záložce Zpráva lze vybrat šablonu pro vyúčtování (1) a zároveň lze upravit vlastní text ve zobrazovaných zprávách při tisku vyúčtování (zprávou se rozumí doplňující text, který bude uveden na konci vyúčtování - např. informace o reklamační lhůtě). Takto zadané zprávy zůstávají uložené u vyúčtování daného roku. To znamená, že i při pozdějším tisku bude vyúčtování stále ve stejné podobě. (Zprávy lze upravovat i po vygenerování vyúčtování a to pomocí Upravit. Zprávu takto můžete upravit pro konkrétní vyúčtování nebo pro více označených vyúčtování najednou).

Šablony lze vytvořit v modulu Správce->Nastavení->Šablony.

Ve zprávě  je nabízena poslední Vámi použitá zpráva pro vyúčtovávanou nemovitost.

Do textu zprávy můžete použít datum splatností nedoplatku, přeplatku a reklamace. Data budou automaticky na vyúčtování doplněna z kroku předchozího 1.Nastavení. Stačí do zprávy doplnit tyto znaky: 

-pro datum splatnosti přeplatku [SPL_PRE]

-pro datum splatnosti nedoplatku [SPL_NED]

-pro datum podání reklamace [DAT_REK]

Tuto funkci můžete použít i ve vlastních šablonách pro vyúčtování.

 1. PŘÍPRAVA DAT

V dalším kroku aplikace zkontroluje maximální množství návazností, a zda jsou vyplněna potřebná data. Dále provede přípravu výpočtů dat.

Je-li nalezen problém, proč vyúčtování nelze provést, jste o tomto problému srozumitelně a konkrétně informováni.

V rámci této přípravy dat je také kontrolováno, zda neexistují nezpracované transakce. Tuto kontrolu je možné vypnout v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-Vyúčtování.

 1. NÁHLED

V posledním kroku je vytvořen náhled za celou nemovitost.

Složka předpisu  je název složky předpisu zahrnuté ve vyúčtování.

Náklady celkem je součet nákladů z podkladů (Doklady a transakce scílem pohybu Složka).

Náklady ve vyúčtování jsou náklady, které jsou sečteny z provedených vyúčtování. Z principu tyto dvě hodnoty musí být stejné. Nejsou-li, je někde chyba nebo něco nestandardní a doporučujeme zkontrolovat vstupující náklady. Jsou situace, kdy se může lišit, například pokud použijete vstupy od externích rozúčtovatelů, kteří rozúčtovali jinou výši nákladů, než která je aktuálně platná v aplikaci.

Uhrazené předpisy - zde vidíte součet přijatých plateb.

nebo

Předepsáno je výše předepsaných částek na složku předpisu.

Výsledek je celkový přehled vyúčtování, kde máte ještě před uložením přehled zda se bude spíše vracet či naopak budou větší nedoplatky podle jednotlivých složek. Toto zobrazení již na první pohled signalizuje, zda v některých složkách vznikly příliš velké přeplatky či nedoplatky, které mohou signalizovat neúplnost zadaných dat.

Výsledek celkem – zobrazuje v červené kladné hodnotě nedoplatek vlastníků, v záporné hodnotě, kolik bude vlastníkům vráceno.

(Tato data lze také zobrazit po uložení vyúčtování pomocí F7)

Po uložení vyúčtování pomocí "Uložit" jsou vytvořena vyúčtování jednotlivých vlastníků/nájemníků.

Po uložení vyúčtování zkontrolujete a zjistíte-li jakýkoli problém, můžete jej kdykoli smazat prostřednictvím tlačítka Smazat roční vyúčtování, potřebné opravit a pokračovat opět vytvořením nového ročního vyúčtování.
Potřebujete na vytvořeném vyúčtování změnit data splatností, reklamace či měsíc, do kterého se má vytvořit předpis? Označte jedno či více řádků vyúčtování a použijte tlačítko Upravit.

Vyúčtování pro pronajímané jednotky

V nemovitostech, které mají formu "Pronájem" vytvoříte vyúčtování výše uvedeným způsobem.

Automaticky jsou však navíc vytvořena vyúčtování na "Pronajímatele" a to za prázdná období, kdy v jednotce nebyl nájemce.

Vyúčtováváte-li náklady dle počtu osob užívajících jednotku, je možné v nastavení nemovitosti nastavit počet osob, které budou do vyúčtování počítány za období, kdy v jednotce nebyl nájemce a vyúčtování je vytvářeno na "Pronajímatele" (nastavení provedete v modulu Nemovitost->Nastavení->Obecné).

Pro pronajímané nemovitosti je možné upravit výstup vyúčtování a to v případě, že nechcete zobrazovat náklady na celou nemovitost - nastavení provedete v modulu Nemovitost->Nastavení->Nemovitost->Vyúčtování->požadované nastavení proveďte v kolonce Výstup vyúčtování. 

Mimo vytvoření ročního vyúčtování máte možnost vytvořit také Nové konečné vyúčtování. Toto vyúčtování slouží k vytvoření vyúčtování během roku a to nájemci/vlastníkovi, který byl ukončen. Vyúčtování však nemůže být spočítáno obvyklým způsobem, i přesto však co nejvíce automatizuje jeho vznik. Vyúčtování obsahuje všechny složky, které nájemce hradil s náklady ve výši přijatých plateb. Správce však musí kvalifikovaným odhadem či nějakým výpočtem určit a zadat skutečnou výši nákladů (náklady lze ručně změnit po otevření vyúčtování pomocí Akce->Upravit). Takto vybrané náklady budou při tvorbě klasického ročního vyúčtování odečteny z nákladů na složky, protože již byly uhrazeny.
Zde je odkaz na návod pro vytvoření konečného vyúčtování: Vyúčtování odstěhovanému nájemci .

DETAIL VYÚČTOVÁNÍ

Vytvořená vyúčtování, tedy jednotlivé řádky lze otevřít kliknutím myši nebo přes pravé tlačítko myši. Takto získáte detail vyúčtování aniž by bylo nutné vytvořit výstup vyúčtování.

Zde rychle zjistíte, zda vlastník/nájemce před vytvořením vyúčtování uhradil všechny předpisy, jaké transakce byly do vyúčtování zahrnuty a jaká zpráva je na vyúčtování uvedena.

SOUHRN VYÚČTOVÁNÍ

Nabídka Další -> Souhrn vyúčtování - kliknutím, nebo stiskem klávesy F7 zobrazíte součtovou tabulku provedeného vyúčtování (uvedené Náklady na nemovitost = součet nákladů vyúčtovaných vlastníkům/nájemníkům).

TISK

Seznam výsledků vyúčtování

Seznam výsledků vyúčtování lze vytvořit pomocí diskety.

Příklad seznamu výsledků vyúčtování:

Tisk vyúčtování pro jednotlivé vlastníky/nájemce

Úprava textů ve vyúčtování (poučení a legenda)

I po uložení vyúčtování je možno upravovat texty v Poučení či Legendě a to jak pro všechna vyúčtování nebo jen pro vybrané. Takto upravené texty zůstávají uložené u vytvořeného vyúčtování a pro daný rok.

Pomocí tlačítka Upravit máte možnost upravit všechna vyúčtování nebo jen vybraná.

Tisk vyúčtování pro jednotlivé vlastníky/nájemníky provedete pomocí Výstupy->Vyúčtování. Výstupy je možné provést pro jedno či více označených vyúčtování.

Pro následný oboustranný tisk uloženého vyúčtování zvolte volbu Oboustranný tisk Ano (2).

Výsledek vyúčtování pro vlastníka/nájemce si lze také i bez tisku prohlédnout otevřením řádku vyúčtování (pravé tlačítko myši -> Otevřít).

Vyúčtování lze zasílat pomocí hromadné komunikace v Komunikace->Nový e-mail a jako přílohy vybere Vyúčtování.

Součástí výstupu vyúčtování jsou informace o měřidlech konkrétní jednotky s jejich stavy a přehled spotřeb za celou nemovitost.Přehled spotřeb je zobrazen v případě, kdy do pořizovaných nákladů vložíte spotřebu - viz. kapitola "Odečty měřidel" - část "Fakturovaná spotřeba".Nechcete-li uvést měřidla a to např. z důvodu, že rozúčtování provádí externí rozúčtovatel, stačí u měřící soustavy nastavit "Zobrazit měřidla ve vyúčtování NE". Na stejném místě naleznete nastavení "Zobrazit koeficienty měřidel ve vyúčtování ANO/NE" - toto lze provést i bez nutnosti mazat již hotová vyúčtování.

K výstupu vyúčtování je vytvořen seznam zahrnutých plateb, kterým lze zkontrolovat celkovou uhrazenou částku uvedenou ve vyúčtování.

příklad výstupu vyúčtování:

Číslo účtu pro úhradu nedoplatku uvedené na vyúčtování

Je-li u vlastníka/nájemce vybrán v kolonce "Účet pro platby" bankovní účet (ať výchozí či jiný ze seznamu účtů),  je tento účet také uveden ve vyúčtování v informaci pro úhradu nedoplatku.

Má-li vlastník/nájemce nastaven způsob platby pokladnou či Sipo, pak ve vyúčtování číslo účtu v informaci pro úhradu nedoplatku uvedeno není.

PLATEBNÍ PŘÍKAZ NA PŘEPLATKY Z VYÚČTOVÁNÍ

Správa->Vyúčtování

Pro vrácení přeplatku z vyúčtování je důležité nastavit u vlastníka/nájemce bankovní účet, kam má být přeplatek vrácen. Toto nastavení provedete v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci->v úpravě konkrétního vlastníka/nájemce účet vyplníte na záložce Ostatní.

Platební příkaz je možné vytvořit ve formátu pro internetové bankovnictví nebo pro tisk. Zde naleznete oba postupy pro vytvoření příkazu k úhradě:

Přímé vytvoření souboru s přeplatky pro internetové bankovnictví

V modulu Nemovitost->Správa->Vyúčtování nejprve vyberte myší vyúčtování, jejichž přeplatky chcete uhradit. Přeplatky můžete také jednoduše vyfiltrovat pomocí šedého filtru s názvem "Status".

Dále použijte nabídku Další->Výstup do ABO(*.kpc) (1). 

Před exportem souboru určíte účet, z kterého má být placeno (2), datum provedení = datum splatnosti příkazu (3). Ve spodní části se objeví informace o počtu transakcí a celkové sumě, které budou uloženy do souboru a zároveň je zde informace o záznamech, které není možné vyexportovat. Soubor vytvoříme pomocí Export (4).

Takto vytvořený soubor vložte do internetového bankovnictví.

Vytvoření příkazu k úhradě

Přeplatky lze přidat do příkazu k úhradě a následné stáhnout příkaz k úhradě do PDF pro tisk nebo vytvořit výstupu do ABO (*.kpc).

Pro tento způsob je potřeba mít vytvořené předpisy na výsledek vyúčtování v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy. Dále je třeba mít vytvořený příkaz k úhradě, do kterého chcete předpisy s přeplatky vložit. Příkaz k úhradě vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Nový příkaz.

Dále v nabídce Finance->Předpisy označte požadované předpisy k úhradě a pomocí nabídky pravého tlačítka myši "Do příkazu k úhradě" vložte do vybraného příkazu.

Do takto vytvořeného příkazu můžete přidávat další položky. Příkaz lze stáhnout pro tisk nebo z něj vytvořit výstup pro vložení do internetového bankovnictví v nabídce Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Výstupy či nabídka pravého tlačítka myši.

TIP: Chcete se více dozvědět o příkazech k úhradě? Podívejte se na článek Účty - příkazy k úhradě

ZÁPOČET PŘEPLATKU

Předpis na přeplatek z vyúčtování můžete použít na úhradu jiného dlužného předpisu.

1. Možností je převést přeplatek na konto vlastníka/nájemce a z konta uhradit dlužný předpis. K tomuto použijte tlačítko Uhradit z konta, které je k dispozici u vytvořeného předpisu.

2. Druhou možností je uhradit přeplatek a oproti tomu dlužný předpis pomocí interního účtu. Více o úhradách přes interní účet si přečtete v článku Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

3. Třetí možností je vytvořit v Domsys zápočet, do kterého přeplatek zahrnete. Takto vzniklý zápočet lze vytisknout a po odsouhlasení automaticky zaúčtovat.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)