Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Shromáždění a tvorba pozvánek

V aplikaci Domsys lze evidovat svolávaná shromáždění (schůze) společenství vlastníků jednotek a k evidovanému shromáždění vytvořit pozvánku.

Tento návod Vás provede nejen evidencí shromáždění, ale také vytvořením pozvánky pomocí vlastní šablony. Základem šablony je Vámi vytvořený dokument (soubory Microsoft Office- docx, xlsx, pptx či Open Office - odt, ods, odp, odg, odf), do kterého pomocí zástupných znaků budou z aplikace Domsys doplňována požadavaná data.

Evidence shromáždění

modul Nemovitost->Vlastníci->Shromáždě

Pomocí tlačítka Nové shromáždění zaevidujte základní údaje a uložte pomocí Uložit.

Potřebujete evidovat více údajů?

Využijte možnost vytvoření vlastních profilů (polí) v modulu Správce->Správce->Profil. Máte-li profily vytvořené, stačí konkrétní shromáždění Otevřít či rozkliknout a údaje doplnit.

Tvorbou profilů a jejich vyplněním Vás provede článek Profily (uživatelsky definovatelná pole).

Pozvánky

Základem je Vámi vytvořený dokument, ve kterém budou použity zástupné znaky, které budou v Domsysu nahrazeny evidovanými daty. Dále mohou být použity tzv. parametry, které si vytváříte sami. Zástupné znaky a parametry zadejte do hranatých závorek.

Zástupný znak (1) - při vytváření dokumentu budou nahrazeny údaji evidovanými v Domsysu (seznam zástupných znaků je k dispozici v samostatném článku na stránce Centrum podpory)

Parametr (2) - v Domsysu mají formu kolonek, do kterých lze vyplnit libovolné údaje (tyto parametry založíte ve vytvářené šabloně dokumentu)

Vytvoření šablony

Co je šablona - šablona je Vámi vytvořený dokument, v kterém jsou použity zástupné znaky a seznam parametrů, který umožní při vytváření konečného dokumentu vyplnit údaje, které se v něm mají doplnit.

Šablony jednotlivých dokumentů vytvoříte v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů.

Vytvořete šablonu pomocí Nová šablona - zadejte název a určete zdroj dat=místo, pro které budete vytvářet dokument a z kterého budete používat zástupné znaky. Pro pozvánky na shromáždění vyberte zdroj-Shromáždění. Takto vytvořenou šablonu uložte pomocí Uložit.

Vytvoření parametrů

Vytvořenou šablonu otevřete (2x klikněte na řádku šablony) a založte potřebné parametry, do kterých při samotném vytvoření dokumentu vyplníte potřebné údaje.

Nový parametr zadáte pomocí ikony + (1).

Parametru určete (2):

Název

Zadejte název.

Typ

Text - kolonka, do které budete moci zapsat text

Odstavec - kolonka, do které budete moci pomocí Entru na konci řádku tvořit řádky pod sebou

Datum - kolonka, do které budete moci vypsat datum ve formátu dd.mm.rrrr

Měsíc - kolonka, do které budete moci zapsat měsíc ve formátu mm/rrrr

 

Takto nastavený parametr uložte pomocí Uložit (2).

Každý vytvořený parametr má automaticky přiřazen Kód (3), který uvedete pomocí hranatých závorek do dokumentu (viz. první obrázek tohoto návodu).

Přiřazení používaného dokumentu ke šabloně

K vytvářené šabloně přiložte požadovaný dokument, který později budete používat pro vytváření pozvánek.

Dokument přiložíte na záložce Obecné (1) pomocí tlačítka Přidat dokument (2).

Vytvoření pozvánky

modul Nemovitost->Vlastníci->Shromáždě

1. Na požadovaném shromáždění klikněte na ikonu Aktovky

2. Použijte záložku Ze šablony

3. Vyplňte paramety

Vytvořený dokument

Takto vytvořený dokument lze prohlédnout pomocí Náhled nebo jej rovnou uložit do aktovky do dokumentů (1).

Chcete pozvánku odeslat? Podívejte se na článek Zasílání dokumentů .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)