Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Shromáždění a tvorba pozvánek

V aplikaci Domsys lze evidovat svolávaná shromáždění (schůze) společenství vlastníků jednotek a k evidovanému shromáždění vytvořit pozvánku.

Tento návod Vás provede nejen evidencí shromáždění, ale také vytvořením pozvánky pomocí vlastní šablony. Základem šablony je Vámi vytvořený dokument (soubory Microsoft Office- docx, xlsx, pptx či Open Office - odt, ods, odp, odg, odf), do kterého pomocí zástupných znaků budou z aplikace Domsys doplňována požadavaná data.

Evidence shromáždění

modul Nemovitost->Vlastníci->Shromáždě

Pomocí tlačítka Nové shromáždění zaevidujte základní údaje a uložte pomocí Uložit.

Potřebujete evidovat více údajů?

Využijte možnost vytvoření vlastních profilů (polí) v modulu Správce->Správce->Profil. Máte-li profily vytvořené, stačí konkrétní shromáždění Otevřít či rozkliknout a údaje doplnit.

Tvorbou profilů a jejich vyplněním Vás provede článek Profily (uživatelsky definovatelná pole).

Pozvánky

Základem je Vámi vytvořený dokument, ve kterém budou použity zástupné znaky, které budou v Domsysu nahrazeny evidovanými daty. Dále mohou být použity tzv. parametry, které si vytváříte sami. Zástupné znaky a parametry zadejte do hranatých závorek.

Zástupný znak (1) - při vytváření dokumentu budou nahrazeny údaji evidovanými v Domsysu (seznam zástupných znaků je k dispozici v samostatném článku na stránce Centrum podpory)

Parametr (2) - v Domsysu mají formu kolonek, do kterých lze vyplnit libovolné údaje (tyto parametry založíte ve vytvářené šabloně dokumentu)

Vytvoření šablony

Co je šablona - šablona je Vámi vytvořený dokument, v kterém jsou použity zástupné znaky a seznam parametrů, který umožní při vytváření konečného dokumentu vyplnit údaje, které se v něm mají doplnit.

Šablony jednotlivých dokumentů vytvoříte v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů.

Vytvořete šablonu pomocí Nová šablona - zadejte název a určete zdroj dat=místo, pro které budete vytvářet dokument a z kterého budete používat zástupné znaky. Pro pozvánky na shromáždění vyberte zdroj-Shromáždění. Takto vytvořenou šablonu uložte pomocí Uložit.

Vytvoření parametrů

Vytvořenou šablonu otevřete (2x klikněte na řádku šablony) a založte potřebné parametry, do kterých při samotném vytvoření dokumentu vyplníte potřebné údaje.

Nový parametr zadáte pomocí ikony + (1).

Parametru určete (2):

Název

Zadejte název.

Typ

Text - kolonka, do které budete moci zapsat text

Odstavec - kolonka, do které budete moci pomocí Entru na konci řádku tvořit řádky pod sebou

Datum - kolonka, do které budete moci vypsat datum ve formátu dd.mm.rrrr

Měsíc - kolonka, do které budete moci zapsat měsíc ve formátu mm/rrrr

 

Takto nastavený parametr uložte pomocí Uložit (2).

Každý vytvořený parametr má automaticky přiřazen Kód (3), který uvedete pomocí hranatých závorek do dokumentu (viz. první obrázek tohoto návodu).

Přiřazení používaného dokumentu ke šabloně

K vytvářené šabloně přiložte požadovaný dokument, který později budete používat pro vytváření pozvánek.

Dokument přiložíte na záložce Obecné (1) pomocí tlačítka Přidat dokument (2).

Vytvoření pozvánky

modul Nemovitost->Vlastníci->Shromáždě

1. Na požadovaném shromáždění klikněte na ikonu Aktovky

2. Použijte záložku Ze šablony

3. Vyplňte paramety

Vytvořený dokument

Takto vytvořený dokument lze prohlédnout pomocí Náhled nebo jej rovnou uložit do aktovky do dokumentů (1).

Chcete pozvánku odeslat? Podívejte se na článek Zasílání dokumentů .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)