Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Pasportizace a evidence činností,revizí

"Pasport je evidencí hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci."  Používán zejména při řešení technické části správy nemovitosti.

Nastavení pasportizace vychází z prvotního nastavení šablon v modulu Správce - šablonami určíte co na domech jako správce řešíte (jaké činnosti a co k činnostem potřebujete vědět=položky). Vytvořené a nastavené pasporty použijete po té v jednotlivých nemovitostech v rámci modulu TZB. Použitím šablony budete mít rovnou k dispozici již nastavené činnosti a položky.

Vašim cílem může být vytvořit šablonu pasportu na jednu evidovanou oblast (např. hydranty) jeden pasport, který bude obsahovat pravidelné činnosti a položky jen pro tuto oblast (např. hydranty).

Jiným vašim cílem může být vytvořit jeden pasport, který bude obsahovat pravidelné činnosti a položky pro více oblastí najednou (například šablona bude obsahovat všechny pravidelné činnosti, které jako správce řešíte).

Je tedy na Vás jak budou šablony vypadat.

Příklad vytvořeného pasportu

ŠABLONA PASPORTU

modul SPRÁVCE-Pasportizace-Šablony pasportů

Zde založíte šablony pasportů. Šabloně nastavíte pravidelné činnosti (revize, kontroly atd.), které chcete sledovat a můžete také nastavit jaké informace (v Domsys se nazývají položky) o nich chcete evidovat (viz. výše obrázek).

Takto vytvořené šablony pasportů použijete po té pro jednotlivé spravované nemovitosti v modulu TZB, kde doplníte údaje již pro konkrétní nemovitost.

  1. Vytvoření šablony

Pomocí Nová šablona pasportu vytvoříte šablonu zadáním Názvu šablony a popřípadě popisu.

  1. Položky pasportu

Po uložení šablony jí přidáte položky, které chcete evidovat. Položka je součástí šablony pasportu (domu, bytu, konstrukčního prvku, vybavení domu či bytu), vytváříte si tím vlastní údaje, které chcete evidovat. Přidáte přes nabídku pravého tlačítka myši. Takto pořízené položky se ukládají do položek Pasportů (jsou automaticky ukládány do Pasportizace->Položky) a jsou k dispozici pro použití v dalších pasportech. 

Položky přidáte přes nabídku pravého tlačítka myši. Takto pořízené položky se ukládají do položek Pasportů (1) a jsou k dispozici pro použití v dalších pasportech.

Položce nastavíte:

Název-zadejte

Popis-lze zadat podrobný popis např. co položka znamená

Formát-sem uvedete, v jakém formátu budete vyplňovat údaje do položky (Text krátký - dva řádky, Text dlouhý - několik odstavců textu, Datum - automatický formát data DD.MM.RRRR, Volba - ANO/NE (např. havarijní stav A/N), Seznam - zde si připravíte seznam(např. vyvložkovaný, cihlový.... Tento seznam se bude nabízet při vyplňování tohoto údaje), Jednotka - byt (= výběr ze seznamu evidovaných jednotek), Osoba/Dodavatel - z Adresáře Osob či Dodavatelů (= výběr z adresáře osob či dodavatelů)

V případě použití formátu Jednotka nebo Osoba/Dodavatel, budou na pasportu uvedeny kontakty, které jsou v adresářích uloženy. 

např. Pasport celého domu a v něm (pomocí položek pasportu) evidovat dle vašich potřeb: střechu- rozměry, poslední oprava, počet komínových lávek apod.), stoupačky- počet, revize, opravy, zastavěná plocha, rozměry, vnitroblok.... atd.

např. Pasport konkrétních jednotek (bytů): podlahová plocha- typ (lino, parkety), rozměry, poslední výměna..., vstupní dveře - typ (vchodové, vnitřní), počet, stav, datum poslední výměny, opravy...atd.

Rozložení položek

Po pořízení položek pasportu je možné upravit jejich umístění v pasportu pomocí Rozložení položek. Položky posouváme kliknutím a přetažením.

  1. Činnosti

Pro potřeby evidování a spravování pravidelných činností (např. revize, kontroly) je třeba přiřadit k pasportu činnosti, které budou tyto úkony vyjadřovat.

Popis vyplňovaných údajů:

Název-např. revize výtahu

Popis -např. typ výtahu, umístění, kdo má klíče od strojovny, vizuální kontrola

Výchozí řešitel- kdo odpovídá za daný úkol (může být určena pracovní pozice nebo osoba z adresář. Napište první písmeno osoby a program nabídne odpovídající osoby z adresářů. V případě použití pracovní pozice bude na tomto místě použita výchozí osoba přiřazená pozici za správce a zároveň je možno v jednotlivých nemovitostech určit osobu, která vykonává pozici za nemovitost. Tímto se v případě použití činností v nemovitostech k činnosti přiřadí vždy osoba z pracovní pozice určené k dané nemovitosti. (Pracovní pozici vytvoříte v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Pracovní pozice)

Dodavatel - vyberte výchozího dodavatele (vybíráte z adresáře, který je v modulu Správce). V modulu TZB je možné vybrat dodavatele pro konkrétní nemovitost

Perioda -zvolte z nabízených period nebo zadejte vlastní

Druh-zvolte (kontrola, revize, údržba nebo si založte vlastní činnost - např. test...)

Upozornit: zvolte počet dnů, kdy vás má předem program upozornit na danou činnost a datum nejbližší revize, prohlídky....

Upozornění se zároveň provádí automatickým odesláním zprávy na zadaný mail řešitele. Pravidelnost zasílání upozornění je třeba nastavit v nastavení uživatele v pravém horním rohu v ikoně "tří teček"-> Nastavení uživatele -> Upozornění

Takto pořízené činnosti se ukládají do položek Činností (1) a jsou k dispozici pro použití v dalších pasportech.

Vytvořením položek a činností je šablona připravena k použití v nemovitostech. V případě, že do šablony později doplníte položku či činnost, změní se obsah pasportu automaticky i v pasportech v jednotlivých nemovitostech, vždy v závislosti na použité šabloně.

V případě potřeby doplnění položky či činnosti jen u pasportu konkrétní nemovitosti, je tato možnost přímo u pasportu v nemovitosti přes Individuální položky, Individuální činnosti.

VYTVOŘENÍ PASPORTU PRO NEMOVITOST

modul TZB->Pasporty->Nový pasport

V tomto modulu vytvoříte pasporty pro každou nemovitost samostatně. Tím budete na každé nemovitosti evidovat jen to, co je třeba.

V modulu TZB se pohybujete mezi domy pomocí lupy nebo F3.

  1. Nový pasport

Při zakládání nového pasportu využíváte šablon, které jste vytvořili v modulu Správce

Pokud je již v nějaké nemovitosti připravený pasport, který chcete použít, lze jej importovat a to v Pasporty->nabídka Nový pasport->Import pasportů z nemovitosti.

Novému pasportu vyplňte Název a na záložce Šablona pasportu vyberte šablonu, kterou jste založili v modulu Správce(1).

Po výběru se zobrazí vytvořené položky a činnosti - na tomto místě lze určit, které položky (2) a činnosti (3) je třeba evidovat u dané nemovitosti (Ano/Ne). Zároveň lze u činností zanechat všechny Ano a po té u těchto činností změnit stav dle potřeby (Aktivní, Pozastavit, Zastavit) – tato možnost je v otevření pasportu (záložka činnosti) nebo v Činnostech (modul TZB->Pasportizace->Činnosti).

  1. Vyplnění pasportu

Po vytvoření pasportu je potřeba do jednotlivých položek vyplnit potřebné údaje pro evidenci. Nna vybraném pasportu použijte Vyplnit pasport (pomocí nabídky přes pravé tlačítko myši)

  1. Činnosti

Činnosti je potřeba aktivovat, aby bylo možné s nimi pracovat, evidovat jejich provedení a termín vypršení. Aktivaci provedete zadáním posledního provedení činnosti - pasport otevřete (např. 2x na něj klikněte) a konkrétní činnost aktivujte (můžete provést také na záložce Činnosti, kde jsou všechny činnosti, které s kterými můžete pracovat v rámci vybrané nemovitosti).

EVIDENCE ČINNOSTÍ (revizí, kontrol atd.) A JEJICH PROVEDENÍ

modul TZB->Činnosti

Na činnosti můžete měnit stav dle jejich využívání – z Aktivní změnit na Pozastavit či Zastavit. Pomocí volby Upravit můžete doplnit data provedených činností (například poslední revize). Od uloženého data se počítá termín pro připomínání na základě nastavené periody u činnosti. 

V úpravě činnosti je také možnost změny Řešitele z Výchozího (nastaven při vytváření činnosti v modulu Správce) na Vybraného (vyberete přímo osobu). Doporučujeme nechat nastavení Výchozí, protože tak můžete docílit jednoduché a rychlé změny osoby řešitele – stačí změnit řešitele na činnosti v modulu Správce nebo změnit osobu v pracovní pozici, v případě, že řešitelem je pracovní pozice. Změna bude na potřebných místech promítnuta. Takto se promítne jakákoliv změna provedená v činnosti v modulu Správce (např. změna periody nebo dnů upozornění).

Dále je možné vybrat dodavatele, který pro konkrétní nemovitost činnost vykonává a zaevidovat očekávanou cenu služby.

V přehledu je u každé činnosti uveden řešitel, termíny poslední a budoucího provedení činnosti a ukazatel počtu dnů do vypršení následujícího termínu provedení. 

Na vybrané činnosti zvolíte Upravit nebo kliknete na stav a doplníte datum. Od tohoto data se počítá termín pro připomínání na základě nastavené periody u činnosti.

Řešiteli automaticky chodí připomenutí na naplánovanou činnost. Připomenutí je možné více způsoby.
Všechny naleznete zde: Připomínání termínů činností, revizí

PODROBNÁ EVIDENCE PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ

Potřebujete evidovat i jednotlivá provedení činností včetně protokolů a evidence závad? Slouží k tomu funkce provedení činností. Pro zaevidování klikněte na ikonku klíče na řádku činnosti a zaevidujte konkrétní provedení se závadami, které zaevidujete na záložce Závady (na každou závadu bude vytvořen samostatný tiket).

VÝSTUPY
Tisk pasportu

Veškeré údaje, které jsou evidovány na pasportu lze zobrazit rozkliknutím vybraného pasportu. Zde jsou vypsané evidované položky, sledované činnosti a pokud položky pasportu jsou vázány na adresáře, jsou zde uvedeny také kontakty (např. na dodavatele nebo vlastníka/nájemníka).

Zároveň lze pasport vytisknout pomocí Výstupy->Pasport

Reporting - přehled činností za spravované nemovitosti

Za spravované nemovitosti lze vytvořit přehled činností a jejich termíny vypršení. Je zde možnost výběru, za které nemovitosti lze přehled vytvořit a to za všechny spravované, za všechny označené společným štítkem, nemovitosti určeného zákazníka nebo jen jedné vybrané (4). Dalším parametrem je období vypršení termínu činnosti (5).

Tento přehled vytvoříte v modulu SPRÁVCE->Reporting->Technická správa->Exportovat

ZVEŘEJNĚNÍ NA PORTÁLE
Zveřejnění činností

modul TZB->Činnosti

Prováděné činnosti lze zveřejnit na portál vlastníkům/nájemníkům.

Vybrané činnosti vyberte označením myší a přes nabídku pravého tlačítka myši zvolte Nezveřejněno/Zveřejněno. Toto můžete provést i u konkrétní činnosti - činnost otevřete a použijte tlačítko Nezveřejněno/Zveřejněno.

Zveřejnění pasportu

modul TZB->Pasporty

Evidované pasporty lze zveřejnit na portál vlastníkům/nájemníkům.

Vybraný pasport otevřete (nabídka pravého tlačítka myši Otevřít nebo poklikání na řádku pasportu) a použijte tlačítko Nezveřejněno/Zveřejněno.

Řešiteli automaticky chodí připomenutí na naplánovanou činnost. Připomenutí je možné více způsoby. Všechny naleznete zde: Připomínání termínů činností, revizí


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)