Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Vytvoření přístupu

Aktualizováno 10 months ago od Vaňková

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé  - zde zakládáte a spravujete uživatele, kteří budou mít oprávnění pracovat v aplikaci. Uživatele založte pomocí Nový uživatel.

Přístup uživatelům umožňujete pomocí role, v které definujete způsob přístupu do jednotlivých modulů, nabídek a záložek.
Role vytváříte v modulu Správce->Oprávnění->Role. Více o nastavení role najdete v tomto článku: Role pro nastavení práv

Uživatel, který má přístup do aplikace má možnost se přihlašovat pomocí dvoufázového ověření, které je vyšším zabezpečením uživatelského účtu pomocí kódu z mobilní aplikace (potřebné nastavení provede uživatel v Nastavení uživatele, které je dostupné v pravém horním rohu aplikace v ikoně "tří teček").

Vytvoření přístupu pro pracovníky

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé
Pro pořízení přístupu nového zaměstnance (uživatele) je třeba založit nového uživatele. Uživatelem je osoba, která má mít přístup do aplikace Domsys.

Pro zřízení přístupu je třeba vyplnit:

Záložka Obecné - Příjmení a jméno -  vyplňte jméno

Záložka Rozšíření – Mobil – vyplňte telefonní číslo (tento údaj je možné zobrazit v tiskových výstupech)

Záložka Přístupy: 
Umožnit přihlášení – zadáme ANO 
Přihlašovací jméno (email) – zadáme mail (tento mail je možné zobrazit v tiskových výstupech).  Na tento e-mail přijde uživateli informace o přihlašovacích údajích. 
Role oprávnění - zde vyberte roli, kterou řeknete k jakým úkonům bude mít uživatel oprávnění. Vyberte ze systémových rolí nebo z rolí vámi vytvořených. Nové role můžete vytvořit v modulu Správce->Oprávnění->Role 
Informovat nového uživatele - použijete-li Ano, bude uživatel informován e-mailem o nově zřízeném přístupu a přihlašovacích údajích

Nastavení oprávnění konkrétnímu uživateli

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé->Nastavení oprávně

Uživateli je potřeba pomocí Role určit jeho práva pro práci s Domsysem. V kartě uživateli určíte výchozí roli.
Dále je možné přímo pro uživatele přístup blíže specifikovat pro jednotlivé moduly (1) a nemovitosti (2), v případě potřeby umožnit přístup jen do určitých nemovitostí.

Zde lze použít k nastavení přístupu již přednastavené systémové role či role vlastní (nastavení rolí je řešeno v článku Role pro nastavení práv).

Systémové role:

Administrátor - plně oprávněný pracovník (vedoucí, IT specialista...) , má přístup do všech modulů a menu - včetně možnosti vlastního nastavování Oprávnění (přístupů) do Domsysu

Řešitel - uživatel programu

Oprávnění lze specifikovat nastavit těmito způsoby:

1. Přenastavení rolí

Zde je možné změnit role individuálně pro vybrané moduly či nemovitosti. Takto změněné role budou mít přednost před výchozí vybranou rolí v nastavení přístupu uživatele.

Na záložce Obecné je možné změnit role pro konkrétní moduly a na záložkách Modul NEMOVITOST, TZB a HELPDESK je možné při přístupu ke všem nemovitostem změnit roli pro vybrané nemovitosti. Výběr nemovitostí provedete přesunutím do individuálního oprávnění a to kliknutím na šipku u požadované nemovitosti. Změnu role provedete po kliknutí na tlačítko Role na řádku nemovitosti.

2. Přístup jen pro vybrané nemovitosti

Má-li mít uživatel přístup jen na vybrané nemovitosti, je třeba na záložce Obecné u požadovaných modulů nastavit přístup k nemovitostem kliknutím na Vybrané a na záložce vybraného modulu provést výběr nemovitosti přesunutím do individuálního oprávnění a to kliknutím na šipku u požadované nemovitosti. I u takto vybraných nemovitostí lze přenastavit jinou roli pro přístup než je nastavena u uživatele jako výchozí. Změnu role provedete po kliknutí na tlačítko Role na řádku nemovitosti.

3. Přístup k dokumentům a nástrojům

Na záložce Dokumenty a Nástroje lze nastavit přístup k těmto údajům jen pro konkrétní místa. Jedná se o nastavení přístupu k dokumentům v Aktovce, Štítkům, Úkolům a Poznámkám, které jsou k dispozici na každém řádku v Domsys.

Přehled oprávnění

Pro kontrolu správného nastavení oprávnění uživatele lze vytvořit přes pravé tlačítko myši Přehled oprávnění uživatele.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)