Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Přehledy, výstupy, reporting

V aplikaci jsou k dispozici výstupy a exporty, které lze stáhnout do vašeho počítače, otevřít ve webovém prohlížeči, vytisknout či poslat.

TIP: Na konci článku najdete návod jak nastavit požadované údaje v záhlaví sestav pdf a video s návodem jak vytvořit výstupy pro vlastníka/nájemce v cizím jazyce.

V jednotlivých záložkách jsou výstupy zaměřené na konkrétní požadovaná data.

Dále je možné jednotlivé zobrazené tabulky v záložkách exportovat pomocí ikony diskety do PDF či Excel (ve výstupu v Excel naleznete více evidovaných informací).


V každé nemovitosti (modul Nemovitost->Nemovitost->Přehledy) je k dispozici záložka Přehledy, kde jsou tyto výstupy s přehledy za celou nemovitost: stav fondu, export pro program HlasováníSVJ (.hlas), prezenční listina, přehled zůstatků anuity, přehled kaucí, rozvrh nájemců (při komplexní evidenci nájemních smluv)

Výstupy v cizím jazyce

Máte-li vlastníka/nájemce cizince a potřebujete výstupy přímo pro něj v cizím jazyce, nastavte požadovaný výchozí jazyk. Nastavení provedete v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->záložka Vlastníci/Nájemci->použijte Upravit na požadovaném vlastníkovi/nájemci a na záložce Ostatní vyberte výchozí jazyk. Tímto nastavením se při vytvoření evidenčního listu, změnového listu a vyúčtování fondu pro konkrétního vlastníka/nájemce použije automaticky výchozí jazyk, který je nastaven.

Nemáte-li nastaven jazyk u vlastníka/nájemce, můžete jej určit přímo v nastavení výstupu (modul Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->záložka Vlastníci/Nájemci->Výstupy->Evidenční list, Změnový list, Vyúčtování fondu).

Chcete nastavit uváděné údaje v záhlaví a zápatí výstupů?
Podívejte se na tyto články s návody: Nastavení výstupů , Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Reporting za spravované nemovitosti

Přehledy lze vytvořit pro konkrétní nemovitost, nemovitosti za zákazníka, nemovitosti veškeré spravované nebo nemovitosti dle označení štítkem.Výstupy lze udělat také za vybranou pracovní pozici. Každý přehled má své další individuální nastavení. Výstup může mít formát např. PDF, Excel (XLS).

Výstupy jsou v reportingu průběžně doplňovány o další.

Níže jsou uvedeny příklady výstupů:

Finance - souhrnné výstupy bankovních, pokladních a Sipo účtů

Přehled účtů - Vytvoří seznam používaných účtů jednotlivých vybraných nemovitostí dle typů účtů s informací, ke kterému dni je poslední transakce a o stavu účtu k tomuto dni.

Stavy účtů ke dni - Vytvoří seznam používaných účtů jednotlivých vybraných nemovitostí dle typů účtů s informací o stavu v Kč k určenému dni.

Možné nastavení výstupu:

Nemovitost – lze vybrat konkrétní nemovitost, nemovitosti za zákazníka, nemovitosti veškeré spravované  nebo nemovitosti dle označení štítkem

Formát – možné formáty výstupu jsou např. PDF, Excel (XLS)

Typ účtů – výběr jednoho nebo více typů účtu (typem se rozumí banka, pokladna, SIPO)

Stavy ke dni – toto nastavení je u výstupu Stavy účtů ke dni

Předpisy - výstupy týkající se předpisů

Vytvoří seznam neuhrazených předpisů za určené období a vybrané nemovitosti, seskupené po nemovitostech, vlastnících/nájemcích nebo předpisech.

Vlastník/nájemce - výstupy související s vlastníky/nájemci

Saldo ke dni po vlastnících/nájemcích - Zde lze vytvořit přehled salda za jednotlivé vlastníky/nájemníky či za celé nemovitosti k určenému datu.

Saldo k datu = neuhrazené předpisy - stav konta

Zahrnout nulové Ano/Ne – výběr možnosti či do přehledu budou zahrnuta salda s celkovou částkou 0Kč.

Příklady možných nesrovnalostí:

1. předpis na měsíc 12/2015 ve výši 1500Kč byl uhrazen v následujícím měsíci a to 20.1.2016, bude v saldu k 31.12.2015 uveden předpis jako neuhrazený ve výši 1500Kč

2. příchozí úhrada z 20.6.2016 párována na předpis následujícího měsíce a to 7/2016 - tato platba bude v saldu k např. 30.6.2016 jako stav na kontě (přeplatek)

Seznam osob - Přehledný seznam osob evidovaných na nemovitostech k vybranému dni včetně kontaktů.

Přehled výše nájemného a služeb / Přehled výše fondu a služeb - Vytvoříte přehled za vybraný měsíc, kde u každého vlastníka/nájemníka budou souhrnné předepsané částky za nájemné, služby nebo fond a služby.

Kontroly - sestavy ke kontrole např. chybějících odečtů, používaných složek předpisu, používaní externí rozúčtovatelé na nemovitostech

Chybějící odečty - Zde je možnost vytvořit sestavu s přehledem nemovitostí s vypsanými měřidly, u kterých chybí zadané odečty ke konci roku (odečty k vyúčtování).Jsou zde uvedena měřidla měřících soustav, které jsou použity do způsobu rozúčtování složek předpisu.

Možné nastavení výstupu:

Nemovitost – lze vybrat konkrétní nemovitost, nemovitosti za zákazníka, nemovitosti veškeré spravované nebo nemovitosti dle označení štítkem

Rok – určíte, pro který vyúčtovávaných rok chce vytvořit sestavu

Externí rozúčtovatelé  - Tato sestava obsahuje nemovitosti, které používají pro způsob rozúčtování složek předpisu externí rozúčtovatele.

Možné nastavení výstupu:

Nemovitost – lze vybrat konkrétní nemovitost, nemovitosti za zákazníka, nemovitosti veškeré spravované nebo nemovitosti dle označení štítkem.

Pro technickou správu je k dispozici např. reporting Pasporty .

Činnosti (revize apod.) - Součástí přehledu je vyjmenování pasportů, ke kterým jsou činnosti přiřazeny a zároveň nemovitosti, na kterých jsou činnosti prováděny včetně přiřazených řešitelů.

Možné nastavení výstupu:

Nemovitost – lze vybrat konkrétní nemovitost, nemovitosti za zákazníka, nemovitosti veškeré spravované  nebo nemovitosti dle označení štítkem

Formát – možné formáty výstupu jsou např. PDF, Excel (XLS)

Vyprší od  do – určení období vypršení data činností

---


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)