Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Vyúčtování v účetnictví

Aktualizováno od Vaňková

Roční vyúčtování vzniká v Domsys. Potřebujete také v účetnictví proúčtovat hodnoty, které do vyúčtování vstoupily? Níže jsou uvedené tiskové sestavy pro kontrolu a příklad zaúčtování vyúčtování.

PRO KONTROLU DAT MŮŽETE POUŽÍT NÍŽE UVEDENÉ TISKOVÉ SESTAVY
  • PLATBY NEZAHRNUTÉ DO VYÚČTOVÁNÍ

modul Správce-Reporting-Finance-výstup Transakce-účetní odchylky úhrad předpisů

Ve výstupu se zobrazí platby z aktuálního roku, které nebyly zahrnuty do vyúčtování aktuálního roku, protože např. byly přiřazeny k předchozím či následujícím rokům. Dále tu jsou uvedeny platby z jiných let, které byly zahrnuty do vyúčtování aktuálního roku.

  • SEZNAM VYÚČTOVÁNÍ na jednotlivé vlastníky/nájemce

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-pomocí ikony diskety)

  • TISK VYÚČTOVÁNÍ

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Výstupy-Vyúčtování)

V seznamu vyúčtování označte vlastníky/nájemce, kterým chcete vytvořit vyúčtování v PDF (v nastavení výstupu je možnost určit, zda vyúčtování bude později z PDF tištěno oboustranně).

  • CELKOVÉ NÁKLADY A ÚHRADY vstupující do vyúčtování

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Další-Souhrn vyúčtování)

Pomocí nabídky Souhrn vyúčtování či klávesy F7 získáte celkové částky nákladů za jednotlivé složky vstupující do vyúčtování a to včetně úhrad a výsledku vyúčtování celkem za celou nemovitost.

 

  • PŘEHLED NÁKLADŮ, PŘEDPISŮ A ÚHRAD vstupujících do vyúčtování

(modul Správce-Reporting-Vlastník/Nájemce- Vyúčtování-Přehled po složkách nemovitosti)

PŘÍKLAD JAK ZAÚČTOVAT VYÚČTOVÁNÍ V SVJ

! Příklad není závazný a konkrétní zaúčtování je na účetních !

Výsledek vyúčtování v účetnictví vznikne proúčtováním částek z účetních účtů. V účetnictví vytvoříte například interní doklad.

  • VYÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDEPSÁNO

U tohoto vyúčtování porovnáte náklady, které vstupují do vyúčtování s předpisy (např. účty 315, kde náklady evidujete oproti účtům 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky). Proúčtováním účtů pro náklady oproti účtům pro předpisy získáte výsledek vyúčtování. Výsledek vyúčtování vypočítaný v účetnictví porovnáte s výsledkem vyúčtování v Domsys.

Předkontace pro zaúčtování může vypadat takto: 324/315

Pro zaúčtování můžete použít účet interního zúčtování, který po zaúčtování by měl být 0Kč. Takové zaúčtování by mohlo vypadat takto: 324/395 a 395/315

Domsys vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny - nezapomeňte proúčtovat také zaokrouhlení.

  • VYÚČTOVÁNÍ OPROTI UHRAZENO

U tohoto vyúčtování je třeba myslet na to, že vytvořením vyúčtování automaticky dlužné předpisy na vyúčtované složky zanikají (jsou vyúčtováním uhrazeny). Je tedy při kontrole potřeba porovnat náklady, které vstupují do vyúčtování oproti předepsaným částkám na složky vstupující do vyúčtování ponížené o dluh na pohledávkách.

Proúčtováním účtů pro náklady oproti účtům pro předpisy ponížené o dlužné předpisy získáte výsledek vyúčtování. Výsledek vyúčtování vypočítaný v účetnictví porovnáte s výsledkem vyúčtování v Domsys.

Například: stavy účtů 315, kde evidujete náklady ve výši 30 000Kč porovnáte se stavy účtů 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky v celkové výši 25 000Kč a jsou ponížené o stav účtu 311, kde je dluh z neuhrazených předpisů ve výši 1 500Kč. Z toho vyplývá, že 30000-(25000-1500)=30000-23500=celkový výsledek vyúčtování je nedoplatek 6500Kč. Uvědomte si, že když od předpisů odečtete dluhy, získáte kolik je na předpisech uhrazeno.

Předkontace pro zaúčtování mohou vypadat takto:

Pro zaúčtování můžete použít účet interního zúčtování, který po zaúčtování by měl být 0Kč. Takové zaúčtování by mohlo vypadat takto:

Domsys vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny - nezapomeňte proúčtovat také zaokrouhlení.

Do vyúčtování oproti uhrazeným částkám jsou zahrnuty všechny platby napárované na předpisy vyúčtovávaného roku, tedy i platby přes roky. Ke kontrole takovýchto plateb můžete využít sestavu v modul Správce-Reporting-Finance-výstup Transakce-účetní odchylky úhrad předpisů.
Na výsledek vyúčtování Domsys vytvoří předpis pro každého vlastníka.

Příklad: děláme vyúčtování za rok 2022 v dubnu 2023. Vznikne vlastníkům nedoplatek či přeplatek. Tyto nedoplatky a přeplatky jsou vlastníkům předepsány v květnu 2023 - i tento předpis může být přenášen do účetnictví a může mít své zaúčtování.

Když chceme předpis na vyúčtování do účetnictví importovat, jak nastavíme tedy zaúčtování?

! Níže uvádíme pouze příklad zaúčtování, tedy nezávazný - konkrétní zaúčtování je na účetních !

V účetnictví v SVJ nepárujete banku na konkrétní předpisy, ale pouze evidujete stav na pohledávkovém účtu např. 311.

Jak s předpisem na vyúčtování můžete v účetnictví pracovat?

1. zaúčtujete vyúčtování například výše uvedenými předkontacemi

2. na účtu 315xx tak evidujete výsledek vyúčtování

3. v Domsys se vytvoří na nedoplatky/přeplatky předpis

4. protože víme, že v účetnictví neřešíme předpisy saldokontně bude nejlepší mít všechny pohledávky a závazky na účtu 311 (protože všechny platby od vlastníků se nám účtují 221/311) - tedy i výsledky vyúčtování, které ale teď máme na 315xx (315xx je účet kde nám vznikl výsledek vyúčtování když jsme proúčtovali stavy účtů 315,324 a 311 a souhlasí nám s výsledkem vyúčtování provedeným v Domsys). Předpisu na vyúčtování tak nastavíme předkontaci 311/315xx (nastavíte v Účetnictví-Nastavení) - tím přeúčtujeme vyúčtování na stejný účet jako běžné předpisy.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)