Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Aktualizováno od Vaňková

Základní princip správy nájemních domů/bytů je obdobný jako např. správa společenství vlastníků. Níže uvedený videomanuál Vám ukáže, jak jednoduchá správa může být.

Pod videoukázkou naleznete návod, který Vás názorně provede krok za krokem zaevidováním nemovitosti, nájemců a dalších s tím spojených úkonů.

Návod krok za krokem - Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor 

Založení nemovitosti

Nemovitost vytvoříte v modulu Správce (ikona zeměkoule) -> nabídka Správce -> záložka Nemovitosti -> Nová stavba (či pozemek).

Příklady založení nemovitosti:

Vlastníte celou nemovitost, v které pronajímáte jednotlivé jednotky = založíte nemovitost s její konkrétní adresou, v které budou pronajímané jednotky.

Vlastníte jednotky v různých nemovitostech a pronajímáte je = založíte nemovitosti s jejich konkrétními adresami a v každé nemovitosti budou jen vámi pronajímané jednotky.

Spravujete nějakému majiteli jeho jednotky, které má na různých adresách = založíte nemovitosti s jejich konkrétními adresami, v kterých budou jednotky jen konkrétního majitele.

Důležité údaje, které je třeba vyplnit jsou označeny *. Zadejte Název, vyberte Formu nemovitosti "Pronájem" a adresu nemovitosti. Adresu nemovitosti začněte vypisovat a budou Vám nabízeny platné adresy z registru. Takto vytvořenou nemovitost uložte pomocí Uložit.

Platí nájemci z různých nemovitostí na jeden účet nebo více nemovitostí patří jednomu majiteli, u kterého probíhá veškerá ekonomika? Pak využijete modulu CRM, který pro tyto účely slučuje nemovitosti. Více se dozvíte v článku Správa více domů jednoho majitele (modul CRM) .

Přejděte k samotné správně nemovitosti a to označením požadované nemovitosti a použitím tlačítka Spravovat.

Aplikace otevře konkrétní nemovitost v modulu Nemovitost (ikona domečku), kde probíhá správa jen vybrané nemovitosti. Mezi nemovitostmi se můžete přepínat pomocí ikony lupy v horní liště.

Nemovitosti vytvořte jednotky, které jsou pronajímány a to v nabídce Nemovitost -> Jednotky -> Nová jednotka.

Podívejte se co vše k nemovitosti a jednotkám můžete evidovat: Evidence nemovitostí a jednotek

Poměrová měřidla

Zadáme měřící soustavy, které sdružují poměrová měřidla. Evidujete taková měřidla, která slouží k rozúčtování. Pro potřeby rozúčtování neevidujeme např. měřidlo elektřiny společných prostor, protože neslouží k rozúčtování nákladů. Měřidla evidujeme v menu Nemovitost (1) -> Měřidla (2). Abychom mohli vytvořit naše první měřidla, založíme Měřící soustavu. Založíme měřidla pro rozúčtování studené vody. Měřící soustavu založíme kliknutím na tlačítko Měřící soustavy (3).

 

Nová měřící soustava Studená voda

Kliknutím na Nová měřící soustava (1) se nám zobrazí okno pro zadání nové měřící soustavy. Měřící soustava sdružuje poměrová měřidla. Zadáte název měřící soustavy, měrnou jednotku patního měřidla - v tomto případě m3. Odečet poměrového měřidla ponecháte Stav. Spotřeba slouží pro takové měřiče (např. RTN na radiátorech), které každý rok počítají od nuly. Kliknutím na Uložit (2) Měřící soustavu uložíme.

Vytvoříme poměrová měřidla

Klikem pravým tlačítkem na měřící soustavě zobrazíme místní nabídku, kde vybereme Hromadné vytvoření měřidel.

 

Hromadné vytvoření poměrových měřidel

Vybereme jednotky, pro které chceme měřidlo vytvořit. V našem případě vytvoříme všem jedno poměrové měřidlo studené vody. Označíme všechny jednotky klikem na Označit vše (1), dále vyplníme vlastní název měridla. Například dle jeho umístění (2). Kliknutím na Uložit (3) necháme všechna měřidla vytvořit. Vytvořená měřidla si prohlédneme kliknutím na záložku Měřidla.

 

Počáteční stavy měřidel

Do vytvořených měřidel doplníme počáteční stavy, s kterými začínají v Domsys (je-li vámi první zpracovávané období v Domsys rok 2019, pak počáteční stav je roven odečtu k 31.12.2018). Počáteční stav doplníte v úpravě měřidla.

Složky předpisu

Složka předpisu je základním stavebním kamenem předpisu plateb. Složkou předpisu se rozumí jednotlivé položky, z kterých se bude skládat předpis plateb. Složkou předpisu říkáte, co v dané nemovitosti nájemci budou platit za služby a další položky pravidelných plateb (později vzniklých předpisů). Na složce předpisu můžete nastavit výchozí pravidlo jak má být částka do předpisu vypočítána - lze-li nějaké určit a pokud je složka zálohou, pak určíte jak mají být evidované náklady rozúčtovány mezi jednotlivé nájemce.

Do složky předpisu také evidujete náklady (náklady pořizujete v modulu Nemovitost či CRM->Finance, přiřazené náklady do složek najdete v modulu Nemovitost->Finance-Náklady složek).

Před vytvořením složek předpisu si ujasněte, zda budete vytvářet také konečná vyúčtování odstěhovaným nájemcům. Toto rozhodnutí má vliv na způsob jakým budete složky předpisu vytvářet. Podívejte se na článek Vyúčtování odstěhovanému nájemci , kde je popsána práce s konečným vyúčtováním.

Vytvoření složky předpisu

V níže uvedeném příkladu vytvoříme složku Studená voda. Klikneme na Nová složka.

Zadáme název složky (1), typ složky (2) - zda se vyúčtovává dle skutečných nákladů či nikoli (je-li to např. záloha, která se ve vyúčtovává, pak je typ Záloha, placený nájem je typu Nájem a vybíraná kauce je typu Kauce). Pro případ studené vody se složka vyúčtovává a je typ Záloha.

Výchozí výše platby - zvolte jakým způsobem bude vypočítán požadavek na zálohu (3). Například dle počtu evidovaných osob (uživatelů). Dále zadáme částku na jednu osobu, kterou určíme tzv. časovou osou (4). O zbytek se postará Domsys. Dle počtu osob bude tvořit předpisy. Pokud není možné stanovit částku pomocí nějakého výpočtu a nájemcům jsou částky stanoveny individuálně, pak zde zvolíte Nepočítat automaticky.

Jelikož jsme zvolily složku typu "záloha (vyúčtuje se)", je zapotřebí ještě zvolit, jak budou náklady ve vyúčtování rozúčtovány. Klikneme na záložku Rozúčtování (5).

Rozúčtování složky předpisu

V tabulce vyberete jakou část nákladů (1) budete rozúčtovávat jakou metodou (2). Rozložení nákladů v roce ponechejte jako standardní (více vysvětluje nápověda po stisku F1).

Abychom rozúčtovali náklady na studenou vodu dle náměrů, zvolíme metodu rozúčtování Měřící soustava: Studená voda. (2) (tu jsme si založili již dle předchozího kroku).

Kliknutím Uložit (3) novou složku uložíme.

Přiřazení složek k jednotkám

Každá jednotka může mít přiřazeny různé složky. Nyní máme založeny složky, ale nepřiřadili jsme je žádné jednotce. Klikneme na Přiřadit jednotky postupně (1) a (2). Přiřazením určíme, které jednotky se složce podílejí a mají ji platit.

Zobrazí se nám okno Přiřadit jednotky ke složce. Označíme všechny kliknutím na Označit vše (3) a poté Uložit (4). Nechceme-li složku přiřadit všem jednotkám, vybereme ze seznamu za pomocí Shift/Ctrl a kliknutí (standardně jako ve Windows) ty jednotky, ke kterým přiřadíme.

Evidence nájemců

Nabídka Nájemci -> Záložka nájemci -> Nový nájemce

Vyberte jednotku, ke které chcete nájemce přiřadit.

K nájemci vyplňte potřebné údaje:

Nájemce od – zadejte od kdy je nájemcem (od kdy jednotku užívá), „počátek“ znamená bez zadaného začátku tedy je tam od chvíle, kdy Nemovitost v Domsys evidujete

Nájemce do – zadejte, ke kterému dni chcete nájemce v aplikaci ukončit (k jakému dni ukončil užívání jednotky). „Současnost“ znamená, že nájemce není ukončen.

Vztah k nemovitosti - určuje vztah k nemovitosti. Tímto nastavením ovlivníte pouze terminologii na evidenčním listu. Je-li nájemce spíše podnájemce, zde to změňte, jinak ponechejte "Výchozí".

Účet pro platby – „výchozí účet“ znamená, že bude použit účet označený jako Výchozí pro platbu předpisů (používané účty a způsoby plateb nastavíte v modulu Nemovitost->nabídka Nastavení->záložka Účty). Pokud používá Nemovitost více účtů a někdo hradí předpisy na jiný, než výchozí, vyberte jej na tomto místě.

Variabilní symbol – můžete upravit variabilní symbol, který je tvořen automaticky dle nastavení (nastavení změníte v nabídce Nastavení->Nemovitost->Obecné). Doporučujeme prověřit, zda bude některý ze způsobů vyhovovat. Do budoucna tak nemusíte myslet na to, jak VS pro nového vlastníka vytvořit.

Záložka Odpovědné osoby

Osoby rozlišujeme na Odpovědné osoby a Uživatele, jelikož s někým je nájemní vztah uzavřen a někdo jiný může být jejím uživatelem. Do záložky Odpovědné osoby evidujete osoby, které jsou součástí nájemního vztahu. Osobu můžete zadat ručně pomocí „Nová osoba“ nebo vybrat z adresáře „Vybrat z adresáře“.

Lze evidovat nejen nájemce, ale také osoby, které mají různý vztah k jednotce a nájemci jako např. zástupce, ostatní. Evidovat tak můžete např. spolubydlící.

Počet osob, který vstupuje do výpočtu částek ze složek předpisu, které jsou vázány na tyto počty je potřeba zadat do záložky Uživatelé.

Záložka Uživatelé

Lze zaevidujte uživatele jako počet, dle kterého budou počítány služby.

Metoda – počet osob (uživatelů) lze v aplikaci Domsys evidovat dvěma způsoby.

  • časová osa – neznáte-li jména uživatelů a chcete evidovat pouze číselně, velmi doporučujeme použít časovou osu. Časová osa má hned několik výhod. Můžete evidovat změnu osob libovolně v průběhu roku i v budoucích měsících a máte výborný přehled o nastavení počtu osob.
  • dle zadaných osob – pro výpočet počtu osob je použit způsob Evidovaní uživatelé, kde jmenovitě evidujete jednotlivé osoby spolu s intervaly, kdy jednotku užívali. Ve vyúčtování je poté provedeno rozúčtování přesně na dny, dle zadaných intervalů užívání.

Záložka Ostatní

Splatnost předpisu – má-li mít nájemce individuální splatnost předpisu oproti výchozímu nastavení pro Nemovitost (Nastavení->Nemovitost->Předpisy)

Účet pro přeplatky – je-li evidováno více osob a u nich bankovní účty, vyberte, kterému z nich budou zasílány případné přeplatky z vyúčtování.

Vytvářet upomínky – zde můžete generálně blokovat vytváření upomínek pro daného nájemce.

Chráněná výše konta – zadejte částku, která bude na vlastníkově kontu zachována i v rámci vyúčtování. Tedy bude-li chráněná výše konta 10000Kč, nájemci se do vyúčtování započítá jen ve výši, která překračuje 10000Kč.

Jazyk – nájemci můžete generovat výstupy v jiném jazyce, než v kterém Domsys užíváte. V tuto chvíli můžete zvolit Česky, Slovensky, Anglicky.

Záložka Podmínky - tato záložka je dostupná v nemovitosti, kdy režim nájemních smluv je Zjednodušený (režim nastavíte v modulu Správce->v úpravě nemovitosti na záložce Rozšířené)

Na této záložce evidujete informace k nájemní smlouvě:

Smlouva od/Smlouva do/Číslo smlouvy - zadejte údaje ze smlouvy

Upozornit dnů před koncem smlouvy - aplikace upozorní na blížící se konec nájemní smlouvy předem a to dle zde zadaného počtu dnů. Upozornění probíhá pomocí pracovní pozice (pracovní pozici založíte v modulu Správce->Nastavení->Pracovní pozice)

Kauce - zaevidujte si informace k vybírané kauci

Kauce lze také evidovat přehledněji a to včetně všech požadavků k úhradě a jednotlivých připsaných plateb.
Více o kaucích naleznete v tomto článku: Kauce

Potřebujete k nájemci evidovat více údajů? Využijte možnost vytvoření vlastních profilů (libovolných položek) v modulu Správce->Správce->Profil. Máte-li profily vytvořené, stačí konkrétního vlastníka/nájemce Otevřít či rozkliknout a údaje doplnit.

Tvorbou profilů a jejich vyplněním Vás provede článek Profily (uživatelsky definovatelná pole) .

Nastavení výše předpisu pro konkrétního nájemce

Je-li potřeba nájemci nastavit platby individuálně přímo jen pro něj, stačí na vybraném nájemci použít nabídku pravého tlačítka myši - Otevřit (či 2x kliknout) a v Jeho finance->Složky předpisu změnit nastavení požadované složky předpisu pomocí Akce->Individuální nastavení složky pro nájemce.

Zde můžete pomocí časové osy zaznamenat konečnou částku, která mu bude vstupovat do předpisu. Časová osa slouží k zaznamenání změn z průběhu roku.

Kontrola výše očekávaných plateb

Ano, nyní máme zadáno vše pro výpočet výše měsíčních plateb a můžeme vytvořit Evidenční list. Před vytvořením si však výši očekávaných plateb zkontrolujeme.

Nájemci -> Nájemci -> pravé tlačítko na nájemci -> Přehled výpočtu předpisů

V tabulce vidíme, jakou výši bude nájemce hradit. Kliknutím na částku, dojde k zobrazení okna, kde je původ částky vysvětlen. Tímto způsobem si můžeme rychle zkontrolovat, zda se budou nájemci vypočítávat předpisy dle očekávání.

Evidenční list

V menu Nájemci -> Nájemci -> Výstupy vytiskneme evidenční listy. Označte jednoho či více nájemců (klik + SHIFT, klik + CTRL, CTRL+A pro označení všech) a vyberte Výstupy->Evidenční list.

V okně Nastavení výstupu vyberte měsíc, pro který chcete Evidenční list vytvořit a dále zda chcete přiložit platební kalendář a pokud ano, od jakého měsíce.

Klikem na Exportovat vytvoříte PDF Evidenční listy pro všechny označené nájemce. 

Po vyexportování si PDF s Evidenčními listy stáhněte kliknutím na Stáhnout nebo prohlédněte pomocí Náhled.

 

Takto nastaveným nájemcům je potřeba vytvořit předpisy, ke kterým budete evidovat platby.
Tím v Domsys zjistíte, který nájemce dluží, jakou má platební morálku a můžete například vytvořit upomínky.

Pokračujte těmito návody:
Předpisy plateb
ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.
Upomínky

Platí nájemci z více nemovitostí na účet patřící jednomu subjektu? Pak použijte modul CRM, kde lze nemovitosti přiřadit tzv. zákazníkovi a spravovat např. bankovní účet na jednom místě. Více o modulu CRM a zákazníkovi se dozvíte zde: Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)
Další informace a manuály jsou k dispozici v tematických článcích zde na Centru podpory, např.:

Nájemní smlouvy

Kauce

Měřidla - vytvoření a výměna

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Strážce spotřeby


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)