Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Schvalovací procesy

Co jsou schvalovací procesy a jaký je jejich princip?

Schvalovací procesy dávají možnost schvalovat objednávky, tikety či doklady na různých úrovních vymezených částkami s nastavením kvóra (počet nutných souhlasů pro schválení na dané úrovni vyjádřený počtem osob či %). Záznamy v nastavení schvalovacího procesu přidáváte pomocí symbolu + , pomocí "Akce-Upravit" záznamy editujete.

Schvalování probíhá postupně v jednotlivých uživatelem definovaných úrovních, které jsou podmíněny výší plnění dokladu či objednávky. Ke každé úrovni lze definovat osoby, které schvalují jménem, případně obecným výrazem Nadřízený, který bude zvolen podle toho, kdo je nadřízený osoby, která objednávku či doklad do systému vložila. Každému uživateli lze přiřadit nadřízeného. Osob v rámci jedné úrovně může být více a u každé lze definovat, zda je její souhlas v dané úrovni nezbytný pro schválení dané úrovně. Je-li uvedeno více osob, bude počet nutných souhlasů definovat kvórum (počet nutných souhlasů pro schválení na dané úrovni).

Po spuštění schvalovacího procesu osoby ve schvalovacím procesu obdrží žádost o schválení formou informace v aplikaci. V uživatelském nastavení si uživatelé mohou nastavit zasílání těchto žádostí na e-mail.

Samotné schvalování probíhá v aplikaci pod přihlášením uživatele. Schvalování probíhá dotazem na „schválit“, „zamítnout“ přímo z výstupu PDF objednávky, dokladu či tiketu součástí kterého jsou také přílohy uložené v aktovce konkrétní objednávky či dokladu.

Jakmile je schváleno první osobou, bude objednávka zablokována proti změnám, včetně změny souborů v přílohách. Doklady je možné i přes schválení upravovat. Právo k úpravám je řešeno v nastavení uživatelské role.

Pokud je objednávka či doklad při schvalovacím procesu některou z osob zamítnuta, je pro uložení tohoto rozhodnutí vyžadován důvod.

Zadavatel objednávky či dokladu je informován o konečném stavu schvalování (schváleno/zamítnuto). Každý uživatel zahrnutý do schvalovacího procesu má k dispozici přehled schvalování, ke kterým se vyjádřil.

V detailu každé objednávky, dokladu či tiketu je k dispozici aktuální stav schvalování s přehledem hlasování jednotlivých osob zahrnutých do procesu.

Založení schvalovacího procesu

Modul SPRÁVCE->Nastavení->Číselníky

Schvalovací proces přidáváte pomocí symbolu + , pomocí "Akce-Upravit" záznamy editujete.

Obecné

Název - zadejte název (pojmenování) schvalovacího procesu

Popis – v případě potřeby zadejte popis schvalovacího procesu (např. v jakých případech bude použit)

Úrovně

Vytvořte úrovně, které budou vymezené částkami. V případě objednávky vyšší než určená částka bude použito pro schválení kvórum a osoby přiřazené dané úrovni. Úrovní může být libovolný počet. Úrovně přidáváte a ubíráte pomocí + -.

Název – zadejte název úrovně

Částka větší než – zadejte částku, která určí hranici při jejímž překročení bude použito kvórum (počet nutných souhlasů pro schválení na dané úrovni) a přiřazené osoby.

Kvórum – zde vyberte způsob stanovení počtu nutných souhlasů pro schválení. Je možno nastavit pomocí procentuálního vyjádření (např. je třeba, aby alespoň 50% z přiřazených osob k úrovni objednávku schválilo) nebo pomocí počtu osob (např. je třeba, aby alespoň dvě osoby přiřazené k úrovni objednávku schválili).

Osoby

Ke každé úrovni přiřadíte osoby, které budou schvalovat. Výběr z možností:

Přidat osobu - výběr z uživatelů (z modulu Správce-Oprávnění-Uživatelé)

Přidat nadřízeného - schvalovat bude nadřízený uživatele, který objednávku vytváří (uživateli přiřadíte nadřízeného v modulu Správce-Oprávnění-Uživatelé-Upravit-záložka Ostatní)

Přidat zástupce nemovitosti - schvalování bude vyžadováno od všech zástupců nemovitostí, které jsou v objednávce zařazeny do Určeno pro, tedy pro které je objednávka určena (zadání zástupců nemovitosti provedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci).

U každé osoby je možno nastavit, zda pro schválení na dané úrovni je nutný (tedy vyžadován) její souhlas.

Každý uživatel (osoba) si může pro účely schvalovacího procesu určit na určité období svého zástupce, který se bude za něj k objednávkám vyjadřovat. Zástupce si může uživatel nastavit pod svým přihlášením do aplikace a to v ikoně "tří teček" (v pravém horním rohu)->Schvalování->Nastavení.

Osobám zařazeným do schvalovacího procesu budou zobrazovány žádosti o schválení ve Zvonečku (ikona vpravo nahoře), zároveň tyto osoby si mohou v Nastavení uživatele určit, že tyto žádosti jim mají přicházet také na e-mail.

Příklad schvalovacího procesu: Vytvořené objednávky/doklady/tikety, které převyšují částku 6tis., musí být odsouhlaseny panem Novákem a u objednávek, které převyšují 10tis. je třeba souhlas nejen pana Nováka, ale také pana Malého a pana Horkého s tím, že je potřeba vždy souhlas dvou osob a jednou z nich musí být pan Malý. Nastavení tohoto procesu: Úrovně budou vytvořeny dvě: 1. úroveň=částka větší než 6tis., kvórum 100%, 2. úroveň=částka větší než 10tis., kvórum 2 osoby. Osoby:1. úroveň=přidělíme pana Nováka, 2. úroveň=přidělíme pana Horkého a pana Malého, u pana Malého nastavíme Vyžadován souhlas Ano. Při takto nastaveném schvalovacím procesu bude např. objednávka ve výši 11tis. poslána k odsouhlasení panu Novákovi, panu Malému i panu Horkému, protože je větší než 6tis. a také než 10tis.

Schvalování DOKLADŮ

modul NEMOVITOST->Finance->Doklady či modul CRM->Finance->Doklady

Schvalovací procesy je třeba nejdříve povolit v modulu Nemovitost->Nastavení->Doklady či v modulu CRM->Nastavení->Zákazník->Doklady. Pro spuštění schvalování je třeba také nejdříve vytvořit schvalovací procesy v modulu Správce->Nastavení->Číselníky->Schvalovací procesy.

Pro schvalování dokladů můžete použít schvalovacích procesů, díky kterým se zašlou žádosti o schválení osobám, od kterých očekáváte vyjádření. Po rozkliknutí požadované faktury je k dispozici záložka List procesů, kde použijte tlačítko Spustit proces (+), pomocí kterého vyberete požadovaný schvalovací proces, kterým požadujete doklad schválit.

Spustit schvalování lze i pro více vybraných dokladů najednou přes pravé tlačítko myši nebo nabídku Další, kde je volba Spustit schvalovací proces.

Průběh schvalování je dostupný v detailu faktury a na záložce Schvalovací proces (zde jsou informace o vyjádření jednotlivých osob).

Na záložce List procesů lze schvalovací proces stornovat pomocí pravého tlačítka myši-Storno a spustit nový pomocí tlačítka +.

Doklad ve schvalovacím procesu lze upravovat, není tedy v žádném průběhu schvalování uzamknut. Právo na úpravu schválených dokladů je možné upravit v nastavení role v modulu Správce->Oprávnění->Role, kde v konkrétní roli toto nastavení najdete pro modul Nemovitost->Finance.

V seznamu dokladů jsou označeny doklady, na kterých je spuštěn schvalovací proces. Ikony schvalování zobrazují v jaké fázi je schvalovací proces.

Schvalování TIKETŮ

modulu HELPDESK

Schvalování tiketů probíhá stejným principem jako schvalování dokladů. V tiketu je možné vyplnit předpokládanou cenu řešení tiketu, která je po spuštění schvalovacího procesu uzamčena před úpravami. Ostatní údaje tiketu lze v jakékoliv fázi schvalování upravovat.  Po rozkliknutí požadovaného tiketu je k dispozici záložka List procesů, kde použijte tlačítko Spustit proces (+), pomocí kterého vyberete požadovaný schvalovací proces, kterým požadujete tiket schválit.

Na záložce List procesů lze schvalovací proces také stornovat pomocí pravého tlačítka myši-Storno a spustit nový pomocí tlačítka +.

Průběh schvalování je dostupný v detailu tiketu a na záložce Schvalovací proces (zde jsou informace o vyjádření jednotlivých osob).

Schvalování OBJEDNÁVEK

Proces schvalování objednávek včetně nastavení je popsán zvlášť v Článku Objednávky.

NÁVOD PRO UŽIVATELE, KTEŘÍ SE MAJÍ VYJÁDŘIT - JAK PRACOVAT SE SCHVALOVÁNÍM

Každý uživatel, který je zařazen do schvalovacího procesu a má se dle nastavených úrovní procesu v rámci schválení vyjádřit je automaticky upozorněn mailem (upozornění mailem si může uživatel zrušit - použitím ikony tří teček v pravém horním rohu v Domsysu a nabídky Nastavení uživatele může nastavit na záložce Upozornění - Zasílat Ne, tímto nastavením uživateli nebude zasíláno žádné upozornění, které Domsys vytváří automaticky). 

Samotné schválení provede uživatel v Domsysu. Na ikoně zvonečku se zobrazí nová upozornění, z kterých se může uživatel prokliknout rovnou na žádost, ke které je třeba se vyjádřit.

Každý uživatel má svou záložku Schvalování, kde jsou přehledně rozděleny jen ty žádosti, ke kterým se má uživatel vyjádřit či se již vyjádřil. 

Žádost o schválení může zde zpracovat (schválit/zamítnout) či odložit:

Získat informace ke všem žádostem, ke kterým se již vyjádřil:

NASTAVENÍ ZÁSTUPCE UŽIVATELE PRO SCHVALOVÁNÍ

Uživatel může zvolit svého zástupce, kterému budou žádosti o schválení v jeho nepřítomnosti zasílány. Zástupce nastavíte na záložce Nastavení.

Chcete-li, aby notifikace (upozornění) přišlo jak zástupci, tak i Vám jako uživateli, nastavte to. V tomto případě se notifikace zobrazí do ikony zvonečku (případně mailem, pokud máte nastaveno) a v případě schválení jedné z osob (uživatelem či zástupcem) automaticky notifikace zmizí.

Doklad ke schválení je zobrazen ve schvalování (ikona tří teček - Schvalování) jak uživateli, tak jeho zástupci v záložce Aktuální. V případě, že jedna z osob doklad schválí, bude přesunut na záložku Schválené (i s informací, že byl schválen v zastoupení).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)