Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Aktualizováno od Vaňková

V tomto návodu Vás provedeme nastavením Domsysu pro export dat do účetního programu a zároveň Vás provedeme importem dat do účetního programu.

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy , transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je program eviduje (doklady = Přijaté či Vydané faktury, transakce z bank a pokladen = Banka a Pokladna, předpisy = Interní doklady či Faktury vydané pro předpis jako faktura).

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

V Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu. Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána a souhlasit s účetním programem. Při importování souborů do účetnictví účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.  

Data lze exportovat z modulu Nemovitost (data za konkrétní nemovitost) či CRM (data za celého zákazníka, tedy i za všechny nemovitosti přiřazené zákazníkovi) pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci. Exporty jsou podporovány i s DPH.

V této tabulce je pro Vaší představu shrnuto základní nastavení. Pod tabulkou jsou popsány jednotlivá nastavení podrobněji.

Kde je účetní agenda

Vytvoření předkontací

Použití účtovacích vzorů

Nastavení účtování předpisů

Nastavení účtování položek příjmů a výdajů do složky z dokladů a transakcí

Nastavení účtování příjmů a výdajů z transakcí na účtech a pokladnách

Nastavení dokladů (hlaviček)

Nastavení bankovních účtů a pokladen

NEMOVITOST JE SAMOSTATNOU ÚČETNÍ AGENDOU

v modulu Nemovitost

NE

v modulu Nemovitost-Složky předpisu pomocí předkontací

v modulu Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky pomocí předkontací

v modulu Nemovitost-Složky předpisu pomocí předkontací

v modulu Nemovitost

v modulu Nemovitost

ÚČETNÍ AGENDOU JE ZÁKAZNÍK (CRM), ke kterému jsou nemovitosti přiřazeny

v modulu CRM

ANO

v modulu Nemovitost-Složky předpisu pomocí účtovacích vzorů

v modulu Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky pomocí účtovacích vzorů

v modulu Nemovitost-Složky předpisu pomocí účtovacích vzorů

v modulu CRM

v modulu CRM

Další články, které by se mohly hodit:

Předpis jako faktura vydaná - potřebujete předpisy vystavovat jako faktury a exportovat do účetnictví do knihy faktur vydaných? Článek Vás provede potřebným nastavením pro Domsys.

Číselné řady - článek Vás provede nastavením číselných řad, kterými mohou být číslovány doklady či předpisy jako faktura přímo v Domsys. Toto číslování je automaticky převzato do účetnictví.

Postup nastavení a export:  

1. výběr účetnictví v Domsysu

2. příprava předkontací v účetnictví

3. export předkontací z účetnictví

4. import předkontací do Domsys

5. nastavení bankovních účtů a pokladen - identifikace účtů/pokladen, číselné řady pro platby, zaúčtování úhrad od vlastníků/nájemců, ostatní platby pro něž není nastaveno konkrétní zaúčtování

6. nastavení dokladů (nastavení, bez kterého se doklady nenaimportují) - předkontace pro hlavičky dokladů a číselné řady (zde nastavenou číselnou řadou se po importu očíslují doklady, které v Domsys evidujete, ale nečíslujete v číselné řadě)

(myslíme tím pro doklady evidované ve Finance-Doklady a předpisy jako faktury, které jsou importované do faktur vydaných)

7. nastavení složek předpisu a evidenčních složek - pro účtování položek předpisů/předpisů jako faktur, dokladů přijatých/vydaných, plateb vložených do složek

8. stažení souboru pro import do účetnictví

9. vložení souborů xml do účetnictví

ZDE NAJDETE PODROBNÉ POSTUPY:           

1. VÝBĚR ÚČETNICTVÍ V DOMSYSU

V modulu SPRÁVCE vyberte nemovitost (záložka Nemovitost) -> zvolte Upravit. V záložce Účetnictví (1) vyberte Druh účetnictví (2), který chcete použít, v našem případě Money S3->Uložit

2. PŘÍPRAVA PŘEDKONTACÍ V MONEY S3

Číselník předkontací používaný ve zvoleném subjektu je třeba založit. Pro rychlejší založení doporučujeme použít Export dat z Money S3.

V Money S3 zvolíte Účetnictví->Předkontace (1).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (2). To provedete kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví a vyberete sloupce k zobrazení včetně nastavení pořadí.

3. EXPORT PŘEDKONTACÍ Z MONEY S3

Klikněte pravým tlačítkem v tabulce Předkontací a vyberte Export do Excelu.

4. IMPORT PŘEDKONTACÍ DO DOMSYS

modul NEMOVITOST/CRM

Je-li účetní agendou samostatná nemovitost, pak v modulu Nemovitost-Účetnictví-Předkontace vytvořte importem předkontace, které budou obsahovat MD/D.
Je-li účetní agendou zákazník, pak v modulu CRM-Účetnictví-Předkontace vytvořte importem předkontace a vytvořte účtovací vzory (více o účtovacích vzorech zde: Nastavení účtovacích vzorů (CRM) )

Ve spravované nemovitosti či zákazníkovi zvolte Účetnictví ->Předkontace. Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace nebo vyberte Import předkontací - ze souboru, abyste mohli naimportovat dříve exportované předkontace z Money S3. Kliknutím na oblast "Soubor nepřiložen" vyberte soubor s předkontacemi, pravděpodobně pojmenovaný jako "Seznam předkontací.xls", pokud jste jej nepojmenovali při exportu jinak. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit.

Důležité je mít stejnou zkratku předkontace v účetnictví i v Domsys, protože tím se určuje zaúčtování MD/D po importu do účetnictví.

(Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!)

 

5. NASTAVENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ A POKLADEN

(pro export transakcí evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna do účetního programu)

modul NEMOVITOST/CRM

Je-li účetní agendou samostatná nemovitost, pak nastavte v modulu Nemovitost.

Je-li účetní agendou zákazník, pak nastavte v modulu CRM.

Zvolte Nastavení (1) -> Účty (2) -> nad vybraným účtem dáte přes pravé tlačítko myši Upravit a v otevřené úpravě účtu dáte Money S3 (3). Zde je potřeba doplnit Výchozí předkontace a Nastavení účtu v Money S3. Předkontace vybereme přes nabídku (4) ze seznamu předkontací.(Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)                                                             

Nastavení -> Účty

 • Příjem  konto (úhrada od vlastníka): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které znamenají příjem na konto vlastníka (např. platbu předpisu). Např. BP001 (úhrada předpisu 221/311)
 • Výdaj  konto (úhrada vlastníkovi): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které jsou výdajem z vlastníkova konta  např. vrácení přeplatku. Např. BV022 (311/221)
 • Příjem  ostatní: Nastane-li příjem na účet, který není typu Konto, bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu (zaúčtování 221/395). Níže se podívejte jak můžete nastavit účtování plateb na složku a na doklad *.
 • Výdaj  ostatní: Nastane-li výdaj z účtu, který není typu Konto, bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu (zaúčtování 395/221). Níže se podívejte jak můžete nastavit účtování plateb na složku a na doklad *.
 • Číselná řada  příjem: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány příchozí transakce na daném účtu.
 • Číselná řada  výdaj: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány odchozí transakce na daném účtu.
 • Zkratka účtu: účetní program má účty v agendě označeny např. zkratkou. Zde uveďte označení účtu, který pro zvolený účet používáte v účetním programu.
* TRANSAKCE PŘIŘAZENÉ NA SLOŽKY PŘEDPISU

a) Transakce přiřazené na složky předpisu jsou výchoze zaúčtované předkontací z výše uvedeného nastavení (Výdaj ostatní/Příjem ostatní).
b) V úpravě složky předpisu lze nastavit konkrétnější předkontaci, kterou se zaúčtují všechny transakce přiřazené do složky. Obě uvedená nastavení jsou tzv. Výchozí.
c) V konkrétní příjmové/výdajové transakce lze změnit předkontaci z "výchozí" na konkrétní požadovanou (v úpravě příjmových či výdajových transakcích ve Finance->Banka/Pokladna nebo hromadně ve Finance-Náklady složek).
* ZÚČTOVÁNÍ PLATEB, KTERÉ HRADÍ DOKLAD

a) chcete v účetním programu mít přijaté faktury v knize faktur také uhrazené a jejich uhrazení zahrnout do salda účtu?
Zaúčtování úhrad přiřazených na doklady provedete po importu do účetního programu, kde v účetním programu použijete v bance hromadné párování úhrad, které po spárování provede automaticky i zaúčtování plateb.
b) stačí Vám v účetním programu znát jen zůstatek účtu (např. 321 či 311) a z čeho se skládá zjistit v Domsys?
Do exportu banky lze také zahrnout, aby platby hradící doklady byly rovnou po importu do účetnictví zaúčtovány (např. 221/311, 321/221). Předkontaci pro zúčtování platby, která hradí doklad nastavíte v číselné řadě dokladu a to v Nastavení-Číselné řady, kde v úpravě číselné řady zadáte předkontace do záložky s názvem účetního programu. Modulu Správce-Reporting-Finance naleznete výstupy sald, které vysvětlí zůstatek závazků a pohledávek.

 

6. NASTAVENÍ DOKLADŮ

Tyto předkontace je důležité vyplnit pro vznik hlavičky dokladu po importu.

modul NEMOVITOST/CRM

Je-li účetní agendou samostatná nemovitost, pak nastavte v modulu Nemovitost.

Je-li účetní agendou zákazník, pak nastavte v modulu CRM.

Zvolte Účetnictví (1) -> Nastavení (2) - > Upravit (3). V otevřeném Nastavení nemovitosti vyplňte požadované údaje (4). Předkontace vyberte přes nabídku (5) vybrat ze seznamu předkontací. Tyto předkontace je důležité vyplnit pro vznik hlavičky dokladu po importu a jeho zaúčtování. Nevyplníte-li jej, bude importovaný doklad nezaúčtovaný.

Do "Hradit na" vyplňte zkratku účtu či pokladny, na tento údaj není vázán žádný úkon v Domsysu ani v Money S3, ale je jen potřeba pro bezroblémový export do evidence faktur v Money S3. Takto upravené nastavení uložíme (6). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Účetnictví -> Nastavení

 • Faktury přijaté - předkontace: Tato předkontace bude použita na všechny faktury přijaté jakožto předkontace obecná celé faktury. Jednotlivé položky však dostanou svou samostatnou předkontaci z nastavení Složek. Např. FP001
 • Faktury vydané - předkontace: Toto u většiny SVJ nenastane, protože SVJ nevydává faktury, ale jinak funguje stejně jako u faktur přijatých, jen se použije jako předkontace celého vydaného dokladu (předkontace patří pro faktury vytvářené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy). Například FV001.
 • Faktury přijaté - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FPrr). Číslujete-li doklady přímo v Domsysu, budou importované doklady v účetním programu očíslovány totožným číslem jako v Domsys bez ohledu na to jak je v účetním programu nastavena číselná řada.
 • Faktury vydané - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (například FVrr). Číslujete-li doklady přímo v Domsysu, budou importované doklady v účetním programu očíslovány totožným číslem jako v Domsys bez ohledu na to jak je v účetním programu nastavena číselná řada.
 • Faktura přijatá  Hradit z: Aby účetní program mohl zaevidovat fakturu, musí vědět, z jakého účtu bude hrazena. Zadejte zkratku účtu vedeného v příslušné agendě v účetním programu. Např.: BAN
 • Faktura vydaná  Hradit na: Obdobně jako u bodu 5. ,ale pro vydané faktury.

Vyúčtování  nedoplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) v následujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován.

Vyúčtování  přeplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) v následujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován.

7. NASTAVENÍ SLOŽEK PŘEDPISU A EVIDENČNÍCH SLOŽEK

co jsou SLOŽKY PŘEDPISU - slouží k předepisování pravidelných plateb vlastníků(v SVJ)/nájemců(při pronájmu) a evidování nákladů, které jsou s vlastníky/nájemci spojeny

co jsou EVIDENČNÍ SLOŽKY - slouží k evidenci nákladů, které jsou například přímé náklady pronajímatele v případě spravování nemovitosti formy pronájem. U SVJ může být využita např. na tzv. peníze na cestě.

K čemu je toto nastavení?

Na složkách nastavte předkontace, kterými má být zaúčtována částka vložená z evidovaných dokladů ve Finance->Doklady (většinou náklady z přijatých dokladů či výnosy z vydaných dokladů), úhrady na pokladnách či účtech přiřazené přímo do složky a pravidelné předpisy vlastníkům/nájemcům na konkrétní složku (jen u složek předpisu). Předkontace budou automaticky přiřazeny k exportovaným datům v souboru určenému pro import do účetního programu. Nemusíte tedy během běžné práce v Domsysu myslet na určení předkontace potřebné pro účetnictví.

návod pro: ÚČETNÍ AGENDOU JE SAMOSTATNÁ NEMOVITOST

Nemovitost->Složky předpisu/Evidenční složky

Zde nastavíte pro každou složku výchozí předkontace pro Doklady a Předpisy. Zvolte Nemovitost (1) -> Složky předpisu/Evidenční složky(2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

TIP: Máte-li v jiné nemovitosti složku, z které chcete zkopírovat nastavení předkontací do právě nastavované složky, použijte tlačítko Předvyplnit předkontace.

V úpravě složky zvolte záložku Money S3 (1) a vyplňte předkontace - pro vyplnění můžete použít nabídku předkontací (2) nebo předkontace předvyplnit z jiné již nastavené nemovitosti (3). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)

Každá složka může mít pro jednu kolonku vyplněnu jednu předkontaci.

Předkontace pro faktury vydané (pro faktury vystavené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy)
 • Příjem aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).
 • Příjem časové rozlišení minulý rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).
 • Příjem časové rozlišení následující rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).
Předkontace pro faktury přijaté
 • Výdaj aktuální rok: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtován např. náklad v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je z roku 2022 a náklad patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 315/321).
 • Výdaj časové rozlišení (minulý rok): vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 389/321 dohadné položky).
 • Výdaj časové rozlišení (následující rok): vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/381 náklady příštích období).
Předkontace pro transakce

Těmito předkontacemi se zaúčtují příjmové a výdajové platby přiřazené rovnou do složky (evidované ve Finance-Banka či Finance-Pokladna). Například přímé zaúčtování bankovních poplatků, úroků atd.. Pokud zde předkontace nebude nastavena, zaúčtuje se platba předkontací, která je nastavena na účtu v kolonkách Příjem-ostatní/Výdej-ostatní (najdete v úpravě účtu v Nastavení-Účty).

Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do složky předpisu (např. jedinými příjmy do složky jsou připsané bankovní úroky na účet = předkontace představující zaúčtování 221/644).

Banka-cíl Složka-výdaj / Pokladna-cíl Složka-výdaj: vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do složky předpisu (např. jedinými výdaji do složky jsou hrazené mzdy = předkontace představující zaúčtování 221/331).

Předkontace pro předpisy (tyto kolonky nastavujete jen pro složky předpisu)
 • Předpis  příjem (kladné položky): Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.
 • Předpis  výdaj (záporné položky): Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-).. Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Vystavujete předpisy jako FAKTURY VYDANÉ? Pak budou na tyto předpisy po importu do účetního programu vystaveny jednotlivé doklady jako faktury vydané s totožným číslem jako v Domsysu. Nezapomeňte pak nastavit také kolonky pro Předpis jako faktura.

Podívejte na článek, který popisuje vytváření předpisu jako fakturu: Předpis jako faktura vydaná

INFO: Nechcete ze složky předpisu nic do účetnictví přenášet? Použijte k tomu nastavení na záložce Rozšířené, kde je Exportovat do účetnictví Ano/Ne.

záložka DPH

Určeno pro plátce DPH a zde volíte režim DPH.

Když do kolonky Členění DPH vyplníte potřebné členění dle Money S3, bude mít přednost před výchozím nastavením v Money S3.

Co se stane, když pole nevyplníte - Money S3 tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané.

Jak v Domsys určíte kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO.

návod pro: ÚČETNÍ AGENDOU JE ZÁKAZNÍK (modul CRM)

Účtovací vzor, který jste vytvořily v modulu CRM-Účetnictví obsahuje informace o zaúčtování předpisů, dokladů a nastavení DPH pro vytváření předpisů.

V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu můžete v úpravě složky nastavit účetnictví výběrem konkrétního účtovacího vzoru, z kterého se při importu do účetnictví převezme potřebné zaúčtování.

Po uložení a rozkliknutí složky lze na záložce Money S3 ověřit nastavené předkontace a to kliknutím na zkratku předkontace.

URČENÍ JINÉ PŘEDKONTACE NEŽ VÝCHOZÍ PRO ZAÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ PŘIJATÝCH A VYDANÝCH (evidovaných ve Finance-Doklady)

V pořizování dokladů v Domsys jsou částky přiřazovány do složek. Co složka v dokladu, to bude položka dokladu v účetnictví. Zaúčtování položek bude dle nastavené předkontace na složce - toto zaúčtování je výchozí.

Předkontaci dokladu přiřazeného do složky předpisu lze změnit z "výchozí" na konkrétní požadovanou a to v úpravě dokladu Finance->Doklady nebo hromadně ve Finance-Náklady složek.

8. STAŽENÍ SOUBORU PRO IMPORT DO MONEY S3

modul NEMOVITOST/CRM

Zvolte Účetnictví (1) -> Export (2) -> Export do XML (3). Po kliknutí na "Exportovat do ..." nastavíme datum od do a dáte Exportovat (4), v následujícím okně dáte Stáhnout (5).

U těchto agend vybíráte záznamy dle data vystavení: Přijaté faktury (Doklady-přijaté), Vydané faktury (Doklady - vydané), Banka, Pokladna

Datum od do u agendy Interní doklady (Předpisy) vybíráte jako období (měsíce), pro které jsou předpisy vytvořeny.  Stejné pravidlo platí pro předpisy vystavené jako faktura, kdy tyto doklady exportujete v rámci Vydaných faktur. Pokud je u předpisu ručně přepsán datum vystavení, má přednost ve výběru.

9. VLOŽENÍ SOUBORU XML DO MONEY S3

a) v Money zvolíme místo (faktury, banka, pokladna), do kterého chceme importovat data

b) zvolíme XML přenosy -> Import z XML (1) a doplníme Průvodce výměnou dat XML, kde zvolíme Výběr nastavení (vybereme druh dokladů) (2) -> Další -> zaškrtneme Dávkové zpracování (3) -> vybereme Vstupní soubor (4) -> Dokončit. Akce je úspěšně dokončena v případě, že jsou do Money nahrány řádky s doklady.

Před zavřením průvodce doporučujeme zkontrolovat správnost importovaných záznamů. Money zobrazí informace k importovaným záznamům i s případnými chybami - pozornost věnujte hlavně červeně označeným, které nebudou ani uloženy.

TIP: pro kontrolu dat v účetnictví s Domsysem využijte naše doporučené sestavy, které jsou uvedeny v manuálu Uzávěrka roku


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)