Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Aktualizováno 2 months ago od Michal Vrábel

Raiffeisen BANK - automatické stahování do Domsys

Aktivace bankovního API pro Raiffeisen BANK proběhne pomocí certifikátu.

Certifikát získáte v rámci internetového bankovnictví eKonto. Abyste toto propojení mohli provést, je zapotřebí:

 • aby vaše klientské číslo mělo aktivovanou možnost vytváření certifikátů (na straně RB)
 • aby účet, který chcete zpřístupnit měl aktivované odpovídající nastavení/služby (na straně RB)
 • nemáte-li aktivní Správu certifikátů, obraťte se na svého bankéře v Raiffeisen BANK
1. Certifikát pro přístup - provedete na straně RB
 1. Vytvoření certifikátu probíhá v internetovém bankovnictví. V horní části naleznete ozubené kolečko a následně v levém menu Správa certifikátů.

 1. Certifikát pro propojení vytvoříte pomocí Správa certifikátů -> Nový certifikát. Certifikát si nazvěte a zvolte odpovídající, dostatečně silné heslo (dle podmínek RB).
 2. Pro stažení certifikátu zadáte dostatečně silné (a dlouhé - alespoň 12 znaků) heslo (viz podmínky RB). Po vytvoření si certifikát stáhnete ve formátu .p12. Heslo si zapamatujte pro import do Domsys.
  Nezapomeňte si v posledním kroku vytvořený certifikát stáhnout, dodatečné stažení není možné! (v době psaní tohoto článku 4.Q 2021 je odkaz na stažení vytvořeného certifikátu velmi nenápadný)

Založení Bankovní API v Domsys
 1. Modul SPRÁVCE -> Bankovní API -> Nové API propojení
 2. Zadejte název spojení.
 3. Zvolte typ účtu Raiffeisen BANK a přiložte soubor P12. Tento soubor jste získali v předchozím kroku stažením z internetového bankovnictví RB.
 4. Vyplňte heslo k certifikátu. Jedná se o heslo, které bude použito jednorázově pro import a do budoucna si jej nemusíte pamatovat. Toto heslo jste zadali při vytváření certifikátu v internetovém bankovnictví RB.
 5. Bude-li vložen soubor P12 s odpovídajícím heslo, dojde k uložení bankovního API.

Připojení bankovního API k účtu
 1. V Modul NEMOVITOST->Nastavení->Účty nebo Modul CRM->Nastavení->Účty zadejte či upravte bankovní účet Raiffeisen BANK (kód banky 5500).
 2. V Úpravě/Založení účtu po vyplnění záložky Obecné přepněte na záložku Bankovní API. Nabídnou se bankovní API pro RB.
 3. Po zadání aktivujete připojení tlačítkem Aktivovat.

Určete v jaké periodě se mají výpisy stahovat (např. nastavíte-li od 1.4., pak budou staženy transakce provedené od 1.4.).

Hromadné nastavení Bankovního API k bankovnímu účtu

V Modul SPRÁVCE -> Správce -> Bankovní API vyberte konkrétní bankovní API a zvolte Další->Automaticky přiřadit k účtům.

Systém sám propojí vytvořené Bankovní API s účty, ke kterým mu dává Bankovní API oprávnění. Podmínkou je, že bankovní účty musí Domsys předem znát - tedy musí být již v systému evidované.

Tato funkce propojuje Bankovní API s existujícími účty, žádné nové účty nezakládá.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)