Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Základy ovládání aplikace

Aplikace je rozdělena do několika modulů. Tyto moduly přepínáte v pravé horní části prostřednictvím ikonek (1). V rámci menu máte k dispozici hlavní menu (2) a v rámci hlavního menu poté záložky (3).


Moduly Domsys

Zde vidíte modulovou lištu se všemi ikonami, které je možné v Domsysu využívat. Některé ikony jsou vázány na využívání některých modulů, pokud tedy některý z modulů nepoužíváte, nebude v aplikaci ikona tohoto modulu zobrazena.

Ikony modulů

V pravé části lišty jsou uvedeny ikony, díky kterým lze přecházet mezi jednotlivými moduly.

SPRÁVCE (1) - slouží pro nastavení týkající se celé správcovské společnosti. Zakládání/mazání Nemovitostí, šablony pasportů, obecné nastavení, které může ovlivnit všechny nemovitosti. Organizace modulu je po Správcovských společnostech (ano, můžete prostřednictvím jednoho účtu spravovat více správcovských společností)

CRM (2) - slouží pro nastavení Zákazníka - na tomto místě můžete hromadně provést nastavení přiřazených nemovitostí k danému zákazníkovi (použije se například pokud je spravováno více domů jednoho majitele). Tato ikona se na liště objeví v okamžiku, kdy bude v modulu  Správce založen alespoň jeden zákazník.

Nemovitost (3) - slouží pro práci s konkrétní nemovitostí, především po ekonomické stránce. Činnosti provedené v tomto modulu nemají přesah do jiné nemovitosti. Organizace tohoto modulu je po nemovitostech.

TZB (4) - slouží pro práci s konkrétní nemovitostí především po technické stránce. Činnosti provedené v tomto modulu nemají přesah do jiné nemovitosti. Organizace tohoto moduluje po nemovitostech.

HELPDESK (5) - slouží pro práci s tikety vybrané společnosti. Organizace modulu je po správcovských společnostech, pracujete tedy dohromady s tikety v rámci všech nemovitostí vybraného správce. Tiketem se rozumí popsání události, tedy požadavku, který má být řešen v daném časovém úseku a může se na jeho řešení podílet více osob.

Portál (6) - speciální modul sloužící pro poskytnutí vzdáleného přístupu vlastníkům/nájemníkům. Organizace tohoto modulu je po Nemovitostech. Uživatel se tedy může přepínat mezi všemi nemovitostmi, kde má oprávnění na jednotku/jednotky. Tato ikona se na liště objeví v okamžiku, kdy má nastavené oprávnění k přístupu na Portál.

Upozorně (7) - slouží jako centrum upozornění. Upozorňováno je na změny v modulu Úkoly nebo v případě, kdy je využíván bankovní účet z Fio banky, kde jsou automaticky stahovány výpisy do Domsysu (zde ve zvonečku naleznete upozornění o tom, že byl stažen výpis)

Uživatel (8) - zde naleznete možnost úpravy údajů a hesla uživatele, nápovědu k oblasti, v které právě pracujete a možnost odhlášení z Domsysu

Výběr spravované agendy

V každém modulu je k dispozici ikona Lupy, pomocí které můžete přecházet mezi jednotlivými agendami dle toho v kterém modulu se právě nacházíte. Stačí do vyhledávacího okna začít psát. V modulu Nemovitost můžete takto vyhledávat nejen nemovitosti, ale také vlastníky/nájemce/osoby pomocí jména, e-mailu.

Informace o aktuálně spravované nemovitosti

V prostřední části lišty jsou uvedeny informace o aktuálně otevřené nemovitosti. Zde naleznete adresu aktuálně spravované Nemovitosti (1), název Správce, který spravuje danou nemovitost (2), název Zákazníka pokud nemovitost je k zákazníkovi přiřazena (3) a název právě aktuálně spravované nemovitosti (4).

Kliknutím na jednotlivé názvy (2-4) rychle získáte adresu a identifikační údaje správce, nemovitosti i případného zákazníka.

Název Správce a Zákazníka lze pro účely uvedení na tomto místě a ve výběru nemovitostí (Lupa F3) zaměnit za Zkratku, kterou lze pro Správce nastavit v modulu Správce -> Nastavení -> Obecné -> v úpravě vyplníme políčko Zkratka a pro Zákazníka nastavíme v modulu Správce -> Správce -> Zákazníci -> v úpravě na záložce Rozšířené vyplníme políčko Zkratka

 

Využití zkratek pro název správce a zákazníka

Název Správce a Zákazníka lze pro účely uvedení na tomto místě a ve výběru nemovitostí (Lupa F3) zaměnit za Zkratku, kterou lze:

- pro Správce nastavit v modulu Správce -> Nastavení -> Obecné -> v úpravě vyplníme políčko Zkratka

- pro Zákazníka nastavit v modulu Správce -> Správce -> Zákazníci -> v úpravě na záložce Rozšířené vyplníme políčko Zkratka

Takto nastavené zkraty budou použity u názvu aktuálně spravované nemovitosti (1) a v lupě (F3) pro výběr nemovitostí (2)

 

Klávesové zkratky

V aplikaci Domsys je možné i přesto, že je to webová aplikace, využívat k práci také klávesnici a klávesové zkratky. Zde je jejich přehled.

 • šipky nahoru/dolů - pohyb v tabulkách, dále PageUp, PageDown, Home, End, v kombinaci s klávesou SHIFT můžete záznamy označovat.
 • Enter – otevře detail záznamu, na kterém právě stojíte (totožné jako tlačítko Otevřít nebo poklikání levým tlačítkem myši na zvoleném řádku)
 • šipky vpravo/vlevo – v detailu záznamu můžete procházet jednotlivé záznamy bez nutnosti vracet se do tabulkového výpisu
 • Del – klávesou Del v tabulkách mažete označené záznamy
 • F1 – integrovaná nápověda vztahující se k aktuální obrazovce
 • F2 – rychlé vytvoření nového tiketu bez opuštění aktuální obrazovky
 • F3 - výběr subjektu (Modul NEMOVITOST), výběr správce (Modul SPRÁVCE), v dalších modulech obdobně
 • F4 – Upravit, při pohybu v tabulce klávesou F4 vstoupíte do úpravy záznamu (totožné jako tlačítko Upravit, které je také v nabídce pravého tlačítka myši)
 • F7 – v mnoha částech aplikace zobrazí součty/souhrny/stavy (pro prohlížeč Chrom je potřeba použít klávesu Ctrl a F7)
 • V aplikaci funguje pravé tlačítko myši pro vyvolání kontextového menu
 • Ctrl + šipky nahoru/dolů – pohyb v nabídkách na levé straně
 • Ctrl + šipky doleva/doprava – pohyb mezi záložkami v jednotlivých nabídkách

Zneviditelnění levé nabídky

Pomocí ikony umístěné u výběrové lupy lze jednoduše levou nabídku v Domsys zneviditelnit. Tím se zároveň zvětší oblast se zobrazovanými daty a uživatel s menším rozlišením obrazovky může mít k dispozici více zobrazovaných údajů.

V takto zneviditelněné nabídce se můžete pohybovat najetím myši na ikonu určenou k zneviditelnění. Levou nabídku vrátíte zpět kliknutím na ikonu určenou k zneviditelnění.

Informace k záznamům

Každý záznam (řádek) v aplikaci má na svém začátku čtyři ikony, které umožní zdokonalení evidence.

Exporty dat do PDF či XLS 

Každá tabulka v Domsys má v pravém horním rohu nad seznamem záznamů ikonu diskety, která umožňuje aktuální tabulku uložit v PDF či XLS pro další zpracování.

Export grafů a diagramů

Grafy a diagramy lze stáhnout jako obrázek .png

Zvětšování oken

Některá okna lze stažením v pravém dolním rohu zvětšit. Tato okna lze zvětšit také poklepáním na záhlaví.

Filtrování záznamů a vyhledávání

Tabulkové výpisy je možno filtrovat fulltextově (1) tak, že začnete psát (text hledání vkládáte do vyhledávacího pole v pravém horním rohu), dále pomocí šedých tlačítek bezprostředně nad tabulkou (2) a dostupnými hlavními filtry (3).

Hledání záznamů napříč hospodářskými roky

Vyhledávat záznamy napříč hospodářskými roky můžete v dokladech, transakcích na účtech (pokladna, banka, interní), poště, objednávkách a rejstříku smluv.

Vyskakovací okna

V některých případech (úpravy záznamů, odeslání e-mailů atd.) má Domsys potřebu Vás na něco upozornit či položit potvrzující dotaz o správnosti úkonu. Tato upozornění je potřeba pro správné zpracování odsouhlasit či zamítnout. Upozornění jsou v některých případech formou vyskakovacích oken. Je tedy potřeba v internetovém prohlížeči mít tato okna povolena. Máte-li je blokována, je jedním z možných řešení zavřít prohlížeč a znovu jej otevřít.

.

Má v Domsys pracovat více osob? Přidejte je jako uživatele. Zde je odkaz na článek, který se tomuto tématu věnuje: Vytvoření přístupu


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)