Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Součástí Domsysu je integrované úložiště dokumentů Domsys CLOUD.

Dokumenty můžete ukládat na různá místa v Domsys, která jsou popsána níže.

V modulu Správce-Nastavení je zobrazena kapacita, aktuálně využité místo a přehled využitého místa po letech.

Dokumenty k jednotlivým záznamům

K jednotlivým záznamům lze ukládat libovolné množství dokumentů. Dokumenty ukládáte do "Aktovky", která je umístěna na začátku každého záznamu (řádku). Pro přiložení dokumentu klikněte na ikonu Aktovky.


Dokumenty postupně přidáváte pomocí Nový soubor.

Dokumenty vložíte z disku vašeho počítače na záložce Nahrát z počítače.

Další možností je dokumenty vytvářet ze šablony - záložka Ze šablony. Vytvoříte zde pro Vámi zvolený řádek dokument, který bude vytvořen pomocí výběru Vámi vytvořené šablony (Šablony vytvoříte v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů). Tato možnost je k dispozici po potřebném nastavení, které provedete v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů. Návod pro vytvoření dokumentů pomocí vlastních šablon naleznete v tomto odkazu: Tvorba dokumentů z vlastních šablon.

Vložené soubory lze přetažením seskupovat do vámi vytvořených složek - složku založíte pomocí Nová složka.

V případě, že evidujete došlou a odeslanou poštu v modulu Správce, je možné vložit soubor z aktovky evidované pošty pomocí Soubor z pošty.

Kliknutím na uložený dokument (nebo použitím nabídky Akce) jej můžete prohlédnout, stáhnout, odeslat a to pomocí Stáhnout/odeslat a dále přejmenovat či smazat.

Pomocí ikony ZIP si můžete stáhnout celý obsah složky do formátu ZIP.

Chcete-li dokument zveřejnit na portálu vlastníkům/nájemců, klikněte na ikonu Oka. Více informací o portálu naleznete v článku Zveřejňování a žádosti z portálu .

Dokumenty bez návaznosti k záznamu

modul Nemovitost->Správa->Dokumenty


Zde je jedno z míst, kam můžete ukládat dokumenty. Dokument pořídíte pomocí Nový dokument.

Dokumenty můžete dále například seskupovat do Vámi vytvořených tématických složek.

Složku pořídíte pomocí Nová složka.

Pořízení dokumentu do složky

Po rozkliknutí požadované složky použijte tlačítko Nový dokument. Tímto přidáte dokument přímo do požadované složky.

Přiřazení již existujího dokumentu do složky

Na záložce Dokumenty je možné pouhým přetažením dokumentu myší jej přidat do požadované složky.

Je-li třeba dokument vyřadit ze složky, označte požadovaný dokument kliknutím a přetáhněte na první řádek ve složce (řádek, který má na začátku ikonu šipky). Hromadně toto provedete označením požadovaných dokumentů a pomocí nabídky pravého tlačítka myši Přesunout dokumenty, kde zvolíte Cíl složky --.

Přesouvání dokumentů

Dokumenty lze jednotlivě či hromadně přesouvat do složek. Takto můžete přesouvat dokumenty, které nejsou zařazeny do žádné složky a to pomocí nabídky pravého tlačítka Přesunout dokumenty a výběrem požadované složky.

Složka <AKTOVKA>

Tato složka je automaticky vytvořena aplikací Domsys pro konkrétní nemovitost a naleznete v ní přehled jednotlivých míst, kde lze ukládat dokumenty a samotné dokumenty, které jsou v nich uloženy (začněte psát do kolonky "Vyhledat" a záznamy se budou postupně filtrovat).

Rozkliknutím uloženého dokumentu (či použitím pravého tlačítka myši a nabídky Otevřít) je možno dokument stáhnout, zobrazit v náhledu či odeslat.
Jednotlivé složky včetně přiřazených dokumentů můžete stáhnout do formátu ZIP (po označení požadované složky použijte tlačítko Stáhnout ZIP nebo nabídku pravého tlačítka myši).

Publikování na Portálu

Vybrané složky či jednotlivé dokumenty můžete poté publikovat s veškerým obsahem na Portál pro vlastníky/nájemníky. 

Na Složce či dokumentu použijte Upravit (F4) a klikněte na Zveřejnit.  Objeví se zelený nápis Zveřejněno.

(TIP: chcete-li ze složky zveřejnit pouze některé dokumenty, nastavte na Složce Nezveřejnit a po rozkliknutí složky nastavte na vybraných dokumentech Zveřejnit)


Prohledávání dokumentů

V aplikaci Domsys naleznete funkci, díky které lze prohledávat dokumenty pouhým zadáním textu, který je obsažen v názvu dokumentu či jeho obsahu (v obrázcích a naskenovaných PDF souborech rozpoznáváme text-OCR, v kterém také vyhledáváme. Přesnost rozpoznání závisí na kvalitě skenovaného obrázku, proto nemusí být vyhledávání zcela přesné). Tuto funkci naleznete v ikoně umístěné v pravém horním rohu.


Jste-li v modulu Správce, jsou dokumenty prohledány v rámci celého správce.

Jste-li v modulu Nemovitost či TZB, jsou dokumenty prohledány v konkrétní používané nemovitosti.

Jste-li v modulu CRM (§), jsou dokumenty prohledány nejen v konkrétním zákazníkovi, ale i v nemovitostech, které jsou k zákazníkovi přiřazeny.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)