Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Součástí Domsysu je integrované úložiště dokumentů Domsys CLOUD.

Dokumenty můžete ukládat na různá místa v Domsys, která jsou popsána níže.

V modulu Správce-Nastavení je zobrazena kapacita, aktuálně využité místo a přehled využitého místa po letech.

Dokumenty k jednotlivým záznamům

K jednotlivým záznamům lze ukládat libovolné množství dokumentů. Dokumenty ukládáte do "Aktovky", která je umístěna na začátku každého záznamu (řádku). Pro přiložení dokumentu klikněte na ikonu Aktovky.Dokumenty postupně přidáváte pomocí Nový soubor.

Dokumenty vložíte z disku vašeho počítače na záložce Nahrát z počítače.

Další možností je dokumenty vytvářet ze šablony - záložka Ze šablony. Vytvoříte zde pro Vámi zvolený řádek dokument, který bude vytvořen pomocí výběru Vámi vytvořené šablony (Šablony vytvoříte v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů). Tato možnost je k dispozici po potřebném nastavení, které provedete v modulu Správce->Správce->Šablony dokumentů. Návod pro vytvoření dokumentů pomocí vlastních šablon naleznete v tomto odkazu: Tvorba dokumentů z vlastních šablon.

Vložené soubory lze přetažením seskupovat do vámi vytvořených složek - složku založíte pomocí Nová složka.

V případě, že evidujete došlou a odeslanou poštu v modulu Správce, je možné vložit soubor z aktovky evidované pošty pomocí Soubor z pošty.


Kliknutím na uložený dokument (nebo použitím nabídky Akce) jej můžete prohlédnout, stáhnout, odeslat a to pomocí Stáhnout/odeslat a dále přejmenovat či smazat.

Pomocí ikony ZIP si můžete stáhnout celý obsah složky do formátu ZIP.

Chcete-li dokument zveřejnit na portálu vlastníkům/nájemců, klikněte na ikonu Oka. Více informací o portálu naleznete v článku Zveřejňování a žádosti z portálu .

Dokumenty bez návaznosti k záznamu

modul Nemovitost->Správa->Dokumenty


Zde je jedno z míst, kam můžete ukládat dokumenty. Dokument pořídíte pomocí Nový dokument.

Dokumenty můžete dále například seskupovat do Vámi vytvořených tématických složek.

Složku pořídíte pomocí Nová složka.

Pořízení dokumentu do složky

Po rozkliknutí požadované složky použijte tlačítko Nový dokument. Tímto přidáte dokument přímo do požadované složky.

Přiřazení již existujího dokumentu do složky

Na záložce Dokumenty je možné pouhým přetažením dokumentu jej přidat do požadované složky.

Je-li třeba dokument vyřadit ze složky, označte požadovaný dokument kliknutím a přetáhněte na první řádek ve složce (řádek, který má na začátku ikonu šipky). Hromadně toto provedete označením požadovaných dokumentů a pomocí nabídky pravého tlačítka myši Přesunout dokumenty, kde zvolíte Cíl složky --.

Přesouvání dokumentů

Dokumenty lze jednotlivě či hromadně přesouvat do složek. Takto můžete přesouvat dokumenty, které nejsou zařazeny do žádné složky a to pomocí nabídky pravého tlačítka Přesunout dokumenty a výběrem požadované složky.

Složka <AKTOVKA>

Tato složka je automaticky vytvořena aplikací Domsys pro konkrétní nemovitost a naleznete v ní přehled jednotlivých míst, kde lze ukládat dokumenty a samotné dokumenty, které jsou v nich uloženy (začněte psát do kolonky "Vyhledat" a záznamy se budou postupně filtrovat).

________________________________________________

Rozkliknutím uloženého dokumentu (či použitím pravého tlačítka myši a nabídky Otevřít) je možno dokument stáhnout, zobrazit v náhledu či odeslat.

Jednotlivé složky včetně přiřazených dokumentů můžete stáhnout do formátu ZIP (po označení požadované složky použijte tlačítko Stáhnout ZIP nebo nabídku pravého tlačítka myši).

________________________________________________

Publikování na Portálu

Vybrané složky či jednotlivé dokumenty můžete poté publikovat s veškerým obsahem na Portál pro vlastníky/nájemníky. 

Na Složce či dokumentu použijte Upravit (F4) a klikněte na Zveřejnit.  Objeví se zelený nápis Zveřejněno.

(TIP: chcete-li ze složky zveřejnit pouze některé dokumenty, nastavte na Složce Nezveřejnit a po rozkliknutí složky nastavte na vybraných dokumentech Zveřejnit)


Prohledávání dokumentů

V aplikaci Domsys naleznete funkci, díky které lze prohledávat dokumenty pouhým zadáním textu, který je obsažen v názvu dokumentu či jeho obsahu (v obrázcích a naskenovaných PDF souborech rozpoznáváme text-OCR, v kterém také vyhledáváme. Přesnost rozpoznání závisí na kvalitě skenovaného obrázku, proto nemusí být vyhledávání zcela přesné). Tuto funkci naleznete v ikoně umístěné v pravém horním rohu.


Jste-li v modulu Správce, jsou dokumenty prohledány v rámci celého správce.

Jste-li v modulu Nemovitost či TZB, jsou dokumenty prohledány v konkrétní používané nemovitosti.

Jste-li v modulu CRM (§), jsou dokumenty prohledány nejen v konkrétním zákazníkovi, ale i v nemovitostech, které jsou k zákazníkovi přiřazeny.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)