Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Přefakturace nákladů dle nastavení

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Funkce přefakturace umožní automaticky vystavit na nájemce/vlastníky samostatné faktury vydané v modulu Nemovitost->Finance->Doklady a to na částky vypočítané dle nastavených parametrů pro přefakturaci.

Jak parametry nastavit?

Pro přefakturování nákladů je třeba, aby v nemovitosti existovala složka předpisu, které budou přiřazeny jednotky (obvykle složka předpisu bude typu Jiná, kdy v průběhu roku nebudou na náklady placeny zálohy a nájemcům/vlastníkům budou pouze vystavovány faktury na přefakturované náklady).

V modulu Nemovitost -> Nemovitost -> Složky předpisu konkrétní složku otevřete pomocí tlačítka Otevřít či dvakrát klikněte na řádku složky. V horní nabídce klikněte na Parametry přefakturace. Parametry přefakturace naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši na složce předpisu.

Zde je uveden seznam nájemců přiřazených jednotek ke složce. Každému nájemci je možné určit způsob přefakturace s konkrétní výší (procento z nákladu, fixní částka, kdy u plátců DPH je částka bez DPH, nepřefakturovat či přefakturovat dle podlahové plochy-myšleno podlahovou plochou evidovanou u jednotky).

.

Způsob přefakturace lze nastavit také hromadně a po té každému nájemci/vlastníkovi doplnit konkrétní výši.

Vystavení faktur

Samotné faktury vystavíte v modulu Nemovitost - Finance - Doklady, kde vyberte Nový vydaný doklad-přefakturace.

Vyplňte základní údaje. Náklad bude přefakturován nájemcům/vlastníkům, kteří jsou platní v zadaném období přefakturace.

Číselné řady vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM -> Nastavení -> Číselné řady (pomůže Vám i článek Číselné řady ).

Na straně položek vyberte složky předpisu, v rámci kterých je třeba přefakturaci provést a ke každé doplňte požadovanou celkovou částku (u plátců DPH je částka bez DPH a u položky určíte sazbu DPH), která má být dle parametrů nájemcům/vlastníkům přefakturována.

Před uložením na záložce Seznam dokladů naleznete seznam dokladů, které budou po uložení vytvořeny. Výpočet je upraven také poměrem období, za které nájemce byl v jednotce platný jen po část měsíce.

Na záložce Text uveďte text, který bude uveden nad položkami faktury. Text lze doplňovat pomocí šablon textu (šablony vytvoříte v modulu Správce -> Nastavení -> Textové šablony, kde vytvoříte šablonu typu Doklad).

Uložením se vytvoří doklady na jednotlivé konkrétní nájemce/vlastníky.

Doklad si můžete prohlédnout, stáhnout, vytisknout či rovnou zaslat v nabídce Výstupy.

.

Vytvořením faktur ponížíte evidovaný náklad na zvolené složce předpisu. Přehledně zobrazíte ve Finance->Náklady složek.

Jak doklady hromadně odeslat?

Doklady můžete odeslat všem nájemcům/vlastníkům, kteří jsou pro tento účel označeni.

Nastavení nájemce/vlastníka

V modulu Nemovitost->Nájemce/Vlastník upravte vybraného nájemce/vlastníka pomocí Upravit.

Odpovědným osobám v Akce - Vlastnosti odp. osoby určete, že mají být příjemci faktur.

Na záložce Předpis jako faktura zvolte kanály, kterými mají být doklady odesílány.

E-mail - výstup dokladu bude odeslán všem označeným odpovědným osobám na jejich e-mail.

Pošta - pro tento kanál je třeba do Domsys uložit registrační údaje pro službu České pošty (více naleznete v článku Zasílání dokumentů ). Doklady budou tak odeslány na korespondenční adresy označených odpovědných osob vlastníků/nájemců.

Odeslání dokladů

Ve Finance-Doklady označte požadované doklady k odeslání a zvolte Další-Odeslat doklady

Před odesláním zvolte:

1. Vaši identitu, pokud má být jiná než výchozí. Identity vytváříte v nastavení uživatele (ikona tří teček). Identita vám pomůže vystupovat vůči příjemci např. pod jiným e-mailem.

2. Stejně jako identitu zvolte podpis. Podpisy také vytváříte v nastavení uživatele.

3. Šablonu s průvodním textem do e-mailu. Nabízené šablony vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony

Pro odeslání zvolte Odeslat (během následujících 10 minut můžete zprávy zrušit v Komunikace-Odeslaná pošta) či Odeslat bez čekání (zpráva je odeslána okamžitě).

Odeslané zprávy naleznete v Odeslané poště
V modulu Nemovitost->Komunikace-> Odeslaná pošta jsou uvedeny odeslané zprávy za konkrétní nemovitost.
V modulu Správce - Komunikace - Odeslaná pošta jsou uvedeny všechny odeslané zprávy, které byly správcem odeslány.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)