Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Přefakturace nákladů dle nastavení

Aktualizováno 9 months ago od Vaňková

Funkce přefakturace umožní automaticky vystavit na nájemce/vlastníky samostatné faktury vydané v modulu Nemovitost->Finance->Doklady a to na částky vypočítané dle nastavených parametrů pro přefakturaci.

Jak parametry nastavit?

Pro přefakturování nákladů je třeba, aby v nemovitosti existovala složka předpisu, které budou přiřazeny jednotky (obvykle složka předpisu bude typu Jiná, kdy v průběhu roku nebudou na náklady placeny zálohy a nájemcům/vlastníkům budou pouze vystavovány faktury na přefakturované náklady).

V modulu Nemovitost -> Nemovitost -> Složky předpisu konkrétní složku otevřete pomocí tlačítka Otevřít či dvakrát klikněte na řádku složky. V horní nabídce klikněte na Parametry přefakturace. Parametry přefakturace naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši na složce předpisu.

Zde je uveden seznam nájemců přiřazených jednotek ke složce. Každému nájemci je možné určit způsob přefakturace s konkrétní výší (procento z nákladu, fixní částka, kdy u plátců DPH je částka bez DPH, nepřefakturovat či přefakturovat dle podlahové plochy-myšleno podlahovou plochou evidovanou u jednotky).

.

Způsob přefakturace lze nastavit také hromadně a po té každému nájemci/vlastníkovi doplnit konkrétní výši.

Vystavení faktur

Samotné faktury vystavíte v modulu Nemovitost - Finance - Doklady, kde vyberte Nový vydaný doklad-přefakturace.

Vyplňte základní údaje. Náklad bude přefakturován nájemcům/vlastníkům, kteří jsou platní v zadaném období přefakturace.

Číselné řady vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM -> Nastavení -> Číselné řady (pomůže Vám i článek Číselné řady ).

Na straně položek vyberte složky předpisu, v rámci kterých je třeba přefakturaci provést a ke každé doplňte požadovanou celkovou částku (u plátců DPH je částka bez DPH a u položky určíte sazbu DPH), která má být dle parametrů nájemcům/vlastníkům přefakturována.

Před uložením na záložce Seznam dokladů naleznete seznam dokladů, které budou po uložení vytvořeny. Výpočet je upraven také poměrem období, za které nájemce byl v jednotce platný jen po část měsíce.

Na záložce Text uveďte text, který bude uveden nad položkami faktury. Text lze doplňovat pomocí šablon textu (šablony vytvoříte v modulu Správce -> Nastavení -> Textové šablony, kde vytvoříte šablonu typu Doklad).

Uložením se vytvoří doklady na jednotlivé konkrétní nájemce/vlastníky.

Doklad si můžete prohlédnout, stáhnout, vytisknout či rovnou zaslat v nabídce Výstupy.

.

Vytvořením faktur ponížíte evidovaný náklad na zvolené složce předpisu. Přehledně zobrazíte ve Finance->Náklady složek.

Jak doklady hromadně odeslat?

Doklady můžete odeslat všem nájemcům/vlastníkům, kteří jsou pro tento účel označeni.

Nastavení nájemce/vlastníka

V modulu Nemovitost->Nájemce/Vlastník upravte vybraného nájemce/vlastníka pomocí Upravit.

Odpovědným osobám v Akce - Vlastnosti odp. osoby určete, že mají být příjemci faktur.

Na záložce Předpis jako faktura zvolte kanály, kterými mají být doklady odesílány.

E-mail - výstup dokladu bude odeslán všem označeným odpovědným osobám na jejich e-mail.

Pošta - pro tento kanál je třeba do Domsys uložit registrační údaje pro službu České pošty (více naleznete v článku Zasílání dokumentů ). Doklady budou tak odeslány na korespondenční adresy označených odpovědných osob vlastníků/nájemců.

Odeslání dokladů

Ve Finance-Doklady označte požadované doklady k odeslání a zvolte Další-Odeslat doklady

Před odesláním zvolte:

1. Vaši identitu, pokud má být jiná než výchozí. Identity vytváříte v nastavení uživatele (ikona tří teček). Identita vám pomůže vystupovat vůči příjemci např. pod jiným e-mailem.

2. Stejně jako identitu zvolte podpis. Podpisy také vytváříte v nastavení uživatele.

3. Šablonu s průvodním textem do e-mailu. Nabízené šablony vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony

Pro odeslání zvolte Odeslat (během následujících 10 minut můžete zprávy zrušit v Komunikace-Odeslaná pošta) či Odeslat bez čekání (zpráva je odeslána okamžitě).

Odeslané zprávy naleznete v Odeslané poště
V modulu Nemovitost->Komunikace-> Odeslaná pošta jsou uvedeny odeslané zprávy za konkrétní nemovitost.
V modulu Správce - Komunikace - Odeslaná pošta jsou uvedeny všechny odeslané zprávy, které byly správcem odeslány.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)