Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Aktualizováno 3 weeks ago od Vaňková

nastavení složek pomocí ÚČTOVACÍCH VZORŮ - používáte-li modul CRM

Účtovacím vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka)

Např. v nemovitosti je založena složka Záloha na vodu, výběrem správného účtovacího vzoru můžete ihned doplnit způsob výpočtu DPH a zároveň předkontaci MD/D, která bude použita po importu do účetnictví.

  1. Vytvoření účtovacího vzoru

modul CRM->Účetnictví->Účtovací vzory

Účetním vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka)

záložka Obecné

Název - vyplňte pojmenování účtovacího vzoru

Popis - zadejte popis účtovacího vzoru (nejlépe tak, aby bylo zřejmé, co se vzorem účtuje)

záložka DPH

Pro plátce DPH - zvolte režim DPH.

- Nastavení pro export do účetnictví - Členění DPH pro předpis

Je-li potřeba, vyplňte členění DPH pro plátce/neplátce (Kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO).

Co se stane, když pole nevyplníte - Pohoda tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané (nastavení v Pohodě provedete v Nastavení-Uživatelské nastavení).

záložka s názvem účetního programu

Toto jsou předkontace určující zaúčtování předpisů a nákladů.

U jednotlivých typů nastavte předkontaci (zkratku z účetního programu) výběrem pomocí ikony v pravé části každého nastavení. Určíte tak zaúčtování MD/D.

Pokud přiřadíte v nemovitosti ke složce předpisu účtovací vzor, pak se nastaví jako výchozí předkontace.

Poznámka: nastavení předkontace by měl/a provádět účetní.

levý sloupec předkontací - Pro doklady

Tímto nastavením se nastaví výchozí předkontace v dokladech. Předkontace lze také individuálně měnit v jednotlivých dokladech.

Faktury vydané (faktury evidované ve Finance-Doklady, ne předpisy)

Příjem aktuální rok - Předkontace, která bude použita pro případný příjem, který poníží náklady v dané složce. To zn. vystavíte fakturu vydanou.

Příjem časové rozlišení (minulý/následující rok) - Předkontace, která bude použita v případě, že daná částka z faktury vydané bude zahrnuta do minulého či následujícího období (např. 311/388, 311/384).

Faktury přijaté

Výdaj aktuální rok - Předkontace, která bude použita pro náklady, které do dané složky vložíte z přijatých dokladů.

Výdaj časové rozlišení (minulý/následující rok) - Předkontace, která bude použita v případě, že náklad bude zahrnut do minulého či následujícího období (např. kontace 389/321 či 381/321)

Domsys umožňuje také import dokladů z Pohody do Domsys. Kolonka Zkratka předkontace pro import dokladů s položkami slouží k vyplnění předkontace, podle které Domsys pozná do jaké složky náklad z dokladu bude zaevidován. O importu do Domsys více naleznete v článku Import ze STORMWARE Pohoda .

Činnost

Ke složce předpisu lze vyplnit také činnost, kterou používáte v software Pohoda. Takto nastavená činnost bude součástí importu předpisů, faktur vydaných a faktur přijatých - činnost bude uvedena u položky dokladu.

pravý sloupec předkontací - Pro předpisy:

Předpis - kladné položky - Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.

Předpis - záporné položky - Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-). Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Pro předpis jako faktura vyplňte předkontace v kolonkách "předpis jako faktura-kladné položky" a "předpis jako faktura-záporné položky".

  1. Nastavení složek předpisu v Nemovitosti

Pro každou složku vyberte účtovací vzor, kterého se převezme nastavení pro DPH a účetnictví. Zvolte modul Nemovitost -> Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

Vytvořený účtovací vzor lze použít pro více složek předpisu.

Po otevření složky předpisu zvolte Rozšířené a vyberte účtovací vzor.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)