Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Aktualizováno 3 months ago od Vaňková

nastavení složek pomocí ÚČTOVACÍCH VZORŮ - používáte-li modul CRM

Účtovacím vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka)

Např. v nemovitosti je založena složka Záloha na vodu, výběrem správného účtovacího vzoru můžete ihned doplnit způsob výpočtu DPH a zároveň předkontaci MD/D, která bude použita po importu do účetnictví.

Pro vytvoření účtovacích vzorů je potřeba, aby existovaly předkontace.

1. VYTVOŘENÍ PŘEDKONTACÍ DO DOMSYS

modul CRM

Ve spravovaném zákazníkovi zvolte Účetnictví (1) ->Předkotance(2). Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace.

Předkontace představuje zaúčtování jednotlivých účetních případů (např.: náklady z přijaté faktury 518/321, předpis plateb 311/324, transakce na účtu 311/221atd.)-tedy je to zaúčtování všech případů, které v rámci Domsys je potřeba zaúčtovat.

Předkontace může existovat pro lichý a sudý rok, kdy konkrétní zaúčtování Domsys sám použije dle roku, v kterém doklad vznikl.

Pro účetnictví Pohoda je můžete importovat -vyberte Import předkontací (3), abyste mohli naimportovat dříve exportované předkontace z Pohody (3).  Kliknutím na oblast zvýrazněnou v bodě (4) vyberte soubor s předkontacemi. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit (5). 

Kód předkontace musí být stejný se zkratkou předkontace v Pohodě.

Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!

 

2. VYTVOŘENÍ ÚČTOVACÍHO VZORU

modul CRM->Účetnictví->Účtovací vzory

Účetním vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka).

záložka Obecné

Název - vyplňte pojmenování účtovacího vzoru

Popis - zadejte popis účtovacího vzoru (nejlépe tak, aby bylo zřejmé, co se vzorem účtuje)

záložka DPH

Pro plátce DPH - zvolte režim DPH.

Když do kolonky Členění DPH vyplníte potřebné členění dle účetního programu, bude mít přednost před výchozím nastavením v účetním programu.

Informace pro POHODU: Co se stane, když pole nevyplníte - Pohoda tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané (nastavení v Pohodě provedete v Nastavení-Uživatelské nastavení).

Jak v Domsys určíte kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO.

záložka s názvem účetního programu

Toto jsou předkontace určující zaúčtování předpisů a nákladů.

U jednotlivých typů nastavte předkontaci (zkratku z účetního programu) výběrem pomocí ikony v pravé části každého nastavení. Určíte tak zaúčtování MD/D.

Pokud přiřadíte v nemovitosti ke složce předpisu účtovací vzor, pak se nastaví jako výchozí předkontace.

Poznámka: nastavení předkontace by měl/a provádět účetní.

LEVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro doklady

Tímto nastavením se nastaví výchozí předkontace v dokladech. Předkontace lze také individuálně měnit v jednotlivých dokladech.

Faktury vydané (faktury evidované ve Finance-Doklady, ne předpisy)

Příjem aktuální rok - Předkontace, která bude použita pro případný příjem, který poníží náklady v dané složce. To zn. vystavíte fakturu vydanou.

Příjem časové rozlišení (minulý/následující rok) - Předkontace, která bude použita v případě, že daná částka z faktury vydané bude zahrnuta do minulého či následujícího období (např. 311/388, 311/384).

Faktury přijaté

Výdaj aktuální rok - Předkontace, která bude použita pro náklady, které do dané složky vložíte z přijatých dokladů.

Výdaj časové rozlišení (minulý/následující rok) - Předkontace, která bude použita v případě, že náklad bude zahrnut do minulého či následujícího období (např. kontace 389/321 či 381/321)

Domsys umožňuje také import dokladů z Pohody do Domsys. Kolonka Zkratka předkontace pro import dokladů s položkami slouží k vyplnění předkontace, podle které Domsys pozná do jaké složky náklad z dokladu bude zaevidován. O importu do Domsys více naleznete v článku Import ze STORMWARE Pohoda .

Činnost

Ke složce předpisu lze vyplnit také činnost pokud používáte software Pohoda. Takto nastavená činnost bude součástí importu předpisů, faktur vydaných a faktur přijatých - činnost bude uvedena u položky dokladu.

PRAVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro předpisy:

Předpis - kladné položky - Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.

Předpis - záporné položky - Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-). Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Vystavujete předpisy jako FAKTURY VYDANÉ? Pak budou na tyto předpisy po importu do účetního programu vystaveny jednotlivé doklady jako faktura, zálohová faktura či pohledávka (dle nastavení v Domsys, které je v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost pro běžné předpis a v Nastavení-Sady předpisu pro ostatní sady), s totožným číslem jako v Domsysu. Nezapomeňte pak nastavit také kolonky pro Předpis jako faktura.

Podívejte na článek, který popisuje vytváření předpisu jako fakturu: Předpis jako faktura vydaná

3. NASTAVENÍ SLOŽEK PŘEDPISU V NEMOVITOSTI

Pro každou složku vyberte účtovací vzor, kterého se převezme nastavení pro DPH a účetnictví. Zvolte modul Nemovitost -> Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

Vytvořený účtovací vzor lze použít pro více složek předpisu.

Po otevření složky předpisu zvolte Rozšířené a vyberte účtovací vzor. Tím se automaticky vyplní záložka DPH a záložka s názvem účetního programu.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)