Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Aktualizováno od Vaňková

nastavení složek pomocí ÚČTOVACÍCH VZORŮ - používáte-li modul CRM

Účtovacím vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka)

Např. v nemovitosti je založena složka Záloha na vodu, výběrem správného účtovacího vzoru můžete ihned doplnit způsob výpočtu DPH a zároveň předkontaci MD/D, která bude použita po importu do účetnictví.

Pro vytvoření účtovacích vzorů je potřeba, aby existovaly předkontace.

1. VYTVOŘENÍ PŘEDKONTACÍ DO DOMSYS

modul CRM

Ve spravovaném zákazníkovi zvolte Účetnictví (1) ->Předkotance(2). Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace.

Předkontace představuje zaúčtování jednotlivých účetních případů (např.: náklady z přijaté faktury 518/321, předpis plateb 311/324, transakce na účtu 311/221atd.)-tedy je to zaúčtování všech případů, které v rámci Domsys je potřeba zaúčtovat.

Předkontace může existovat pro lichý a sudý rok, kdy konkrétní zaúčtování Domsys sám použije dle roku, v kterém doklad vznikl.

Pro účetnictví POHODA a MONEY S3 je můžete importovat -vyberte Import předkontací (3), abyste mohli naimportovat vyexportované předkontace z účetního programu (3).  Kliknutím na oblast zvýrazněnou v bodě (4) vyberte soubor s předkontacemi. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit (5). 
Kód předkontace musí být stejný se zkratkou předkontace v účetním programu.

Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!

 

2. VYTVOŘENÍ ÚČTOVACÍHO VZORU

modul CRM->Účetnictví->Účtovací vzory

Účetním vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka).

záložka Obecné

Název - vyplňte pojmenování účtovacího vzoru

Popis - zadejte popis účtovacího vzoru (nejlépe tak, aby bylo zřejmé, co se vzorem účtuje)

záložka DPH

Pro plátce DPH - zvolte režim DPH pro výpočet předpisu.

Informace pro POHODU:
Když do kolonky Členění DPH vyplníte potřebné členění dle účetního programu, bude mít přednost před výchozím nastavením v účetním programu.
Co se stane, když pole nevyplníte - Pohoda tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané (nastavení v Pohodě provedete v Nastavení-Uživatelské nastavení):

Jak v Domsys určíte kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO.

záložka s názvem účetního programu

Toto jsou předkontace určující zaúčtování předpisů a nákladů.

U jednotlivých typů nastavte předkontaci (zkratku z účetního programu) výběrem pomocí ikony v pravé části každého nastavení. Určíte tak zaúčtování MD/D.

Pokud přiřadíte v nemovitosti ke složce předpisu účtovací vzor, pak se nastaví jako výchozí předkontace.

Poznámka: nastavení předkontace by měl/a provádět účetní.

LEVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro doklady

Tímto nastavením se nastaví výchozí předkontace v dokladech. Předkontace lze také individuálně měnit v jednotlivých dokladech.

Faktury vydané (faktury evidované ve Finance-Doklady, ne předpisy)

Příjem aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).

Příjem časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).

Příjem časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).

Faktury přijaté

Výdaj aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtován např. náklad v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je z roku 2022 a náklad patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 315/321).

Výdaj časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 389/321 dohadné položky).

Výdaj časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/381 náklady příštích období).

Informace pro POHODU:
Import dokladů z účetního programu do
Domsys umožňuje také import dokladů z Pohody do Domsys. Kolonka Zkratka předkontace pro import dokladů s položkami slouží k vyplnění předkontace, podle které Domsys pozná do jaké složky náklad z dokladu bude zaevidován. O importu do Domsys více naleznete v článku Import ze STORMWARE Pohoda .
Činnost
Ke složce předpisu lze vyplnit také činnost pokud používáte software Pohoda. Takto nastavená činnost bude součástí importu předpisů, faktur vydaných a faktur přijatých - činnost bude uvedena u položky dokladu.

PRAVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro předpisy:

Předpis - kladné položky - Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.

Předpis - záporné položky - Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-). Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Vystavujete předpisy jako FAKTURY VYDANÉ? Pak budou na tyto předpisy po importu do účetního programu vystaveny jednotlivé doklady jako faktura, zálohová faktura či pohledávka (dle nastavení v Domsys, které je v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost pro běžné předpis a v Nastavení-Sady předpisu pro ostatní sady), s totožným číslem jako v Domsysu. Nezapomeňte pak nastavit také kolonky pro Předpis jako faktura.

Podívejte na článek, který popisuje vytváření předpisu jako fakturu: Předpis jako faktura vydaná

3. NASTAVENÍ SLOŽEK PŘEDPISU V NEMOVITOSTI

Pro každou složku vyberte účtovací vzor, kterého se převezme nastavení pro DPH a účetnictví. Zvolte modul Nemovitost -> Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

Vytvořený účtovací vzor lze použít pro více složek předpisu.

Po otevření složky předpisu zvolte Rozšířené a vyberte účtovací vzor. Tím se automaticky vyplní záložka DPH a záložka s názvem účetního programu.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)