Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence s DPH

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Aplikace Domsys podporuje DPH v evidenci dokladů, transakcích na pokladně a předpisů.

Aby bylo možné evidovat rozložení částek na základ, DPH a cenu s DPH, je třeba na nemovitosti či zákazníkovi volbu DPH zvolit.

  • Je-li nemovitost samostatnou agendou=má samostatné IČ - nastavení v modulu Správce->Správce->Nemovitosti

  • Spravujete-li nemovitosti, které jsou spojené pod zákazníka v modulu CRM - nastavení v modulu Správce->Správce->Zákazníci.

PŘEDPISY

Složka předpisu

Na složce předpisu - záložka DPH určete sazbu DPH a komu má být DPH počítáno.

Máte-li nemovitost přiřazenu k zákazníkovi (modul CRM), můžete pro nastavení složky použít účtovací vzory založené u zákazníka v modulu CRM.

Částky pro výpočet předpisu je možné zadat do časových os jako částku bez DPH či s DPH.

Nájemce

Pro režim Dle protistrany nastavte na nájemci, kterému má být dph počítáno, že má být DPH uplatněno.

Nájemní smlouvy

Je-li při komplexní evidenci nájemních smluv výše předpisu složky počítána z nájemní smlouvy, určete v nájemní smlouvě jaké částky jsou do smlouvy vkládány.

modul Nemovitost-Nájemci-Nájemní smlouvy

Zaokrouhlení předpisu

V nastavení nemovitosti zvolte způsob zaokrouhlení předpisů.

Modul Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-Předpisy

Zaokrouhlení po řádcích do 2019 -  zaokrouhlí se jednotlivé řádky předpisu. U plátců zaokrouhlení bude přičteno k částce DPH zaokrouhlovaného řádku.

Zaokrouhlení po řádcích (od 2019) - zaokrouhlí se jednotlivé řádky. U plátců ze zaokrouhlení bude vypočteno DPH a základ a přičteno k předepsaným částkám na řádku

Zaokrouhlení celého předpisu (od 2019) - zaokrouhlen bude celý předpis a vytvořen samostatný řádek s částkou zaokrouhlení. U plátců na zaokrouhlení bude vytvořen samostatný řádek s příp. vypočteným základem a DPH. Sazba DPH se řídí nejvyšší předepsanou částkou.

DOKLADY

modul Nemovitost/CRM-Finance-Doklady

Evidujete-li doklad bez přiřazených složek předpisu, pak pro rozčlenění částek s DPH klikněte na ikonu u částky.

Vybíráte do dokladu složky předpisu, pak rozložení částky s DPH vložte do zobrazeného okna po výběru složky. Částka na levé straně dokladu bude tvořena součtem částek z jednotlivých položek (složek) dokladu.

POKLADNA

modul Nemovitost/CRM-Finance-Pokladna

Rozložení částek na pokladních transakcích se eviduje stejným způsobem jako na dokladech (viz. výše).

Kontrolní výstup

V reportingu (modul Správce-Reporting-Finance) je výstup Přehled DPH z předpisů a úhrad, kterým vytvoříte za požadované období seznam úhrad a předpisů, které spadají do zvoleného období DPH.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)