Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence s DPH

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Aplikace Domsys podporuje DPH v evidenci dokladů, transakcích na pokladně a předpisů.

Aby bylo možné evidovat rozložení částek na základ, DPH a cenu s DPH, je třeba na nemovitosti či zákazníkovi volbu DPH zvolit.

  • Je-li nemovitost samostatnou agendou=má samostatné IČ - nastavení v modulu Správce->Správce->Nemovitosti

  • Spravujete-li nemovitosti, které jsou spojené pod zákazníka v modulu CRM - nastavení v modulu Správce->Správce->Zákazníci.

PŘEDPISY

Složka předpisu

Na složce předpisu - záložka DPH určete sazbu DPH a komu má být DPH počítáno.

Máte-li nemovitost přiřazenu k zákazníkovi (modul CRM), můžete pro nastavení složky použít účtovací vzory založené u zákazníka v modulu CRM.

Částky pro výpočet předpisu je možné zadat do časových os jako částku bez DPH či s DPH.

Nájemce

Pro režim Dle protistrany nastavte na nájemci, kterému má být dph počítáno, že má být DPH uplatněno.

Nájemní smlouvy

Je-li při komplexní evidenci nájemních smluv výše předpisu složky počítána z nájemní smlouvy, určete v nájemní smlouvě jaké částky jsou do smlouvy vkládány.

modul Nemovitost-Nájemci-Nájemní smlouvy

Zaokrouhlení předpisu

V nastavení nemovitosti zvolte způsob zaokrouhlení předpisů.

Modul Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-Předpisy

Zaokrouhlení po řádcích do 2019 -  zaokrouhlí se jednotlivé řádky předpisu. U plátců zaokrouhlení bude přičteno k částce DPH zaokrouhlovaného řádku.

Zaokrouhlení po řádcích (od 2019) - zaokrouhlí se jednotlivé řádky. U plátců ze zaokrouhlení bude vypočteno DPH a základ a přičteno k předepsaným částkám na řádku

Zaokrouhlení celého předpisu (od 2019) - zaokrouhlen bude celý předpis a vytvořen samostatný řádek s částkou zaokrouhlení. U plátců na zaokrouhlení bude vytvořen samostatný řádek s příp. vypočteným základem a DPH. Sazba DPH se řídí nejvyšší předepsanou částkou.

DOKLADY

modul Nemovitost/CRM-Finance-Doklady

Evidujete-li doklad bez přiřazených složek předpisu, pak pro rozčlenění částek s DPH klikněte na ikonu u částky.

Vybíráte do dokladu složky předpisu, pak rozložení částky s DPH vložte do zobrazeného okna po výběru složky. Částka na levé straně dokladu bude tvořena součtem částek z jednotlivých položek (složek) dokladu.

POKLADNA

modul Nemovitost/CRM-Finance-Pokladna

Rozložení částek na pokladních transakcích se eviduje stejným způsobem jako na dokladech (viz. výše).

Kontrolní výstup

V reportingu (modul Správce-Reporting-Finance) je výstup Přehled DPH z předpisů a úhrad, kterým vytvoříte za požadované období seznam úhrad a předpisů, které spadají do zvoleného období DPH.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)